Lord Jesus

Ünnepeljetek! - Jézus üzenete


Ünnepeljetek! Minden pillanatban örvendjetek a Létnek! A Létezés Teljességének! Boldogságban, Szeretetben örvendjetek! Ünnepeljetek!

Lássátok, minden pillanat üdvözítő számotokra, mert megtalálhatjátok benne boldogságotok. Ez a Boldogság az, mi maga a Létezés – az Öröm! Mert a Fény, a befogadott Fény, mi igaz örömöt hoz nektek, s ez belülről táplál, éltet, növel titeket. Ez a belső öröm, mi mosolyt csal ajkatokra, az Öröklétben – ez az igaz pillanat, miben kiteljesedve éltek!

Ünnepeljetek! Minden szent pillanat tiértetek van, bennetek létezik – magában a Teljességben!

Hát lássátok meg! Lássátok meg, hogy minden pillanat azért VAN, hogy megünnepeljétek, hogy a Létezés boldogságát magatokban szétárasztva megértsétek: Öröm, Boldogság, Teljesség az Élet!

Ünnepeljetek, mert ez az Ünnep elhozza nektek a megértést, hogy meglássátok mindenben a Fényt és elsősorban MAGatokat szeressétek! Ezzel az öröm-dicsőítő Fénnyel. Mert így tudjátok megérteni, Isten hogyan VAN BENNetek, mert ti vagytok az Ő dicsősége!

Minden pillanatban, mikor ünnepeltek, az Ő dicsőségét méltatjátok és éltetitek: saját Létetek örömében.

Lássátok meg, az atyai áldás Fénye ott van fejetek körül: Szent Glória! Az Örömnek Fénye, a Boldogság Sugara, mi örökké éltet.

Gyermekek, Jézus Krisztus vagyok, Uratok, ki kérlek benneteket, ezt a belső örömöt találjátok meg Velem s Bennem. Ha beengedtek MAGatokba, hogy átjárjon a LÉTem, a krisztusi Erő Örömöt hoz néktek!

Ünnepeljetek minden pillanatban, s legyen hála szívetekben mindazért, mit megÉLhettek itt – most, emberi testben. Mert ez a tapasztalat bármit is hoz nektek, a létet gazdagítja, s növeli a szeretetet benned. Lelked gazdagsága örömtől gyarapszik.

Ünnepeljetek, s adjatok hálát örömben, boldogságban!

Reggel, mikor felébredsz, s nyiladozik értelmed álmosan még: adj hálát, s engedd be az Öröm energiáit! Mielőtt a gondolat eléri testedet, járjon át az Öröm, örvendj a Létnek s ünnepelj! Hogy új nap kél új lehetőséggel.

Ünnepeljetek, hogy itt vagytok, részei vagytok a Létnek, a Megnyilvánulásnak, a Teremtésnek!

Ünnepeljetek! Legyen boldogság és belső béke bennetek, hogy ez az Öröm átjárjon teljesen, s hogy megértsétek: minden pillanatban ünnepeljetek! Ünnep az, ha levegőt veszel s éltetőn szétárad testedben. Ünnep az, mikor átöleled gyermeked. Ünnep az, mikor barátaidra mosolyoghatsz, s ők visszamosolyognak néked. Ünnep az, mikor meghallod a madárcsicsergést a réten. Ünnep az, mikor lágy szellő arcodat simítja, mikor a nap fénye rásüt homlokodra. Ünnep az, mikor érzed Léted, Egységben a Fénnyel. Ünnep az, hogy szemed lát, füled hall, s te érzed saját léted!

Figyeld meg belső örömödet benned, ahogy belül egy finom energia bizserget. Ez a belső öröm, mi nem kérdez, csak örül és ünnepel a Létnek! Engedd, hogy átjárjon és ünnepelj te is véle!

Gondolat ne zavarjon, s csak ez az érzés legyen: ünnep a Létezés, köszönöm Istenem!

Drága gyermekek, mikor itt jártam veletek, Létemet szétküldtem a Földön, hogy mindenben megnyilvánuljon, és legyen boldogságotok, örömötök. Ha felismeritek, hogy a Létezés maga Ünnep! Isten örömben teremtett Mindent!

Ezt az Örömöt engedjétek magatokból kiáradni, s legyen Fényetek: hálával, szeretettel ünnepeljetek, gyermekek. Ünnepeljétek magatokat, hogy vállalkoztatok, itt, erre a létre. Ünnepeljétek minden döntéseteket, mert meghoztátok és vele teremtettetek, az akármi légyen. Ünnepeljetek, hogy Szeretet van bennetek, s képesek vagytok szeretni és befogadni, és az isteni Fénykörforgásban megnyilvánulni!

Megáldalak benneteket a Boldogság Lelkével, hogy megtaláljátok magatokban és megértsétek.

Legyen ünnep minden pillanat, hálában, szeretetben! Isten áldása rajtatok, ünnepeljetek, gyermekek!

Jézus

HappyJesus

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra