river moon goddess1 e1374460251649

 

HOLDISTENNŐ ereje

Holdanya princípiuma a NŐ, aki istennői minőségével, a víz elem kapcsolatot létesítő erejével és a tudattalan végtelenségével mutat utat bennünk lelkünkhöz.

 

Holdanya ereje a teremtés ciklusainak megélését, a változni tudás lehetőségét, az új lehetőségek megismerését, belső erőnk használatát és a titkok megismerését adja nekünk.

Az embernek mindig is a női minőséget, a befogadó és életet adó csodát jelentette.

A Hold a mitológiában az éjszaka bolygólya, mely a szépséget és a fényt jelképezi a sötét végtelenben. Ott mutat utat, hol legnagyobb a kétség és az elveszettség érzése, egyfajta reménysugár, mint egy édesanya a bajban.

A Nap férfi erejének női párja, de mivel fénye a nap visszatükröződése, így sokan a függőség szimbólumaként tartják számon.

Ő a titkok istennője Ízisz, ki fátylával eltakarja előlünk az isteni valóságot, hogy oda csak beavatottként és arra érdemes tanítványként láthassunk be.

Ő a ciklusok, az örök változás és megújulás istennője Szeléné, aki átsegít minden ismeretlenen.

Ő Luna, a megérzések, látomások és jövendölések római istennője, kinek templomában eljuthatsz önmagad rejtett részeihez.

Ő az égi világok kapuja, melyen át az eltávozó lelkek hazatérhetnek szellemi otthonukba, mikor földi küldetésük véget ért, vagy megpihenhetnek és várakozhatnak az életbelépés előtt vagy az onnan kilépés után.

A Hold ereje bennünk az ösztön, az intuíció, érzelem, változás, alkalmazkodás, szimpátia, hangulat, a női erő és a lélekkel való kapcsolódás.

Holdanya az istennői tudat, ki segíti emberségünk fejlődését, önmagunk tudatos megtapasztalását: Ő szellemiségként Lunaar.

Tudati princípiuma a bennünk élő Animával kapcsolódik, azzal a női isteni erővel, mely által a teremtés jin oldalát működtetjük magunkban.

„Anima” latin kifejezés, jelentése életerő, lélek, élet, de jelent lélegzetet, leheletet is. Bizonyos esetekben értelmezése: a holtak lelkei.

Carl Gustav Jung archetípusként írja le, mint a férfiban élő nőt, mely kapcsolódni, kiegészülni szeretne emberi párjával.

Mennyi jelentés és lehetőség, mely mind a Hold princípiumában, ősi erejében rejlik. De ne feledjük Holdanya tudatossága a kapu, mely összekapcsol bennünket lelki valóságunkkal a tudatalattin keresztül.

 

the moon goddess

 

Holdanya négy arca a tudati fejlődés fázisainak, testünk és lelkünk kapcsolódásának segítője és irányítója.

Láthatatlan erőként az Újhold arcával a még rejtett kezdetek misztériuma.

Növekvő Hold képében a kibontakozó lehetőségek ereje.

Telehold mosolygó arca a bennünk rejlő erők és képességek megélése.

Fogyó Hold titokzatosan elbújó arca, a felismert új erők beépülésének időszaka.

Holdanya ezen fázisai lelkünk fejlődésére tudatunk önmegismerő erejére is hatással vannak.

Lássuk, hogyan:

Újhold jelképezi a még éretlen individuum nélküli tudatunkat, mely születésünk pillanatában még definiálatlan. Ez az állapot az emberi ego kialakulásának pillanata, olyan, mint egy elmebeli ősrobbanás. A láthatatlan, de a mélyben működő eszmélet megismerésre vágyik, elkezd nyitni az újfajta tapasztalatokat befogadó emberi tudat felé.

Ez a szint, melyet Holdanya az agyi frekvenciák hangolásával segít, ez a földi mátrix-rendszerbe való kapcsolódás vagy újrakapcsolódás fázisa.

A Növekvő Hold az elmetudat megismerésének kezdeti fázisa, ahol érzékszervi benyomásaink alapján próbáljuk tapasztalni önmagunkat és a világot. Összehasonlítunk, elképzelünk, fantáziálunk, tervezgetünk. Majd lassacskán teret engedünk belső érzelmeinknek, azoknak az impulzusoknak és ösztönzéseknek, melyek a megfigyeléseink okán előjöttek bennünk. Tudatunk egyre tágabbra tárja kapuit a földi megismeréshez. Kicsit olyan ez, mint mikor az élet az evolúció szerint az őstengerekből a szárazföldre költözött.

Ez az a szint, ahol Holdanya ösztöneink felébresztésével új szimbólumok és fogalmak megteremtéséhez segít bennünket, hogy ego-s világunkban eligazodjunk. Tudati támpontokat kapunk a továbblépéshez.

 

 Moon1

 

Telehold energiája és ragyogó fénye a fejlődés azon beteljesedése, ahol ego-s tudatunk által kialakul un. integrált elménk. Itt már saját szabályrendszerrel, analitikus látásmóddal, ugyanakkor dimenzionálisan összetett felfogóképességgel rendelkezünk, azaz összefüggően gondolkodunk. Ez igazából az önmegvalósító elménk, mely által kívánjuk megélni mindazt, ami megítélésünk szerint jó nekünk. Itt, ezen a tudatfejlődési fokon már képesek vagyunk a test, az érzések és a gondolatok által adott információk összehangolására. Ez az ÉN-tudat megjelenése, mikor önmagunkat fejlődni képes, célokkal rendelkező lénynek látjuk, azaz tudati univerzumunkat benépesítettük.

Holdanya ezen a szinten összehangolja bennünk az ösztön, az intuíció és az alkalmazkodás erőit, hogy kiegyensúlyozottan legyünk képesek felelősségteljes döntéseket hozni.

Fogyó Hold fázisa nem a tudat visszafejlődését jelenti, mielőtt elmelogikával ezt kiokoskodnátok, hanem azon felesleges tudati meggyőződések lebontását, melyek akadályoznák a további tapasztalati fejlődést. Olyan ez, mint egy tudati mutáció, ahol a számunkra hasznos és előrevivő dolgok megerősödnek, és a haszontalanok elkorcsosulnak. Elmebeli meggyőződéseink megkérdőjelezését és az eddigi igazságok felülvizsgálatát jelenti. Itt kérdőjelezünk meg magunkban mindent, amit eddig tudtunk és ez egyfajta gondolati és érzelmi nagytakarítást eredményez. Ezt természetesen fizikai környezetünk átalakítása követi majd. Itt választjuk el az ocsút a búzától. Megalapozzuk a következő fejlődési szint lépéseit.

Holdanya itt abban segít minket, hogy lelkünk útmutatásait meghallva fejlődésünk a számunkra legjobb módon haladhasson tovább. Olyan belső tudást szabadít fel bennünk, melynek segítségével megfogalmazhatjuk új igazságrendszerünket és megerősítjük hitünket Önmagunkban. Új alapokra támaszkodva és megerősödve léphetünk tovább.

Amint a négy fázis tudathangoló ereje végigvezetett minket a fejlődés egy-egy szakaszán, Holdanya négy arca mosolygott ránk lelkünk erejéből: újabb szinten kell a fejlődést folytatnunk.

 

Azaz egy spirális csigalépcsőn felfelé haladva újabb 4 fázis vár ránk:

Újholdúj igazságrendszerek megnyilvánulása, újabb tudati evolúció kezdete

Növekvő Holdezen igazságrendszerek felé való megnyílás, új tapasztalatok szerzése és elképzelések kialakítása

Teleholda megszerzett tapasztalatok összegzése nyomán újabb tudati integráció és valóság felfedezése

Fogyó Holdaz újabb tudati szint felesleges dolgainak elengedése, igazságrendszerek megtisztítása

 

Majd ez folytatódik egészen addig, míg földi utunkat befejezve a spirális lépcső tetejére érünk és a legmagasabbnak tartott igazságokat lelkünkbe írva szellemi otthonunkba megyünk vissza.

Holdanya minden folyamatban részt vesz és lelkünk erejében támogatva bennünket segíti elmetudatunk és lélektudatunk összehangolását.

Ha figyelmesen, ezek alapján éled meg magadban a Hold fázisait és engeded, hogy Holdanya mosolygó arcai utat mutassanak benned, minden egyes tudati lépés során egy újabb felismerés vár rád.

Ezek a felismerések áthangolják lelki igazságaidat és téged az aktuális vágyak által megfogalmazott cél felé vezetnek.

 

Áldott utazást kívánok szeretettel

 

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés