Jézus a gyermekkel másolata

A hasonlót keressétek – Jézus üzenete

Drága gyermekek, Jézus vagyok, ki szólok hozzátok! Szíveteket felém most megnyissátok! Úgy fogadjátok e szókat szeretettel, hogy Atyátok szól általam, engedjétek be lelketekbe.
Drága gyermekek! Utatok nem mindig könnyű és küzdelmes, de fejlődtök, haladtok előre, így tökéletesedtek.

Gyermekek, ti vagytok kik vállaltátok, hogy a Felemelkedésben itt most elől jártok. Ezért mind értsétek meg, szellemi nagyságotok segít benneteket. Mind olyan lelkek vagytok, kik szeretettel vállaltátok azt, hogy itt legyetek. Mikor lejöttetek pontosan tudtátok, hogy mire vállalkoztok. Ha homály fedi is most isteni Tudatotok, szabadítsátok fel és hitetek legyen az, mi megnyitja a kaput bennetek, hogy az isteni Fény, a Tudatosság teret nyerhessen – és sok mindent megértsetek!

 

Gyermekek, ami segíthet most nektek az, hogy mindenben a hasonlót keressétek! Keressétek a kapcsolódást, az azonosságot, hogy legyen olyan energia, ami a másikkal összevonz. Nem a különbség a lényeg, mert azt csak itt a Földön látod, hanem az Egység, a hasonlóság, amiben olyan vagy, mint a másik. Mert Fény vagy te is, s bár most árnyékot vet fényed, de a csillogása ugyan az, mint mikor Atyádtól elindultál véle és lehoztad a Földre, hogy megtestesítsd MAGad.

 

Itt most földi létben úgy érzed különálló vagy. Igen, mert saját karmád, tapasztalataid és tudásod hoztad le s azok nyilvánulnak meg benned. Mindaz, mit átéltél eddig és tanultál alakítja tested és a lelked. De szellemed örök, Fényes és Egységes! Ezt a szellemi Fényt engedd magadba, ezzel nézz mindent!

 

Gyermekek, a hasonlóságot keressétek! Mindenben lássátok meg, mi az ami összekapcsol titeket EGYmással. Mi az, ami a másikban ugyan az, mint BENNed?

 

Ha csak a mosoly ereje, szemének fénye, a mozdulat lágysága, vagy a családi kötelékek, de arra figyeljetek s azt engedjétek magatokba ami a hasonló, ami az EGYező. Amiben megtaláljátok a közöset, az istenit, mert az kapcsol össze titeket. Ezért, mikor valakivel találkoztok, megismerkedtek, ne ítéljétek meg és ne a különbséget nézzétek – hogy ebben vagy abban más, mint ti, ő, vagy a másik – hanem keressétek rögtön a hasonlóságot, hogy ő is így érez, ezt látja… Mert ő is Isten Gyermeke, az isteni Egység van benne, ahogy benned!

 

Ezért mindenben a hasonlót keressétek, és ha így nézitek, meglátjátok, megtalál titeket mire szükségetek van, és az EGYezőség feltárja magát előttetek. Így könnyebb lesz azonosulnotok vele. Ha a hasonlót keresitek és az Egységet nézitek, összekapcsolódhattok az isteni Minőségben, könnyebben meglátjátok, hogy mind testvérek vagytok, mert mindannyian Istentől származtok.
 
Érezd meg a hasonlóságot mindenben, nem kell, hogy az személy legyen. Ha sétálsz és meglátod a természet gyönyörű képét körülötted, megérezheted benne az isteni Minőséget. Megérezheted, hogy ugyan az a Fény és Energia épít fel téged is, mint a nyíló virágot, a susogó fát vagy a repülő madarat. Ezt az Életenergiát, mi ott lüktet mindenben, az isteni Minőség határozza meg. Ez a minőség: EGY! Azonosság! Teljesség!
 

Nincs benne különbség, csak a megnyilvánulásban itt, a fizikai létben, de gyökere MAGja EGY a Teremtésben!

 

Gyermekek, mindenben a hasonlót keressétek, az EGYezőt, mi olyan mint TE - Isten Fénye, Szeretete és Egysége! Ha a másikra nézel benne Istent lásd! Keresd azt, mi látható azonosság. Először azt figyeld, mert így könnyebb nektek: ami láthatóan, hallhatóan és érezhetően Egy bennetek. Ha megtalálod ezt az azonosságot és EGYességet, és ezzel összekapcsolódva elfogadod őt, akkor megérezheted az isteni Teljességet BENNetek. A felszín alatt, mit te látsz, az örök, isteni Minőség dolgozik. Ez az Egység nincs elkülönültségben, mert az egy mindig EGY a Teljességben!
 
Ezért a másikat hasonlóság szerint nézd. Figyeld, milyen érzései, gondolatai, mondatai vannak, mi az, mi életében hasonló a tiéddel. Mert, hogy találkoztatok, az nem véletlen. Mind tanultok egymástól s tanítjátok egymást – így fejlődik létetek. Ha megtaláljátok a közös hangot és az Egységbe szeretettel belehelyezkedtek, egymást segítve közelebb léphettek a Teljességhez. Így megtalálhatjátok magatokon át az istenit mindenben.
 
Gyermekek, közelít egymás felé a Szeretet energiája mindenben, hogy összeolvadjon a hatalmas isteni Szeretetben!
 
Ti is keressétek az egységet, a hasonlót, az azonosságot és azt lássa meg szemetek. Arra figyeljetek és ha felismeritek a magatokban és a másikban lévő EGYséget, örvendjen szívetek és fogadjátok be, hogy ez az EGYség teljes legyen mindenben.
Lássátok a hasonlót, az isteni minőséget. Keressétek mindenben az Egységet!
 
Gyermekek, Jézus szólok hozzátok! Szerető szívemet felétek mindig kitárom. Ha kéritek, átölel Fényem és segít benneteket. Járjátok utatokat hitben és szeretetben.
 

Jézus vagyok, Krisztus a Megváltó! Elhoztam nektek a Teljességet, hogy magatokban meglássátok és megértsétek! Ez a Fénysugár mindig itt van és elérhető nektek, csak szíveteket kell megnyissátok a Szeretetnek! Ha szeretettel néztek, meglátjátok mindenben a MAGatokkal való azonosságot.

 

Gyermekek, Isten áldása legyen Utatokon. Én vezetlek benneteket, ha megfogjátok kezemet.

Megáldalak titeket az Egység Fényével, hogy lássátok az istenit MAGatokban: a Mindenségben!
 
Jézus szóltam

  

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

jesus-painting-0103 másolata

 

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés