CLB2hjbUAAA1Elr

A bölcsesség tudati pillérei

 

 

A bölcsesség egy esszencia, melyben az érzékelés, a tapasztalat, a tanulás és ezek okán megtörténő felismerések, elfogadások, megértések és változások is benne rejlenek.

A bölcsesség igazsággá lett tudás, mely bennünket az életben azon az úton vezet, melyet a miénknek tartunk.

A tudat fejlődése okán ez az út nem egyenes, hanem spirális alakú, mely felfelé vezet minket a kinyílásba… olyan spirális tölcsért képzelj el, mely az elme személyiségelvű, elkülönült igazságából, egy szélesebb és magasabb meglátásokkal, megértésekkel teli szintre vezethet.

Ennek a spirálnak a tengelye az Istentudatunk, mely körül egyre bátrabb táncot járunk. Erőnk a megismerés vágyából táplálkozik és a teremtés boldogságáért fejlődik. Tapasztalatunk lehetősége, a tudás megszerzése pedig tartópilléreink, melyekre támaszkodhatunk.

Az őselemek szentségében működő teremtés ezen elvek alapján építi fel a bölcsesség pilléreit is. A tudat önmagát megismerve tudatosodik, így a megismerés folyamata a bölcsesség útja.

Ez az út szakaszokra tagolódik, ahogyan létünk is az inkarnációk megéléseiben teljesedik ki. Ezen szakaszok pilléreken keresztül kapcsolódnak a teljes tudatosságba, mely minden megélés információját és tudati megértését gyűjti a végtelen bölcsesség egységébe!

A bölcsesség bennünk egy csiszolatlan gyémánt, a tudatunk egy olyan felülete, melyet a megszerzett tapasztalati tudás és annak megértéssel gazdagított igazsága alakít. Minden megtapasztalás, felismerés, megértés, átalakulás egy csiszolás bölcsességünk gyémántjának felszínén, így érjük el a végtelen oldalú drágakövet, mely a buddhisták szerint a lótusz közepében van.

 

cb950b82782d5748ce553a350c9b8686

 

 

A bölcsesség pillérei és az elemi erők:

Minden bölcsességpillér egy elemi erővel kapcsolódik, hogy erejét használva kapcsolódjon a tudat minden részéhez. Mindennek értelme az önmegismerés és az önfejlődés, így mondhatjuk azt, hogy az Élet az életért él, hogy megismerje önmagát. Ez a folyamatosan mozgó és gazdagodó, önfejlesztő , ötszintes mátrix rendszer maga az isteni tudat, a mindenség ereje!

A tudat, mint csiszolatlan gyémánt ezáltal az „ötfejű” csiszoló által nemesedik…

Kicsit ismételjük át az elemi energiákat:

  1. Föld – megtartó erő
  2. Víz – kapcsolati erő
  3. Tűz – hajtóerő
  4. Levegő – mozgató erő
  5. Éter – tudati erő

 

Ez az 5 elem rendezi esszenciába a bölcsességet saját mátrixunkban! Ha az 5 elem esszenciálisan írja be az információt a tudatunkba, akkor minden oldalról megtámogatjuk a bölcsességünket, így nem esünk vissza egy újabb tapasztalati kényszerbe… azaz, abban a kérdésben bölcsek vagyunk. Ha ez nem így van, akkor az Élet újabb és újabb leckéken át csiszol bennünket.

 

A pillérek:

 

2263171

 

A Föld elem adja meg a keretünket (a komfortzónánkat), melyet átlépve felfedezhetünk, fejlődhetünk. Ez a biztonság határa a fizikai létünkben és az igazságaink (sztereotípiáink) szintjén is. Ez a rendszer azon fejlődés csatornája, mely a bátor megtapasztalásnak, a gyakorlásnak, a készségek megszerzésének mátrixa, mely a félelmeinket oldja fel.

Ez a megtartó erő pillére, ő adja azt a biztonságot, mely megmutatja mire vagyunk képesek!

 

heavenly scenery

 

A Víz elem adja meg annak lehetőségét, hogy megtartsuk és előhívjuk emlékezetünkből mindazon tapasztalásokat, melyeket bármikor megéltünk. Lelkünkkel való összetartozásunk, érzelmi döntésünk esszenciáját adja. Bölcsességünk olyan ereje, mely képes felidézni, a mélyből felemelni (előhívni) a megértéshez szükséges információkat.

Ő az emlékezet pillére, mely alapot ad a további fejlődésre a választásokon keresztül!

 

1

 

Tűz elem azt az inspirációt csiszolja tudatunkba, amikor belépek a teremtésbe és felvállalom annak folyamatát. A tűz azt a szikrát, ötletet adja a tudatunknak, mely üzemanyagot tölt belénk a lelkesedés erejével, így egy új megtapasztalást indít el, így csiszolva tovább bölcsességünk drágakövét. Ez az új erő, új minőséget juttat a mátrixba, így a fejlődés folyamatosságát biztosítja.

Ő az új impulzusok pillére, mely lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk, mire vagyunk képesek, ha tiszta akaratunkat mozgósítjuk! Ő az önmeghaladás ereje!

 

possibility

 

A Levegő elem segít új távlatokat nyitnunk, hogy más nézőpontot is megélve megértsünk más igazságokat is. Így tudjuk integrálni és haladni az egyetlen igazság felé. Segít gazdálkodnunk az erővel, hogy kitöltsük a teret, ami itt most adódott nekünk. A levegő segít észlelnünk… és a jövőt elképzelnünk.

Ő a jövőkép oszlopa, mely segít kijelölni és célok által követni az utunkat. Ő a tudat GPS-e, mely vágyaink útján, célokat beprogramozva vezet!

 

images

 

Az Éter elem maga a tudatosság, a csiszolatlan gyémánt maga! Az Éter ehhez adja hozzá a figyelmet, mely ötödik elemként tudatossá teszi a megtapasztalást! A figyelem, a megértés és ezáltal a tudás alapja. Ez az elem teszi élővé az öntudatlan reakciókat, ezáltal lehetőséget ad a korrekciókra!

Ő a figyelem oszlopa, mely élővé teszi a tudást, bölcsességgé alakítja a tapasztalást!

 

 

Csodás csiszolódást!

Pusztai Orsolya

 

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés