kingjesus másolata

Kapcsolódjatok össze a Szeretetben!
Jézus szólok hozzátok, ki Szívetekben EGY Veletek az Atyában!

Gyermekek, kik mesterekké értetek! Érezzétek a Szeretet szent erejét Szívetekben s a tenni akarás isteni ereje így Igaz Úton vezet Benneteket.

Legyen könyörgésetek hálaima, s az elkeseredés béklyóit váltsák fel a remény szárnyai! Nincs okotok kesergésre, mert az ingoványban tart benneteket, de lássátok, angyalok nyújtanak segédkezet, hogy kivezessenek a széthúzás mocsarából Benneteket!

Húzzátok ki magatokat, hogy oszlopai lehessetek a tiszta Fénynek, lámpásai a gyengén látóknak, fogódzói a remegő lábúaknak.

Hitetek által erősítelek meg Benneteket, mert tudjátok:
Nincs más út, csak az Isten Útja – az AKARAT!

Ez vezessen Benneteket s ne a felháborodott kusza gondolatok!

Mindannyian a szeretet láncszemei vagytok, mely a briliánst tartja. Nincs erős vagy gyenge láncszem, hiszen bármelyik hiányzik, a lánc nem kapcsolódik. A szeretet láncán Hiteteket tartjátok, mely annyira erős, amennyire Szívetek bátor!

Ez a bátorság nem más, mint az isteni Akarat feltétel nélküli elfogadása! Mindenek felett! Mindenek előtt! Az Elfogadás és Beteljesülés Fényének üdvözlése.

Így szóljatok:
Megköszönöm Atyám, mindazt AKI VAGYOK!
Fénylő Szent Szeretet igaz élő Valóm
Teljesüljön mindaz, miért születtem a Fénnyel
Akaratod Bennem váljék EGGYÉ Vélem!
Legyen így!
Áldás

Nem kell más, csak összekapcsolódni a Szeretet körével, hogy a súlyos láncokból mit magatokon viselni véltek, ékszer váljék. Előre nézzetek a Szeretet Szemével, s így aranyfénybe borul a táj. Mindenben a nemest látjátok, s nem zavar már mi elfedné. Hitetek a briliáns tisztaságával s fényével ragyog fel!

Így lesztek képesek a Szeretet erejével megfogni egymás kezét és összekapcsolódni. Nemes a nemessel, arany az arannyal ötvöződik. Így erősödik hitetek is a kapcsolattal.

Szeretettel keressétek Egymást, és Egymásban a Szeretetet keressétek! Szívetekkel a szívekhez szóljatok, s általatok a Szeretet nyilvánuljon meg!
Fogadjátok testvéreiteket nyitott szívvel, hogy melegedhessenek a Szeretet Tüzénél.
A Szeretet Körei kapcsolódjanak EGYbe, s így ragyogja át fényességével a küzdelem csapdáit!
Mindent, mit tesztek szívetek által tegyétek, s engedjétek, hogy szíveteket az Akarat vezesse krisztusi Fényemben!

Mindenkiben Engem lássatok meg, s fedezzetek fel, bármily mélyen legyek is. A szeretet mindig megtalál, mert Önmagát tárja fel, s bár látszatra ellentét, de Valójában EGYség!

Gyűljetek Egybe Szeretetből. Nem kell, hogy nevet adjatok neki. Nem kell kikiáltsátok semminek. Ne ragasszatok rá jelzőket vagy határozzatok meg neki irányultságot. Ne címkézzétek! Okát adja a Szeretet, s az alkalom ettől lesz az, AMI.

A jeles napok sem nevüknél fogva különlegesek, hanem a Szeretet erejétől áldottak, s így emlékeztetnek benneteket Önnön Szeretetetekre, a felismerésre!

Szeretettel a Szeretetért legyetek EGYütt! Lássátok meg a Szeretetet! Gyakoroljátok azt felismerni minden helyzetben, minden mögött!

Ha a Szeretet vezérel, együttlétetek igaz ajándék, felajánlás, isteni rítus.

Azért legyetek együtt, hogy szerethessetek! Gyakorolhassátok felismerni, elfogadni, továbbadni, összekapcsolódni!

Így váltok tudatosan is azzá, mi igaz Valótok!

Így ismeritek fel Magatokat SZERETETKÉNT!
Áldásom reátok fényben született gyermekek! Öltsétek fel a Szeretet mesteri palástját, és a szolgaságból váljék Szolgálat!

Jézus

Jézus kopogtat másolata 

Bátorításképp leírom nektek, hogy időnként gyűljetek össze a Szeretetben. Nem kell mást tennetek, csak szeretetben, szeretettel együtt lennetek, s ezzel már árasztjátok is Fényetek a Világra!

Jézus üzenete ekképp szól az összegyűlteknek:

 
 A csoporthoz:
Azért alakultatok, hogy Szeretet sugározzatok. Hogy befogadjátok és továbbítsátok. Szívetek kapcsolódjon össze a szeretetben, mit Tőlem kaptok. Kétségek nélkül, erejének biztos tudatában. Mindenki része ennek. Úgy ahogy van. Fenntartások és ítéletek nélkül. Mindenki annyit kap belőle, amennyit befogad, s annyit sugároz szét, mennyit adni képes. Így lesz teljes. A részek egységével.
Itt nincs jó vagy jobb. Itt csak Van. Szeretet létezik, címkézetlenül, önnön valójában. Ha meghatároznátok, elvesztené Isteniségét, s jelzőkkel lenne illethető.
Itt nincs minősítés!
Csak fogadjátok be!
Mindenki saját részét teszi az egészhez. Ettől lesz ez a Ti Egységetek, mi Bennem való.
Szívek megnyitása imával:
 
Alakítsatok egy kört, és fogjátok meg egymás kezét. Aki szeretné, lehunyhatja a szemét. Most egymás után mindenki, saját szavaival szóljon Hozzám, s nyissa meg ezzel szívét. Elég egy szó, vagy mondat mi szívből, fenntartás nélkül szól.
Kezdje az, ki északon áll, s folytassátok kelet felé. A kör végére érve szívetek összekapcsolódik a szeretetben egymással, s Velem.
Tegye ezt az, ki szívből szeretné. Mert csak az igaz szándék válik jóra.

Jézus

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra