DNA

DNS kristálykódolás

Minden hónapban újabb kódállítás történik szellemi DNS-ünk által fizikai szintünkön is. Mi is ez a kódállítás…?

 

Azoktól a szellemi tanítóktól kértem erről információt, akik most ezt a kódállítást felügyelik.

Mint multidimenziónális létezőknek, megéléseink minden szinten zajlanak. Szellemi, lelki és fizikai síkjainkon is.

Szellemi tudatfrekvenciáink állandó összeköttetésben állnak az univerzális tér-erő rezgésekkel. Ez érthetőbben fogalmazva azt jelenti, hogy folyamatosan tudatos résztvevői vagyunk a változásnak és fejlődésnek. Legfelsőbb Énünk Tudatközpontja a Központi Erő-térre van kötve, így rezgései szellemi frekvenciákon áramlanak alacsonyabb rezgésű énjeink felé. A változások ezért először mindig a felső, szellemi szinteken történnek, illetve hangolódnak be, és ezután kezdenek leáramlani lelki és fizikai tereinkbe, hogy mindenhol átíródva segítsék a szükséges és harmonikus változásokat.

 Ez a kódfrekvencia folyamatos hangolást eredményez. Ezt úgy képzelhetjük el mint egy állandó rezgést, mely folyamatosan árad és átjár, de időszakos állítások alatt azokat a Fényjeleket adja le, melyek hatására beindul egy erőteljesebb változás, és újabb szintre hangolódhatunk. Ez többé-kevésbé finoman és fokozatosan történik, nehogy megterhelje túlságosan azon részeinket, melyek a magasabb rezgésekhez csak lassabban idomulnak, de amennyiben nem segítjük tudatosan saját fejlődésünket, és nem figyelünk arra, hogy megtartsuk a magasabb frekvenciákat, bizony sokszor erőteljes érzetekben nyilvánulhatnak meg az állítások. Addig fognak behangolni, míg hozzá nem tudnak kapcsolódni a megfelelő frekvencionális terünkhöz.

Hogyan is történik mindez…

 Az Univerzum Létspirálja (az isteni DNS), a Dimenzionális Fényközpontban található. Ez egy olyan szellemi tér, mely mindennek a Közepe ebben az Univerzumban. Az itt található, Teremtő szellemi Információ-Központban történik a behangolás az isteni Terv megvalósulására. Ezek a szellemi Fénykódok megtalálhatók ebben a központi Fényspirálban, melynek 12x12 Fényszála van. Ez a Fényspirál egy Fénymagban van „összetekerve”, így minden része kapcsolódik. Itt mindenről van információ, ami/aki létezik az Univerzum bármely szegmensében, legyen az térben és időben, vagy azon túl. Ezek az információk mint előbb utaltam rá, összekapcsolódnak és Egységes rendszert alkotnak.

Egy olyan szellemi intelligencia által, mely saját rendszerét fenntartja és folyamatosan fejleszti.

 Ez a Fényspirál olyan apró teremtő Fényszikrákból áll, melyben minden teremtmény megtalálható. Olyan, mintha minden szál apró Fénygyöngyökből állna. Az egyik ilyen szikra a szálban éppen te vagy, a másik pedig én vagyok, és mindenki Fényszikrája megtalálható benne. Ez maga az isteni tudati szikra! Minden teremtésnél felvillan egy ilyen isteni szikra és a helyére áll! Mivel a Fényszál folyamatosságán állandóan áramlik a teremtő Fény, ezért mindenki szellemi tudatán keresztül, ami bele van kapcsolva az Ő adott Fényszikrájába, mindenről értesül. Tehát tudatos szellemi megélői vagyunk a fejlődésnek, mindenről tudunk, hiszen ebben a térben minden egyszerre történik az időntúli dimenzióban.

Így az egységes szellemi Tudat követve az isteni Terv Mintát, mindig azt a Fényt/frekvenciát/erőt árasztja a szellemi tereken át, amire akkor szükség van, hogy a fejlődés, haladás megvalósulhasson minden szinten. Ezt kisugározva a teremtő Központból, szétteríti minden irányban, mely berezgi az összes dimenzionális teret és visszaérkezve információt hoz az Univerzum minden szegmensének állapotáról. Így mintegy állóhullámként működő Központ folyamatosan kiegyenlítő és hangoló Fényeket áraszt a térbe.

Ezek áthatják a lelki, majd fizikai léttereket is, mindig az adott Fényközponton keresztül (pl. az Univerzum központi Napján keresztül). Így jut el az információ minden egyes tudati szintre.

Fizikai szintünkön olyan Fénykristályok találhatók energetikai tereinkben, melyek képesek felfogni és értelmezni ezeket a szellemi, majd lelki terekből érkező frekvenciákat/kódokat. Ezek a kristályok már akkor bennünk voltak, mikor legelőször nyilvánultunk meg a fizikai létben.

Ezek a kapcsolati pontok a „Vezérléssel”.

Ezek a központok most fokozatosan aktiválódnak és fizikai szintünk „vezérlésével”, agyunkkal tudatos kapcsolatot alakítanak ki. Ez olyan agyi területek felébresztését jelenti, melyek eddig nem mutattak aktivitást. Eddig is működtek, csak fizikai szinten nem észleltük őket, de most már ezek a területek kimutatható frekvenciákat sugároznak, melyek laboratóriumi körülmények között is mérhetőek, csak nagyon hallgatnak róluk, mert nem tudják megmagyarázni…

Ezek az újra aktív területek olyan fizikai változásokat kezdeményeznek, melyek átkódolják sejtjeink strukturális felépítését és lehetővé teszik, hogy testünk „anyaga” módosuljon. Olyan rezgésekhez idomuljon, ami lehetővé teszi nemcsak a szellemi és lelki, de testi átlépést is az újabb Létezési Dimenzióba.

„Mint fent, úgy lent…”- ismerjük az igazságot. Minden olyan bennünk van itt fizikai síkon is, ami szellemi részeinkben is megtalálható. Hogyan is lehetne másképp, hiszen EGYként létezünk, s nem akarjuk egyik részünket sem magára hagyni, nem igaz?

 Tehát fizikai Lét-központunkban is megtalálható minden a fejlődésünkhöz. Ezek az információk DNS-ünkben kódolt állapotban léteznek. Olyan Fénykristály részek, melyeket fizikai műszerek kimutatni nem tudnak, csak sejtik, ott lennie kell valaminek a folyamatosság elve alapján.

Ha valaki visszaemlékszik a periódusos rendszer megalkotásakor nem minden elem volt még akkor ismert, de a rendszer alapján a tudósok feltételezték, a hiányzó helyeken is kell lennie valaminek. Ez be is bizonyosodott, ahogy fedezték fel az újabb elemeket (az egyik ilyen pl. a szilícium).
Ha elfogadjuk teremtő Létünk Felsőbb intelligenciáját és hiszünk Önmagunk EGYségében, akkor csak figyelnünk és lelkünk, szívünk vezetése alapján tennünk kell, amit jónak érzünk. Ha tudatosan figyeljük a bennünk és körülöttünk zajló változásokat, mindezt felfedezhetjük és mi is helyére illeszthetjük a most még feltáratlan elemeket.

 Ami velünk történik, az mind a fejlődést, a tudatosodást szolgálja. Feltárulnak bennünk azok a lezárt részek, melyekkel nem bántunk megfelelően, és így látszólagosan kiiktattuk őket az egységes működésből. De nem vesztek el, csak alvó üzemmódban várják a felébredést...

Itt az ideje az ébredésnek, a tudatos és felelősségteljes létezés felismerésének.

Ha szédülés, álmosság vagy furcsa széteső érzésetek van, akkor egy picit üljetek le és kössétek le magatokat Szívetek Szeretete által Földanyához. Ő segít levezetni belőletek a feleslegesen felgyülemlett energiát.

Kérjetek harmonizációt és tartsátok magatokat a Szeretet fénylő állapotában, meglátjátok mennyivel könnyebben fogadjátok így...

Csodás átalakulást...

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés