tree2

A spirituális feladat Életfája

Az ember céllal érkezik a földre. Ezt érezzük magunkban és folyamatosan kérdezzük is: miért vagyok itt? Mi végre születtem a világra?

 

A válasz, ezáltal spirituális életfeladatunk ott van bennünk. Jeleit belénk kódolta az Univerzum.

Van egy pont, amikor pontosan tudjuk mi az. Ezzel csak az a „gond”, hogy ez az a pont, amikor már az átlépésünk előtt visszatekintünk, ott és akkor tudjuk: megcsináltuk. Vagy azt: elmulasztottuk.

De van egy jó hírem is, nem kell eddig várni. Vannak más, elrejtett kódok, melyek segítenek megértenünk vállalt feladatainkat. Az Univerzum kegyes, így küldött velünk az életünkre használati útmutatót.

Hol vannak ezek a kódok?

A születésünk pillanatában, sorsszámainkban és planétáinkban és csakra energiáinkban is.

Ki tudja ezeket olvasni? Hát elsősorban a szív. Ugyanakkor a nyitott, érdeklődő és befogadó elme is, ha keres.

Ebben szeretnék egy kis útmutatást adni, hogy érezd, jó irányba haladsz-e?

Van egy egyszerű, sokféle formában használt útmutató, az Életfa.

Ez, a most tárgyalt rendszer egy a sok közül. Természetesen lehet találni ettől eltérő véleményeket is.

Az életfa három részből áll.

1. Gyökér

2. Törzs

3. Lomb

 

A gyökér a testhez és az ösztönökhöz, a földi valósághoz kapcsolódó erőinket szimbolizálja.

A törzs a lélek erejéhez, érzelmeinkhez, választásainkhoz kapcsolódik.

A lomb szellemi erőinket, gondolatainkat, inspirációinkat hordozza.

 

Az életfa gyökere, törzse, lombja a számok szimbólumaival, a bolygók rezgéseivel van kapcsolatban, valamint általuk egy-egy csakra-energiát aktivál.

Ha megnézzük az életfán elrendezett számkódokat és összevetjük azt születési dátumunk számaival, máris egy kis segítséget kapunk arra, merre induljunk el. Milyen képességeket hoztunk, melyek segítenek, hol kell fejlődnünk, valamit kipótolnunk, vagy megerősödnünk? Mely csakráinkat használjuk erőteljesebben (sok szám) vagy gyengébben (nincs szám)…

A számok általában 1-9-ig szimbolizálják dolgokat, de van az ősi életfának egy 10-es száma is. Ez az ősi tanok szerint valaminek a befejezése (pl. egy inkarnációs ciklusnak, vagy egy több életen át tartó feladatnak), vagy éppen egy új kezdet előtti állapot, mikor már átbillentünk a holtponton, de még nem indultunk el a következő ciklusba. Így a 10, egy, a Földön megvalósítandó fontos dolgot mutat, aminek a beteljesítésére, befejezésére ebben az inkarnációnkban van lehetőségünk.

Amilyen szám szerepel a születési képletünkben, azt a tudást hoztuk magunkkal, azaz belénk van kódolva. ami hiányzik, azt viszont ki kell fejlesztenünk, meg kell tanulnunk, be kell pótolnunk.

Ha bejelölöd az Életfán a születési dátumod számjegyeit, azt is, ha valahol több szerepel, máris szembetűnő lesz, merre billen a mérleg.

Eletfa

 

Lássuk akkor most ezzel a rendszerrel feltérképezve, a gyökereinktől a lombjainkig, mivel is érkeztünk ide:

 

A TEST SZÁMAI – elsődleges feladat: „nem elszállni” – egyensúlyt megtalálni!

 

10 – Gyökércsakra. A Földdel, a föld elemmel való összekapcsolódás, legyökerezés. Az anyaggal való teremtő munka. Mélytudat, ősi tudás. A 10-es szám a teremtő képesség mutatója. A 10-es szám életfeladata az önmegvalósítás.

 

9 – Szakrális csakra. Hold erejével, a víz elemmel való összekapcsolódás, a dualitás megélése. Még földközeli állapot, de már nem a mélytudat és az ősi ösztönök területe, mint a 10-es. A 9-es életfa szám az érzelmi intelligencia mutatója, az érzelmi beállítottság jelzője (főleg, ha több van belőle). A 9-es szám életfeladata a döntésmeghozatal elsajátítása.

 

8 – Hasi csakra. Ebben az életfa rendszerben a Merkúr bolygó erejével feltöltött energiára utal. Ezáltal az önkifejezések, az önnön vágyak megélésének az ereje. Ez a fizikai ember tettrekészsége és megtapasztalása. A 8-as életfa szám az emberséggel kapcsolatos. Megélni, megtapasztalni, benne lenni, bátran cselekedni, mindenképpen megnyilvánulni. A 8-as életfeladata a tapasztalatszerzés.

 

7 – Hasi csakra. Bolygókapcsolata a Vénusz. ereje a kellem, a választékosság, a szépség és az örök értékek megőrzése. Ez a számerő olyan belső igazságokkal ruházza fel viselőjét, mely az Univerzális rendet követi. A sok 7-essel rendelkező embernek nagyon fontos, hogy a kifejezésmódja egyértelmű legyen. Nekik nem a gyorsaság, hanem a pontosság fontos. Nem a mennyiség, hanem a minőség. A 7-es életfeladata a lényeg meglátása.

Ha nem rendelkezel ezekkel a számokkal, akkor ezt a „talajfogást” elsajátító képességet kell kifejlesztened magadban.

 

A LÉLEK SZÁMAI – elsődleges feladat: „nem elérzékenyülni” – a harmóniát megtalálni!

 

6 – Szívcsakra. A Nap ereje, mely lényünk középpontja, fénye. Lélekkommunikáció, belső útmutatás figyelembevétele. A 6-os belső önmagunkhoz vezető utunk iránytűje, lélekvezetésünk elfogadása. A 6-os életfeladata a középpontba helyezkedés.

 

5 – Torokcsakra. Marshoz tartozó rezgés. Ereje a belső vágyak kifejezése és azok megteremtése. Az 5-ös rezgése egyfajta lökést ad, hogy elinduljunk célunk felé. Ez az erő segít, hogy kiálljunk a mellett, amit valójában szeretnénk, ami igazi lelki vágyunk. A 5-ös életfeladata a kifejezni azt, amire valójában szüksége van.

 

4 – Torokcsakra. Hatását a Jupiter bolygó rezgései támogatják. A 4-es életfa rezgéssel rendelkező ember képes másokat segíteni, bátorítani. A „szépen beszélés” képessége. A kérdés csak az, mindezt önmagával szemben is éli-e? Önmaga lelki lényegét elfogadja-e? A 4-es életfeladata önmagát és mindazt, amije van megbecsülni és dicsérni.

Ha nem rendelkezel ezekkel a számokkal, akkor ezt a „lélekkapcsolódást” elsajátító képességet kell kifejlesztened magadban.

 

A SZELLEM SZÁMAI – elsődleges feladat: „nem agyongondolni” – az összefüggéseket meglátni!

 

3 – Homlokcsakra. Uránuszi rezgés. Alkotóképesség, kreativitás. Szükség is lesz rá, mert a 3-as rezgésében a hirtelen adódó karmikus feladatok megoldása van benne. A 3-as rezgése az intuíció csatornáját nyitja, amivel megláthatjuk a „megoldóképletet”, a 6. érzék használata. A 3-as életfeladata az akadályok leküzdése.

 

2 – Homlokcsakra. Neptunuszi energiakapcsolat. A feltétlen szeretet megélésének feladata, mely elhozza az elfogadás energiáját. Istennői erőkkel való munka és a gondoskodó-befogadó minőség megélésének elsajátítása. A 2-es életfeladata az önmagának (ezáltal mindenki másnak) való megbocsátás.

 

1 – Korona csakra. Plútói behatás. A transzformáció, átalakulás és megújulás gyakorlata. A „jég hátán is megélek” tapasztalata. Az 1-es energiája a túlélés ereje. Rezgése a magasabb értelem megértését hozza el. Isteni erőkkel való munka és a védelmező-teremtő minőség megélésének elsajátítása. A 1-es életfeladata a megújulás és a szellemi útmutatás megértése.

 

Ha felrajzoltad a számaidat és megnézted, hol vannak, vagy éppen hiányoznak erők, máris van fogalmad arról, miben vagy erősebb vagy gyengébb.

Amiben erős vagy azt a képességet jól használva célod felé tartasz, amiből hiányod van, annak kifejlesztésével üzemanyagot termelsz magadnak, hogy odaérj.

Nézd meg, hol vagy erősebb (hol van több számod)? Testben, lélekben vagy szellemi részedben? Hol vagy gyengébb (hol nincs számod?), ahol ki lehet téged billenteni?

Mi vezérel? Test, lélek vagy szellem? Mely csakráid erősebbek? Melyeket használod kevésbé? Ha ezeket felismered, könnyebben célba érsz.

 

Rövid példaként: ha valakinek a születési dátuma 1984. 03. 27, akkor ő rendelkezik az 1-es szellemiségével, a 2-es megbocsátó erejével, a 3-as "megoldó-képletével", a 4-es segítő és bátorítást adó rezgéseivel, a 7-es lényeglátásával, a 8-as cselekvési vágyával és a 9-es érzelmi intelligenciájával.

Feladata ezeket a képességeket szívvel használni, de spirituális feladata a hiányzó számok megélése és kifejlesztése, azaz az 5-ös önkifejező erejének megélése és a 6-os középpontot megtaláló képességének elsajátítása. Mivel mind a két hiányzó szám a fa törzsén, azaz a Lélek területén van, a legfontosabb a lélekkel való kapcsolat megtalálása, a lelki élet kifejlesztése!

Ha valaki 10. hónapban vagy 10-én született, nála a 10-es számot nézzük.

Ha valamelyik szám túlsúlyban van, az életfeladatban annak kiegyenlítése és az azt harmóniában tartó szám erősítése is cél.

Kiegyenlítő számpárok: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.

 

Kívánok neked csodálatos, tapasztalatokban és felismerésekben teljes, boldog utazást.

 

Szeretettel, Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

tree1

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés