sagrado corazon maria 

Szíved az Iránytű - Mária üzenete

A belső iránytűt kövessétek! – Szűzanya üzenete
Drága gyermekeim! Anyai szeretetemmel figyelem fejlődésetek és boldogan látom, hogy mind többen találtok rá fénylő Utatokra.

Az ember természetéből fakad a keresés, a megismerés igénye. Ez így van, mert a vágy szívetekbe ültetett, hogy általa az Útra találjatok. Emberként nagyon sok hatás és információ ér titeket, melyben ésszel eligazodni nem tudtok, csak szívvel.

Az elme segítségetekre van, hogy földi létetekben boldoguljatok és emberként megnyilvánuljatok. De az elme több zsákutcát ismer, mint tiszta ösvényt.

Miért? – kérdezitek.

Mert elmétek egy programozási folyamat részeként már bekódolt.

Mit jelent ez?

Azt, hogy fejlődésetek útján minden lehetőséggel élhettek. Ezek a lehetőségek vezethetnek benneteket a jó-, vagy a tévúton. Lelketek mindent megtapasztal veletek, így emlékként mindet elteszi magában, hogy bármikor hasznotokra lehessen.

Ezek a lelki képek aztán fel-felvillannak elmétek előtt, hogy emberi mivoltotokban is segítsenek abba az irányba vezetni titeket, ahol megélésetek segíti ezeket az emlékeket feldolgoznotok, szükség szerint megtapasztalnotok.

Ha ezeket a képeket nem szívetekkel, hanem eszetekkel olvassátok, emberi természetetek átformálja azokat gondolataitok igényei szerint, melyek átitatottak a gyermeki tapasztalatokkal, társadalmi elvárásokkal és mindazokkal a hiedelmekkel, mit magatokról véltek.

Ez mindaddig nem okoz bajt, míg képesek vagytok megkülönböztetni és elkülönülni ezektől. Amint azonban mindezt magatoknak hiszitek, már az elme irányítása alatt álltok.

Ezt ismerték fel sokan, kik hatalomra, befolyásra törekedtek: ha az elmét azokkal a képekkel és gondolatokkal szennyezik tele, amik az ő céljukat szolgálják, az ember irányíthatóvá válik gondolatai által. Ezeknek a képeknek erősebbnek kell lenniük, mint a lélekemlék képeinek, hogy eltakarhassák azokat.

Így születtek a dogmák, a kirekesztő és előíró törvények. Ezek folyamatos ismételgetése és kötelező megtanulása egy erőteljes gondolati képet eredményez az elmében, mely idővel hitrendszerré alakul. Ez a hitrendszer aztán öröklődik generációk során át, mindaddig, míg valaki fel nem ismeri benne a műviességet, az álcát, a hazugságot.

Ekkor önmaga felszabadításával tisztíthatja generációját és azon keresztül a kollektív elme képét is. Ekkor már felismerhetők az elme zsákutcái, mert a szív irányt mutat.

De ehhez vissza kell találnotok Szívetekhez. Ti nem elme, ti Szív Vagytok!

Mondd ezt ki magadban: SZÍV VAGYOK!

Most érezd meg, hol dobban benned. Hol hullámzik, örvénylik benned az energia ennek hatására?

Először csak egy kis pontban fogod érezni, mellkasod mélyén, de ahogy mondogatod és vele szívedet kitárod, hitedet erősíted.

Ezzel a hittel kimondott szó aztán feltárja előtted, mit elméd nem, csak Szíved ért: Szeretet Vagy!

Most érezd meg, hol van benned ez?

SZERETET VAGYOK!

S már megérzed/megérted Szíveden át, hogy nem áll meg fizikai tested határainál ez az érzés, hanem azon túl, mit elme felfogni nem képes, terjed tova a Fény szárnyain a Valóságba!

Mert ez a Valóság Te Magad Vagy!

Hogyan tudná ezt az elme elfogadni, mint emberi életet? Ő nem létezik határok nélkül, hogyan foghatná fel hát a határtalanságot?

Elméd csak keretek között képes működni. Ha ezek a keretek mesterségesen felállítottak, azok irányítanak. De ha ezt felismered, teret adhatsz egy magasabb tudatosságnak, mely nem áll meg a falaknál, hiszen számára nem léteznek határok.

Mikor emberként éled meg magad, elméd működik. De mikor Teljességként éled meg magad s nem állsz meg fizikai határaidnál, már egy magasabb tudatosság veszi át az irányítást, mi benned csak Szíveden át működik. A Szíven át érkező Fények vetítődnek elmédre és jutnak gondolataidon át el hozzád. Ekkor már Istenemberként élheted meg Magad! De ehhez tiszta csatornát kell nyitnod Szíved felé!

Ha Szívedet megtalálod, s benne szeretettel eggyé olvadsz Fényeddel, egy Út tárul fel előtted, mely fénylő, vezérlő erőként mutat neked irányt.

Ez a Szív útja, melyet te jelöltél ki Magad számára. Vállalásod isteni ösvénye.

Ha bármikor elbizonytalanodsz elméddel, csak gyere Szívedhez, olvadj össze vele a Szeretetben és lásd meg Utadat. Engedd be a Magasabb Tudatosságot, mely itt működik. A Szív Tudatosságát, mely az isteni Szív vezérlő ereje – az igaz VÁGY!

Szíved, mint iránytű tárja fel előtted az igaz Ösvényt, s az elme zsákutcái elhalványulnak ragyogása mellett.

Szíved iránytűje Isten Szeretete Benned! Ez a Szeretet a Minden, Ő és Te és Én – Együtt! Így már nem egyedül járod utadat, hanem Mindennel Együtt – EGYként!

Járj a Szív Útján és minden lépésednél veled vagyok!

Imáim ereje kísér benneteket, gyermekek!

Mária szóltam

p01 

Mária tanítása az Ösvényről, hogy szeretett népe megértse, mindig csak Isten útját járva boldogulhat:

 

ÖSVÉNY= ŐS-VÉN(Öreg)-Ysten

ŐS - Eredendő tudásunk, melyet Mag-unkban hordozunk eltörölhetetlenül
VÉN – az Eredendő megnyilvánulási minősége: MÉLTÓ-ság
Y – Isten leáradása, az Emberben való kifejeződése, a Teremtés oszlopa, mely Kapu  Fényutunkhoz
CSILLAG-ÖSVÉNY – A Magyarság Istenútja, KAR-mája, mely az aKARat által vezet az Eredendő ÉG-i Tudáshoz (Csillagunkhoz – Csillag-MAG-unkhoz), mely MÉLTÓ helyére vezeti a Nemzetet (és általa minden csatlakozó Nemzetet): Isten Országának Kapujába!
 
Mag-unkat felfedezve és Általa megnyilvánulva - Méltóvá válni a Kapun való átlépésre - Isten Országába!

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 A Szív lángoló hevülete 1