Jesus másolata

A kiteljesedés felé haladjatok...

Jézus szólok hozzátok!

 

Gyermekek, isteni lelkek! Jézusként éltem a Földön veletek. Ha felismertetek, akkor megtudtátok, megváltani küldött le a ti Atyátok. Kik meg nem ismertek vakokként haltak, de ajándékot tőlem akkor is kaptak. A megváltás ereje költözött szívükbe, s Isten Igazsága lett lelkük ereje.

 
 
Gyermekek! Szemeteket mindig megnyithatjátok az igaz látásra! Szíveteket mindig kitárhatjátok az isteni érzésre! Tudatotokkal mindig befogadhatjátok az Egy Igazságát!

Érezzétek, lássátok, tudjátok! Megváltottak vagytok! Kiválasztottak! Hát használjátok-e erőtöket ennek kiteljesítésére? Megértitek-e feladatotokat? Akarjátok-e befogadni, mi néktek jár?

Bár köztetek emberként nem élek, mégis minden emberben benne vagyok. Krisztusi tudatom átjár benneteket, ha képesek vagytok erőtöket felfogni, megérteni és elfogadni. Ha tudatom tiétekre vetül, s bennetek, veletek Egyesül, megváltozik a világ.

Benned és körülötted…

Képes leszel megérteni az Isteni Gondviselést. Nem tagadod le a nyilvánvaló jeleket, mik mind az isteni jelenlét bizonyítékai. Felismersz mindent magadban, s megérted, minden benned csatlakozik Istenhez! Láthatod, ahogy az elfogadással megváltozik világképed, s a Szeretetből is minőség lesz, s nem mennyiség! Elvárások nélküli, Önzetlen Szeretet. Mely maga az érzés. Mert azért szeretsz, hogy érezd! Érezd a szeretetben Istent, s mindent, mi Benne létezik.
 
A kiteljesedés felé kell haladnotok. S a kiteljesedés a befogadással, elfogadással kezdődik. A megértéssel. Kiteljesedni az tud, ki képes mindent befogadni magába, s ott szeretetté változtatni.
 

Mosolyogva a mai kor emberének való példázattal él:

Gondolj úgy magadra, mint egy Szeretet-gyárra! Mindent, mit a gyárba bevisznek, azt beleteszik egy nagy gépbe, ami az egészet eggyé gyúrja, formálja, s a végén Szeretetként kiadja! Bármit tesznek is bele, a végeredmény mindig a Szeretet lesz!
Te vagy a gyár! Szíved a gép, s a gépkezelő lelked!
 

Van, ki csak így érti e folyamatot, földi nyelven. Akkor értse így! De fel kell fognotok tudatotokba, s ki kell vetítenetek magatokba, fizikai létetekbe a tudást.

Tudnotok kell, mit cselekszetek, mert a tudatlanság ideje lejárt! Az üdvözülés, az Isteni Tudással való összekapcsolódás útja, ezért mondom nektek, helyezkedjetek krisztusi tudatotokba, melyet belétek helyeztem, mikor elhagytam a Földet.

Szívetek lángjából indul, s a Szentlélek galambjaként száll veletek magasabb dimenziókba, míg el nem éritek tudatotok krisztusi szintjét.
De ezért tennetek kell! Keresnetek, akarnotok kell! Össze kell kapcsolódnotok Vele, Velem.
Ezt nyugodtan, szívetek belső csendjéből elindulva, testetek és lelketek összhangjának megteremtésével kezdjétek.
 

Csendesedjetek el minél többször, s szólítsatok meg magatokban! Ne bátortalanodjatok el, ha elsőre nem hallotok. Szólok Én, de még hangomat fel nem ismeritek, nem tudjátok, Én beszélek hozzátok. Szólítsatok minél többször, s így képesek lesztek ráhangolni magatokat az isteni rezgésekre, melyben már tisztán hallhatjátok szavaim. Tegyetek a hallásotokért! Tegyetek a fejlődésetekért! Tágítsátok tudatotokat a megismerés és elfogadás érzésével.

Indítsátok be Szeretet-gyáratokat! Legyetek ti életetek irányítói, a Velünk megélt Egységben!
 
 
Gyermekek! Áldott lelkek, isteni fényszikrák!
Vegyétek észre magatokat isteni Valótokban! Éljetek szívetek szeretetében, hogy az öleljen körbe benneteket és a Földet!

 

Áldással szóltam

Jézus

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra