stair-way-heaven-steps-1

Az 5. Dimenzió Szeretetrezgéseinek befogadása

Felkészülés az eljövendő Korszakra, az 5. Dimenzió rezgései

 

Az eljövendő Korszak feladata az Igazság Fényének felismerése/meglátása, ezáltal az isteni Igazság kinyilvánítása. A Korszak energiái lehetővé teszik a kapcsolatot a Felsőbb Világokkal és felemelnek az isteni Tudatosságba vezető Úton. Olyan energetikai rendszerbe helyezkedünk ez által, mely a Korszaknak megfelelő erőközpont (ebben az esetben a torokcsakra) transzmutációjával, azaz átszellemülésével jár. /A Halak Korszaka a szívcsakrát szellemítette át, azaz beintegrálta az Univerzális Energiarendszerbe/ Ez az átalakulás test-, lélek-, és szellemsejt szinten is végbe kell menjen. Az aktuális központ kifejlődése, ami a Szívközpont irányítása alatt történik, először megtisztul, majd beavatást nyer. A kinyilatkoztatás Korszaka jön el. Spirituális Valónk kinyilvánítása és az Igazság Szavának meghallása által. Ennek eléréséhez azonban még sok Időkódnak aktiválódnia kell, melyek beindítják a szükséges energetikai és karmikus változásokat.
Az 5. dimenzióba való átlépésünket elő kell készítenünk, hogy mind a lelki, mind a testi változásokat el tudjuk viselni. Fel kell ismernünk Tudatos valóságunkat, és rá kell döbbennünk MAGunkra, ami az isteni Szeretet lényege. Felkészülésünket tudatos befogadással segíthetjük, ha megnyitjuk magunkat a folyamatosan érkező Fényszeretet rezgések előtt. Így felismerhetjük és magunkba integrálhatjuk őket, segítve fizikai szintünkre való átrezgésüket.
Az 5. dimenziós rezgések már magasabb Fénytartományokban nyilvánulnak meg, így megjelenésük is lágyabb és légiesebb. Mindent átszőnek a Fényszeretet energiaszálai, és bár fizikai formáink nem szűnnek meg, de áthelyeződnek egy éteribb síkra és a kötöttségek lazulnak, így minden sokkal finomabb és fényesebb. Itt a teremtőerők megnyilvánulása is sokkal gyorsabb és intenzívebb, mert a tér-idő szerkezet is módosul. A rezgésszám emelkedésével a dimenziós időszámítást a MOST energiái hatják át.
Tudatunk a Fényrezgések befogadásával olyan tartományokat képes átfogni, melyek a Krisztus-tudat energiáit hordozzák. Fizikai kapcsolataink ennek a tudatosságnak megfelelően átalakulnak, és bár a polaritás ezen a szinten is érzékelhető, a különbségek közelednek egymás felé. Az Akarat megnyilvánulása fizikai szinten is követhető, és az angyali erők dimenzió-csakráinkon keresztül irányíthatók. A dimenziócsakrák nagy része aktiválódik, hogy a megemelkedett Fényrezgéseket átalakítsa Új megjelenésünknek és energiaszintünknek megfelelően.
A felkészülést úgy segíthetjük, ha meditációban minél többször átéljük ennek a dimenziónak a rezgését. Magunkba engedve tudatosítjuk, és akaratlagosan lesugározzuk fizikai szintünkre.
Ezt addig gyakoroljuk, míg a Szeretetrezgést meg nem tudjuk tartani folyamatosan magunkban.
 bolygószintek

Meditáció az 5. dimenziós Fényszeretet befogadására és árasztására

A meditáció elkezdése előtt ajánlatos megcsinálni a Fényoszlop gyakorlatot, és aktiváljuk egyesített dimenzió-csakráinkat a fénylégzés technikával(egyesített csakrák invokációja alapján). http://kristalycsakra.hu/index.php/mantrak/132-egyesult-csakrak-invokacioja1
 
Figyelj most magadba, erődre és Fényedre. Tudatosítsd magadban a Szeretet Fényét. A fehér fényoszlop védelmi erejét. Érezd magadban az összeköttetést Atyával és Földanyával, égi és földi dimenziókkal. Akard érezni magadban az 5. dimenziós Szeretetrezgés erejét, és figyeld meg, ahogy csakráidon átrezeg ez a dimenziós Fény. Érezd, Fénytudatosságod itt van tebenned, fénytesteid ereje körülölel téged. Érezd erődet és fényedet… vetítsd ki magad köré. Egy csodálatos szeretetburokban vagy. Érezd, ahogy átrezeg ez a szeretet. Érezd erődet benned. Érezd, szellemi erőd hív most téged. Engedd, hogy Szellemed irányítson most. Add át magad neki teljesen, engedd, hogy isteni hatalmad általa megnyilvánuljon benned. Engedd, hogy a Szeretet dolgozzon veled.
Érezd, ahogy egyre könnyebb vagy, érezd, ahogy eggyé válsz a szeretettel. Most szellemi erőd emelni kezd téged. Érezd az egységes Fényt benned s körülötted, fénytesteid segítenek emelni téged. A Teljesség ereje vesz most téged körbe, rezgésével emelkedsz egyre. Feljebb és feljebb emelkedsz és elhagyod a Földet, a felhőkön át felfelé haladsz, és érzed, ahogy emelkedsz egyre nagyobb és nagyobb leszel… Ahogy egyre csak emelkedsz és tágulsz, látod feletted ragyogni a Krisztus-hálót. Átöleli a Földet csodálatos fényével, és hívogat téged Szeretet-erejével. Ahogy közelebb érsz, erejét egyre intenzívebben érzed, és megérint ez a krisztusi Szeretetrezgés téged. Ereje és Fénye átjár téged, ahogy magához emel fényességébe.
Szellemi erődre hagyatkozva most csatlakozz a Krisztus-hálóra. Egy ponthoz érkezel, hol a Háló fényszálai egyesülnek, egy Fénykereszt van most előtted. Ide megérkezel, érezd… érezd meg, hogy eggyéválsz ezzel a krisztusi Fénnyel. Szellemi erődet áraszd szét magadból és engedd, hogy a Háló erejével átjárjon. Olvadj bele teljesen… legyél Fény benne… és most figyeld, ahogy Fénnyé válva te is keringeni kezdesz. Szellemi erő vagy, maga a Háló Fénye, megnyilvánulsz most, mint Krisztus igaz Léte. Érezd, hogy ezzel a Szereteterővel most átöleled a Földet, mint maga a Háló, mert Te ragyogsz Benne. Lásd magad fényként, pulzálón, ahogy szétáradsz a krisztusi Hálón.
Szellemi erőddel, ebben a Fényben, az 5. dimenziós Fényszeretet rezgést hívd most be. Máris érezni kezded, mert kérésedre az atyai áldás hozzád megérkezik, és eltölt a behívott Fényszeretet rezgés. Dimenziókapukon át árad az 5. dimenzió fénylő szeretete, mi igaz szellemi erővel hat a Földre le. Dimenziócsakráidon és Fénytesteiden át máris érzed, mert az maga a Háló Fénye, s a Hálón te magad keringsz. Vedd át ezt a Szeretetrezgést, engedd, hogy eltöltsön… add át magad neki teljesen, válj eggyé vele.
Ahogy magadban már erejét érzed, mert szeretetben létezel a Fénnyel, kezd el árasztani magadból ezt a Szeretetet, és a Háló erejével küldd a Földre le. Az 5. dimenziós Fényrezgés árad szét a térben, beteríti mindazt, mi létezik e Földdel… szétszóródik most a térben és időben, hogy eltöltsön mindent isteni erővel. Áramoltasd magadon át körbe-körbe. Keringj vele, olvadj össze. Tisztulj és emelkedj általa, legyél Te a Minden, ragyogj a Fény Szeretetében…
Most szívd be szívedbe ezt a Szeretetfényt, és érezd, ahogy eltölt. Tudatoddal érzékeld mindenütt. Engedd, hogy rezgése szellemi erőddel elterjedjen benned és átitasson téged. Érezd, aranyba borulsz most teljesen, ahogy rezgését átveszed szíveddel. Szeretetmagodba tárold el erejét, hogy mindig érezhesd rezgését. Kristályragyogású Fénnyel tölti el a szíved, és átjárja a tested teljes egészében. Engedd átragyogni vele a Léted, add át magad e szent, éltető Fénynek.
Ha átérezted ezt az erőt benned, lásd magad újra a Fénykeresztben. A Háló egy pontján kötődsz most újra, hát szánd el magad a visszaútra. Lassan, szerető Fényeddel csatlakozz le a Krisztus-hálóról, és szellemi erőddel ereszkedj, indulj. Lefelé haladsz, s mialatt egyre ereszkedsz, áraszd magadból az 5. dimenziós szeretetet, mi ott van a szívedben, a te szívmagodban, ott fénylik szellemi tudatoddal. Egyre lejjebb haladsz, közeledsz a Földhöz, engedd, hogy a boldogság ereje eltöltsön, mert visszahozod most a fizikai létbe 5. dimenziós Szeretetrezgésed. Egyre közelebb vagy és eléred a tested. Egyesülj magaddal a Fényszeretetben. Add át a Dimenziók tiszta, szent erejét, és tudatosítsd magadban a Szeretet rezgését. Lehoztad most ide az emberi létbe mindazt a Fényt, mi fejlődni segít téged. Tudatosítsd tested, fizikai léted, és fogadd magadba szívedből a Fényed.
Végy egy mély levegőt, áraszd szét testedben, figyeld meg most itt a lélegzeted. Ha úgy érzed itt vagy már térben és időben, a meditációnak vége.
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés