Crystal angel másolata

ALEO a Szent Fény angyalának tanítása 
Üdvözöllek benneteket emberi lelkek. Aleo vagyok a Szent Fény angyala.
Fényem Istennek Szent Sugara, mi átragyog mindent, átszövi a Létezést, és az Univerzum minden szegletébe elér.
Aleo Vagyok. Nevem azt jelenti: Szent Világosság. Mert világítok mindenben. Isteni létezésem és Szent Fényem okán. Igaz Teremtésben születtem, az isteni Fényben. TARTalmazom mindazt, mert isteni a Lényem. A Szent isteni Fény, mi alapja mindennek, ez VAN, miből felépül a Szent Létezés. Minden, mi megnyilvánul, az isteni Szent Fény! S abban, Szent Fényerő, mivel én dolgozom, benne van. Ismerek minden Szent Fényszikrát, és minden megnyilvánulást.
Arkangyali rangban dolgozom a Fénnyel. Isteni felhatalmazásom van arra, hogy a Fényt hordjam, és mindenhova eljuttassam. Fénykapuk nyílnak szavamra, és a Fény átrendeződik gondolatomra. Minden mozdulatom a Fény teremtése, így dolgozom Atyám Szent Erejében.
Földi lelkek, tudjátok, ti is mind Fényből álltok. Az isteni Teremtő Fény igaz Lényetek, Fényszeretet-erő van Bennetek. Ahogy a Fény távolodik a Forrástól /a Kiáradás magyarázata/ és elfeledkezik a Fénytudatosságról, úgy csökken a Fény láthatósága, bár megmarad az ereje, de ezt ti nem érzékelitek, mert magatokban nem ismeritek fel! Elsötétítitek magatokat a Fény elől. Elrejtitek magatokban.
A Fény csodálatos isteni Erő, de oly ragyogó és oly tiszta, hogy nektek, szemetekkel elviselni nem lehet, és szétfeszít bennetek. Ezért, hogy létezni tudjatok a fizikai térben, fényeteket elrejtettétek Fényszívetek erejében. Ez a Fényszív egy vakítóan fényes pont szívetek közepén, hová minden szívtestetek (Fénytest-szív) csatlakozik, és minden Fénytestetek abból a Fénymagból indul ki.
Emberi lelkek a Földön, halljátok szavam! A Fény mindenhol s mindenben ott van. Emelkedésetek záloga, ennek a Fénynek a befogadása, és a Fényszeretet szétárasztása.
 
A Dimenziók nyitva állnak előttetek, de meg kell növelnetek magatokban Fényeteket. Be kell fogadjátok, és szét kell árasztanotok magatokban, mert a dimenzió átlépésnek Fényfeltétele van: el kell érjetek egy Fényrezgést, egy olyan szubsztanciát, mi a Dimenziókapun így léphet át.
Ha magatokat fényetekkel átsugározzátok, fizikai tömörségetek fellazul, s a Fény bennetek világosabban megnyilvánul. Meglátjátok, így fényesebb lesz bennetek és körülöttetek minden, mert a Fény átjár isteni erővel. Megvilágítja a sötétséget, és feltárul a Lét. Az isteni Igazság nyilvánul meg Bennetek így!
Hát engedjétek, hogy a Fénnyel, a Fény angyalaival dolgozzunk veletek, segítsünk, hogy átjárjon az isteni Fényszeretet titeket. A Fénykapukat sorban nyitjuk, és elérünk bennetek, elérünk itt mindent, és aki befogadja, azt átjárja az Áldás Fénye.
Tudjátok, fényeteket elő kell hívjátok, s a Fényt, mit eltakartatok, újra ki kell engedjétek, hogy megVILÁGítsa igaz, isteni Létetek. Engedjétek, hogy megkönnyítsük nektek a Változást, hogy a Fénnyel átjárjunk benneteket. Legyetek nyitottak, és ha változást észleltek, fogadjátok azt igaz szeretettel.
 
Aleo szólt, a Szent Fény angyala

Drága, földi lelkek, isteni Fénygyermekek! Emlékezzetek, kik VAGYtok, és a Fényt befogadva árasszátok!

Áldás rátok

 
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra