12 Chakras 1

A csakratudat lépcsőfokai – a tudatosság lajtorjája

 

A csakrákról, azaz a bennünk jelenlévő erőközpontokról már többször írtam és tanítottam. Számtalan leírás és információ található, ami folyamatosan fejlődik és szélesedik az önmegismerés és az energetikai gyógyítások által.

Most is, amit megosztok veletek saját tapasztalatom és meggyőződésem.

 

A csakrák, olyan energetikai kapuk (dimenziókapuk, csillagkapuk), melyek a létezés 12 tudati rendszeréhez, a fizikai-, lelki-, és szellemi dimenziók valóságához kapcsolnak bennünket, így mindenhol önmagunkra ismerünk, jelen vagyunk, ÉN-ként létezünk és ismerünk magunkra.

Ahhoz, hogy emberi multi-dimenzionalitásunkat megélhessük, egy egységes összekötő-, fordító -, és tárolórendszerre van szükségünk. Ennek feladatát látják el a fizikai-, és energetikai testeinkben található csakra-központok.

A Fénygerincben – léttengelyünk fizikai gerinccsatorna szakaszában – található 7 fő csakra, a hozzátartozó energia-testekkel (aurarétegekkel) az emberi létezés alapja. Ez a rendszer tartja egyben a test-lélek-szellem egységet, biztosítja a fizikai test létezését és a lelki-, szellemi irányítás meglétét.

 

Ugyanakkor található még 5 főcsakra a test fizikai határain kívül, az aurarétegben is, melyek elsősorban a tudatos fejlődést, a fizikai ember és az Istenember kapcsolatát hivatottak biztosítani. Ezek a csakrák alapból a lélek és a szellem által vezérelt központok, de saját fejlődésünk, szellemi iskolázottságunk, lelki képességeink fejlesztése okán tudatosan összekapcsolódhatunk erejükkel és új nézőpontot kaphatunk általuk.

 

Minden erőközpont egy vibrációs mintát, energia-lenyomatot (színkódot), egy működési területet (testi, érzelmi, tudati), és egy fejlődési-, tanítási utat, lépcsőt (csakratudat) foglal magában. Ezzel kapcsolódik a többi központhoz, a test-, lelki-, és szellemi szintjeinkhez.

 

12 chakra2

 

Rövid áttekintés:

 

 1. Gyökér csakra – színkódja vörös

Testi területe – csípőtől lefelé, belső kapcsolata – mellékvesék

Energetikai területe – életöröm, gyermekkori emlékek, ösztön, védelem, biztonság

 

 1. Szakrális csakra – színkódja narancs

Testi területe – csípő, keresztcsont, belső kapcsolata – nemi mirigyek

Energetikai területe – emberi érzelmek, kapcsolatok, szexualitás, döntés, kreativitás

 

 1. Hasi csakra – színkódja sárga

Testi területe – hasi terület, belső kapcsolata – hasnyálmirigy

Energetikai területe – akarati élet, önmegvalósítás, bőség, ego, emberi gondolkodás

 

 1. Szív csakra – színkódja zöld

Testi területe – mellkas, belső kapcsolata – csecsemőmirigy

Energetikai területe – elfogadás és odaadás, szeretet, együttérzés, magasabb érzelmek, kíváncsiság

 

 1. Torok csakra – színkódja égkék

Testi területe – torok, vállak, karok, belső kapcsolata – pajzsmirigyek

Energetikai területe – kommunikáció, önkifejezés, igazság, kapcsolattartás, tanulás

 

 1. Homlok csakra – színkódja indigó

Testi területe – fej, skalptól lefelé, belső kapcsolata – agyalapi mirigy

Energetikai területe – hatodik érzék, beleérzés, jövőkép, immagináció, érzékszervek

 

 1. Korona csakra – színkódja orgonalila

Testi területe – koponyacsont (skalp), belső kapcsolata – tobozmirigy

Energetikai területe – hit, meggyőződés, szellemi érdeklődés, összefüggések, elfogadás

 

 1. Föld csakra – színkódja homokszín/barna – aura alsó határán található

Testi területe – egész test, belső kapcsolata – sejtek

Energetikai területe – fizikai létezés tudati síkjainak kapcsolata, ásvány-, növény-, és állatvilág

 

 1. Omega csakra – színkódja türkiz – ülep mögött az aurában található

Testi területe – ember hátsó oldala, belső kapcsolata – gerinc hátsó oldala

Energetikai területe – univerzális létezés, múltbéli párhuzamos és volt inkarnációk

 

 1. Alfa csakra – színkódja türkiz – homlok előtt az auratérben

Testi területe – ember elülső oldala, belső kapcsolata – gerinc elülső oldala

Energetikai területe – univerzális létezés, jelenlegi és várható jövőbeli, valamint párhuzamos inkarnációk

 

 1. Baloldali téridő csakra – színkódja ezüst – bal halánték mellett az auratérben

Testi területe – ember bal oldala, belső kapcsolata – baloldali halántéklebeny

Energetikai területe – Jin energia, befogadó készség, beáramló információ, női minőség

 

 1. Jobboldali téridő csakra – színkódja arany – jobb halánték mellett az auratérben

Testi területe – ember jobb oldala, belső kapcsolata – jobboldali halántéklebeny

Energetikai területe – Jang energia, kiáradó készség, kiáramló információ, férfi minőség

 

A csakráknak ezeken kívül számtalan összetett feladatuk van, de számunkra most a csakratudati lépcsők lesznek fontosak.

 

Minden erőközpont magában foglal egy tudati minőséget, egy tudatszintet. Ez azt jelenti, hogy az Én-tudat felfogásának és megértésének minőségét úgy tehetjük teljessé, ha elindulunk felfelé a tudatosság lajtorjáján (egyébként ez hívják a szent szövegek Jákob lajtorjájának) és egyre magasabb és szélesebb szintről, nézőpontból, felismerésből, megértésből nézünk rá magunkra és a teremtett világunkra.

 

Azt már Einstein is kijelentette, hogy egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, ahol keletkezett. Ez azért van így, mert azt a szintet teleraktuk a problémával, és az azt alkotó energiákkal, így csakis arra reagálunk. Arra van szükségünk, hogy kilépjünk belőle, alap esetben mellé, azaz azonos szinten de másik oldalról szemlélve, jobb esetben fölé, azaz tudatilag felülemelkedve, magasabb megoldások lehetőségének nézőpontjából szemlélve. Mindig egyre magasabb emeletekről szemlélve az életterünket, így látva meg az összefüggő részeket.

 

Ezekre a magasabb nézőpontokra ad lehetőséget számunkra a csakratudati jelenlét lépcsője, a megismerés fokozatai. Ez a rendszer abban segít, hogy áthangoljuk tudati frekvenciáinkat, agyi fordító rendszerünket egy magasabb megértés rezgésére. Olyan, mintha mindig egy „bölcsebb” rádiót hangosítanánk fel, hogy annak adását halljuk. Szélesítjük tudati megélésünket és megértésünket azzal, hogy készséggé tesszük a tudati frekvenciaváltást magunkban.

Célunk természetesen az, hogy megismerve minden tudati frekvenciát, képesek legyünk használni őket, azaz fellépni az éppen szükséges létrafokra a tisztánlátás végett.

 

csakraletra

 

Lássuk akkor, hogyan tudja ez a rendszer tudati vibrációs szintjeinket behangolni és számunkra új látásmódot biztosítani:

 

1. Gyökér csakra – Fizikai Lét-tudat szintje

Az élet, a létezés okának megtartása, életünk értelmének felismerése. Önnön létünk tisztelete, védelme, a biológiai tudatosság megtartása az élet megélésének és tapasztalásának okán.

Ezen a szinten képesek vagyunk saját igényeinket, szükségleteinket felismerni és azok irányába elindulni. Ez az Öngondoskodás.

Tudatosítja mire van szükségünk!

 

2. Szakrális csakra – Duál-tudat szintje

A döntéshozatal, a választás szükségszerűségének és elfogadásának szintje, a felelősség felismerése és megértése. Ez a tudati szint a korábbi emlékek összehasonlítása okán, iránymutatást ad, így működési programokkal segíti az életet. Itt tudjuk ezeket felismerni és szükség esetén megváltoztatni. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének tudati szintje, mely rálát a bennünk működő érzelmi manipulációkra.

Tudatosítja, hogy a döntés a mi felelősségünk!

 

3. Hasi csakra – Személyiség-tudat szintje

Az összes olyan tanult, tapasztalt, visszajelzett dolog, információ magunkról, mely által egy aktuális Én-képet alakítottunk ki magunkról. Ez a tudatosság kapcsolja össze a bennünk élő énjeinket, különböző szerepeinket, és azt a képességet, hogy minden helyzetben az arra legalkalmasabb énünk lépjen elő és reagáljon. Ezért viselkedünk más-más szituációban különbözőképpen. Erről a lépcsőfokról ráláthatunk szerepeink minőségére és működésére, így önismerettel fejlődhetünk, változhatunk.

Tudatosítja álarcainkat, a bennünk működtetett szerepeinket, ez az önreflexió szintje!

 

4. Szív csakra – Lélek-tudat szintje

A szívcsakra a lélekkapcsolat kapuja. Itt van az asztrális dimenzió átjárója és a lélekirányítás szintje, ami a létfunkciókat vezérli. Ez a tudati létrafok lelkünkkel és az ő vezetésével való kapcsolat szintje. Itt egy minőségi változás történik bennünk, a lélekszív ereje felemel minket az együttérzés, az empátia szintjére. Ezen a szinten érthetjük meg, hogy mi nem emberek vagyunk, akiknek van lelke, hanem lelkek, akiknek most van egy teste.

Tudatosítja bennünk a lelki létezés magasztosságát, az anyagi határokon túli létezésünket, az inkarnációk közötti ok-okozati összefüggéseket!

 

5. Torok csakra – Érzék-tudat szintje

Ez a központ érzékszerveink (testi-, és lelki) vezérlője és segítője. Érzékelésünk feldolgozása, tudati információk továbbítása, mely az egyéni igazságot összeegyezteti az isteni igazsággal, így az érthetetlen dolgok is érthetővé válnak.

Tudatosítja bennünk az univerzális igazság, Isteni akarat törvényét!

 

6. Homlok csakra – Intuitív/Képzelet-tudat szintje

Ezen a szinten képesek vagyunk a fizikai forma mögött meglátni a szellemi valóságot, az elme tudat felfogóképességén túli szellemi-, lelki tartalmat. itt tudunk olvasni a „sorok között”. Itt el tudjuk képzelni, meg tudjuk látni mi történik a háttérben, és képesek vagyunk életre hívni olyan álmokat, melyek a teremtés erejében valósággá válhatnak.

Tudatosítja bennünk a szimbólumok jelentését, a szimbolikus tanítások értelmét!

 

7. Korona csakra – Szellem-tudat szintje

Ezen a szinten a szellemi létezés igazságaira nyílik ki a szemünk, az értelmünk. Bölcs tanítások befogadóivá válunk, új összefüggéseket tapasztalunk. Meggyőződéseink határai kitágulnak. örökéletű szellemi identitásunk elfogadásának tudati szintje.

Tudatosítja bennünk a „látom mert hiszem” erejét, a szellemi irányítás jelenlétét!

 

8. Föld csakra – Természet-tudat szintje

Ezen a szinten vagyunk képesek felfogni a természethez való tartozásunk meglétét, a természeti törvények mindenkire vonatkozó törvényt és erejét. Ez a természet és mindenki természetének a tisztelete. Itt vagyunk képesek csatlakozni az ásványi-, növényi-, és állati tudatosságok rezgéseihez, hogy megértsük őket. Itt beszélgetünk igazán a kutyánkkal, macskánkkal…

Tudatosítja a természet rendjéhez való kapcsolatunkat, a földi és égi ember közötti egyensúlyt!

 

9. Omega csakra – Múlt-tudat szintje

Univerzális léttel való kapcsolatunk megértésének a szintje. A létezés múltbéli, galaktikus inkarnációinak emléktudatossága. Álomban, meditációban, megérzésben képesek vagyunk a múltunkkal összekapcsolódni.

Tudatosítja jelenlegi feladataink és emberi sorsunk elfogadását, a folyamatosság erejében, a karmikus igazság megértése!

 

10. Alfa csakra – Jövő-tudat szintje

Univerzális léttel való kapcsolatunk megértésének másik szintje. A létezés lehetséges jövőbeli, galaktikus inkarnációinak tudatossága. Álomban, meditációban, megérzésben képesek vagyunk aktuális, párhuzamos létezéseinkkel összekapcsolódni, valamint lehetséges jövőképünket meglátni. Amire a jövőben vágyunk, azt itt és most kell elkezdenünk elfogadni és megélni.

Tudatosítja azt, hogy amit itt és most megélünk, az jövővé válik, így a jelenben teremtjük a jövőt!

 

11. Baloldali Téridő csakra – Istennő-tudat szintje

Univerzális Jin erő. Ezen a szinten vagyunk képesek a téridő rendszerek valóságát felfogni és bennük létezni. Ez a csakratudat a befogadó, passzív, női minőség és információáramlás tere. Itt elsősorban tanulunk, megélünk és elfogadunk. Ezen a szinten megérezzük szükséges-e beavatkoznunk, vagy sem.

Tudatosítja az istennői minta gondoskodó, szeretetteljes jelenlétét bennünk, így látva meg másokban is a jót!

 

12. Jobboldali Téridő csakra – Isteni-tudat szintje

Univerzális Jang erő. Ezen a szinten vagyunk képesek a téridő rendszerek valóságát felfogni és bennük létezni. Ez a csakratudat a kiáradó, aktív, férfi minőség és információáramlás tere. Itt elsősorban tanítunk, védelmezünk és teremtünk, alkotunk. Ezen a szinten megérezzük szükséges-e beavatkoznunk, vagy sem.

Tudatosítja az isteni minta teremtő, megélő, szeretetteljes jelenlétét bennünk, így látva meg másokban is a lehetőséget!

 

 

A csakralétra tudati erői folyamatosan jelen vannak bennünk és elérhetőek számunkra. Minden helyzetben másik lépcsőfokról tekintünk a saját életünkre, attól függően, éppen akkor meddig tudunk fellépni.

Célunk az, hogy összekapcsolva minden létrafokot, teljes tudati jelenlétben élhessük meg önmagunkat!

Csodás megéléseket kívánok nektek, a csakratudati szintek erejében!

 

Pusztai Orsolya

 

www.kristalycsakra.hu

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés