20140820 130532

A székelykapuk, mint a szív dimenzióinak átjárói…

Kis csoportunkkal Erdélyben járva idén is számtalan szebbnél-szebb székelykaput láttunk. Ezek a csodálatos faragott építmények mindig elvarázsolnak…

Az ember akaratlanul is megáll és nézi az ősi erő eme szimbólumát. Szívünk megnyílik a látványra és valami földöntúli öröm lesz úrrá az emberen… miért? Próbáljuk megfejteni…

Számtalan kutatás folyt és folyik ma is a székelykapuk eredetével és szimbólumrendszerével kapcsolatosan. Sokan keleti kapcsolatot, indiai, föníciai hatásokat vélnek látni bennük, mások a földrajzi elterjedés alapján próbálták megfejteni titokzatosságát. Megint mások a történelmi lépcsők figyelembe vételével, vagy nyelvtörténeti emlékek elemzésével igyekeztek magyarázatot találni a keletkezésükre.

Abban mindannyian egyetértenek, hogy a székelykapuk csodája egy nagyon ősi eredetre utal, mely ott él bennünk.

Én úgy gondolom, hogy a székelykapu egyfajta kinyilatkoztatás. Hitünk, reményünk, bizodalmunk, önmagunk felvállalása, Istenhez való tartozásunk.

Nem szeretnék semmilyen elmélet követője lenni, inkább leírom én mit érzek és gondolok a székelykapuk varázsáról. Lehet, hogy sok pontban egyezik mások észrevételeivel, vagy talán gyökeresen ellentéte azoknak, de minden dolog az, ahogyan te látod, érzed, érted! A te igazságod az, amit a magadévá teszel.

Én így látom… érzem.

Székelyszentkirály-2009 0601 111604

Amit rögtön észreveszünk, hogy a székelykapuknak egy kisebb és egy nagyobb nyílása van.

A kisebb az emberi közlekedést, a nagyobb a szénásszekerek behajtását tette lehetővé.

De most nézzük a szimbólumok szemével… mit is tud ez a nyelvezet? Megmutatni a fizikai érzékszervekkel felfogható dolgok mögöttes, szellemi tartalmát. Ami mindig ott van, akkor is ha nem tudjuk értelmezni. Lehet, hogy nem tudatosan formálunk bele valamit a dolgokba, de tudattalanul mindig belevisszük a teremtésbe a szellemi tartalmat, és ugyebár a fizikai dolgok megalkotása is teremtés.

Ha megnézed a kaput feltűnik, hogy egymás mellet három oszlop tartja: test-lélek-szellem.

A test és a lélek tartó-oszlopa (kiskapu) közelebb van egymáshoz, hiszen a földi megélést egy bizonyos határon belül teszi lehetővé. A szellem és lélek tartó-oszlopa (nagykapu) szélesebb, hiszen a szellemi lét határtalan nagysága van benne, melyet a lélek által kíván megnyilvánítani.

A kiskapun az ember megy be, a nagykapun az, ami az ember életét lehetővé teszi.

székelykapu dimenziók

 

De ugyancsak megtalálhatjuk a hármasságot a függőleges irányban is, a földtől felfelé tekintve.

A kapu alsó, tartó része a földbe van ásva: ez az emberi, földi élet szimbóluma, a három alsó csakra (gyökér-, szakrális- és napfonatcsakra) energiája. Ezeket az erőket Földanyától kapjuk, hogy a fizikai körülményekhez alkalmazkodva megélhessük emberként magunkat. Mikor eltávozunk ebből az életből, hogy újra szellemi lényként létezzünk, itt is hagyjuk ezeket az erőket a földben, estünkkel együtt.

Ez a kapu akarati tere.

 

A középső rész a nyíló kapuk tere, a közlekedő: lélek szimbóluma, aki beengedi magába a tapasztalatokat, aki kapcsolatokat létesít, aki befogad. Itt jönnek-mennek az információk. A szív csakrához tartozó rész, ami nyílik és csukódik a helyzetnek megfelelően. Ez az információ, azaz a csakra emlékezete jön velünk tovább a létezésbe, mint ahogyan az emberi emlékek is végigkísérnek életünk során. Amit a szívünkbe, az otthonunkba beengedtünk, emlék marad.

Ez a kapu érzelmi tere.

 

A felső rész, a szemöldökgerenda (kontyfa) és a galambdúc (galambbúg), az írás (a törvény) helye: a szellem szimbóluma. A kinyilatkoztatás tere, az éggel való kapcsolat, a szabadság és végtelen béke (galambok) ereje. Éppen ezért a felső három csakra (torok-, homlok- és koronacsakra) energiája. Itt a szellemi törvények uralkodnak, melyet legtöbbször a kapun lévő írás tudat: „Áldás a bejövőnek, béke a kimenőnek”, illetve: „Isten hozott”! Ezek mutatják a szellem hatalmát a fizikai felett, a szavak mágikus erejével való teremtés erőit.

Ez a kapu gondolati (tudati) tere.

20140823 105109

Aki átlépi vagy beáll egy ilyen kapu terébe, érzi az áldást hozó védelmi erőket. Mert a kapu védelmi energiát jelent: távol tart minden ártó-, bántó szándékot, hívatlan „vendéget”, rontást. Aki átlépett a kapu alatt, azt az áldás és az isteni törvény megtisztította (Aranykapu), így szívét, mint a kapu a szárnyait megnyitotta, a bentlakók számára kegyelemmé tette.

Az eredeti kapuban nem volt más anyag, csak fa. A szögek és a záró szerkezet is fából készült. A fa ugyancsak a hármasság szimbóluma: gyökere a földben, törzse ég és föld között, lombja az égben. Ne feledjük a Tórem mitológiát sem, ahol az életfa hét tagozódása a földi, lelki és szellemi dimenziókat, a teremtés szintjeit képezi le.

De a kapu további mágikus jeleket is tartalmaz, az Élet szimbólumait, melyek ugyancsak hatnak azokra, akik átlépnek alatta. Ezek a faragott díszítések az Univerzum erőinek kifejezői, ugyancsak védelmi, kegyelmi és áldást hozó szimbólumok.

20140823 105150

 

A kapu egyfajta határ: a külvilág és a belső világ között. A kapun kívül a makrokozmosz, azon belül a mikrokozmosz. A kapun belüli szentség az ember, aki a kapun átlépve Istent hozza be Önmagába, a kapun kilépve pedig önmagát olvasztja Istenbe.

A szimbólumok legtöbbször életfa faragások, központosított fénymag motívumok, égitestek (Nap és Hold, csillag), galamb, tulipán és szív ábrázolások. Az egyéni név és címer megjelenítések, rovásjelek legtöbbször a kaputükörre (a kiskapu feletti részre) kerültek.

A kontyfa látványos dísze a kapuív közepén a kontyfa-rózsa, csiga. Ez nem rátét, a kötőgerendából faragják ki a kapu közepére. Valamint mindig megjelenik a kapu építtetőjének, az udvarházban lakóknak a neve.

Minden szimbólumnak és faragásnak jelentése van. A szemnek lehet, hogy csak a szépségük, színük, harmóniájuk tűnik fel, ahogyan a szimmetrikus ábrákban gyönyörködünk, de mélyebb jelentésüket megérthetjük, ha nem csak a fizikai szemünkkel, de a szívünkkel látunk.

székelykapu kaputükör

 

A teljesség igénye nélkül lássunk néhány motívumot, azaz szellemi üzenetet:

A zöld ág, inda vagy pálma: Tejút, a lélek útja, a folyamatosság: az élet ritmusa, körforgása. Az Életfa - Istenfa.

Az ág „S” alakú kunkorodása: a Kundalini energia, az élet alapja, a végtelen Őserő. Ezért az ősök szellemét is képviseli, akik védik leszármazottaikat a kapun keresztül…

A virág vagy csillag: az életmag, fénymag, a teremtés szikrája, az Egység szimbóluma. Ez is egyfajta életfa ábrázolás. Mivel kör alakba tehetők, ezért az Egységet, a végtelenséget, de a védelmet is jelképezik. A virágminta lehet a férfi vagy női aspektus kifejezője is: a női minta kör alakú, a férfi minta csúcsos.

Szem-dísz: Mag, ősi termő erő. A fenntartó, mindenre gondot viselő isteni energia.

Az égitestek: A férfi (Nap) és nő (Hold), Atya-, és Anyaisten szimbólumai, az áldás és kegyelem jelei.

A galambok: a szabadság, de ugyanakkor az összetartozás (két, csőrét egymásnak érintő galamb) jelei. A szelídség, a tiszta lélek szimbólumai (lélekmadár). Boldogasszony jelképek.

A páva: a hallhatatlanság, a turul (griffmadár), a világosság jelképe.

A szív: a szeretet, a mindent egybefogó isteni erő.

Így amikor látsz egy székelykaput, olvasd le róla a szellemi üzenetet és emlékezz meg az isteni nagyság előtt, mely védelmező és útmutató erőként jelen van mindenhol a világon!

székelykapu dísz

 

Nyirő József idézetével búcsúzom: „A székely ház mértékadó dísze és koronája a székelykapu, melyet valósággal családtagjának tekint a gazda. Levágja az erdő fáját, de az elpusztult élet helyében újat teremt, mert a székely kapu tényleg él, és részt vesz mindennapi küzdelmes életének vérkeringésében; élővé válik azáltal, hogy a székely a lelkét leheli belé, amikor kifaragja, és Isten nevét vési rá szelíd és áhítatos betűvel...”

 

Áldással és szeretettel

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés