the story of the birth of jesus

Ezen a szent napon - karácsonyi ima

Ezen a szent napon, melyet megérhettünk

Szentlélek áldását küldi Atyánk nekünk

Új Élet születik, szívünk befogadja

Nincsen olyan lélek ki ezt megtagadja

Imánk fénye száll most, kiállt fel az Égig

A csillagot várva megváltónkat kéri

Jöjj Urunk, jöjj hozzánk

Olyan nagyon várunk

Befogadni lelkünk, Néked most kitárjuk

Egy mennybéli angyal fújja harsonáját

Égi kapu tárul, ünnepli Királyát

Elindul most hozzánk, bennünk megszületni

Kegyes ajándékát a szívünkbe tenni

Világosság terem, megbocsátás Fénye

Eléri a Földet, mi meghajlunk véle

Széttárja most karját, beleölel minket

Szeretet van – béke – áhítat szentsége

Így legyen

 

Karácsony szent estéjén 17 órakor visszatérnek hozzánk az angyalok. Énekkel és boldogsággal töltik meg a Föld dimenzióit és áldást hoznak.

Őrangyalaink átölelnek minket a találkozás örömében és megajándékoznak mindazzal az erővel és kegyelemmel, melyet Atyánk küld nekünk általuk. Ezek az ajándékok az adventi hetek alatt bizonyított hit, bátorság és szeretet próbákon át nyilvánulnak meg itt és most bennünk.

Csak élvezzétek ezt a leírhatatlan érzést és legyen hála és boldogság szívetekben, mert az Élet csodás ajándék minden pillanatban!

Mikor estebédhez/vacsorához készülődtök, tegyetek ki még egy terítéket az asztalra és vendégeljétek meg mindazokat kik újra veletek vannak. Olyan angyali és fénylények ők, kik azért jöttek hozzátok, hogy az elkövetkező évben segítségetekre legyenek feladataitok és próbáitok megoldásához.

Meglátjátok milyen csodálatos, mikor ők is asztalotoknál vannak, és mindent áthat egy mélységes béke és szeretetérzés...

Általuk üzenhettek bárkinek, mert ma este nyitva van minden Kapu.

Ezt az imát, mit angyali lények hoztak, Szenteste szívedből mondd el, lassan, minden szavát átérezve, és fogadd be vele Karácsony Szellemének áldott ajándékát, így hagyd megvalósulni lényedben.

Ez az ima felajánlás és befogadás is egyben, mely segít megszületni benned a krisztusi Fényt.

Áldott születést és Új Életet!

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra