Amitiel másolata

Az Igazság szent üzenete - Amitiel arkangyaltól

 

Tiszta Fény és szeretet nektek, gyermekek!

 

Amitiel vagyok, örök Világosság, tiszta Fény, Igazság.

Erőm átszövi a Rendszereket, időn és téren túl, Mindenben JELEN VAN! Mert az Igazság az, mely Elsőként született – tiszta SZÓval – így hatja át a tereket és szól: ISTEN.

Mert az Igazság nem más, mint MAGa Isten, és ha az Igazságot követitek – Istent követitek.

Nézzetek a szívetekbe és lássátok, milyen a ti igazságotok?
Istent szolgálja, vagy az embert? A pénzt, a hatalmat, vagy a Szeretetet?
Nézz a szívedbe őszintén és tisztán… most itt vagyok, s megérintelek… Fényem az Igazság szent rezgésével jár át. Nincs több tagadás és ál-ság, csak tiszta szó: Igazság!

Nézd meg, mit igazságnak hívsz, valódi-e? Valód-ból táplálkozik, mi isteni Fényed, vagy abból az energiából, mit magad köré szőttél, és igazságodnak véltél?

Ha kimondod: IGAZSÁG… mit érez a szíved?
Belülről rezeg isteni Fénnyel, vagy kívül csak megborzolja energiateredet és szétoszlik? Nem számít – mondod, s elhiszed.?

De az isteni Igazság akkor is ott van, ha nem látod s nem érted, mert Igaz-ság nélkül nincs Való-ság, nincs Hit és Szeretet, mert Minden mi VAN – IGAZSÁGban született!

Isten az Igazság és az Igazság Isten!

Ha igaz vagy, megélheted istenséged. Ezért át kell látnod ezzel az Igazsággal minden fátylon, minden ajtón, minden falon, mi előtted áll! Megnyitja neked ezeket az Igazság.

Amitiel vagyok, ismertek szívvel. Az Igazság szent fénye ragyog Én-bennem, s hol megjelenik az Igazság tiszta Fénye, felébreszti az Igazságot mindenben, hogy együtt ragyogjon az isteni Fényben.

 

POPMEcstasy320

 

 

Ezért most titeket megérintelek…
Fényemmel Igazság-fényeteket megkeresem, s bármilyen mélyen lobog is bennetek az Igazság Tüze – most felszítom! Felszólítom szíveteknek szent Fényét, olvadjon össze az Igazság szent tüzében, s lángoljon minden hazugságon és álságon át – Bennetek s általatok a tiszta Igazság!
Mikor tagadtok – az Igazságot tagadjátok.
Mikor hazudtok – önmagatokat csapjátok be.
Mikor elvesztek mástól – magatokat teszitek szegénnyé.

Mikor másról rosszat gondoltok vagy mondotok – önmagatokat szidjátok s csapjátok be.

Mert az Igazság mindenkinek azt adja, amivel benne találkozik. Ha benne jóságot lát, Jóságot ad neki az Igazság. Ha benne sötétség honol, az Igazság annak is megadja az árát – sötétet ád, mert azt kéri rá az Igazság.

Gyermekek! Az Igazság ideje itt van! Bennetek s általatok. Felfedi magát a Fénye, átragyog minden sötét burkot s megmutatja magát. Tisztán akkor láthattok, ha az Igazság Útján jártok, és az Igazság Fénye az isteni Magból – belőletek árad.
Az Igazság Kapujában Jézus áll. Szíve fénylik. Felétek.
Ha szívetek megnyitjátok ennek a krisztusi Fénynek, ami a Megváltás Bennetek, az Igazság sugara megmutatkozik, és az Utat megvilágítja előttetek.
Itt az Igazság, látszik mindenben. Vedd észre! Találd meg!
Ha nem is látod, megérzed, mert lelked odahív téged, s megmutatja. Összekapcsolódik vele, és pontosan tudod, még ha tagadod is: mi az IGAZSÁG!
 
A hazugság nem tudja már megtartani pilléreit, mert az Igazság tiszta fénye megrogyasztotta azokat. Leomlanak a hazugság falai. Az álság köpenyeit szétnyitja a Fény!
Az Igazság ideje, fénye, szerető ereje átragyog mindenen.
Segítő, Igazság-angyalok vannak most a Földön. Mindenben az Igazság szikráit ültetik el, hogy felragyogva, mint csillagok az égen, világítsák az utat, melyre az Igazság vezet téged.
Nem kell mást tenned, csak igaznak lenned. Önmagadhoz.
Gyermekek, ne hazudjatok magatoknak! Ne csapjátok be önmagatokat! Nem kell szégyenkeznetek vagy félnetek: csak a félelem mi bemagyarázza nektek szégyenérzetetek.
Az ego játszik veletek, mert vesztét érzi, s próbál bennetek erős maradni. De ha az Igazság fényével, és Szeretettel Önmagatokat, bármilyenek is vagytok, elismeritek: az Igazság teret nyer, átragyog mindent, és akkor jöttök rá – felesleges a fél-elem. Felesleges az önhibáztatás. Felesleges a hazugság.
Az Igazság mindenben megmutatkozván – az istenit tárja fel. Meglátjátok, utatokon, mint fáklya vezet benneteket.

Az Út végén Jézus vár titeket.

Az Igazság itt van Bennetek! Fellángol tüze – megtisztít mindent! Láthatóvá tesz, mert fénye beragyogja a Földet, és e hatalmas fényesség elmos minden sötétséget!
Feltárul mindenben az Igazság, a hazugság oszlopai ledőlnek, és a tiszta, isteni Fény nyilvánul meg!
Lássátok! Értsétek! Az Igazságot Mag-atokban keressétek!

Veletek vagyok. Hívjatok, hogy az Igazságot általam is megláthassátok! Az Igazság-angyalai dolgoznak veletek, kérjétek őket, hogy segítsenek nektek.

Amitiel vagyok, tiszta, igaz fényem átjárja a Földet minden LÉTezésben.

Az Univerzum minden tere Igazságtól fényes, lássátok MAGatokban LÉTetek ez: IGAZSÁG!

Vezessen titeket!

 

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra
 
 
 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés