egyutt3

A kapcsolatok energetikai háttere, avagy a belső tanácsadóink

 

Emberi világunk, a polaritás megélése kapcsolatok által válik értelmezhetővé számunkra. Ezért az emberi lény legerőteljesebb tanítója és fejlődését elősegítő színtere a kapcsolódások világa.

Az elme minden kapcsolatot az én és a te világában, magam és mások illúziójában éli meg. Egy másik személlyel, egy rajta kívül álló tárgy vagy esemény kapcsán.

Azért mondom, hogy ez illúzió, mert igazából mindig magunkkal kapcsolódunk, a bennünk élő különböző kapcsolati minták által (erről már írtam korábban: http://www.kristalycsakra.hu/index.php/cikkek-irasok/387-kapcsolataink-a-bennunk-elo-mintak-tukreben), de nagyon érdekes azt is megismerni, milyen módokon történik mindez.

 

Nézzük meg először is a kapcsolati szintjeinket:

1. Isteni Fénymag – ez az az eredendő minta, melynek tudati rezgései által isteni önvalónkhoz, teremtésünk eredetéhez kapcsolódunk. Igazából ezt keressük mindenben és mindenkiben, hiszen feladatul vállaltuk az egység megélését. Ezt úgy nevezzük: BOLDOGSÁG.

Amikor ezt belül, mint természetesen jelenlévő állapotot tapasztaljuk akkor életünk megélése és tapasztalása által eljutottunk önmagunk magjáig. Ezt nem egy másik személy vagy helyzet függvénye, de segíthetnek nekünk felismerni eredetünket. Azaz emberi kapcsolataink, tapasztalataink jelzőtáblák, útmutatók önmagunk belső lényegéhez.

 

2. Tudatosság – szellemi minta, tiszta tudat, igaz gondolat. Ez segít felismernünk szellemi létünket, az anyag mögötti isteni tartalmat, a valódi irányítást. Ez kapcsol a VAN-sághoz minket. Éppen ezért minden ami segít megérteni azt, hogy létezem, összekapcsol a tudatom által szellemi önvalómmal. Ezt úgy nevezzük: ÉN érzés.

Valami olyan megértése, mely magasztos erőkkel itatja át a létezést, lényegével túlmutatva a test határain és az érzékszervek hatókörén. Olyan ez, mint tudatában lenni az Életnek!

 

3. Érzelmi erő – lelki kapcsolati minta, szeretetteljes, benső érzés. Ez túlmutat az emberi érzések feltételeket szabó kapcsolódásain. Ez valami bensőséges, mindent átitató, megmagyarázhatatlan, okok nélküli állapot. Ezt igazából önmagunk lénye iránt érezzük, mikor elfogadjuk létjogosultságunkat. Ezt úgy nevezzük: SZERETET.

Ez a szintű kapcsolat magunkkal megérteti velünk, hogy a szeretet természetes állapotunk, melyet képesek vagyunk kiárasztani és befogadni úgy, hogy ezzel tudatosítjuk önnön szeretet-lényünket. Ez a kapcsolat a lelkünkkel.

 

4. Fizikai valóság – testi, elmevezérelt kapcsolat, akarati erő. Ezt megérteni a Természet, Földanya segít nekünk. Ezt akkor érted meg igazán, amikor már képes vagy a természet szépségét értékelni. Ez mutatja meg, tiszta emberi létezésünk mintáját nekünk. Ezt úgy hívjuk: GYÖNYÖRKÖDÉS.

Aki hálás szívvel képes megköszönni és elfogadni mindazt, amit megélt, az képes kapcsolódni valódi emberségével. Ez a rész bennünk a természethez tartozik, hiszen anyagát maga a Föld adja. Emberi akaratunk megélése ennek a létsíknak köszönhető.

 

kapcsolódás elemek

 

5. A négyesség ereje – elemi energiákkal való kapcsolódás. Az általuk történő tudati beavatások megélése.

Levegő elem – az önmeghaladás képességének tanítója. Isteni Fénymag minta.

Tűz elem – szellemi ideák megteremtésének és kapcsolódásának tanítója. Szellemi minta.

Víz elem – érzelmi áramlatok megélése és a tudatszintek közötti kapcsolódások vezérlője. Lelki minta.

Föld elem – érzékszervi tapasztalások, fizikai valóságunk értékelésének tanítója. Emberi minta.

 

Létezésünkből kifolyólag folyamatosan vágyjuk ezen szintekkel a kapcsolódást, hogy általuk információt kapjunk önmagunkról. Megpróbáljuk a részinformációkat összerakni és a teljességet megélni.

 

Ehhez emberi lényünknek egy tükörre van szüksége, hiszen magát nem látja, míg fel nem eszmél, önmagára vak. Így keressük hát a mások által kapott lehetőségeket, a kapcsolatok energiáin keresztül történő tapasztalásokat, vágyva az önmagunkra ismerés boldogságát. Minden(ki)ben magunkat keressük, csak általa látjuk meg.

 

Az isteni egyesülést keresve, minden szintünkön tapasztalunk:

A testi egyesülés összeolvadásában – a beteljesülés pillanatát.

A lelki összetartozás érzésében – a szeretetközösséget.

A szellemi tudatosság felismerésében – az egyetértést.

Önnön létezésünk megértésében – Istent.

 

Amit meg kell érteni: Én vagyok az egység, én vagyok a teljesség, a boldogság és a szeretet, az emberi lét, és ennek felismerése nem egy másik ember függvénye, nem egy helyzeten múlik (bár emberként ezek tanítanak meg rá), hanem azon, hogy magamban érzem és élem! Ők csak emlékeztetnek erre, el ne feledjem.

Amit ugyancsak meg kell értenünk: ebben az emberi formánkban igenis függünk másoktól. Szükségünk van a Földre, a Természetre, az elemekre, helyzetekre, megélésekre, másokra, társas kapcsolatokra. Hiszen a polaritást csak így tudjuk megtapasztalni.

 

kapcsolódás elme

 

Elsőre talán ez az egész paradoxonnak tűnik, de csak addig míg a fogalmakat elválasztva, külön kezeljük. Amint megtapasztaljuk minden szintjét, rájövünk, ugyanarról szól az egész. Az ego kategóriáit meghaladva, érezve majd tudatosítva a létezés örömét és célját, a minősítés okafogyottá válik.

 

Nézzük, hogyan is élhetjük meg ezeket a szinteket…

A tudatosság 7 szintje az, mely energiaközpontjainkon (csakráinkon) keresztül értelmezi, és kezeli a kapcsolatokat, így tanítva meg nekünk, emberi lényeknek a létezés értelmét.

 

Minden csakrának saját tudata van, így most képzeld azt, hogy 7 tanácsadó áll rendelkezésedre, akik a saját véleményüket mondják el neked ugyanarról a szituációról, személyről. Fizikailag érzékelhető és intuitív módon is üzeneteket küldenek neked, hogy tudassák meglátásaikat és a korábbi tapasztalatok függvényében tanácsaikat az éppen megélt helyzetről.

(Természetesen a csakráknak számtalan feladata és működési elve létezik, itt most csak a kapcsolatok terén vizsgálódunk.)

 

kapcsolódás test

 

1. Gyökércsakra – a fizikai anyaghoz való kapcsolódás szintje. Az ő területe a fizikai megélések (eszmélések) értékelése az érzékszervi kapuk által küldött információk alapján. Azaz, amilyennek tapasztalsz valakit, úgy kapcsolódsz vele. Ez a terület a megélt fizikai kapcsolati-minták tárolóhelye.

Ő a kritikus tanácsadó, aki azt figyeli, hogy ez a kapcsolat hogyan válik emberi létezésed, önfenntartásod javára.

 

2. Szakrális csakra – az emberi érzelmekhez való kapcsolódás és azok értelmezésének tere. Ez a minősítések területe. Itt kapcsolunk az észleléshez a mintáink alapján érzelmi töltetet, rögtön felismerve, hogy ez jó vagy nem jó.

Ő az érzelmes tanácsadó, aki azt figyeli, hogy ez a kapcsolat számodra milyen érzelmi energiákat ad, hogyan táplálkozhatsz te ezekből.

 

3. Napfonat csakra – az emberi megélések akarati területe. Itt nyilvánítjuk ki emberi szándékunkat, azaz azokkal kapcsolódunk, akikkel „dolgunk van”. Azok mintái tárolódnak itt, akik részei emberi életünknek, azt mondjuk, ismerjük őket. Itt próbáljuk megtalálni a dolgok emberi értelmét és az érdekek mintáival összehozni.

Ő az interaktív tanácsadó, aki azt figyeli, milyen közös helyzetet vagyunk képesek megélni, amiből tanulunk és nyerünk valamit, ami által értékelni tudjuk emberi életünket. Mintha mindig azt kérdezné: mire jó ez neked?

 

4. Szívcsakra – ez a terület a lélekkapcsolatok mintáit hordozza. Itt a csoport tudat energiái működnek. Ezt a kapcsolódási erőt a szívedben érzed. Ezért ez a szerelem megélésének területe is. Ugyanakkor hordozza a vágyott kapcsolatok mintáit is, melyben a lelkünkkel vállalt feladatok találhatóak.

Ő a szeretetteljes tanácsadó, aki próbál téged a MI tudat felé terelni és mindenben a jóérzést felismertetni.

 

5. Torokcsakra – a kommunikáció kapcsolati szintje. Itt tudjuk kinyilvánítani önnön igazságunkat. Itt hordozzuk azokat a kapcsolati mintákat, melyben közös elvek működnek. Ez az egyezőség megélésének azon területe, ahol igazságrendszereink eszméi találkoznak a másikkal.

Ő az elvi tanácsadó, aki normarendszerek alapján próbál minket a helyes úton tartani kapcsolatrendszereink által.

 

6. Homlokcsakra – szellemi kapcsolódás területe. Közös célok, a teremtésben résztvevő psziché lakhelye. Az intuitív együttműködés mintáinak hordozója. Az inspiráció, a tanítói/tanítványi kapcsolatok területe. A képzeleti kapcsolódások (lehetséges találkozások) megvalósítója, a téridő rendszerek áthidalója.

Ő a bölcs tanácsadó, aki mély útmutatások és profetikus javaslatok által vezet minket önmagunk felé.

 

7. Koronacsakra – ennek a tudati területnek a felsőbb Énnel való kapcsolódás a feladata. Mindenki felsőbb Énjével, a tiszta tudattal, a szellemi törvényekkel. A sugallatok lakóhelye, az isteni elrendeléssel való kapcsolódás. Magas szellemi lényekkel való együttműködés, meditációs utazások. A tudati-mátrix létrehozója.

Ő az isteni tanácsadó, a főpap, aki az isteni törvények ismeretében téged minden magasztosságával kapcsol össze.

 

kapcsolódás csoport 

 

Ezeket a szinteket felismerve és tudatosítva, érdemes figyelnünk a bennünk felbukkanó jelzéseket, csakraenergiák áramlását (melegséget, vibrálást, testi érzeteket), mert tanácsadóink jelzik nekünk, éppen milyen minőségű kapcsolatot élünk meg valakivel.

Minden csakra kapcsolódik a saját energiájával, de mindig lesz egy vezérlő erő, mely erősebb a többinél, ezzel határozva meg az adott megélés szintjét.

 

Ezt tudatosítva és saját akaratunkat kinyilvánítva eldönthetjük, hová emeljük a kapcsolódás energiáját életünkben.

 

Te milyen szinten szeretnél leginkább kapcsolatokat megélni? Akkor kezdj el hallgatni arra a tanácsadódra és próbálj minél többször kapcsolódni az ő segítségével magadon keresztül.

 

Áldással

Pusztai Orsolya

www.kristalycsakra.hu

 

 kapcsolódás szellem

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés