karmic release1

 

A karma szála - a megtapasztalások irány-fonala

 

Tudatunk, mint fénysugár született meg a teremtés Napjából. Kiáradtunk, hogy bevilágítsuk a Világot. Mindaz, amit bevilágítunk, saját tapasztalatként gazdagítja a Mindenség tudását.

Ahhoz azonban, hogy a megtapasztalás élő visszajelzésként minden tudati tartományunkhoz eljusson, azaz egyszerre legyen jelen a fizikai-, lelki és szellemi énünkben, egy olyan visszacsatoló és irányító rendszer vált szükségessé, melyen ezen információk akadálytalanul áramlanak.

 

Ezt, mint „Karma-törvény” ismerjük.

Ez az elv figyeli és vezérli megéléseink szükségét, hogy minden információt megkaphassunk a tapasztalatok megélése által. Egy kis humorral élve karmánk saját könyvelőnk, mely folyamatosan figyeli a tartozik és követel oldalak egyensúlyát, hogy záráskor minden a helyén legyen. Ennek a „könyvelőnek” (szellemi bölcsességünknek), van egy saját telefonvonala, melyen keresztül bármikor pontos információkat adhat és kérhet minden részünktől.

 

Ez a karmaszál, vagy sorsfonál, ami összeköti emberi-, lelki és szellemi valóságainak a megtapasztalások ereje által. Ez tartja egységben tudatunkat és vezérel minket az általunk választott úton, mint Thészeuszt Ariadné fonala, aki ugyebár másokat akart megmenteni, de igazából saját félelmeivel és tudattalan szörnyeivel harcolva magát mentette meg.

Ugyanezt tesszük mi is… elindulunk a nagy útra, kezünkben egy vezérfonállal, melynek másik vége isteni lényünk kezében van. Erről tanított Jézus, mikor azt mondta…”Ne féljetek, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem pedig olyan titok, amely ki ne tudódnék! ... Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is.”

 

karmawire

 

 

Ez a hajszál a mi sorsfonalunk, mely szellemi születésünkkor istenhez kapcsolt minket, mint egy univerzális köldökzsinór, ellentétben a földivel, amit a megszületéskor elvágnak, itt csak akkor szűnik meg, ha visszatérünk önnön fényünkbe. Ez a köldökzsinór összeköti szellemünket a lelkünkkel és lelkünket a fizikai test egységével (ezüstzsinór). Ez a végtelen és rugalmas hajszál egy csatorna, melyben a tudati információk áramlanak, így segítve megéléseink tökéletességét, vállalásaink teljesítését, önmagunk felismerését.

Hogyan is működnek ezek az információk? Kódok formájában, melyeket adott tudati tereink dolgoznak fel. Képzelj el egy szervezetet (most gondolhatsz a testi szervezetre, de egy szervezett munkát végző csoportra is, ugyan azt látod:)), melyben nagyon pontosan elrendezett irányítás folyik. Van a vezetőség (tudat, szellem, gondolat), van a szervezőség (lélek, érzelem) és van a végrehajtó személyzet, az ügyfélszolgálat (elme, ember, cselekvés). Az utasítások fentről érkeznek, kódok formájában, melyeket a szervezők értenek, majd azokat feladatokra kiosztva, újabb kódolással a végrehajtóknak továbbítanak (agy – szervek – sejtek), akik megcselekszik, megtapasztalják, és visszajelzést küldenek a szervezőkön át a vezetőségnek. Itt kiértékelnek, változtatnak, új utasításokat, működési szabályzatot alkotnak és kezdődik a folyamat elölről…

 

Ahhoz, hogy ez az egész mégis kezelhető maradjon, kategóriákba szervezett információk szerint történik az értékelés.

 

Itt, földi emberként karmánk megéléséhez elménk különböző kódok szerint értelmezi a tapasztalatokat, így jelezve vissza magasabb tudatunk irányításának. Ezen kategóriák alapján az összesített tapasztalat alakítja élettervünket, ezáltal éljük meg sorsunkat.

 

Milyen kódok működnek a karma-követésnél? Lássunk néhányat (ennél több létezik, most csak a legfontosabbakat írom le)!

 

karmatime

 

1. IDŐ – fejlődésünk mérőrendszere, az elmetudat egyik kapaszkodója.

Amit már megtapasztaltunk, múlttá, emlékké válik, amit szeretnénk megtapasztalni, vágyként a jövőbe mutat. E kettőt a jelen köti össze, ahol magunkat képesek vagyunk az idő szorításából kivenni. A tudat ugyanis manipulálni tudja az időt, ezáltal befolyásolva a karma-teljesítést: ha nagyon sietünk, az idő is gyorsabban telik… elszalad mellettünk, elkésünk. Ha túlságosan ráérősek vagyunk és lelassulunk, eltunyulunk, az idő is ólomlábakon jár, elhagyjuk, mintha elvesztettük volna. Viszont, ha a jelenpontban maradunk és engedjük, hogy itt és most legyünk, pontosan akkor érünk oda, amikor kell! Így tudnak minket a karmikus megélések időkódjai „programozni”. Amennyiben bármelyik sorskódot manipuláljuk, karma-torlódást érhetünk el, azaz összecsúszhatnak a teljesítési idők. Ha egy lehetőséget kihagyunk, az később más formában visszajön, csak akkor már másik feladat is van mellette….

 

karmic

 

2. TÉR – megtapasztalásunk színtere, tudatunk viszonyítási pontjainak mátrixa.

Ahhoz, hogy képesek legyünk a tapasztalatokat rendszerbe foglalni, szükségünk van a megélés terére. A tér az, mely az energiát megtartja a megtapasztaláshoz. Sokszor a bennünk megjelenő késztetés vezet el minket egy térre, ahol az ott lévő energiákkal összekapcsolódva tapasztalhatunk, felismerhetünk. Tudatunk ezt is képes manipulálni a bennünk eltárolt tapasztalati minták által. Amikor felnőttként elvittem a gyermekemet a cirkuszba, meglepődve láttam, milyen kicsi, pedig az emlékeimben óriási volt. Amikor azonban az előadást nézve gyermeki énem felébredt bennem, és tudatomat a múlt terébe helyezve átéltem korábbi emlékeimet, újra óriásivá nőtt körülöttem. A tér, mint viszonyítás, segít az emlékek idősíkjának tisztításában.

 

PA SEO 196 Karmic Relationship 1 624x245

 

 

3. IDENTITÁS – a dualitásba való belehelyezkedés segítője, a tudati irányultság oldalainak megtapasztalása, a kapcsolódás megélésének segítője.

Ahhoz, hogy földi világunk duális rendszerébe kapcsolódjunk, testi valónkat és elme-rezgéseinket hozzá kell hangolnunk a választások rendszeréhez. A karma-feladat teljesítése teljesen másképp történik férfi vagy női testben. Így mindkettőt megtapasztaljuk majd életeink folyamán, de ahhoz, hogy ezek teljessé váljanak, mindkét oldal egyéni tapasztalata szükséges. A tudati manipuláció lehetősége itt a nemiség megélésében, felvállalásában és a bennünk rejlő női-, férfi energiák használatában van. Ha nőként férfias energiákat mozgatok folyamatosan, elnyomva a női szerep megélését, tudatomat korrekcióra kényszerítem, mely testi tünetként pl. a genitáliák betegségében nyilvánulhat meg.

 

 karmic relationship twin flames

 

4. SZINKRONICITÁS – az idő-, a tér-, és az identitás-kódok összehangolása.

Ebben a kódrendszerben az élettervek összehangolása folyik. A precízen megtervezett sors-forgatókönyv, olyan találkozásokat hoz az életembe, melyeken keresztül tanulok, fejlődöm. Amikor ezeket megtapasztalom, olyan tudati változások következnek be bennem, az emberben, melyek lelkem vágya szerint karmikus kényszereimet oldják, kérdéseire választ adnak a felismerés által. Manipulációs lehetőség, ezáltal karma teremtő tevékenység a szinkronicitásban, az elme ellenállása, aki nem hajlandó a belső megérzést, az intuíciót követni, amelyen keresztül ez a kódrendszer működik.

 

karmic1

 

5. VISSZACSATOLÁS – a megértés irányítója, amikor felismerem, mit kellett megtanulnom az adott szituációból, ezáltal eldönthetem, akarom-e tovább folytatni így, vagy másképp cselekszem?

A visszacsatolás kódjain keresztül képes a szellemi irányítás eldönteni, elégséges volt-e az eddig megélt tapasztalat… megtanulta-e emberem a leckét, vagy szükséges meg hasonló szituációkba lépnem? Egy adott helyzet addig tanít, míg mondanivalóját meg nem értem. Ha megértettem miben kell fejlődnöm, az adott tanítás okafogyottá válik, az élethelyzet megváltozik, új tanítás jöhet. Itt a tudatmanipuláció és ezzel az újabb karma-teremtés eszköze a ragaszkodás. Hiába ismerem fel, mit kellene tennem, ha annyira félek változtatni, hogy inkább ragaszkodom a rosszhoz, mert az biztos, a „talán jobb lesz” bizonytalannal szemben.

 

A karmaszál folyamatosan figyeli a tudatfolyam áramlását… hol tartunk és hová kel eljutnunk még? E szerint folyamatos korrigálásokat hajt végre a tudatunk által (gondolati-, érzelmi-, akarati impulzusok küldésével), hogy visszakerüljünk életünk helyes vágányára…

E néhány meglátásommal szerettem volna segíteni neked a felismerésben és a tudatos megélésben. Kívánok csodás megtapasztalásokat, tudatos felismeréseket, bölcs megértéseket és sok boldogságot!!!

 

Szeretettel, Pusztai Orsolya - lélekgyógyász

 

www.kristalycsakra.hu

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés