numberjumble

A számok „minősége”

A számok, mint szimbólumok minőségeket, vagyis az anyagi világ fogalmaira lefordított tulajdonságokat takarnak. Ezek segítenek feltérképezni önmagunk vagy mások születéskor magával hozott energetikai állapotát, szellemi, lelki, és testi tulajdonságait, illetve láthatóvá teszik, hogy milyen eszközökkel tudja majd életében sorsát betölteni, feladatait megoldani. Ehhez megtanultuk kiszámítani saját sorszámunkat, mely a születési dátumunk számainak összeadásából nyerhető.

Lássuk, mit is jelentenek a számok:

 
1
 
Ez a formailag egyenes, bátor, felfelé törekvő vonal kapcsolatot teremt a föld és az ég között. Nem szimmetrikus forma, tehát egyaránt benne van a siker és a kudarc lehetősége is.
EGY – Isten egyik megnevezése is. Egy-ség mondja a magyar nyelv, ami Istennel való azonosulásunkra utal.
EGY – a kezdet, a kiindulópont, emberi tulajdonságként pedig a kezdeményező-készség, az emberé, aki újra, meg újra talpra áll, hiszen lefelé támaszkodásában benne van a kezdet bizonytalansága is.
Önállóságra, öntudatra utal, melynek szélsőséges formája a magány, elzárkózás a világtól, a befelé fordulásra, merevségre való hajlam, a világban való túléléshez, vagy éppen az érvényesüléshez szükséges ego. Asztrológiai szempontból megfelelője a NAP.
 
 
 
2
 
A dualitás szimbóluma – amikor az isteni energiák az anyagban veszik fel a formát. Hajlékony vonalával hozzásimul a külső térhez, alkalmazkodik. A flexibilitást, érzékenységet, az ösztönös megérzéseket, a kreativitást szimbolizálja. Szélsőséges esetben lelki labilitást, sértődékenységet, befolyásolhatóságot, döntésképtelenséget jelezhet. Asztrológiai megfelelője a HOLD.
 
 
 
3
 
A hármas egységet, a stabilitást szimbolizálja. Gör-dülékeny, gyakorlatias, szögletek nélküli formája a befogadást, egyben a nyitottságot testesíti meg, ellentétben a teljesen zárt 8-assal, melynek félbevágott párja.
A bőség, egyben a bölcsesség szimbóluma, amely a megszerzett tudás gyakorlati hasznosítását célozza. Jelenti mindazt, ami jó és élvezhető a világban, a hétköznapi örömöktől a magasabb szintekig. Egyben a szerencse jele is, sok esetben hosszantartó vagy gyakori utazásra utal.
Szélsőséges formája a kicsapongás, hedonizmus, féktelenség és a szerencsejátékok hajszolása. Asztrológiai megfelelője a JUPITER.
 
 
 
4
 
Egyenes, szigorú, szögletes vonalainak jelentése az, hogy a teremtő erő jó kihasználása esetén előbbre jutunk, felfelé visz az út, míg fordított esetben a mélybe süllyedhetünk.
Racionalitás, megfontolt tervezés utáni cselekvés, a megszerzett tudás gyakorlatba való átültetése jellemzi. Reális gondolkodás, ésszerű érvelésre való képesség, logika, de szélsőséges esetben makacs, konok gondolkodás, mások érveinek elutasítása, és a saját elképzelések másokra erőltetése ugyancsak nem áll távol tőle. Asztrológiai jelkép itt is a NAP.
 
 
 
5
 
Vonalai közül a nyitott félkör a befogadást, a függőleges egyenes a tartást, a vízszintes vonal pedig az alkalmazkodó képességét szimbolizálja.
Ez a szám univerzális, képes valamennyi számot helyettesíteni.
Az ötös sorsszámú ember biztos középponttal rendelkezik, nem okoz nehézséget számára, hogy önmagát érvényesítse a világban. Magabiztos, jó kommunikációs képességgel rendelkezik, és alkalmas mások tanítására. Személyisége kisugárzik környezete felé. Asztrológiai megfelelője a MERKUR.
 
6
 
Hajlékony vonalvezetés, nyitott és zárt forma egyben. Az érzelmek, a szexualitás, ugyanakkor a szépség és a művészet szeretete, az ilyen irányú képességek, a kreativitás jelen van a személyiségben. Megnyilvánul benne a családi, és általában az emberi kapcsolatok fontossága. Szélsőségei a fent említett területeken vihetnek tévutakra. Asztrológiai megfelelője a VÉNUSZ.
 
 
 
7
 
A felső vízszintes vonal a szellemi magasságot jelképezi, amennyiben át is van húzva középtájon, az az intellektus és az érzelmi sík találkozását jelzi a fizikai világ szintjén. Szemmel látható az egyenestől való eltérése, dőlésszöge a szellemi fejlődés felé irányul. A számmisztikai képletben olyan helyet foglal el, mely által két irányban is kiegészítő számként működik: szellemi síkon a gondolat, érzelmi síkon pedig az indulat kifejezője. Ötletek, szárnyaló intellektus, érzelmileg a lebegés állapota, mely néha a valóság figyelmen kívül hagyását eredményezi. A technikai vagy az ezoterikus irány felé haladás mutatója. Ez megnyilvánulhat közlékenységben, szélsőséges esetben pedig véget nem érő panaszkodásban, illetve az adás, adakozás helyett a személyiség önfeláldozásában, sőt önfeladásában is. Asztrológiai megfelelője az URÁNUSZ.
 
 
 
8
 
Ha vízszintesre fordítjuk a végtelen jelét kapjuk. A két zárt kör, sok elrejtett, bezárt érzelem, nehéz tapasztalat, félelem, szorongás, gátlás lakhelye. A saját magába zárt érzelmek az agresszivitás melegágyaként szolgálhatnak. A lustaság, a dac, a befelé fordulás, de egyben az önuralom, a fékező, egyben kitartást is adó erő jelképe. A másokkal szembeni karmikus feladatok mutatója. Asztrológiai szempontból a SZATURNUSZ a megfelelője.
 
 
 
9
 
Megfordított hatos, melynek alul nincs stabilitása. A felül bezárt érzelmek, indulatok lefelé irányulva találnak utat. Jó esetben ezek az energiák kiélhetők ambícióként, más esetben valóban indulatként, agresszióként nyilvánulnak meg. Itt fordulhat elő az a bizonyos „a cél szentesíti az eszközt” gyakorlata. Sokszor mutat összeütközést önmagával és a külvilággal. Feltétlenül szükséges számára az energiák terelgetése, hogy a túlzott energikusságot, mozgékonyságot, tettvágyat a pozitív teremtés medrébe irányítsa. A belül szorult, elfojtott energiák elsősorban tulajdonosuknak okoznak kárt, másrészt viszont környezetét is kellemetlen hatásoknak teszi ki. Asztrológiai megfelelője a MARS.
 
 
 
0
 
Nem szerepel ebben a rendszerben, mivel ezt a formát, az önmagába visszatérő vonalat, a Teljesség szimbólumának tekintjük.

A számok minősége a személyes tulajdonságokon túl egyéb összefüggésekre is utal. Sorsszámunk azt is megmutatja, hogy az adott élet feladatai mi köré csoportosulnak, mi az, amit feltétlenül fel kell ismernünk ahhoz, hogy utunk ne legyen nehezebb a tervezettnél, vagy az elviselhetőnél, ne legyenek életünkben felesleges kitérők, melyek valóban csak bonyolítanák, nehezítenék életünket. A tapasztalat szerencsére azt mutatja, hogy az emberek többnyire ösztönösen érzik, és meg is élik a sorsszámuk adta minőséget.


Most – mindezt a tudást felhasználva – írjuk fel mindezt számmisztikai képlettel, vagyis a numeroszkóppal .

A numeroszkóp elkészítéséhez egy 3x3-as négyzetet rajzolunk, melyben a számok 1-9-ig meghatározott rendben állnak.

1
4
7
2
5
8
3
6
9
 
Mit jelentenek a számok ebben az elrendezésben?
Az 1-4-7 sor az intellektuális sík.
A 2-5-8 az élet gyakorlati részében való részvétel, egyben az élethez való hozzáállás is. Megmutatja, hogy miként tudjuk összehangolni az intellektus (a legfelső sík) energiáit az érzelmek (a legalsó sík) energiáival.
A 3-6-9 sor tehát az érzelem és az ösztön területe.

Nagyon sok ember születik egy napon, mégsem teljesen azonosak. A finom eltéréseket a képletben a születési óra és perc számadatának megfelelő helyre való bejegyzésével jelezhetjük. Jelöljük ezeket az alapképlettől eltérő színnel, hogy attól jól elkülöníthető legyen, s nyilvánvalóvá váljon az eltérés két azonos napon született ember esetében is.

Állítsuk össze saját számmisztikai képletünket az alábbiak szerint:

A születési évnek csak a második két számát írjuk be. Tehát például 1956-ból lemarad a 19, 2003-as születési dátum esetén pedig a 20, azaz a 2, hiszen a 0-nak nincs helye a képletben. A születési dátum számainak összeadásával kapott sorsszámot is írjuk be a képlet megfelelő helyére.

 
4
7
2xx
 
 
 
6
 
 
Vegyünk példának egy 1972. 04. 06-án született nőt:
1+9+7+2+4+6 = 29; 2+9 = 11; 1+1 = 2 a sorsszáma.
Tehát beírjuk meghatározott helyére a 7, 2, 4 és 6 számokat, majd mivel a végösszeg is 2, megjelöljük azt, mint túlsúlyost.

Előfordul, hogy egy-egy számnál „túlsúlyos” lesz a képlet, míg más számok helye üresen marad. Amikor egy szám többször fordul elő, indexként annyi x-szel jelöljük, ahányszor jelen van a képletben. A numeroszkóp értelmezéséhez elevenítsük fel a számok minőségét. A „túlsúly” az adott területen energia-túltengést jelez, vagyis a szám által szimbolizált minőségek, tulajdonságok felerősödnek, hangsúlyossá válnak. A hiányzó számok területén pedig energiahiány jelentkezik, így azon a részen védtelenebb, bizonytalanabb a képlet tulajdonosa, tehát életében ott van a legtöbb gyakorolni, javítani valója.

Példánknál maradva a 2-es sorsszámú nő a Hold szimbólumát hordozza. Emiatt élete folyamán minden szükséges tapasztalat a lélek érzékenységén keresztül jut el hozzá. Kreativitását többféle módon is kiélheti, de jelen életében a családi élet, a gyermekek okos és szeretetteljes gondozása, az érzelmek és az értelem összehangolása jelenthetik számára ehhez a legkitűnőbb lehetőséget.

 

Másik példaként nézzünk egy 1961.01.09-én született férfit:
1+9+6+1+1+9 = 27; 2+7 = 9 a sorsszáma.
 1xx
 
 
 
6
9 xx 

A 9-es sorsszám a Mars energiákkal analóg, vagyis rengeteg erőt, energiát, aktivitást, mozgást, sőt ütközést is jelez az életben. Feladata mindezek kezelése, a konfliktus-helyzetek megoldása, energiáinak konstruktív felhasználásával a belső feszültségek csökkentése, a balesetek veszélyének elkerülése.

Általánosságban szerencsés az, akinek van 5-ös szám a képletében, mert a 5-ből valamennyi számot elő lehet „varázsolni”, ez bizonyítja univerzális jellegét.
Abban az esetben, amikor túl sok van egy számból, akkor jelentése nem erősödik, hanem épp ellenkezőleg, a visszájára fordul. Amíg például két 1-es kezdeményező, aktív személyiségre utal, addig négy 1-es már inkább visszahúzódó, a kihívásoktól elzárkózó, passzív, sokszor magának való embert mutat.

Példáink azt mutatják, hogyan nyilvánul meg a választott életút a sorsszámban rejlő tartalom és minőség szerint. Amikor felírjuk valakinek a számmisztikai képletét, maga a kialakult alakzat, a „kép” is sokat mond az emberről, hiszen rögtön látszik a hiány, a túlsúly, láthatjuk, hol vannak az illetőnek a gyenge pontjai és az erősségei.

Lgtemperence.51134446

Képletünk segít, hogy sorsszámunk egészségügyi vonatkozásaival, annak értelmezésével is foglalkozhassunk.

 
Már tudjuk, hogy ahol képletünkből számok hiányoznak, azok védtelen – energiahiányos - területek, míg ahol sok szám van, ott viszont az energia túltengés okozhat problémát. A hiányos területeken nagyobb a hajlam a krónikus betegségekre, míg a túlsúlyos helyeken inkább akut, gyulladásos betegségek kialakulása jellemző. Érdemes azonban az összképet is figyelembe vennünk.

A képleten a felső harmad a fej területének felel meg, a középső a törzs, felső része derékig, illetve a karok, míg az alsó síkhoz tartozik a törzs alsó területe és a lábak. Úgy vetítjük rá az emberi testet, mintha fejünk szembe fordulna vele, testünk viszont háttal állna neki. (A fejen a jobb és bal oldal ellentétesen működik, mert az idegpályák a nyakon cserélődnek csak meg. Így míg pl. a testen a bal a női oldal a jobb pedig a férfi, addig a fejen ez fordítva van.)

A fej jobb oldala tehát a 7-es, míg bal oldala az 1-es területe, és a test bal oldala a 8 és 9-es, a jobb oldala pedig a 2 és 3-as területe. A szív például éppen a 8-as számnál van (hiszen ha a test velünk van szemben, mert a képletnek háttal áll, akkor a bal oldala nekünk jobbra esik).

Előfordulhat, hogy a képletben egy egész sík üresen marad. Ez különösen akkor érdekes, ha épp a középső sorban nincsenek számok, mert ilyenkor a felső és alsó sík között nincs energetikai átfolyás, kapcsolat. Ez esetben a magányos számok, melyek mellett, vagy alatt nincs másik szám, úgy hatnak, mintha több lenne belőlük.

1xx
 
7xx
 
 
 
 
6
9
 
Példa: Születési idő 1976.10.19. - sorsszám: 7
Felírjuk: 7,6,1,1,9 és a sorsszám a 7
A képletben a középső sík üres, így az alsó számok fokozottan „működnek”, az egyént vagy az érzelmei, az ösztönei vezetik, vagy az intellektusa irányítja (hiszen a felső sorban is sok szám van). E kettőt azonban - a köztük lévő kapcsolat hiánya miatt - nem tudja jól összehangolni.

A képletet ilyen megközelítésből, egy kevés intuícióval szemlélve kirajzolódnak az egyén adottságai, erősségei, gyengeségei, testének gyenge pontjaira, ahol esetleg betegség jelenhet meg.

Példánk kapcsán a felső síkról elmondható, hogy amennyiben az 1-es, vagy a 7-es szám túlsúlyos, a szemekkel lehet probléma, ha nagy különbség van a két szám mennyiségi megjelenése között (felső indexek száma), akkor a két szem nem egyformán működik. A fej két oldalának különbözősége, egyensúlytalansága egyébként fejfájásra való hajlamot jelez.

A középső síkban a 8-as, ha nincs mellette szám, és még súlyozott is, akkor szívproblémákat mutat, infarktusveszélyt jelezhet, különösen, ha sem felette, sem alatta nincs szám. Ha teljesen üres a felső és a középső sík, az a fej és a törzs területén védtelenséget, betegségek lehetőségét mutatja.

Talán kevésbé tűnnek logikusnak a következő összefüggések. A 8 és 7, vagy 8 és 1 egyidejű súlyozottsága fülproblémákra utal. A 2 túltengése a lelki élet zavaraira utalhat, amennyiben nincs mellette szám, és az érzelmi síkon (alsó sorban) is vannak súlyozott számok, ugyanakkor fizikai problémákat is okozhat (pl. álmatlanság, neurotikus tünetek). A 2 a 6-os számmal együtt szexuális problémáknak, a 2 a 9-es számmal pedig a hangulati élet zavarainak, súlyosabb esetben komolyabb pszichikai betegségeknek a jelzője lehet.

Az érzelmi sík számai közül, ha a 6 túlsúlyos, akkor nőknél és férfiaknál egyaránt a nemi szervek problémáira utal. Ha több 3-as van , belső kényszert jelez, mely megnyilvánulhat túlzásokban, súlyosabb esetben függőségekben, ital, drog, vagy éppen a másik nemtől való függés tekintetében. A 9-es szám a Mars energiáit hordozza, így ha túl sok van belőle, akkor az energiatúltengés türelmetlenséget, agressziót, erőszakot eredményezhet.

Amikor az energiatöbblet nem talál kiutat, akkor bent a szervezetben végez rombolást. Az izmokban (zúzódás, szakadás, gyulladás), a csontokban (törés), de kifejezésre juthat baleseti vagy műtéti veszély formájában is.

Ha az alsó síkon az egyik oldal hangsúlyos, a láb azon az oldalon inkább sérülésre, míg a másik oldalon inkább lassabban kialakuló betegségekre hajlamos. Ha nincs például 3 és 6, de van több 9-es, akkor a bal láb gyulladásra, sérülésre érzékenyebb, míg a jobb láb inkább fáradékonyságra, krónikus tünetekre hajlamos.

Bátorítok mindenkit, hogy sok-sok ismerőse képletét készítse el, összevetve az egyén testi-lelki tüneteit a numeroszkópban kirajzolódó képpel, így hamarosan ráéreznek a finom összefüggésekre, és emberismeretüket gyarapítva, tökéletes képet kaphatnak bárkiről.

 
 
Forrás: Numerológia
Kristálycsakra