queen

Égi Édesanyánk üzenete
 
Drága gyermekeim! Égi Édesanyátok, Mária szólok hozzátok.

A várakozás időszakát élitek meg most magatokban és látom, érzem sok gyermekem fájdalmát, szenvedését. Imádkozom értetek!

Gyermekeim, szeretlek titeket! A Gondviselés isteni erői soha nem hagytak el benneteket, de eszmén és elmén felül működnek! Megértésükhöz ki kell lépnetek gondolataitok korlátaiból.
Amit ti most várakozásként éltek meg, az a Változás, a Fejlődés és az Átváltozás időszakának befejező képe…
Érzitek, valami történik, nemcsak körülöttetek, de bennetek is.
Érzéseitek jól működnek, míg szíveteken át engeditek megnyilvánulni őket, s nem szennyezi be azokat lehúzó gondolataitok sara.
Gyermekeim, ha továbbra is ésszel, s az elme labirintusán át akarjátok megélni mindazt mi történik veletek, akkor tartjátok magatokat a szenvedés, a félelem és az elkeseredés útvesztőiben.

A Titkok Kapuja az elfogadás és szeretetteljes felajánlás fényein keresztül tárul fel bennetek. Ide az elme már nem léphet be, az ego szertefoszlik a Fényben és annak részévé válva szolgálja fejlődéseteket. De ehhez be kell lépnetek, és kezeitek görcsös szorítását kiengedve eleresztenetek ragaszkodásotokat.

Mindaz, ami az elmúlt hónapok során történt veletek, mindezen felismerést hivatott megerősíteni bennetek. Ez a sok tisztulás ezeket a görcsös eszméket, és a tulajdonlás kötelékeit hivatott megoldani. Mindez isteni szabadságotok meglelését és elfogadását hirdeti.

Ha ennek felismerését elmulasztottátok, magatokat szenvedésben és kétségbeesésben tartjátok. Továbbra is ragaszkodtok a megszokotthoz, és nem a lehetőséget, hanem a veszteséget választjátok.

Most egymást segítve kell lépnetek! Osztoznotok nem a szenvedésben, hanem a szeretetben kell!
Ha megértitek az isteni terv pontosságát és kegyelmi létét, túlláthattok az elme korlátain, felülemelkedhettek az általatok húzott falakon, és olyan kép tárul szemeitek elé, melyben megértitek:
Minden okkal történik!

Ez az ok pedig ti Magatok vagytok!

De ha mindezt felismertétek és az Akaratban bízva elfogadtátok, lelki békesség és megnyugvás lett részetek, mely a kapuig vezetett benneteket. Itt már csak szeretettel ki kell tárnotok, hogy a Fény átjárjon és felébressze alvó részeiteket. Ekkor tudatotokra ébredve az Új Világ fényei vezetnek már benneteket a Remény, Bizalom, Hit és belső bölcs Tudás Útján. Megszűnik bennetek ekkor minden olyan kényszerítő kötelék és erő, mely mindenben hibát, kivetnivalót keres. Látásotok már nem korlátozódik fizikai szemetekre, s fületekkel is halljátok az angyali kórus hangjait. Szívetek elfogadása nem áll meg az általatok ismert személyeknél és dolgoknál, mert mindenben a szeretettet az egységeset ismeritek már fel. Önvalótok egységes Léte tárul fel bennetek…

Ekkor a keserűség tüskéi a lábatok elé hullanak, és sebeiteket szeretetemmel begyógyítom.

Tudjátok és szívetekkel is érzitek, együtt, egyként kell tennetek. Legyen egységes minden áldás és ima mi felszáll az Égbe.
Terjesszétek ki szíveteket és tudatotokat az Egységbe, és így szerető gondoskodásotok elérik azokat akiknek szükségük van rá, mégha fizikai tettekkel most nem is segíthetsz nekik.

Gondolataitokkal és érzéseitekkel a Szeretet segítő és áldásos fényeit küldjétek mindazoknak, kiknek szükségük van rá, és ha tehetsz értük valamit, azt szíved fényén át tedd, hogy tetted ne a hiábavalóság, hanem a Gondviselés erejével hasson.

Mikor imába foglalod Isten nevét, tudd, hogy Ő belőled árad itt és most szét! Ezért szeresd magad, mert ez az isteni részed az, mi szeretettel érez, lát és hall, tesz tebenned. Így értheted meg mindazt, mi fizikai világodban veled s körülötted történik, így válik megérthetővé az „értelmetlen”, beláthatóvá a „kilátástalan” és szeretetteljessé a „félelmetes”.
Ekkor nem ítéletből vagy félelemből, hanem tiszta tudásból látsz. Értékrendszered az isteni Elveknek megfelelően működik és minden megnyilvánulásodat ez az erő hatja át. Így válsz tiszta csatornájává az Akaratnak, az isteni RENDnek. Istenemberként létezel – átminősülsz. Ekkor szellemed cselekszik általad és tudod bensőd legmélyéből: így jó.
Drága gyermekeim!
Bizalmam bennetek, mert ismerlek titeket! Tudom, képesek vagytok a szeretetben egyesülni és egymásnak segítő kezet és támaszt nyújtani!
Mindehhez azonban egymás felé bizalommal és szeretettel forduljatok! Így omlanak le az ego korlátai, melyben önmagatokat különállóként láttátok, s a falak mögött egy másik TE mosolyog rád.
Nyújts kezet, és ez a kézfogás megszentelődik az Akarat által, hogy támaszra lelj!
Édesanyátok szól hozzátok. Ölelésem szívem fényében tart benneteket, ha elfogadjátok.

Öleljétek egymást ti is meg szeretetben és testvérként segítsétek fejlődéseteket, Együtt az Úton.

Így vagytok velem, Szeretetben!

Imáim Fénye segít benneteket, gyermekeim
Mária

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra