galaktikus

Fényföldelés az Új Energiáknak megfelelően

Lehorgonyzás az Új Energiákban

 

Az Új energiaminőség megnyilvánulásával megváltoznak a fizikai szintünkön érvényes energetikai szabályok. A Fénytestek és Fénykódok aktiválásával olyan erőket, képességeket és tudást szabadítottunk fel magunkban, melyekkel alkalmazkodni tudunk a megemelkedett energiarezgésekhez. A változás folyamatosságához nekünk is fejlődnünk kell. Ha energetikánkat összhangba szeretnénk hozni a megerősödött Fénytudati erőkkel, hogy tanulhassunk és feljebb léphessünk, akkor eszerint is kell cselekednünk. Használnunk kell Új erőinket az Új Rendnek megfelelően. Új energetikai kapcsolatokat kell kiépítenünk, hogy megérezhessük és tudatosíthassuk magunkban és magunk körül a Változást.
Fénytesteinket nem véletlenül aktiváljuk. Az sem véletlen, hogy angyalok, mesterek dolgoznak velünk, fénykódokat és tudati energia-mintákat kapunk.
Az Új Energia: maga az isteni Fénytudatosság.
 Hosszú utazásunk és tanulásaink eredményeképpen elérhettük azt a szintet, amikor erre már megértünk és az isteni kegyelem részesei lehetünk újra. Használjuk hát képességeinket és legyünk tudatában erőnknek és a teremtésben való részvételünk felelősségének.
Kezdjük azzal, hogy tudatosodik bennünk az Egység, már fizikai létünkben is. Érezzünk hálát és szeretetet aziránt a hatalmas szellemi lény iránt, aki fizikai formájában megjelenve, istennői minőségét képviselve segít nekünk létünk buktatóin át a Fény felé törekednünk. Aki önzetlen felajánlásával elviseli mindazt, amit vele tudatlanul cselekszünk.
 Igen, Földanyánkról van szó. Az Ő léte nélkül mi sem élhetnénk meg emberi mivoltunkat. Nem süllyedhettünk volna az anyagba emberségünk gyarló okán, és nem tehetnénk meg a Hazavezető utat tapasztalva és hittel telve, elérve az isteni Bölcsesség állapotát. Gondoljunk hát Földanyára úgy, mint létünk szerves részére itt és most. Egyként fejlődünk és haladunk az Egység felé. Együtt emelkedhetünk csak fel, mert együtt megyünk tovább az Új Föld és az Új Ember isteni minőségébe. Hogy ezt elérjük Fénytudatunkat és minőségünket kell használnunk, és be kell építenünk életünkbe az Új Rend Törvényeit.
Mind a Fény gyermekei vagyunk, emlékezzünk erre!
Ezért most, az Új Energiának megfelelően az összeköttetések is Fényminőségükben valósulnak meg. Minden igaz kapcsolatot a Fényszeretet erői tartanak össze, mert a Fény a kapocs.

Ennek a változásnak az eredményeképpen, az összetartozást Földanyával és az Ő energiamintájával (ami szeretetében nyilvánul meg) Fénytesteinken keresztül érhetjük el. A leföldelést megfelelő Fénytestünkön (Fénytesteinken) keresztül, Fénytest-szívünkből kiindulva végezzük. A kapcsolódás Földanyával ugyanígy az Ő Fénytest-szívközpontján keresztül történik. A fénymagok (az emberi és földanyai Fényszív) kapcsolódása biztosítja a megfelelő energialecsatolást. Az energiák így összhangban rezeghetnek és az erőterek összecsatlakoznak a Fényföldelésben.

Ilyen a fajta fénykötést az tud létesíteni Földanyával, aki képes Fénytesteivel energetikai összeköttetést létesíteni szellemi tudatosságán keresztül...

A Fénytest kapcsolódást úgy figyelhetjük meg, hogy tudatunkkal befelé figyelünk szívünkbe, majd ott ráhangolódunk az adott Fénytest-szívközpontjára. Mikor megérezzük a rezgést (akár láthatjuk is a Fénylő Szívmagot) és biztosan tartjuk energiánkban, annak fényét követve kifelé haladunk, és letapogatjuk a Fénytestet magunk körül. (Egy tömöttebb de mégis lágy, mozgékony energiamezőt észlelhetünk.)
Ha mindenhol egységesnek és kellően vibrálónak érezzük, tudatosítsuk magunkban és figyeljük meg, ahogy felragyog körülöttünk, majd rezgését belénk vetítve egészen a Fényszív központig rezeg vissza. Ha átérezzük ezt az egységes Fényrezgést magunkban és magunk körül is, akkor kötődött meg Fénytestünk.
Ha bárhol hiányosnak érezzük, vagy nem kapcsolódik megfelelően a Szívközponthoz, kérjük Felsőbb Énünk és Fénytudatunk segítségét.
 
A Fényföldelési gyakorlathoz tudatos jelenlét, szeretetteljes figyelem szükséges.
A csatlakozást Alfa-, és Omega-csakráinkon keresztül végezzük, melyek csak nemrég aktiválódtak a megemelkedett fényrezgések eredményeképpen. Ez a két csakra a kapu az ötödik dimenziós (és afeletti) fénytesteinkhez és szeretetrezgésekhez, valamint olyan energiaszabályozó központok, melyek felhasználhatóvá és beépíthetővé teszik számunkra szellemi Fényrészünk lesugárzott dimenzionális energiáit.
Az Alfa csakra kb. 15 cm-re a fej felett és előtt van. A Felsőbb Tudatosságból érkező Fényrezgések „transzformátora”.
Az Omega csakra kb. 20 cm-re található az utolsó csigolya (farkcsigolya) alatt, és az összeköttetést biztosítja a Föld mindenkori Fény-hologramjával (Fénytestével).

Mindkettő dimenziócsakra, így szerkezetük kristályos (Fénykristály lapokból állnak), alakjuk gömb, mely minden irányba (dimenzióba) képes kapcsolódni.

A csakrák aktiválásához mondjuk el az egyesült csakrák invokációját, melyet itt találsz:

http://kristalycsakra.hu/index.php/mantrak/132-egyesult-csakrak-invokacioja1

 

 
Pusztai Orsolya

Kép

Fényföldelési gyakorlat:

 
A gyakorlat elvégzése előtt érdemes Fénytest-energiáinnkal tudatosan felvenni a kapcsolatot és megérezni rezgésüket energiaterünkben. Ha még nem aktiváltad őket, kérd meg Felső Énedet, erre a gyakorlatra tegye őket elérhetővé számodra... Érezd meg rezgésüket benned és körülötted, és csak ezután végezd el a Fényföldelést.
 
Lazítsuk el magunkat és figyeljünk befelé. Lélegezzük át testünket és tisztítsuk meg magunkat, elménket minden zavaró tényezőtől.
Ha kellően meditatív állapotba kerültünk, akkor hívjuk le a Teljesség Fényéből az isteni Szeretet Fényoszlopát magunkra. Lássuk, ahogy leáramlik ez a tiszta fény, körbevesz minket, majd tovább, a Föld szíve felé törekedve átöleli azt. Érezzük az energiaáramlást benne és hagyjuk, hogy harmonizáljon minket az atyai-anyai erő.
Most tudatosítsuk magunkat az isteni erőben. Hívjuk be Fénytest-tudatunkat (mert dolgozni szeretnénk fénytesteinkkel, és ezt előtte mindig tudatosítani kell) és érezzük meg magunk körül és magunkban Fénytest energiáinkat. Harmonizáljuk Fénytesteink rezgését az isteni erőben, a fényoszlopban.
Most Fénytesteink erejét összpontosítsuk Fénytest-szívközpontunkba. (Ez a központ minden Fénytestünkben megtalálható, a fizikai szív helyén, annak a középső részében rejtező Isteni Mag-ban.) Egyesítsük őket, rezegtessük össze Fényerőiket.
Fénytesteink egyesített fényerejét Szívmagunkból küldjük le Omega-csakránkon keresztül Földanya Fénytestének magjába (ez már az 5. dimenziós fénymag). Lássuk, ahogy a Fény-hologramon át megérkezik a Fénymagba és létrejön az összeköttetés a Fénytestek között. Lássuk, ahogy a Fényenergiák összekötődnek egy Fénygömbben. A fénytestek kötődését rögzítsük tudatunkban és rezgessük át azt fizikai szintre Tudati Fénytestünk erejével (érezzük meg az összeköttetést és a Fény áramlását Földanya és köztünk). 
Engedjük, hogy fénytesteink ereje megkötődjön Földanya Fénymagjában szeretetünkkel. Fényszeretet testünk isteni minőségét küldjük le Földanyának, és áramoltassuk összeadódott erejét közöttünk. Érezzünk Fényszeretet-testünk erejével, ahogy lehorgonyzunk a Föld 5. dimenziós szeretet-fényháló terében(hologramjában).
Miután a kötődést biztosnak érezzük, újra összpontosítsuk fénytesteink erejét Szívmagunkban. Most egyesített Fénytest erőinket küldjük fel Atyánkhoz Alfa-csakránkon keresztül, rögzítsük az atyai Fényszívben is,  és kérjük a Fényösszeköttetések stabilizálását az 5. dimenziós Szeretet-energiát, a Fényenergiák áramlásának egyesítését, hogy segítsék létünket ebben a dimenziós térben.
Az atyai jóváhagyás megérkezésével, testünket átjárja a Teljesség ereje és Fénykötődéseink stabilizálódnak. Ezt Fénytesteink rezgésében is megérezzük, mert benne rezeg a kapcsolat Földanya Fényszív magjával. Rezegtessük át ezt az érzést (az 5. dimenziós Fényszeretet-rezgést) fizikai szintünkre és érezzük az egységet a Földdel. Érezzük, hogy részei vagyunk egymásnak. Testünk ugyanabból az anyagból épül fel, szellemi erőnk ugyanabból az Egységből származik.
Ha ezt tudatosítottuk, köszönjük meg a kapcsolat létrejöttét Földanyának és Atyának, majd lassan térjünk vissza a meditációból.
Érezzük és figyeljük meg, ahogy Fénytesteinkben a földelés után ott rezeg a fénykapcsolat Földanyával, és érezzük át ezt az összetartozást fizikai létünkben is.
 
A gyakorlatot akkor kell újra elvégezni, ha Fénytest tudatunkat használva, már nem érezzük Fénytesteinkben az összeköttetést Földanya Szívmagjával.
 
 
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés