szív ajndék

A tudat szintjei… az önmagunkra találás lépcsőfokai 4.

Az előző írásból megtudhattuk, hogy az ember képes tudatosan megérteni teremtő erejének hatalmát. Valamint, hogy ez az erő segíti abban, hogy a létrehozott dolgokban észrevegyük a magasabbrendű célt. Lássuk, hová is fejlődhetünk tovább…

 

4. Az érzelmi fejlődés szintje

Most egy nagyobbat lépünk felfelé, a szeretet tartományaiba. Itt mindaz már részünk, amit az előző szinteken magunkévá tettünk, de már átminősülve. Tetteinket nem az elmés vágy vezérli, kapcsolatainkban harmóniára törekszünk, és megvalósító energiáink hittel átitatottak.

Huh, eljutottunk ide is. Na de most…

Sokkal nagyobb feladatra vállalkoztunk, mint elsőre tűnik. Az anyagi szférákból magasabbra emelkedtünk a spirituális világ kapujában állunk. A tudással és képességekkel az elvárások is arányosan megnövekedtek.

Már nem dughatjuk fejünket az anyagi világ homokjába, horizontunk a láthatatlan világokat súrolja.

Segítő erőink a hit és a szeretet energiái, olyan mértékben, ahogyan mi azt fejlődésünkkel megerősítjük magunkban.

Érzelmeink egy magasabb szinten működnek már bennünk és sokszor zavarnak a durva, anyagias megnyilvánulások. Tudatunk ebben a megélési fázisban szívterünk energiáit hívja segítségül, így minden dolog áthalad a szívünkön, hogy tisztán érezhessük azt. Éppen ezért sokkal érzékenyebben reagálunk minden hozzánk érkező dologra, tapasztalatra. Lehet, hogy „ok nélkül” sírva fakadunk, vagy „semmiségekért” felháborodunk.

Ez azt a célt szolgálja, hogy megtanuljunk tisztán különbséget tenni és felvállalni:

- mi az, amit szeretnénk, ami jó nekünk valójában, és mi az, ami nem.

 

A tudatfejlődés ezen lépcsőfokán azért érzékenyebb minden részünk, mert a fejlődési szinteken áthaladva, egyre nagyobb lelki területünkkel lépünk tudatosan kapcsolatba. Érdeklődésünk nyitottabb és már belülről fogadjuk el az isteni szférák létezését és segítő szándékát. Már nem magyarázunk mindent az anyagi megnyilvánulás velejárójaként és tanulni, tudni vágyunk.

Intuícióink sokkal erőteljesebbek és hajlandóak vagyunk már hallgatni is rájuk.

 

Ez a szint megteremti a tudatos kapcsolatot a lelken át az anyag és a szellem között. Ezáltal tesz érzékenyebbé. Mivel a szeretet energiái magasabb rezgésben hatják át a tudatot, az érzelmi megnyilvánulások is magasabb szinten működnek. Az energiaszerzés folyamata az odaadás (szeretet-árasztás) megnyilvánulásaiba helyeződik át, ami azt jelenti: igény a szeretet általi összekapcsolódásra.

Ezen a szinten nemcsak a fizikai kapcsolat, de főleg a lelki szintű megelégedettség a cél.

Ebben a fejlődésben ezért a lélek a szeretet minden fajtáját igyekszik átélni, hogy megtapasztalja azok szintjeit. Az érzelmi ingadozásokon át igyekszik eljutni a hit és a szeretet kiegyensúlyozó érzésébe, hogy megtalálja a lelki harmóniát.

 

Ezen a tanulási szinten képesek vagyunk tudatosan megnyitni magunkat a magasabb-rendű világok tanításai előtt, a saját akaratunkból. Lehet (inkább valószínű), hogy mind elménk, mind környezetünk ellenállásába ütközünk, de próbánk most mindezek átlépése és a szeretet útjának követése. Ilyenkor nagy bennünk a segítési vágy, és képesek vagyunk együtt érezni másokkal. Már nemcsak magunkra, saját boldogulásunkra gondolunk, de látókörünk kiszélesedésével és tudati terünk megnyílásával észrevesszük az összefüggéseket és az egymásra-utaltságot. Gondolataink lélek szinten működnek…

Ha képesek vagyunk a szeretet érzését kiterjeszteni magunkra és másra, és elfogadjuk a szellemi vezetést, tovább fejlődünk.

 

Mindannyian a saját utunkat járjuk, hiszen az egyéni tapasztalat tesz igazán bölccsé. De mindannyiunkban ott az a vezérlő erő, mely segít rátalálnunk a bennünk rejlő Valóságra.

 

„A látszat mögött rejlő valóság az abszolútum, egy öröktől fogva létező, mindenütt jelen lévő, határtalan és megváltoztathatatlan princípium, amelyen még csak gondolkodni is lehetetlen, hiszen korlátolt értelmünkkel képtelenek vagyunk felfogni mindent átfogó határtalanságát. Ezt a minden létező mögött rejlő „egyetlen erőt” csak a sokféleség jelenléteként ismerhetjük fel.”

Kurt Tepperwein

 

A további fejlődési szakaszok és lépcsők már a tapasztalás, a lelki átélés –megélés magasabb szintjei. Olyan tudati tereket ölelnek magukba, melyek szélesebb rálátást biztosítanak a létezés területeire. Mindenki hite, nyitottsága és felelősségteljes döntései okán fejlődik. Ezen szintek között lehet átfedés, hiszen a tudat egyre nyitottabb, de erről majd a következő alkalommal.

 

 

Folytatása következik…

Szeretettel

Pusztai Orsolya


Kristálycsakra

 

 the seven chakras

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés