Jesus2 másolata

Szentségek befogadása - Jézus tanítása


Jézus így szól:

 

Ahhoz, hogy a szentségeket befogadjátok, készen kell állnotok, és szívbéli akaratotokkal az isteni AKARATTAL EGGYÉVÁLNOTOK!

 
Ekkor meglátjátok, ahogy szívem szeretete felragyog, s egy fényszál kiindulva belőle, összeköti szívedet az enyémmel. Ezen a fényszálon sugárzó energia pulzál át szívedbe. Az isteni Akarattal EGY SZERETET!
Neked nem kell mást tenned, mint megnyílva befogadnod ezt a Szeretetfényt, szétárasztanod magadban, s szereteted teljes szívedből visszasugároznod. De ezt a Szeretetáramlást ne akard irányítani, csak engedd útjára, s ha tiszta isteni szándék van benne, megtalál!

A Fény így elindul visszafelé az aranyfonálon, s szívemben felizzik a Láng, felismer, majd újra elindul feléd. Ez háromszor történik meg közöttünk, s ha Szeretetünkben felismersz, Én elindulok feléd, átölellek, és összeolvadunk egyetlen fénylő testté, mely Szeretetenergia maga az isteni Fénytest. 

Ez a Fénytested válik alkalmassá, hogy a Szentségek edénye legyen, s megtelítődjön a Létezés ajándékaival.
 

Jézus így tanít:

-          Ez a Fénytest a Szentségek Edénye. Minden erő, energia benne van, mi Atyánk előtt Szentség.
-          Mik azok?
-          Önfeláldozás, jóindulat, baráti segítség, önzetlenség, igazszólás, védelem, öröm, együttérzés, s mind még, mik a szerető Szív isteni érzései. Ezek együttes ereje Atyánk Szentsége által teljes, s végtelen. Ebből merít erőt minden lélek, kinek útja során szüksége van rájuk.
-          S miért mutatod ezt meg nekem?
-          Mert most átérezheted erejét, s átveheted energiáját, annyit, amennyire képes vagy. Két kezed helyezd a körülötted áradó Fényre, s szíveddel fogadd be, mit nyújt neked. Ez segít az új energiák befogadásában és áradásában is. Benned és általad. Ennek segítségével kiteljesedhetsz, fejlődhetsz, képességeid felszínre jönnek, s tudatod tágul. Megismersz. Felismersz. Eszmélsz!
 
 

Ha képes vagy elfogadni, hogy Szentségben születtél s léted alapja nem más, mint Szeretet, akkor megérted.

Megérted azt, hogy minden gondolattól, érzéstől vagy észleléstől függetlenül, Létezésed örök valósága Vagy! Az lesz tiéd, mit elfogadsz, s mit magadba engedsz, hogy rajtad keresztül megmutatkozzon.
Ez a Szentség! Az isteni Valóság feltárulása, az emberi Létben való megmutatkozása.
Nem elérhetetlen álom, misztikum. Csak felismerés, hálás elfogadás és kitárulkozás!

Önmagad szentsége TE VAGY! A Fényesség, mi általad erényként, segítségként, védelemként mutatkozik!

Most érezd át Önmagad fénylő, szeretetteljes Egységét Velem.
Fényünk összeölelkezik és az isteni Szívben EGYesül. E Szív minden dobbanása Létezésed fénylő bizonyítéka, ritmust ad Életednek, táplál, hogy fejlődj és bölccsé válj!

E felismerés kiépíti Fénytested, és már csak rajtad múlik megtelik-e a Szentségek ajándékaival.

Építsd e testet minden nap, míg képes vagy már minden pillanatban rákapcsolódni s benne létezni! Ekkor állsz készen, hogy feltöltsd, s általad az isteni Szentség Valósággá váljon!
 

Krisztusi Fényemmel körbeölellek benneteket, s másra sem vágyom csak, hogy felismerjetek!

 

Jézus

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra