gral

 

A boldogság energiamintái az emberben

 

Az ember a Földre a boldogság megélésére születik. A kérdés már csak az, kinek mi a boldogság?

Emberi életünk alapvető vezérlő tudati frekvenciája, melyre a testünk leginkább reagál, az elme-tudat. Bár, szellemi emberként tudjuk, hogy ennél magasabb, tudati impulzusok irányítanak a lelki szintekről minket, ezt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni…

Innen is látható, hogy bár magunkat egydimenziós lénynek képzeljük (mármint az elménkkel), sokkal multifunkcionálisabban működünk.

A fizikai sík alapvetően a dualitásra, az összehasonlítás elvére készült… erre azért van szükségünk, hogy az anyagi síkba kapaszkodó egónak legyen választási lehetősége. Ez a döntési képesség segíti az elme fejlődését és az ego tapasztalati megéléseit: ez én vagyok – ez meg nem… ez tetszik – ez meg nem… ez igen – ez meg nem … stb.

Az ego ebben a dualitásban igazából azzal is tisztában van, hogy ez a kettősség az emberben a látható és láthatatlan részekről is szól: a látható részek felett van uralma (ész), a láthatatlan részek fölött nincs (szív).

Ezért folyamatos félelemben él, hogy valami fölé kerekedik, elnyomja őt, megsemmisítve azt amit ő magának gondol. Ezt azzal kompenzálja, hogy hajszolja azokat a helyzeteket, melyekben bizonyíthatja önmagát és irányító szerepét.

Így van ez a boldogsággal is…

Az ego elsődleges célja elkerülni minden olyan helyzetet, ami az ő boldogtalanságát eredményezi. Az ego az elkerülési manőverek mestere…

A szív, vagy lélektudat célja, a megélésekben megtalálni minden boldogság-faktort, azaz minden helyzetben meglátni annak boldogságát.

Éppen ezért a bennünk élő kettősség, a szív és az ego, a saját csatornáin keresztül tudja megélni a boldogságot. Az ego az érzékszervi tapasztalatokon keresztül, a fizikai síkon, a szív a fizikai sík mögötti lelki tartalom meglátásával, elsősorban az érzelmi síkon.

Mivel mindkettő bennünk és általunk létezik, mindkettő a maga fogalmaival éli meg önmagát, így a boldogságot is. Ezért bennünk, emberekben, egyszerre létezik az ego és a szív boldogsága…

 

angels2

 

Ezért az emberek alapvetően két szinten tudják megélni ugyanannak a helyzetnek a boldogságát: szívvel és ésszel.

Éppen ezért kétféle boldogságmintát is fogunk eltárolni magunkban. Hol? Ott, ahol minden tudati minta jelen van… nem, nem az agyunkban… a csakráinkban!

Amikor megélünk valamit, a tudat megéli azt velünk fizikai és lelki szinten egyszerre.

A fizikai érzékszerveken bejövő megéléseken keresztül az ego tárolja el az alapmintát, a lelki benyomásokon keresztül érkezőket a szív.

E kettőt egyesíti magában minden csakránk tudatossága.

Azaz a megélések tapasztalatait a fő csakráink emléktudata lenyomatokként őrzi. Itt, egy helyen azonnal hozzáférhető minden „adat”. Van, amit az ego húz elő, és van, amit a szív ébreszt fel.

Így amikor egy helyzetet értékelünk, vagy megítélünk, annak minősége mindig attól függ, melyik boldogságminőséghez (boldogságmintához) vagyunk képesek hozzáférni.

 

Egy nagyon egyszerű példával élve, ami a mai időkben igazán megmutatkozik.

Az ego boldogságmintájának alapja saját maga bizonyítása, azaz minden túlélése és a fennmaradás. Mivel az ego tisztában van önmaga elmúlásával… azaz a halál bekövetkeztével való „megsemmisülésének”, mindent elkövet, hogy ezt megakadályozza, így boldogsága tárgyául önmaga bizonyítását vetíti maga elé.

Ezt eléri azzal, hogy folyamatosan bebizonyítja magának, hogy neki van igaza, ő mindenben tökéletes, röviden: magyarázza a bizonyítványát!

A másik út az, hogy elkerül minden olyan szituációt, veszélyes helyzetet, ahol megsérülhet, vagy ellehetetlenülhet, röviden: önmaga túlélésére dolgoz ki taktikákat!

 

csakra

 

Ennek a túlélési taktikának a legjobb megnyilvánulási formája: korunk MEGVILÁGOSODÁSI hulláma!

Belegondoltál már abba, hogy ki is akar megvilágosodni benned?

Talán a szellemed? Öröktől fogva létező, szellemi fény! Mit sem tud a megvilágosodásról, hiszen abban él.

Talán a lelked? Tisztában van a látható és láthatatlan világ összefüggéseivel, ő maga választotta a megélésnek ezt a formáját, hogy tapasztaljon. Akár megvilágosodunk, akár nem, neki így is-úgyis jó!

Akkor ki marad? Hát az ego!

Miért is akar megvilágosodni? Hát azért, mert úgy gondolja, ezzel átmentheti magát valahová, ahol nem múlik el: azaz csakis azért, MERT FÉL A HALÁLTÓL! El akarja kerülni, és ennek egyetlen megoldását látja, a megvilágosodást, talán akkor átmenekítheti magát az örökkévalóságba!

Ezért mondom minden tanítványomnak, és hangoztatom minden fórumon, hogy ego nélkül nem létezik megvilágosodás. Ha eldobod, nem fog menni, mert senki sem fogja elindítani benned! (Ezért nem is kell akarni, mert tudatunk velejárója, csak fel kell ismernünk.)

Ezekből is látszik, hogy alapvetően kétfajta szemszögből lát az ember: ego-ból és szívből. Éppen ezért a boldogságmintáink (a megélések esszenciái) is alapvetően kétfajták.

Mikor egy helyzet megélői vagyunk, ezeket a boldogságesszenciákat vesszük elő, hogy reagáljunk, és ezáltal energiát kapjunk.

Lássuk akkor, hogy a csakráinkban őrzött mintákkal, hogyan vagyunk képesek szívből vagy/és ego-ból boldognak lenni…

Az alaphelyzet az, hogy minden boldogságminta előhúzásakor az ego és a szív is nyit egy csatornát, amin keresztül eléri ezeket az esszenciákat.

 

Az ego csatornája az ÉN. Az én megélésem az én boldogságom, az én energiám. Önös oldalról képes rálátni a helyzetekre. Befelé áramló, birtoklással megtartó, kapni akaró.

A szív csatornája a MI. Az a kollektív megélés, amiben a mögöttes tartalom is kibontakozik (amikor képesek vagyunk saját magunkban is örülni mások boldogságának is). A teljesség megélése, mindenki boldogságának élménye, egyetemes energia. Kifelé áramló, megélés megosztásával adni akaró.

 

Amint megnyílik benned ez vagy az, esetleg mindkét csatorna (ez az aktuális tudatállapotod függvénye), a tudat hozzáfér a csakrákban tárolt boldogságmintákhoz.

De milyen boldogságminták vannak eltárolva a csakrákban és hogyan tudja azokat a szív és az ego értelmezni?

Mielőtt ezt végignéznénk, fontos elmondanom: nehogy azt higgyétek, hogy csak az egyik boldogság a jó és a másikat ki kell dobni a kukába. A kettő együtt értelmezhető, és csakis együtt válik teljessé. Az „alacsonyabb” szempontok megélésével válik egésszé a magasabb, és a „magasabb” szempontok megértésével válik teljessé az alacsonyabb. Így lesz EGYséges maga a tapasztalat megélése és megértése…

 

divine4

 

Akkor lássuk:

 

1. Gyökér csakra

Boldogságmintája az Élet megélése.

Az ego értelmezése: az élet fenntartása, fiziológiai szükségletek. Étel, ital, alvás… életösztönök, azaz a fizikai túlélés, életben maradás.

A szív értelmezése: az életöröm megélése (Hakuna Matata!), mindenben az élet lehetőségének megtapasztalása.

 

2. Szakrális csakra

Boldogságmintája a Kapcsolódás (érzelmi kapcsolat) megélése.

Az ego értelmezése: az emberi kapcsolatok megélése, a belőlük nyert öröm felhasználása: de jó, szeretnek (tisztelnek, elfogadnak stb.) engem. Az ebből nyert önigazolás az ego-t hájjal kenegeti…

A szív értelmezése: a szeretetteljes kapcsolatok megtapasztalása, helyzettől, személytől, ragaszkodásoktól függetlenül. A szívbéli összekapcsolódás élménye (ami akár a természettel való boldog kapcsolódást is jelentheti), a magasztos energia jelenlétének felismerése.

 

3. Napfonat csakra

Boldogságmintája az Önmegvalósítás megélése.

Az ego értelmezése: önmaga mutogatása: létrehozni valamit, amiről rám emlékeznek, ami az én nagyságomat bizonyítja. Az emberi büszkeség értékmérője, elismerés. (Úgy szoktam hívni, hogy a LIKE gyűjtő projekt…)

A szív értelmezése: minden szituáció megélésére, megtapasztalására való késztetés. Legyél jelen benne, éld meg, legyél részese a dolognak, az eredmények értékelése nélkül. A részvétel a fontos (a győzelem az ego-nak), és a tapasztalat megszerzése.

 

4. Szívcsakra

Boldogságmintája a magasztos érzelmek/elvek megélése.

Az ego értelmezése: az emberi szerelem megélésében bontakozik ki, mint rózsaszín szemüveg, természetesen az adok-kapok elvén alapulva: szeretlek, ha te is szeretsz… Tehát az ego-nak kell egy másik ember, dolog, amire ezt az érzelmet kivetítheti (ragaszkodás) és sajátjaként definiálhatja: az én szerelmem.

A szív értelmezése: a magasztos, isteni szerelem megélése, ami nem kötődik személyhez, tárgyhoz mert bennünk él: önmagunk elfogadásában. Ez az az érzés, amikor az Életbe (a szerelembe) vagyunk szerelmesek, amiben a lényeg a szerelem megélése és annak tudata, hogy képes vagyok szeretni, mert a szeretet az alapminőségem.

 

5. Torok csakra

Boldogságmintája az Önkifejezés megélése.

Az ego értelmezése: a saját igazságának hangoztatásában nyer teret, a véleménynyilvánítás egyoldalú értelmezésében, amiben győzedelmeskedhet mások igazsága felett! A viták kirobbantásának elindítója, mely által az ego boldogságát leli saját mintáinak felmutatásában (ez vagyok én, vegyél észre és igazolj vissza)!

A szív értelmezése: tiszta kommunikáció, melyben a szív átadja magát egy olyan erőnek, amely általunk képes megnyilvánulni (csatornává válunk). Ez kifejeződhet dalban, táncban, mantrázásban, imában, egy műalkotás létrehozásában stb. A lényeg a láthatatlan dolgok láthatóvá tétele önmagán keresztül: mint boldogságforrás, függetlenül a válaszreakciótól, fogadtatástól.

 

6. Homlok csakra

Boldogságmintája a képzelet megélése.

Az ego értelmezése: a múlt és a jövő képzeteinek megélése, mint önigazolás: amikor még sikeres voltam… amikor majd sikeres leszek. Ezen képek boldogságesszenciájából való táplálkozás: virtuális valóságok/álomvilág megteremtésével (ez használja a boldogtalan helyzetekből való kilépésre, és nem a helyzet elfogadását és az arra való cselekvést). Az álmodozás képei…

A szív értelmezése: képes összekapcsolni a szellemi látásmóddal, mely a mögöttes tartalmat mutatja, így boldogsága abból áll, hogy felismerteti veled: ez a helyzet miért is jó nekem? Mit tanulok belőle? Milyen készségem, képességem aktiválódik általa? A felismerés ereje…

 

7. Korona csakra

Boldogságmintája a tiszta hit/belső meggyőződés megélése.

Az ego értelmezése: spirituális ego: a megvilágosodás hajszolása. A magasztosodás bebizonyításának örömforrása, akár vallási szervezetek, spirituális, vagy akármilyen témájú csoportok által. Az én hitem a legerősebb, én mások fölött állok! (Félreértés ne essék, én semmilyen csoport ellen nem beszélek, hiszen nekem is vannak csoportjaim, tanítványaim. Itt arra kell figyelni, hogy az ego hajlamos belekapaszkodni abba az elképzelésbe, hogy ez egy verseny! Aki jobban bebizonyítja, hogy hisz, érzékel, lát, szuperül meditál és gyógyít, az nyer!)

A szív értelmezése: mind egyek vagyunk, csak más formában. Senki sem több vagy kevesebb a másiknál. Mindenki a maga útját járja, ami ugyan oda vezet. Ezt akkor érthetjük meg a szív szintjén, ha együttműködünk másokkal a szeretetben, magasztosabb, nemes cél érdekében, az elfogadás erejében. Az egyetemes erő megélése mindenkivel önmagamon keresztül bizonygatás nélkül. Segíteni, hinni, megélni belső indíttatásból, az egyetemes megélés öröméért.

 

Ha ezekre figyelmesek vagyunk, és együtt éljük meg a szív és az ego boldogságát minden helyzetben, akkor a külső megéléseket belső megelégedettség kíséri az életünkben, mert képessé válunk az egység megtapasztalására!

 

Bátorítalak téged arra, hogy vállald fel az érzéseidet és a késztetéseidet, mert ezeket felismerve vagyunk képesek eldönteni, milyen szintet kívánunk élni!

 

Áldott megtapasztalásokat a boldogság erejében!

 

Szeretettel, Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés