in -Spirit We Are All One

 A tudat szintjei… az önmagunkra találás lépcsőfokai 5-6.

Az érzelmi fejlődés lépcsőfokára állva, a tudat elkezdi az Önmagára ismerés folyamatát egyre intenzívebben és gyorsabban megvalósítani. Innen már szívünk támogatása által megéléseink is tudatosabbak. Amit igazából még el kell sajátítanunk a további lépcsőfokok meglépésével az, hogy megtanuljunk szívvel gondolkodni és értelemmel érezni…

 

5. A kommunikáció szintje

Ezen a fejlődési szinten a tudatosodás fokozottan érezhető. Az emberi tanulni vágyás itt már tudatos döntésekkel párosul, hiszen a megnyilvánulatlan feltárulása még mélyebb megismerésre ösztönöz. A tetteket itt elsősorban a lelki indíttatás vezérli. A spirituális világ elérhetővé válik hitünk és akaratunk által, és ez látványos átminősülést eredményez mind lelki, mind fizikai szinten… mert keressük a magyarázatot.

Az ember itt már szeretné, hogy mindazok, akik körülötte vannak, ugyanúgy fejlődjenek, ahogyan ő. Sokszor megpróbálja elmondani mindazt amit átélt, hogy másoknak segítsen vele és tanítson. Ez a fejlődés az embert is energikussá, tettre késszé és szeretetteljessé teszi. Azt mondanánk rá: „jó a kisugárzása”.

Ezen a szinten az embernek fontos, hogy megoszthassa élményeit és ilyenkor sokszor fordul elő, hogy a lélek képes tudatosan kommunikálni egy másik lélekkel (megjelenik az álmában), érzi annak gondolatait (telepatikus üzeneteket küld), válaszol rájuk, azaz szinte belehelyezkedik megnyilvánulásába, kicsit önmaga részeként kezeli (érezzük, mi történik a másikkal). Mintha kiélesednének a 6. érzék antennái.

A kommunikáció szintjén válik tudatossá belső bölcsességünkkel való kapcsolat is: mert ez a fejlődési fok már képessé teszi az embert a szíven keresztüli lélek-párbeszédre.

Így válhatunk mindannyian önmagunk tanítójává, ha élő kapcsolatot építünk ki szívünkön át lelki bölcsességünkkel, azaz hallgatunk intuitív énünkre.

A tudat fejlődésének ezen szakaszában a megélés és megértés vágya kerül előtérbe, ami már a teljesség megtapasztalásának igénye az emberben. Azok a fogalmak, amelyekhez való kapcsolódás eddig felette állt az egyéni megértésnek, most körvonalazódik és kitisztul.

Ez annak eredménye, hogy a tudati gondolkodás már nem csak elméhez kötött, hanem egy magasabb rendű energia hatja át a lélektereket (Felsőbb Én), így sokkal több információra nyitott az ember, ami elme szinten is irányítóvá válhat.

Ha ezt a kapcsolatot felismerve és tudatosítva a lélek az isteni útmutatást követve halad tovább, a tudat fejlődése átléphet a felsőbb szintre.

 

in his hands 3836b

 

6. A megértés szintje

A tudat itt már képes mindent megérteni, ami vele történik és a fejlődését segíti. Fizikai létét is úgy fogadja el, mint lehetőséget, adományt a tudatos felismerésre, fejlődésre.

Az ember már tudja és elfogadja lelki és szellemi részeit, és azok irányítását, vezetését. A tudást, ami feltárul benne olyan mértékben és úgy adja át, ahogy arra környezetének szüksége van (tanítóvá válik).

Az az ember, aki a megértés fejlődési szakaszában van, tudja az egyéni fejlődés fontosságát, és nem akar semmit sem úgy befolyásolni, hogy beleavatkozzon az isteni terv menetébe.

Mivel az ember rálátása szélesedik a lelki és szellemi világok birodalmaival, így információi gyorsabban feltárják az összefüggéseket, megnyilvánulásai ennek függvényében mutatkoznak meg.

Ez a szint már a belső utak szintje. Olyan belső megértéseken át vezet, mely az embert inkább hallgatóvá, mint beszélővé teszi. Ugyanakkor bármikor képes magas szintű tudást közvetíteni és átadni: bölcsesség szól belőle. (Akár egyetlen mondatából is.) A bölcs ugyanis segíti a megértésben, de nem fosztja meg vele a másikat a tapasztalás és tanulás lehetőségétől.

A keleti filozófiák tanítása szerint: a tudás 3 tényezője a megismerő, a megismert és az őket összekapcsoló megismerési folyamat.

Ennek a folyamatnak el kell érnie egy olyan szintet, amikor a tudatosság az éber állapotból egy úgynevezett „transzcendentális fokra” jut. Az ember így a természeti törvények (isteni minőség) teljes potenciáljának közvetlen tapasztalatát megélheti.

A tiszta tudásnak ebben az állapotában a megismerő, a megismert és a tudás folyamata túllépi az éber elmeirányítás dimenzióit, és az „önirányítás állapotában van”. Ezt a keleti bölcsek a teremtés megnyilvánulatlan alapját képező hatalmas, végtelen, halhatatlan dinamizmusának hívják.

A transzcendens megismerése által az embert olyan energia és szeretetminőség lengi körül, mely nyugalmat és biztonságot áraszt.

 

Folytatása következik…

 

Szeretettel

Pusztai Orsolya

http://kristalycsakra.hu/

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés