jezus tanit másolata

Jézus üzenete a teremtés tisztaságáról

Jézus - teremtésünk értékeiről

 

Emberi valótok a Teremtésen át megvalósuló megélésre született. Megélni akkor tudtok, ha a teremtett dolgot szívetekkel befogadjátok. Ez vezet el benneteket a teremtett fölötti Teremtő-höz, Magatokhoz!
 
Befogadásotok lelketek tisztaságán és a benne rejtező lélek-fényeken át tiétek.
Ezek a lélek-fények, olyan Létszikrák, melyek szellemi születés általi lelketek keletkezése óta, mint emlékképek léteznek bennetek. Lélekköpenyetek, mint a csillagos égbolt, annál ragyogóbb, minél tisztábban fényeskednek benne a csillag-emlékek.
 
Ezek a fényszikrák világíthatnak örömteli, tiszta fénnyel, mely a teljes megélés igaz emlékezet-energiáját árasztják szét bennetek, és lehetnek fakó, pislákoló, fájdalommal vagy félelemmel teli megélések emlékei, melyek mint lelki sebek várnak gyógyírra.
 
Hogy mi kerül lélekköpenyetekre csillogásként, saját teremtésetek megélésén múlik.
Minden, mit szíveteken át éltek meg, bármi legyen is az, tiszta-fényes szikraként ragyog bennetek. Helye nem terheli lélek-emlékezeteteket, s nem állít gátat az energiaáramlásban érzelmi Fénytesteteken. A tiszta emlék – tiszta megélés eredménye.
 
Mosolyogva nézegetett fényképalbum, csupa kellemes és felemelő momentummal.

Mert ilyenkor az emlékben nem az elmúlást, a fájdalmat, a hibát vagy veszteséget látjátok, hanem az időn túlmutató örök megélést, magát a teremtés gyönyörűségét, a pillanat felemelő és egyesítő hatását, a Benne Létezést!

 
Minden pillanat a maga nemében szikrázó Lét! Akármi történik, az maga a történés csodája, pusztán az, hogy lehet, hogy van!
Egy apró lélekszikra Fényében benne van az egész élet emlékezete és ez a szikra aszerint fényeskedik, hogyan éled meg Életed.
 
Szívvel vagy elmével?
Hittel vagy bizonygatással?
Örömteli bátorsággal, vagy aggodalmas félelemmel?
 
A megélés energiája adja a keretet Életed képének: sötétnek vagy világosnak látod-e azt?
 
Ez mutatja, hány csillag fényeskedik köpenyeden, s mennyi rajta a hiány, mit nem szívvel éltél meg.
 
 
Ha teremtésetek tárgyát elméteken át akarjátok mindenképpen befolyásolni, vagy szemléletekbe belekényszeríteni, a szívetekből áradó teremtő vágy eltorzul, s elmétek már nem végrehajtója de irányítója lesz a folyamatnak.
 
Ekkor élsz elméből s a szív marad a szolga… jól van ez így?
 
Miként látod magad? Szívnek vagy elmének?
Szeretnéd megélésed csillagait köpenyedre hímezni? Te döntöd el…
 
A megélés akkor válik csillaggá, ha szívből történik, a pillanat örökkévaló igazságában. Mikor nem a körülmény, hanem maga a történés a lényeg.

Az, hogy részese saját magad által vagy, hiszen Önnön teremtője Létednek, isteni Szíved vágya a megélésre.

 
Gyermek, mit teremtettél, gyönyörködj annak létezésében! Nyisd meg Önnönmagad saját fényednek, mi teremtésedből árad vissza reád, gyermeki mosoly szülője felé…
Magad látod feltárulni általa, mert beletetted szíved szeretetét, mindazt, mi te vagy!
 
Ez a teremtés maga az isteni csoda...Önmagad által valóra válni!
 

Ezt teszi Atyád. Általad valóra válik, s benned Életre kÉL. Minden minek te adsz életet Őbelőle születik, de olyan, amilyennek te megéled.

 

angel of love full

 
Ezt értitek meg nehezen.
 
Isten megélése mindig Szív szerint való, mert Atyátok maga a Szent Szeretet. Titeket, mint Szív szerint való gyermekeket lát, mindig a Szeretet szemével, s mit ti neki tulajdonítotok, büntetést vagy haragot, a ti megélésetek szerint van, nem Őáltala.
Ő titeket isteni tiszta Szívével teremtett, s reátok e szerint tekint azóta is.
 
Az isteni Törvény a Szeretet törvénye, mindenkinek azt ragyogja vissza, amivel teremtette.
Az, hogy ti hogyan látjátok Atyátokat, azon múlik, hogy magatokban hogyan teremtitek ŐT!
Szívvel? Szeretettel? Elfogadással? Tiszta, feltételektől mentes megéléssel?
Világotok is e szerint való.
 
Emberként sokszor megteremtetek valamit, csodákat alkottok. Ahelyett, hogy csak csodálnátok a szív gyönyörűségében a pillanatban létrejött képet, elkezditek minősíteni vagy bírálni.
 
Ez is egyfajta teremtés! A bírálat is megvalósul, és mivel saját teremtésedre mondtad, energiája rátapad alkotásodra. Ezzel létének harmóniáját, a Szív általi teremtés csodáját megbontottad. Tiszta VAN-ságára minősítés került, EGYsége a bírálatban megoszlott.

Már nem a Szív szerint látod s az elme torzítva becsap. Már a kétség üvegén át nézed, s ahogy azt forgatod, teremtésed is úgy módosul. Hiába őrzi szíved a Csillag-képet, lélekruhádra azt csak tisztán varrhatod. Mindaddig csak folt marad, mert megélésed elme-képei átformálták tartalma tisztaságát, EGYségét megbontották.

 
Ha valamit szívvel alkotsz, ne kérdőjelezd meg annak létét, ne gondolj mindig kétséggel arra jól tetted-e? Teremtésed Csillagfényét halványítod vele! Értéke számodra tisztaságában rejlik.
Őrizd meg tisztaságát úgy, hogy megélhesd önmaga gyönyörűségében, a teremtés tiszta csodájában, pusztán a létrehozás öröméért.
Mert Van – Általad. Tisztasága téged formáz, s ha elferdíted, rajta át már önmagad is olyannak látod.
Éldd meg szíved tiszta Fényét, hogy csillagként ragyoghass Létezésed egén!
 
 
Várom, hogy gyönyörködhessem csillogó köpenyeitekben, gyermekek.
 

A Teremtés tiszta Fényének áldásával

 
Jézus
 
 

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra