angyal7

Angyalok ÚTja... meditáció

 

Hunyd le a szemed. Engedd meg magadnak, hogy szeretetben és békességben létezz…
 

Kérd meg Jézust és Szűzanyát szentesítsék Fényükkel ezt az alkalmat és segítsék a meditációt.

Kérd meg Földanyát is, hogy kapcsolódjon most össze veled és küldje fel gondviselő igaz szeretetét, védelmezőn és gyógyítón.

Most érezd ezt a csodálatos, tiszta Atyai / Anyai energiát, az elemek harmóniáját, és az áldás fényét körülötted ebben a térben. Csak engedd, hogy átöleljen... 

Most kérj le szeretettel a Mennyei Atya teljességéből ide eléd egy fénygömböt. Ez a fénygömb most azért ereszkedik ide le, hogy belerakd mindazokat a terheidet és érzéseidet amik nem engedik hogy szeretetben, békében és nyugalomban pihenj most testedben, hogy lelked és szellemed emelkedhessen a fénybe.

Egy csodálatos fénylő gömb van előtted. Kérlek téged, engedd most bele, küldd bele minden olyan gondolatodat és érzésedet ami nem kell, küldd bele.

Kérlek mondd: minden negatív gondolat és érzés, minden olyan dolog ami hátráltat engem itt és most, azt most magamból bárhol legyen is bennem vagy körülöttem, kiengedem és beleküldöm ebbe a fénygömbbe ide elém. Megnyitom magam és engedem, hogy minden síkomról, minden olyan energia kiálljon belőlem amire nincs itt és most szükségem a Mennyei Atya Akaratában. Menjen minden ilyen energia ebbe a fénygömbbe.

És most kérlek nyisd meg magad és érezd ahogy kiáradnak belőled mindezek az energiák… Fújd bele a gömbbe. Ott megmarad, nem megy tovább. A gömb összegyűjti… És ahogy érzed, hogy tisztulsz, engedd meg magadnak, hogy a Mennyei Atya fénye feltöltsön. És engedd meg magadnak, hogy Földanya  tiszta szeretete és gyógyító ereje feltöltsön. Engedd magadba tiszta, igaz fényét az Atyai szeretetnek.

Mondd: megnyitom magam és engedem, hogy a Mennyei Atya és Földanya szerető fénye, gondoskodó, gyógyító ereje teljesen eltöltsön engem és harmonikusan megtalálja bennem a helyét.

És most engedd, hogy így legyen…

Kérd az angyalokat vigyék el a gömböt és változtassanak benne mindent jóvá...

 202020blue20light
 
 

Most azt érzed, hogy feltöltött ez a tiszta fény, tested lágyan megpihen, de lelkeddel emelkedni kezdesz…

Tudatodat felemeled lelki teredbe, és most állj meg egy pillanatra itt. Örömben és boldogságban érzékeld ezt a tiszta teret… Figyeld meg a fényeit. Rózsaszín, fehér, aranyos csillogás van körülötted. Halványlila szikrázó fények vesznek körbe. Érezd meg lelki teredet… Szeresd magad. Terjeszd ki szereteted és kapcsolódj ki lelked szeretetével. Engedd, hogy tökéletesen a szeretetben olvadj, hogy ez a lelki szeretet önmagadként te legyél. Engedd, hogy tudatodat átjárja. És ez a végtelen szeretet mindenhol elérjen időtlenül, formátlanul, csak maga a szeretet… Figyeld ahogy átjár, ahogy felemel, ahogy megmutatja neked lelki tisztaságod és erőd.

Mondd ki: szeretem a lelkem. Elfogadom lelki nagyságom és engedem, hogy lelkem szívének hangja az én szívemben dobbanjon…

És most nézd, előtted feltárul egy út… Egy fénylő, szikrázó ösvény.

Ez egy Angyal Út. Látod máris kétoldalt az út mellett angyalok állnak. Szárnyukat kiterjesztik és belőle egy csodálatos fénylő kupolát formáznak. Gyere, lépj rá lassan erre az útra. Indulj el ezen a lélekösvényen, az angyalok útján, mely a tiszta, igaz fénybe vezet.

Eléred az angyalok sorát. Ők rád mosolyognak. Köszöntsd őket angyali köszöntéssel. Tedd össze két kezed, s hajolj meg lágyan. Ők rád mosolyognak és szárnyukkal megérintenek téged. És észreveszed ahol megérintettek lélek ruhád megtisztult, s róla egy apró folt lekerült. Indulj el az angyalok között és engedd, hogy megérintsenek, megsimogassanak téged… Ne várj semmit, csak élvezd a pillanatot és légy hálás minden szeretetteljes érintésért, gesztusért és mosolyért. Minden angyal megérint valahol téged. Ki a fejedet, ki a karodat, ki a válladat, ki a hátadat. Van aki lágyan a combodhoz ér. Azt érzed, hogy minden egyes érintéssel könnyebb, szeretetteljesebb vagy. Az angyalok ha engeded, tiszta, fénylő szeretetükkel most levesznek rólad apró foltokat, olyan dolgokat amiket nem kell már vigyél, melyek lélek ruhádat piszkítják. S rajta olyan foltot hagytak melyeket az idők során magadra szedtél. Lépegess és hagyd, hogy az Angyalok hozzád érjenek...

Érezd, ahogy finom érintésük nyomán tiszta, Szeretet energia érint meg téged. .. Hálás szívvel engedd, hogy így legyen. Köszönetedet és szeretetedet áraszd feléjük. Ezzel jelezd nekik, hogy érted, érzed és tudod mit tesznek érted. Haladj tovább a soron.

Az Angyalok csodálatos, fénylő ruhában állnak. Mindegyiknek saját fénye, ruhája és hajpántja van. Nézd őket… Lágy mosolyuk és szeretetük átölel. Ez az Angyal Út egy csodálatos Szeretet-folyosó. Ezen mész most végig. És minden egyes érintés a szeretet igaz dalával cseng a füledben. És tisztít téged. .. Csak érezd, mindez érted van. A kegyelem érint meg vele. Haladj az úton és élvezd ahogy az angyalok megsimítanak, rád mosolyognak és áldást mondanak.

Élvezd és engedd… Ne hidd, hogy nem érdemled meg. Hiszen Atyád gyermeke vagy. Szerető és fényes. Mit ad, örömmel fogadd. Tiszta fénylő szellemed és igaz lelked szeretetben született. És tested is műalkotás. A Teremtés csodája. Fogadd hát el, hiszen minden teremtett lélek az Univerzumban csodálja emberséged. Légy hát büszke rá. Fogadd el, mert a tiéd. Mert méltó vagy rá, hogy szeretetben létezz. Hisz abban születtél.

Haladj tovább és látod, hogy az angyalok sora lassan véget ér. Egy csodálatos, fénylő kapu áll előtted, mely nyitva van. A kapun túlról szikrázó, tiszta kristály fehér fény árad. Az utolsó angyal most szárnyával megsimít és betakar téged. Ahogy végignézel magadon látod, lélekruhád tiszta fehér és csillogó. Az úton, ahogy jöttél megtisztultál, mert az Angyalok szeretete és áldása lemosott rólad minden port, foltot és szennyeződést.

Lépj a kapu elé!

guide aligning

 

A csodálatos, tiszta fényben egy alak tűnik fel. Hosszú, fehér ruhában jön. Szeméből olyan tisztaság árad, mely lelked minden szegletébe lát. Haja lágyan omlik a vállára. Kezét kinyújtja feléd. Te szíveddel azonnal felismered Őt.

Igen, Jézus áll előtted.

Az Ő igaz, tiszta valójában.

Megfogja a kezed, így szól hozzád: Hát eljöttél végre, itt vagy! Ahol most állsz az a Tudatosság Kapuja. Ide csak tiszta, felkészült lélekkel léphetsz. De ne félj, itt vagyok veled. Én érzem, s látom megérettél a belépésre.

Megérinti szívedet, mely szikrázóan megnyílik s belőle egy csodálatos fénysugár árad befelé a Tudatosság Fényébe… Szíved hívására két csodálatos aranyszárnyú angyal érkezik. Hoznak neked egy csodálatos fejpántot, melynek elején egy gyémánt szív van. Ezt a fejpántot most a magasba tartják…

Jézus eléd áll és megáld téged. És megáldja ezt a csodálatos fejpántot is, melyet a kezébe vesz és lágyan a fejedre illeszt. Nincsen súlya. Csak az energiát érzed. A tiszta tudatosság fénye ragyog benne. S ha hagyod szíveddel, hogy vezessen, az isteni Akarat válik valóra általad.

Jézus kézen fog és azt mondja: Gyere, lépj be! Most már beléphetsz! Fürödj meg ebben a Fényben. Engedd, hogy minden részedet átjárja szellemi erejével a tudatosság, tiszta, isteni fénye.

És te belépsz vele lassan, mert a meghatottságtól alig mozdul a lábad. De Ő mosolyogva vezet. És egy csodálatos fénysugár elé állít. Ez a fénysugár most körbeölel téged, átjár és érzed ahogy megszólítja létezésed. Beszél hozzád. Lelked és szellemed hangján szól. De te szavak nélkül is érted mit mond neked. Az isteni Tudatosság, a Te Tudatosságod beszél veled. Az igazi, isteni léted hangján.

Engedd és hallgasd, értsd meg a léted isteni tudatosságával. Fogadd el a vezetést, mely csak akkor tud vezetni téged ha hagyod, ha hiszel, ha szeretetben vagy. Mert ez a szeretet maga az isteni Létállapot. Nem reakció vagy akarat függvénye, hanem csak maga a Létezés és annak elfogadása…

Most Jézus újra megfogja a kezed és lágyan visszafelé indultok a kapu felé. Kiléptek.

Körbenézel és látod, hogy az út mellől az angyalok eltűntek, s az úton egy csodálatos fénygömb áll, melyre Jézus rámutat és így szól: ezt azért hívtam neked, hogy benne hazatérj. De vidd magaddal mindazt amit itt és most kaptál. Vidd magaddal a tudatát annak Aki Vagy: az örök, isteni Szeretet, megmásíthatatlanul, mindig.

Kezét áldásra emeli s elbúcsúzik tőled, de szívének Fényét szívedre sugározza. A tudatosság arany pántja segít neked befogadni, ha hagyod.

Gyere lépj be ebbe a fénygömbbe. Engedd, hogy lágyan elinduljon veled visszafelé. Ebből a térből hol a Tudatosság Fénye van, az Angyal út felett repít visszafelé téged ez a gömb. Elhoz lelki teredig ahová felemelkedtél. Szép lágyan megáll és te kilépsz belőle ide lelki teredbe, honnan elindultál.

Gyere vissza ide, gyere. Érezd, hogy visszakapcsolódsz ide ahonnan elindultál. Érezd magad abban a lelki térben mely a tiszta szeretet és elfogadás. És most szép lassan, ebből a térből ahol fölemelkedtél ereszkedj lefelé testedbe. Felülről szép lassan töltsd meg a testedet, töltsd meg a fejed, a nyakad, a vállaid, a kezedet, az egész törzsedet. Engedd, hogy eltölthesd a csípődet, a combjaidat, lábszáraidat egészen a lábujjadig. Érezd, hogy újra a testedben vagy.

Érezd, ahogy eltöltöd a tested tudatosságoddal, itt vagy újra. Itt vagy a Szeretet, a Fény és a Teljesség egységében, test-lélek és szellem, mindörökké.

Szép lassan, ahogy érzed és neked jó fejezd be a meditációt.  

Köszönd meg a segítőknek és mondj el egy imát...

 

Pusztai Orsolya
 
 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés