Math6

EGY KIS NUMEROLÓGIA - betűvel és számmal...

A numerológia alapjai

 
A numerológia, azaz a "számtudomány" története nagyon régre vezethető vissza. Legtöbben mégis Püthagorasz görög filozófushoz kötik, aki több mint 2500 éve állította fel azt a tézist, miszerint a számok önálló (nem csak matematikai) jelentéssel bíró szimbólumok, s így a világegyetem minden egyes részlete megfejthető segítségükkel. Eszerint az ember, valamint sorsa is elemezhető az őt leíró adatok számokká alakításával. Hogy mik ezek? Püthagorasz szerint elsősorban nevünk jellemez bennünket – nomen est omen – és születésünk dátuma.
 

A módszer annyi, hogy a dátum, illetve a név betűihez tartozó számértékeket (a mellékelt táblázat szerint) összeadjuk, amíg egyjegyű számot nem kapunk.

1
2
3
4
6
7
9 
A
C
D
J
M
N
O
P
Q
S
W
Y
 
 
     Például 1968. november 17-e összeadva:  1+9+6+8+1+1+1+7=34=3+4=7.
     Kivételnek számít, ha végeredménynek10, 11 vagy 22 jön ki
     – ezek ugyanis mesterszámok, és különös jelentőségük van.
 
 
A név- vagy sorsszám

Az előzőekben leírt módszer – nevezetesen, hogy teljes nevünk minden betűjének értékét összeadjuk – sorsszámunkat adja meg. Jelentése tehát sorsunk, jövőnk alakulására enged következtetni. Megtudhatjuk, hogy a bőség és a szerencse gyermekei vagyunk-e, hogy életünk fizikai vagy szellemi munkával telik, esetleg az alkotásnak, a művészetek szépségeinek szenteljük magunkat, és így tovább.

 

A belső és a külső szám

Most bontsuk szét nevünk magán- és mássalhangzóinak értékét. A magyar nyelv gyönyörűen kifejezi ennek jelentőségét: a magánhangzók összege – azaz belső számunk – magunkra: belső életünkre, gondolatainkra, vágyainkra utal. A mássalhangzók összege – azaz külső számunk – leírja, hogyan látnak bennünket mások: miként viselkedünk, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy kifejezzük gondolatainkat. Ez egyben a numerológia – és minden más jós- vagy jellemábrázoló rendszer – egyik fontos tanulsága: nagyon ritkán fordul elő (jelen esetben a matematikai valószínűsége nagyon kicsi), hogy ugyanolyannak éljük meg magunkat, amilyennek mások látnak! Ez a módszer nemcsak abban segít, hogy jövőnk és sorsunk alakulásában kutakodjunk, hanem megérteti velünk azt az ellentmondást, ami belsőnk és külsőnk különbözőségéből fakad.

 

Az életszám

Végezetül nézzük születési dátumunk összegét – azaz életszámunkat. Ez a szimbólum feladatunkra, „küldetésünkre" vagy divatos szóval „karmánkra" vonatkozik. Feltárja előttünk életünk célját, segít, hogy megtaláljuk, mihez van tehetségünk, az élet mely területein tudjuk maradéktalanul kamatoztatni adottságainkat.

Nehéz eldönteni, melyik nevünkre – leánykori, férjezett, felvett vagy becenevünkre – alkalmazzuk a számításokat. Tulajdonképpen mindegyiket külön-külön kiszámolhatjuk, hiszen más információval szolgál, hogy milyenek voltunk fiatalon, hogyan ismer bennünket a családunk, vagy miképpen viselkedünk a munkahelyünkön.
 
1
 
Az egyet lásd a tíznél....
 
 
2
 
A kettőmint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A kettes szám a kettőség, a végletek szimbóluma. Ha belső személyiségünk értéke kettő, akkor bizonyosan sokat vívódunk, szélsőséges érzelmi viharokat élünk át, soha nem lehetünk semmiben sem bizonyosak. Minden dolgot két irányból közelítünk meg: ha jónak is tűnik, azonnal az árnyoldalát nézzük – igaz, a rosszban is megtaláljuk az értéket. Az örök kételkedők száma a kettő. 
 
A kettőmint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Ha mások „kettesnek" látnak minket, akkor feltehetőleg nagyon szeszélyesnek tartanak. Hangulatunk úgy változik, mint a tavaszi égbolt: hol derűs, hol pedig villámokat szór – minden érthető ok nélkül. Előfordulhat, hogy egy dologról percenként másképp nyilatkozunk, és egészen bizonyos, hogy minden felvetésre azonnal tudjuk az ellenérveket – mint a tükör, aki örökké fordítva láttatja a dolgokat.
 
A kettőmint sorsszám (azaz teljes nevünk összege)
A kettő sorsunkra vonatkozóan is a dualitást jelenti: egyszer fönt, máskor lent. Nagyon sok jóban van részünk, de megtapasztaljuk mindennek az ellenkezőjét is. Sikeres időszakokat mély hullámvölgyek követhetnek. Soha nem lehetünk biztosak a holnapban, folyton kételkedünk, és a legrosszabbtól tartunk – igaz, a legnehezebb helyzetből is győztesen kerülünk ki. 

A kettőmint életszám (azaz születési dátumunk összege)

Az életszám jelentését nehéz körülírni, hiszen „küldetésünket", karmánk célját jelenti. Jelen esetben a kettő a végletek megértését kívánja  tőlünk. Az a feladatunk, hogy megéljük lelkünkben a poklot és a mennyországot, hogy megértsük: a nappalt mindig éjszaka követi, hogy nincs fény árnyék nélkül, hogy az örök körforgás az élet része, és nem tehetünk ellen semmit.

 

3

A három mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A hármas számot általában szerencsésnek tartják: a cselekvőképesség, a hatalom, a gazdagság szimbóluma. Ha „hármas bensővel" rendelkezünk, önérzetesek és büszkék vagyunk. Erős ambíciók vezetnek minket, tudjuk, mit akarunk, és teszünk is érte. Vezető pozícióra törekszünk, meggyőződésünk, hogy sikerre születtünk – és képesek vagyunk ezért keményen dolgozni.
 
A három – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Hármasként törekvő embernek látnak minket mások. Olyannak, aki folyton képzi magát, és bármit megtesz, hogy előbbre jusson a ranglétrán. Hatalmunk, tekintélyünk van mások fölött, s ezzel szívesen is élünk. Szeretünk okoskodni, néha hencegünk, de nem lehet minket sarokba szorítani – felkészültek, naprakészek vagyunk, és a szerencse is a mi oldalunkon áll.

A három – mint sorsszám (azaz teljes nevünk összege)
Sorsunk középpontjában a siker áll. Biztos egzisztenciára törekszünk, fontos számunkra a karrier – és legtöbbször el is érjük, amit kitűztünk. Sokat tanulunk, tanítunk, hiszünk a tudás, a törvény, az igazságszolgáltatás erejében. Szerencsés, ha joggal vagy politikával kapcsolatos pályát választunk – de bármibe is fogunk, az legtöbbször arannyá válik a kezünk között.

A három – mint életszám (azaz születési dátumunk összege)
A hármas szám – mint feladat – jelentése kicsit hasonlatos a szólás tanulságához: jó pap holtig tanul. Ne restelljük felülbírálni magunkat, legyünk nyitottak, igazságosak, tanuljunk hibáinkból. A hatalom kétélű fegyver: magunk ellen fordítjuk, ha visszaélünk vele. Ne akarjunk többet, mint amire valóban szükségünk van, ne szaladjon el velünk a ló – maradjunk mindig józanok és tárgyilagosak.

 
4
 
A négy – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A négyes a lezártság, a befejezettség jelképe, avagy – némi képzavarral élve – a kerek egész, aminek négy sarka van. Szülötte ennek megfelelően gondolkodik: lezártan, sarkosan, de mindig tökéletes rendszerben látva a dolgokat. Nyugodt, kiegyensúlyozott ember, nem kerget hiábavaló álmokat. Nem kedveli a különcséget, elutasít mindent, ami kilóg a sorból és megbontja a rendet – azt szereti, ha minden a helyén van.

A négy – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Négyesként megbízhatónak és precíznek látszunk. Kínosan ügyelünk arra, hogy feladatunkat maradéktalanul ellássuk. Pontosan követjük az utasításokat, tiszteljük a törvényeket, betartjuk a szabályokat. Mindig rend van körülöttünk – igaz, amolyan „sarkos" rend, amivel gyakran mások idegeire megyünk! – és nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy ránk bárki, bármikor számíthat.

A négy – mint sorsszám (azaz teljes nevünk összege)
A négyes törvénytisztelő életre utal. Személyiségünktől függetlenül (sőt, gyakran belső konfliktust okozva!) olyan helyzetek elé állít, hogy nem kerülhetjük meg a szabályokat. Tetszik vagy sem: meg kell felelnünk az elvárásoknak. Semmi olyat nem tehetünk, ami „rendbontó", különben a sors azonnal a „kezünkre csap". Átlagos, de biztonságos, „mintaszerű" életet tartogat nekünk a négyes szám.


A négy – mint életszám
(azaz születési dátumunk összege)
Feladatként a négyes a fentiek megértését tűzi ki. Azt, hogy megleljük a szépséget a rendben, hogy tisztelni tudjuk a tradíciókat, hogy megértsük: milyen ereje van, ha következetesen betartjuk (akár a magunk által felállított) szabályokat. Meg kell tanulnunk rendszerben gondolkodni, látni, hogy minden apró dolog fontos, minden részletnek helye van – akár egy kirakós játékban.

 
5
 
Az öt – mint belső szám(azaz nevünk magánhangzóinak összege)
Az ötöst a legtöbb vallás szakrális számnak tartja. Szülötte gondolkodó, filozófiára hajlamos ember, aki szenvedélyesen kutatja az összefüggéseket, és egyfajta szintézisre törekszik. Képtelen gépiesen követni mások utasításait. A szavak „szerelmese": mindent megpróbál a lehető legpontosabban megfogalmazni, és gyakran le is írni – jelen esetben magának.

Az öt – mint külső szám
(azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Ötösként kiváló kommunikációs képességekkel vagyunk megáldva: bravúrosan bánunk a szavakkal, és nagy hatással vagyunk másokra. Szellemes, szórakoztató embernek tartanak – szónoki képességeinknek köszönhetően legtöbbször a társaság középpontjába kerülünk. Mindemellett mozgékony, nyugtalan ember benyomását keltjük: akinek folyton jár keze-lába – és persze a szája.


Az öt – mint sorsszám
(azaz teljes nevünk összege)
Ha sorsunkat az ötös szám jellemzi, egy percig sem lesz nyugtunk. Életünk örökös mozgásban van: költözünk, utazunk, új családot alapítunk – mindig történik velünk valami. Olyat, hogy „munkahely", még hírből sem ismerünk, az életünk kötetlen, független, szabad. Egy filozófus életét éljük – a papírmunkát elvégzik helyettünk mások. Nincs más dolgunk, mint okosakat gondolni és mondani, jó diplomatának lenni, és nem fukarkodni a szavakkal.


Az öt – mint életszám
(azaz születési dátumunk összege)
Az ötös gondolkodásra, megértésre ösztönöz minket. Azt tanítja: ne hagyjuk, hogy fejünkben eluralkodjon a káosz, ne engedjük, hogy érzelmeink a mélyben hatalmas örvényeket kavarjanak. Foglalkozzunk a bennünk és köröttünk zajló dolgokkal, ragadjuk meg őket – értsük, hogy mit miért teszünk, ne csak éljünk öntudatlanul bele a világba. A tudatosítás egyik legjobb módszere pedig: ha szavakká formáljuk a kimondhatatlant.

 

6

A hat – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A hatos a szépség, a harmónia, a művészetek száma. Ritka szerencse, ha valakinek ez a szám határozza meg belső világát: nyugodt, békés ember, aki a legapróbb dologban is örömöt talál.
A szeretet motiválja, élvezi az életet, derűs és optimista. Rajong a természetért, a szép tájakért, szereti az állatokat. Nagyon sokat jelentenek számára az érzelmek – egyetlen dolog rendíti meg: a magány. 
 

A hat – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
A hatos külső gyakorta valódi szépséggel párosul: „viselőjéből" árad a derű és a harmónia. Melegszívű, együttérző ember, ezért sokan keresik társaságát. Nem ritka, hogy valamilyen (előadó)művészi tehetséggel is megáldott: kiváló színész, énekes vagy éppen – gyönyörű alakja miatt – sikeres modell. Ám ha pályáján nem is, a mindennapi életben egészen biztosan „beveti" bájait.


A hat – mint sorsszám
(azaz teljes nevünk összege)
A természetet, a művészeteket, a szépséget hozza el életünkbe. Hivatásunkat is ehhez kapcsolódva választjuk: jó példa a „hatos pályákra" az erdész, a művészettörténész, a lakberendező vagy éppen a sminkes. Ám nemcsak munkánk során, de mindennapi életünkben is főszereplő a harmónia: környezetünket igényesen választjuk meg, rendezett családban, barátok közt, szeretetben élünk.


A hat – mint életszám
(azaz születési dátumunk összege)
A hatos – stílusosan – szép feladat. Arra tanít, hogy megleljük az apró csodákat, gyönyörködni tudjunk egy virágban, képesek legyünk szeretni, adni és elfogadni, örülni és örömet okozni. Éljünk a mában, élvezzük a percet, ne kergessünk hiábavaló álmokat. Annyi szépség vesz körül minket minden pillanatban: tanuljuk meg azt becsülni, ami éppen van.

 
7
 
A hét – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A hét a legtöbb kultúrában misztikus számként szerepel: a titokzatos, túlvilági, okkult dolgokkal hozzák összefüggésbe. „Szülötte" ennek megfelelően vonzódik ezekhez. Hisz a természetfölötti dolgokban, a rajtunk kívülálló erőkben, a „nem földi" törvényekben. Belső világát ez a hit határozza meg, életét eszerint látja, értelmezi. Elszánt, erős ember, valamiféle küldetéstudat hajtja – gyakran nem hétköznapi célok felé.

A hét – mint külső szám
(azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Ez a szám egyfajta titokzatossággal ruházza fel „viselőjét". Hetesként misztikusnak, megfejthetetlennek látszunk: szokatlanul reagálunk, érthetetlen dolgokra hivatkozunk, vagy csak egyszerűen sejtelmes homályba burkolózunk, és nem „adjuk ki" magunkat. Ezzel legtöbbször nagy hatással vagyunk az emberekre. Befolyásunk, néha hatalmunk van mások felett – jó esetben kiváló vezetőkké válhatunk. 

A hét – mint sorsszám
(azaz teljes nevünk összege)
A hetes szám természetfölötti dolgokat hoz életünkbe. Nagy szerepe van sorsunk alakulásában a vallásoknak, filozófiáknak, az okkult tanoknak – és persze saját hitünknek. Gyakran hivatásunkat is ehhez kapcsolódóan választjuk. Ez még akkor is igaz, ha egyébként (magunkban) elutasítunk minden ilyesfajta dolgot – egy szó biztosan végigkíséri életünket: a titok.

A hét – mint életszám (azaz születési dátumunk összege)
A hetes a titkok megfejtésére ösztönöz. Azt a nyugtalanító kérdést teszi fel, hogy van-e bármi a látható, tapintható világon túl. Elülteti bennünk a kételyt, folyton valami talányra bukkanunk, újabb és újabb kérdések merülnek fel, és messze-messze visznek… Feladatként tehát azt kaptuk, hogy ezekre a kérdésekre valami megnyugtató választ találjunk.

 
8
 
A nyolc – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A nyolcas „nehéz" szám: erős, rendíthetetlen, komor jellemet takar. A nyolcasok hajlamosak mindennek az árnyékos oldalát látni, szenvedésként megélni a dolgokat, ugyanakkor ők azok, akik mindent kibírnak – „a hátukon fát lehet vágni". Nyugodtak, megfontoltak, az érzelmi szélsőségektől tartózkodnak. Pesszimizmusuk ellenére is lehet rájuk számítani.

A nyolc – mint külső szám
(azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
A nyolcas az elpusztíthatatlanság érzetét kelti. „Viselője" szilárd, megvesztegethetetlen ember, nyájas, de szigorú, és nem könnyű megnevettetni. Látványosan aszkéta alkat: puritán, kerüli a feltűnést, a sallangokat. Megközelíthetetlen, magának való – az emberek különcnek, de bölcsnek és tiszteletreméltónak tartják.

A nyolc – mint sorsszám
(azaz teljes nevünk összege)
A nyolcas számot – mint sorsot – nem könnyű megélni. Nehéz helyzeteket, tragédiákat, betegséget sejtet, bár életünk problémáit sokszor mi magunk nagyítjuk drámává. A nyolcas befelé forduló, aszkétikus életet jelent, ami gyakran lemondásokkal jár. A hivatás kiválasztásában ezért nagy szerepet játszik az önfeláldozás: gyerekekkel, betegekkel, elesettekkel foglakoznak legszívesebben a nyolcasok.

A nyolc – mint életszám
(azaz születési dátumunk összege)
A nyolc a megpróbáltatások elviselésére, a túlélésre tanít. Az ember elpusztíthatatlan: az utolsó utáni pillanatban is vannak még rejtett tartalékok, csak higgyünk saját magunkban. Ne hagyjuk, hogy a csüggedés legyűrjön, tartsunk ki a végsőkig. A legnagyobb tanítómester: az idő. Hiszen mindennek van kezdete és vége – a szenvedésnek is.
 
 
9
 
A kilenc – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A kilences az akarat diadalának szimbóluma. Mint sorsszám, fékezhetetlen erőt és eltökéltséget, szélsőséges érzelmeket, folytonos belső harcot jelez. Kilencesként mindennel és mindenkivel hadilábon állunk – de legfőképpen magunkkal. Megállás nélkül dúlnak bennünk az érzelmi viharok, erős vágyakkal küzdünk, mindig tudjuk, mit akarunk, de fejjel megyünk a falnak.
 
A kilenc – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Egy „kilences ember" olyan, akár a dinamit: robbanékony és pusztít maga körül. Az emberek ijedten ugranak félre, ha közeledni látják: indulatos, kiszámíthatatlan és követhetetlen. Ezzel együtt karizmatikus egyéniség: nagyon jó vezető, leginkább hadvezér. Bátor, sőt, vakmerő, a lehetetlenre is vállalkozik. A kudarcot félvállról veszi, de isten óvjon a haragjától!

A kilenc – mint sorsszám
(azaz teljes nevünk összege)
A kilences sok-sok konfliktust, nyílt harcot hoz mindennapjainkba. Rákényszerít, hogy – legyünk bár a legjámborabbak – mindig felvegyük a kesztyűt. Sokszor (szerencsés esetben!) vonzódunk is a veszélyhez: a katonaságot, a repülést, az autóversenyzést vagy éppen a sziklamászást szemeljük ki, de a határozottság és a bátorság mindenképpen szerepet játszik életünkben.

A kilenc – mint életszám
(azaz születési dátumunk összege)
A kilences legfőbb tanulsága – ahogyan a belső számnál írtuk – az akarat diadala. Bármire vágyhatunk, és bármit elérhetünk, ha teszünk érte. Ám a győzelem legfőbb ellensége a kételkedés – határozottan és feltétel nélkül kell törekednünk célunk felé. A buddhisták szerint az akarat „egyhegyű" – éles és egyértelmű. Talán ez a siker titka.
 
 
Elérkeztünk a mesterszámokhoz. E számokat az alkimisták naprendszerünk bolygóihoz kapcsolták, mégpedig az ún. messianisztikus, azaz a külső bolygókhoz (Uránusz, Neptun, Plútó), ill. a Naphoz. Innen ered különleges szerepük.
 
 10
 
 
A tíz – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A tízes a Nap száma. Ha valaki azt a számot hordozza „belül", különleges elhivatottsággal rendelkezik. Világmegváltó gondolatai, egyéni elképzelései vannak. Úgy érzi (és nem alaptalanul!), hogy minden szál az ő kezében van: nem látványos módon, de határozottan irányítja környezetét. 
 
A tíz – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Tízesként az ember sugárzik, mint a Nap. Legtöbbször szép, de mindenképpen feltűnő jelenség. Az emberek szeretnének hozzá közel kerülni, keresik társaságát. Bármibe kezd, kreatív, tehetséges, sokoldalú - de leginkább fellépésével bűvöl el. Sztárnak született: egy igazi csillag, akárcsak a Nap.
 
A tíz – mint sorsszám (azaz teljes nevünk összege)
A tízes a „kiválasztottak" sorsszáma. Kivételes ereje és tehetsége van a vezető szerephez – általában tömeget irányít, befolyásol, de legalábbis hatással van.
Gyakran dönt sokakat érintő kérdésekben (pl. vezető politikus), vagy nagy hatással van a közízlésre, mert reflektorfényben, középpontban van.
 
A tíz – mint életszám (azaz születési dátumunk összege)
A tíz az „isteni elv" létezését tanítja. Azt, hogy a szálak ugyanoda futnak össze, ahonnan indultak. Az életünk nem véletlenszerű események mozaikja – úgy működik, mint a Naprendszer: meghatározott elv szerint, meghatározott irányba halad. És mindig áll valaki a középpontban.
 
 
 11
 
A tizenegy – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
A tizenegyes a Neptunhoz – a túlvilág kapujához – tartozik. A misztikusok szerint a neptuni emberek médiumok: különleges fülük, szemük, orruk van a nem evilági dolgokra. Hétköznapian szólva: rendkívüli ihletettségűek – sok nagy művész, zeneszerző vagy festő belső száma a tizenegy.

A tizenegy – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
A tizenegyes „túlvilági köddel" vonja be viselőjét. Titokzatos, megfejthetetlen ember – s épp ezért nagyon izgalmas. Gyakran többet feltételeznek róla, mint amire képes. Az emberek félnek tőle és csodálják, megfoghatatlan hatással van mindenkire.

A tizenegy – mint sorsszám (azaz teljes nevünk összege)
A tizenegyes sorsként valami nem hétköznapi, szokatlan életet jelent. Gyakran vallási szekták, titkos csoportok, különleges tömörülések tagja. Ha művész, biztosan kora „underground" képviselője – bármit is alkot, az „halandó" érzékszervekkel felfoghatatlan.

A tizenegy – mint életszám (azaz születési dátumunk összege)
A tizenegyes tanulsága szerint „az igazság odaát van". Nem csak az „egyszer élünk" vagy a „hiszem, ha látom" hozzáállásnak van létjogosultsága. Bízzunk a megérzéseinkben, higgyünk a jeleknek, kövessük a belső hangokat. Nem baj, ha a többség mást mond: a hit magánügy – kezeljük hát annak.
 
 
A huszonkettő - a „mesterszámok mestere" - a Plútóhoz, naprendszerünk legtávolabbi bolygójához kapcsolódik. Jelentőségét fokozza, hogy viszonylag kis matematikai valószínűséggel fordul elő egy névben vagy egy évszámban.
 
 
22
 
A huszonkettő – mint belső szám (azaz nevünk magánhangzóinak összege)
Az, aki magában a 22-es erejét hordozza, nem ismer lehetetlent. Nincsenek számára korlátok, nem hallgat senkire, csak a saját feje után megy. Sebezhetetlennek hiszi magát, akire a hétköznapi törvények nem vonatkoznak: ő írja a szabályokat. Idealista álmodozó, gyakran irracionális dolgokért küzd – és legtöbbször el is éri azokat…! Rendkívüli tehetség: zseniális, s mint olyan, talán egy kicsit őrült is, de semmiképpen nem hétköznapi ember. 
 
A huszonkettő – mint külső szám (azaz nevünk mássalhangzóinak összege)
Hatalmas energiák tombolnak benne. Robbanékony, indulatos – akár egy tornádó, pusztít. Gátlástalan, őszinte, szókimondó, ugyanakkor bájos és gyermekien naiv. Különc, extravagáns, feltűnő, nem fér semmilyen skatulyába. Nagyon határozott akarata van. Hol uralkodik mások felett, hol teljesen kivonja magát a „halandók" társaságából. Követhetetlen – épp ezért izgalmas, egyszersmind fárasztó ember.
 
A huszonkettő – mint sorsszám (azaz teljes nevünk összege)
A 22-esek törvényen kívüliek – önként vagy kényszerből száműzik magukat a hétköznapi világból. Őrültségeket csinálnak, folyton bajban vannak, mégis bármikor kaphatók egy újabb „kamikaze" kalandra. Nem ismerik a félelmet, mindig mindent egy lapra tesznek fel - és persze megússzák ép bőrrel. A lehetetlenre is képesek, vadak, megszállottak: ha valami érdekli őket, nem esznek, nem alszanak… Elpusztíthatatlanok.

A huszonkettő – mint életszám (azaz születési dátumunk összege)
A huszonkettő a „halhatatlanságot" sugallja. Arra tanít, ne fogadjunk el semmit készpénznek – járjunk mi magunk az igazság után… Nem kell betartanunk a külső szabályokat, ha van elég bátorságunk a saját szívünkre hallgatni. Feszegessük csak bátran tűrőképességünk korlátait, hozzuk ki magunkból a maximumot, ne érjük be kevesebbel, mint amibe már kis híján belehalunk…

 

Kristálycsakra

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés