cross and sunset

Nagypénteki imádság

 

Keresztednél megállunk

Jézus, Te nagy Király!

Előtted meghódolunk

Mert ártatlan valál.

Éltünk borús egére

Deríts ma Új Napot:

Szíved kiomló vére

Nyerjen bocsánatot!

Nagymamám régi imakönyvéből....

 

jezus ima

 

 

Krisztusom, kereszted reményt ad nekem

Igaz boldogságom nálad fellelem

Vérző, nyílt sebedben elhal fájdalmam

Melyben bűneimnek oly nagy ára van

Megváltó halálod nékem Éltet ád

Én egész Valóm hadd adjam néked át!

Nagymamám régi imakönyvéből....

 

 

jesus lord

 

HÁLA-ÉNEK

 

Édes Krisztusom!

Mit vállaltál értem, ésszel fel nem foghatom,

De szívem érti kegyed, mert Véled Egy vagyok.

Atyám mit elrendelt, bevégeztetett

Mert te álltál elém, hogy vállald terhemet.

Hulló véred által tisztul minden lélek

Haláloddal nyert teret a Földön: Új Élet

S ez ajándék több mint reménység lehet

Mert általad vált valóra a HIT és SZERETET!

Dicsőség néked Jézus, Te nagy Király

Uralkodj szívemben, hol nincs többé halál

Mert Tevéled megnyertem az Örök Életet

Elfogadtam Benned Újjászületésemet!

Áldás

 

saját imám

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu