AbundanceAndSuccess

A beteljesülés ATYAi üzenete

A Beteljesülés órái – Atya üzenete

 

Gyermekeim! Atyátok szólok, hogy meghalljátok szavam! Hangom a Szeretet hullámain érkezik hozzátok, s értelmét csak szíveteken át foghatjátok fel.

Régen még közvetlenül szólhattam hozzátok, mert szavam megértettétek, fületek nyitott volt az atyai tanításra. A közöttünk lévő Szeretetcsatornán akadálytalanul ÁRAMLOTT MINDAZ AZ ÁLDÁS, MELLYEL TITEKET SIMOGATLAK MINDEN PILLANATBAN. Éreztétek és elfogadtátok, mert benne léteztetek, Együtt Velem.

Az atyai szó nem szigorral, vagy büntetéssel vezetett benneteket, ezt ti találtátok ki, hogy magyarázatot nyerjen elkülönültségetek. Másképp fel nem foghattátok miképpen távolodhattatok el a szerető Szív közeléből.

Mindennek oka az ellen-állás.

 A Szeretet Árama folyamatos mozgásban tartja bennetek isteni teremtő Erőtöket és Tudatosságotokat, mely méltón tart benneteket a Teremtés Oltárán. Ez az Áramlat a Teremtő Erő fejlődése és Isteni kiteljesedése, bennetek is VAN, mert BENNE VAGYTOK ÉNVELEM!

Amikor Szeretetcsatornátok nyitott volt felém, mindent az Akarat szerint értettetek és cselekedtetek. Vezérlő erőtök szíveteken át irányította Életeteket és a Beteljesüléssel EGY pillanatban haladtatok.
Elhittétek és tudtátok úgy van! És minden úgy volt.
De értelmetek hagytátok eltávolodni szívetektől. A kétség blokkjait ültettétek bele, mely folyondárként szőtte be tisztánlátásotok terét. Szeretetcsatornátok, mely összekötötte Tudatotok Fényét Velem, elzártátok.
Már nem hittétek, hogy úgy van. És nem úgy volt.
Miért tettétek? Mert teremtő erőtökkel sajátotokként bántatok, s mint elkülönültséget éltétek meg. A teremtés csak Önmagával Egységben létezik. Minden erő a Mindenségből táplálkozik, mely az Én Szavam – Leheletem által jött létre. Így keltettelek Életre Benneteket, hogy Bennem ÉLve teremtsetek ENGEM!
Bennem váltok Valóra, Én Vagyok megélésetek!

Ezért engedtem, hogy legyen saját teremtett teretek. Kör a KÖRben, fény a FÉNYben. Elhittétek, mit magatok teremtettetek, hogy én vagyok, mert csatornátokat már nem használtátok, saját hitetekre támaszkodtatok. Így saját tereteken belül felépítettétek világotok, és egyedül akartatok boldogulni, a haladás helyett az ellen-állást választottátok.

Most, hogy már megismertétek vélt elkülönültségetek határait, felébredt bennetek az emlék. Az atyai ölelés melege és szeretete. Az Akarat gondviselése, és a Vezérlő ELV útmutató ereje.

Mert az A-KAR-at, az ÉN ölelő karom. Csak akkor emelhetlek szívemre vele, ha hagyod, hogy átöleljelek. Ezért nem működik másként, csak Velem. Magamhoz ölelni csak Én tudlak A-KAR-atom-mal.

Ahogy előhívjátok az emléket, vele a régen eltemetett tudás és hit éled, mely fenntartja az isteni Fénycsatorna nyitottságát. Megláttátok saját teremtett teretek (világotok) határait és érzitek, határtalanságotokba ez nem fér bele.

Mosolyogva figyelem ébredésetek.
A Szeretetcsatorna éled és tisztul bennetek, hiszen sosem állt meg áradni felétek benne Fényem. Csak engednetek kell megtisztulni és felszabadulni.

Sokszor küldtem felszabadító jeleket és erőket, de szívetek és tudatotok még nem állt készen a befogadásukra.

Fiam kitépte az indák gyökereit belőletek, ezzel az elszakadás fájdalmát elvette tőletek, hogy emlékezni kezdjetek, de nektek kell kitakarítanotok az elszáradt ágakat, hogy tisztán láthassatok!
Nektek magatoknak kellett meglátnotok és megéreznetek az elszakadást, és nektek kellett vágynotok az Egyesülésre.
Össze kell szednetek szétdobált részeiteket, melyektől meg akartatok szabadulni. Elvetettétek magatoktól azokat az erőket és képességeket, melyek emlékeztettek az elkülönültség kezdetére, választásotokra. Nem akartátok meglátni és meghallani, mi számotokra fájdalmas felismerés: Ti nem fogadtátok el, mit adtam nektek, önmagatokat rekesztettétek ki a Teljesség megéléséből.

Vártam rátok, türelemmel, mert tudom hazatértetek boldog, örömteli beteljesülését.

Már a beteljesülés küszöbén álltok!
Karom felétek kitárva, de az A-KAR-at-ba nektek kell belépnetek, hogy Egyesülhessünk az ölelésben újra.
Szedjétek össze emlékeiteket és építsétek fel velük Önmagatokat. Azt vegyétek föl mi részetek, Önvalótok, isteni Lényegetek, és azt tegyétek le, mi mindettől elválaszt benneteket.
Tegyétek le az elkülönültség terhét, ne cipeljétek feleslegesen. Bízzátok azt a Megbocsátás Fényére, mely Megváltótok szívéből árad reátok.
Engedjétek felszabadulni Szeretetcsatornátokat, hogy hangommal tisztán szólhassak hozzátok!
Teljesítsétek be a Teremtés elrendelt Lényegét, az EGYütt Élést. A Szeretet kiteljesedését, a VILÁGosságot!
 
Teljesítsétek be Önmagatokat, hogy újra ölelő A-KAR-ATOMban pihenhessetek.
 
A Szeretet csatornáján szóltam, áldással,
ÉN AKI VAN, teremtő Atyátok
az EGY AKARATban.

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra