crystal1

A Lélekmag beállítása

Az égi tanítások folyamatosan elmondják, mennyire fontos, hogy megtaláljuk önmagunk középpontját, belső harmóniánkat. Ez segít megértenünk kik vagyunk és honnan jöttünk.

Igazából ez nem jelent mást, minthogy rádöbbenünk Istennel való azonosságunkra. Arra, hogy Létezésünk Belőle született és Benne teljesedik, csak addig egy kicsit Világot látunk...

Mint a Teremtő gyermekeinek, mindig, minden pillanatban lehetőségünk van Atyánkkal kapcsolatba lépni, kapcsolatban lenni. Ez a kapcsolat egy örök, elmúlhatatlan Szeretet-Fény, mely Létezésünk, Van-ságunk alapja.

Ez a Fény születésünk pillanata, mely téren és időn kívül mindig Atyánk Szívében tart minket.

Mikor megszülettünk egy csodálatos Fényszikra pattant ki az isteni Szívből, mely annak egyedi Szeretetdobbanásából keletkezett. Ez a dobbanás az Élet ritmusával rezonál és folyamatos kapcsolatot tart a Teremtés táncával.

A Teremtés állandó változás és fejlődés, mely harmóniában működik az isteni Akarat Rendjével, és éppen ebben van állandósága.

Minden Fény ebben az állandóságban, a Teremtés tiszta csodáját éli meg a maga valóságában, a Létezés aspektusain keresztül.

Mik is vagyunk akkor Fényszikraként?

Tiszta, fénylő Szeretet-megnyilvánulások, Isten Létezésének bizonyítékai (mi meg mindig máshol, kívül keresgélünk, mikor mi magunk vagyunk, amit nem akarunk meglátni).

Biztos történt már veled olyan, hogy annyira boldog voltál csak úgy, Magadtól, minden külső körülmény ellenére, hogy szinte szikrákat láttál táncolni magad körül…

Ezek azok a Szeretet-energia „szellemi-kisülések”, melyek teremtő erőd által a térben megjelennek, mert képes vagy összekapcsolódni szellemi Fényeddel. Ilyenkor Szíved tiszta, isteni szeretete, szellemi és lelki tereiden át olyan fényerővel sugároz, hogy láthatóvá válik az érzés az Élet-öröm.

Ezek a Fényszikrák a te energiateredben csillognak, és megrezegtetik aurád, mely tested felé sugározza a Szeretet emelkedett állapotát. Tested aztán érzékszerveiden keresztül mint jó érzés, öröm fogja ezeket fel. Így emberként te is táplálod lelked ezzel a megéléssel, hiszen, minden, mit emberként tapasztalsz, lelked emlékezetét gazdagítja.

soul-light1

De mi is a lélekmag?

A Lélekmag a teremtő isteni Szeretetszikra lelki Fénye.

A Létszikra Isten szellemi esszenciájából kiváló Fény, egy születés, a Teremtés.

Ez a Fényszikra Isten Tudatosságát és szerető erejét birtokolja, és együtt pulzál a Létezéssel: VAN!

Az isteni Tudatosság Fényszikrája kibocsátja Létét, és szellemi Fényt hoz létre, Önmaga kifejeződésén, ragyogásán keresztül a Teremtés aspektusaiban.

De ahhoz, hogy Fénye átfogja a rezgések minden rétegét, az adott térben való megnyilvánuláshoz Önmagát alakítania kell.

Így a Szellem teremtő Fényszikrájából kihelyez egy Fénymagot, melyet lelki anyaggal von be, de központja ugyanazon a szellemi rezgésen dobban, összeköttetésük maga az isteni Fény-minőség.

A szellemi Szív belehelyezi magát a lelki Szívbe, melynek fénylő szikrája EGY azon Létezés!

A lélekanyaggal bevont isteni szikra képes arra, hogy kapcsolatot tartson fent az anyag és a szellem között.

Ezért a szellemi Szívből képesek vagyunk egy lépéssel eljutni a Szeretet Fényútján keresztül a lelki Fényszívbe, majd onnan tovább az ember szívében létező isteni Szikrába a Lélekmagba. De ez ugyanúgy megfordítva is igaz. Lelkünkkel emberi Szívközpontunkból tartjuk a kapcsolatot az isteni minőségen keresztül, és lelki szívünkön át érhetjük el szellemi Tudatosságunkat.

Mikor meditálunk, emelkedünk, ezeken a Fénykapukon át lépünk az örök Létezés tereibe, melyek össze vannak kötve a szellemi Tudat rezgéseivel, az isteni Szikra fényével.

Ez a lélekmag tehát emberi Szívünkben ugyanúgy maga az isteni Szikra, mely a Szellem tudatossága Bennünk, csak közben áthalad a lelki téren, hogy fizikai világunkban megnyilvánulhasson.

fénymag

Minden Fényszikra összeköttetésben áll a Szeretet isteni rezgésén keresztül a szellemi-lelki és fizikai Szívben!

Tehát a szellemi, lelki és fizikai Központunk az egy isteni Minőség szikrája, mely az adott aspektusunknak adja a Teremtés ritmusát.

Lélekmagunk a kapu magasabb Létezésünk aspektusaiba, és az onnan érkező tanítások és Fények belépési pontja.

Létezésünk emberi, lelki és szellemi aspektusai folyamatosan kapcsolatban állnak és hatnak egymásra.

Mikor emberi tudatunk megnyílik a lelki Fényre, szellemünk elkezdi hangolni Lélekmagunkat. Ez azt jelenti, hogy a Fénykaput nagyobbra tárja, hogy több Fény áradhasson belénk, ezáltal jobban rezeghessen bennünk az isteni Fényszikra visszarezonálva a szellemi Tudatosságot.

Ekkor nyílnak meg bennünk olyan felismerések, melyek eddig hittel éltek bennünk, de most ezzel a Fénnyel tudássá érnek.

Lélekmagunk rezonanciája bennünk magasabb frekvencián képes már rezegni, mert mi magunk több Fényt engedünk magunkba.

Ha tudatunkat engedjük fejlődni és át-szellemiesedni, akkor ezek a tudati rezgések már képesek felfogni, megérteni és rákapcsolódni lélekmagunk rezonanciáira.

Olyan ez, mintha fizikai szívünk lenne a vevő (mint egy rádió), ami azt képes közvetíteni, amire mi beállítjuk. Hiába küldi az adó (lélekmagunk) a szélesebb sávok jelzéseit is, amíg ki nem teljesítjük ezeket a tudati érzékeinket, nem értelmezhetjük a jeleket.

Ezért lelkünk folyamatosan jelzéseket küld emberünknek, hogy engedje újabb frekvenciára állítani tudatosságát, hogy a lélekmag rezonanciából újabb tartalom legyen értelmezhető.

Így haladunk lépésről-lépésre a tudatosodás útján az isteni megértése felé…

Szellemi Fényszikránk örök összeköttetése lélekmagunkkal nem változik, csak mi fejlődünk, és jövünk rá ennek lényegére. Ahogy nyitogatjuk tudatosságunk kapuit és egyre több szellemi Fényt engedünk lelkünkön keresztül Önmagunkba, egyre biztosabban érezzük az összeköttetést, az összetartozást Istennel.

Ezért emberként nagyon sokat tehetünk fejlődésünkért, ha szeretetteljes megismeréssel és elfogadással vagyunk elsősorban önmagunk iránt, hiszen Isten Létének bizonyítékaként vagyunk a Földön!

Saját Létezésünk, Önmagunk megismerésének vágya elindítja bennünk tudatosodásunk, mely minden nappal egyre több csodát tár fel előttünk, és bár sokszor kell választanunk, de ha engedjük, hogy Szív-vezérlésünk dolgozzon bennünk, rátalálunk Lélekmagunk hangjára, mely Isten szavait suttogja bennünk.

Ez pedig így hangzik: SZERETET VAGY!

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 szívszeretet