Mária1

Szűzanya üzenete a Lélek Fényéről

 

Drága gyermekeim, szeretteim. Édesanyátokként szólok hozzátok, mert mindőtöket ekképpen szeretlek!

Sorsotokat szívem szeretetével kísérem végig, együtt örülök, sírok veletek. Köpenyem védelmező fényét reátok terítem, s melyikőtök elfogadja, betakarom óvón vele.

Sokszor nem értitek ezt az anyai szeretetet, mert világotokban a férfias, harcos energiákat látjátok meg, s ekképpen akartok boldogulni is. De egyensúly nélkül lelketek, életetek sem kerülhet harmóniába. Van mikor erővel boldogulhattok, de csak akkor, ha ezt az erőt átjárja a szerető Szív irányítása, a felsőbb Szeretet Fénye!
Ez az erő kifelé mozduló energia, de hozzá a befelé áradó, elfogadó-befogadó Szeretet adja a lendületet.

De hol található bennetek ez az anyai/női szeretet, ezt kérditek?

Igen, a szívedben is ott van, de mindenhol Jelen ÉL Benned: LÉLEK-SZUBSZTANCIÁDBAN. Az ISTENI LÉLEKBEN, EGY/NAGY LÉLEKBEN!

A Lélek szubsztanciája a Lélekóceán tiszta Fényéből való TE!

Ez az óceán az isteni Szeretet Szellemének lakhelye, áradó, örök mozgásban lévő mozdulatlanság.

A mozdulatlanság - a Létezés.

A mozgás - a Fejlődés, lelki Tudatosodás.

Mikor lélekcseppenként a Lélek Óceánjából elindultatok utatokra, sosem szűntetek meg Tudatnak lenni, csak sorsotok, feladataitok szerint szabadítottátok fel rálátásotokat Önmagatokra. Lélekcseppetek még mindig a Teremtés Óceánjában EGY-ként áramlik, és minden Valóságotokban benne van ennek a Cseppnek az emlékezete.

Ez a csepp képes kapcsolódni az anyai/női Szeretet Fényvíz minőségével, hogy felébressze bennetek Ősemlékezetetek!

Hogy is történhet mindez?

A Lélek szubsztanciája, mint Fényvíz tölti el minden teretek. Lelketek, mint folyékony Fény átjárja minden testetek, mert lélekcseppetek „bármekkora formát” ki tud tölteni Önmagából. A lélekcseppben tárolt Fénykristály-információk építik fel testetek, kódolják be életetek eseményeit, körülményeit és jellemvonásaitokat az isteni Tervnek megfelelően testet-öltéseitekkor.
Ennek a szubsztanciának az áramlását az anyai/női Szeretet biztosítja és az atyai/férfiúi Szeretet ad neki teret/keretet.
Ha e kettő egyensúlyban van, a Lélekfény harmonikusan áramlik Bennetek, eljuttatva mindenhová blokkmentesen Tudatosságotok emlékeit.
Ekkor Önmagadban és a Világban is felismered helyed, tudod KI VAGY.

Ehhez az EGY Szeretet melegsége szükséges. Az EGY Szeretet a harmonikus EGGYÉ-olvadása a női és férfiúi Szeretet-mintáknak a Feltétlenben.

Ha bármely minőségét nem tudjátok elfogadni és magatokban meglátni, a Szeretet melegítő Fénye ezen blokkokon (vakfolton) megtörik és a Lélekfény, az Óceán vize (cseppje) lehűlve ott megfagy bennetek.

Biztosan tudjátok, mi történik a vízzel ha megfagy: kitágul, szétfeszít.

Így történik Bennetek is. Lélekszubsztanciátok Fényvize Szeretet hiányában lehűlve megfagy bennetek ott, hol nem tudjátok felismerni és elfogadni magatokban a Szeretet melengető erejét. A lélek megfagyott struktúrája szétfeszíti Fénytestetek rendszerét és lelketekben a nyomásra fájdalom keletkezik.

Ez a fájdalom-blokk megbontja a harmónia Energiamezejét és a lélekdal disszonánssá válik.

A Lélekfény hangjai keltette információk átrezgik ÉN-jeiteket és minél hosszabb ideig áll fenn ez a blokkolt állapot, annál mélyebben rezgik át őket, míg végül fizikai szinteteken is megjelenik problémaként. A lélek befagyása fizikai betegséghez vezet.

A sejtjeiteket megtöltő sejtfolyadék is telítve van Lélekszubsztanciával, melyet a DNS Fénykristályok rezonanciája hangol be lélekharmóniátok hangjainak megfelelően. Ez a hang harmonikusan terjed szét, ha bennetek a Szeretet Feltétlen EGYsége dolgozik. De ha hiányzik belőletek a harmónia megteremtéséhez szükséges Egység, a hang megtörik.

Nem találjátok helyeteket, középpontotokat életetekben.

 

celestial900lr5

 

Mit tehettek?

Melegítsétek föl lelketek befagyott részeit a Szeretet melengető Fényével!
Ehhez azonban harmonikus áramlásra van szükség lelketekben. Lélekfényetek harmonikus hangjai csak a blokkmentes áramlásban szólnak szépen. Ezt a harmóniát kell megtalálnotok Magatokban részeitek összeillesztésével.

Ezt a Szeretet minőségeinek felismerésével és összeolvasztásával kezdhetitek.

A férfiúi Szeretet a Jézusi minta bennetek.
A női Szeretet általam érkezik hozzátok.

Ha Mi kézenfogva, EGYségben vagyunk Szívetekben, akkor az Atyai/Anyai Szeretet VAN JELEN!

ISTEN SZERET BENNED!

 
Keress meg magadban! Nézd meg, hol vagyok benned! Képes vagy-e engem meglátni minden részedben?
Ahol nem találsz, oda szólíts meg! Kérj, hogy legyek JELEN és oldjam fel az el nem fogadás jeges blokkját, hogy megtölthessem azt a területet Szeretetem melengető Fényével!
Ha mát ott Vagyok, figyeld meg, milyen változás történik benned. Miképpen tudod már elfogadni Önmagad ezen részét? Tudatosítsd a női minőséget Magadban!
 
Tedd meg ugyanezt a Jézusi energiákkal is. Nézz végig magadon és ismerd fel Benned Jézust! Minden részedben egyenként vizsgáld meg, ott van-e? Adsz-e neki teret, amit megtölthet benned?
 Ahol nem látod őt, szólítsd meg és hívd oda! Kérd, oldja fel az ellenállás blokkját benned és minőségével telítse meg teredet úgy, ahogy arra neked szükséged van. Tudatosítsd a férfi minőséget magadban!
 
Most pedig láss meg minket EGYütt minden részedben, hogy EGYSÉGÜNK ISTEN-i Fényként melegítve áramoljon Benned!
Engedd ennek a melegségnek felolvasztani fagyott részeidet, hogy lelkedet Fényvíz szubsztanciájával átjárva a Harmónia és EGY szeretet minőségét zengje BENNed!
 
Tedd EGYséggé részeidet, mert így már Engem is EGY-ként fogadhatsz el MAGadban!
 
Drága Lélekcseppjeim! Engedjétek a Szeretet Áramát melegséggel eltölteni titeket!
 
Óvó szeretetemmel ölellek EGYként benneteket!
 
Mária

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés