3-jesus-reaching

Nagypénteken

 

Isteni tudatosság árad a Földre, hogy megnyissa szívetek, s elérje lelketek.

A megtisztulás órái jönnek. A bűnbánat könnyei megnyitják kapuit, hogy beengedjék fényességem, Szívem Örök Szeretetét.

A bűnbánat nem jajveszékelő siránkozás, de az Isteni Örök Törvények elfogadása, a Felsőbb Akaratban.

Tegyétek hát le ellenállásotokat! Ne szabjatok gátat az áradásnak! Úgyis csak hátráltatnátok vele az elkerülhetetlent.

Mit Atyánk elrendelt, eljő az.

A szó elhangzott – a Megváltás elért benneteket!

Fogadjátok hát be igaz, tiszta szívvel, nyitott, látó szemmel, vágyó tudattal.

A szétszakadás terhét elvittem magammal, mert már nem bírta lelketek. Helyette az Egység fénye ragyog reátok. Egyre többen ismeritek ezt fel!

Kinyitom most a kaput, mely befogadja az Egységbe lelketek. Lássátok meg! Előttetek ragyog, keresztje vezet. Lehajtott fővel, igaz szívvel beléphettek a Szeretetbe, mely Szívembe fogad titeket.

Árasszuk EGYütt belőle a Fényt, építsük EGYütt Szívetek Templomát, mi a Tudatosság Háza, Isten OTTHONa.

Imádkozzatok együtt hát e napon, s kérésetek szívemben zeng, kimondott szavát visszhangként sokszorozza szét.

Kapcsolódjon össze minden Isteni Létezés a szeretetben, hogy a Mindenség áradjon belőle.

Zengjen együtt minden lelki szó, isteni hang, szívbéli érzés, hogy a pillanatban egyesülve újra Istenben, Atyánk Egyetlen Teljességében lehessünk!

Veletek leszek, hogy Általam Benne lehessetek!

Áldott minden szó, mit szátokon kiejtetek!

 

Kérjetek hittel, s megadatik szívvel!

Jézus

 

 

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés