Dbl Angels Praying másolata

Angyali mise

Egy olyan meditációs élményt osztok meg veletek, melyet régóta őrizgetek a szívemben, és egy felém intézett kérdés kapcsán ragyogott fel újra bennem. Ezek az élmények beépülve életünkbe jobbá, többé tehetnek minket. Megtanuljuk értékelni az apró, szeretetteli dolgokat és segítenek felismernünk az értékeket. Éljétek át ti is velem a csodát és a Szeretet hatalmát! Isten áldása Mindannyiunkkal!

 

angels1 másolata

 

ANGYALI MISE

 

            Egy hatalmas angyal ereszkedik le elém. Megfogja a kezemet, s magával repít felfelé. Bár az irányt nem érzékelem, csak azt, hogy végtelen iramban száguldunk. Több szférán is áthaladhatunk, mert érzem a környezeti erőhatások változnak. Az út végén egy hatalmas csarnokban találom magam. Nem is csarnok, hanem egy pompázatos templombelső. Most már látom! Impozáns nagy oszlopok, díszes üvegablakok, sorban padok. Szemben egy oltár. Fehér fényfal. Leülök a hátsó sorba, egy oszlop melletti padra, s csendben figyelek.
Olyan ismerős ez a hely. Úgy érzem, már biztosan voltam itt. Most látom, hogy a hosszú padsorokban angyalok ülnek. Eddig is itt voltak, csak én nem láttam őket? Vagy csak most érkeztek? Nem tudom a választ, de látom őket egymás mellett ülni a sorban. Érdekes, hogy a szárnyukat nem látom, mégis tudom, hogy ők azok (talán zavarná most őket, azért nem viselik.). A templomban halk moraj, egymással beszélgetnek, üdvözlik egymást. Annyira békés az egész. Olyan jó érzés végignézni rajtuk, a sokaságukon. A moraj abbamarad, a teremben most csend honol.
 
Az oltár felé nézek. Jézus áll előtte. Jobbján Mihály arkangyal. Rögtön felismerem őket, kétségem sincs.
Jézus felemeli a jobb kezét, az angyalok lehajtják fejüket. A templomot áhítat és kegyelem fogja körbe. Imádkozunk. Érzem a szívemben az ima hangjait. Együtt, mindenki szívből, szeretetből, alázatból. Hálát adunk az Atyának, és köszönetet mondunk áldásáért. Kérjük, hogy végtelen kegyelmét árassza ránk, vezesse lépteinket az Ő akaratával.
 
Nem tudom visszaadni az ima szavait. Szívből jöttek folyamatosan, megszakítás nélkül. Mintha mindig is ezt akartam volna mondani. Az ima végén érezni lehet, ahogy megnyílik egy végtelen csatorna. Mintha ráhangolódtunk volna a Mindenségre. Látom, hogy Jézus szíve gyémántként ragyog. Milliom apró fényszál indul ki belőle, mindegyik angyal szívéhez megy egy. Ők továbbra is lehajtott fejjel, némán ülnek. A fényszálak hajszálnál is vékonyabbak, mégis csillogóan ragyogók. Áhítat fog el. Érzem az energia áramlását, ami olyan, mintha egy hatalmas szeretetburokban ülnénk. A templomterem színekben ragyog, ahogy ablakain beárad a fény! Nem tudom visszaadni sem a látványt, sem az érzést, de ezeket emberi szavakkal nem is lehet kifejezni. Ekkor a Jézus szívéből kiinduló fényszálak elhalványodnak, s az angyalok szívében eltűnnek. Jézus újra áldásra emeli a kezét. Az angyalok most felemelt fejjel figyelik, majd Jézus eltűnik. Mihály arkangyal hajtja meg a fejét a sokaság előtt, jelezve az esemény végét. Az angyalok sorban távoznak a templomból.
 
Egyedül maradok. De hírtelen Mihály arkangyal ül mellettem a padon. Kezét a homlokomra teszi, áldásképpen. Köszönetet mondok neki, majd mikor kezét nyújtja felém, megfogom azt. Ő várakozva néz rám. Szemébe tekintek, és érzem, hogy ebben a hatalmas és erős angyalban mennyi szeretet lakozik. Tekintete átölel, melenget. Könnyezem. Ez az érzés hatalmas, oly megindító.

Megkérdezem őt, hogy mit láttam itt, mi volt ez az angyali sokaság?

-          Az Angyalok Tanácsa, küldötteik gyűlése – válaszol.
-          De hát nem is beszéltek…
-          Dehogynem, csak nem szavakkal. Jézus urunk mindent elmondott nekik, amit tudniuk kell. Minden kérdésükre válaszolt.
-          Azt akarod mondani, hogy azok a fénysugarak beszéltek, amiket láttam Jézus szívéből kijönni?
-          Igen, valami hasonló történt. Imával nyitjuk meg egymásnak szívünket. A szív a szívtől kérdez, a szív a szívnek válaszol. Nincs szükség beszédre, már a kérdéskor megkapod a választ.
-          De mindenki mást kérdez…
-          Ez probléma, úgy gondolod? Urunk mindig és mindenhol ott van. Birtokolja Atyánk minden tudását és akaratát. Lehetetlennek tartod, hogy egyszerre adjon választ minden kérdésre?
-          Nem, igazad van. Nem is tudom, hogy kérdezhettem ezt.
-          Mert még sokszor földi szinten gondolkozol. Urunk kinyilvánítja akaratát, mindenkinek elmondja feladatát, s minden kérdésre válaszol egy időben. Hogy jobban megértsd, ez olyasmi, mintha kapnál egy levelet, amit ha elolvasol, abban mindent megtalálsz, amire szükséged van. De csak egy levelet, ami mindent tartalmaz. Nem kell ide-oda levelezgetned. A válaszok egyben benne vannak.
-          De ezek az angyalok valamiféle vezetők voltak? És a többiek? Ennél ők sokkal többen vannak…
-          Ők, akiket láttál, a küldöttek, vagy vezetők. Ahogy akarod. Minden feladatra kijelölt csoportok vannak. Ezek több, sokszor számtalan angyalból állnak. Vannak például őrangyalok, vannak, akik speciális területekért felelnek. Mondjuk az egészségért, az észbeli képességekért, a tanulásért, az érzelmekért, a tárgyakért, az utazásért, az időért, vagy a művészetekért és még végtelenségig sorolhatnám. Mindennek vannak őrzői, felügyelői, segítői. Nekik vezetőik, küldötteik vannak. Időnként itt összegyűlnek, beszámolnak, és megkapják új feladataikat, választ a kérdéseikre.
-          Miért nem a csoportok számolnak be egyenként?
-          Az is előfordul, erre mindjárt visszatérek. De itt, ahogy te is láthattad és érezhetted, nagy csoportban, olyan energiák szabadulnak fel, melyek a Mennyei Királyságot erősítik. Az összetartozás és az egység érzését küldik szét a szférákba, a hierarchiákba. A feladatok megoldását könnyítik általa. Így minden egyértelművé válik.
-          Hogyan?
-          Az energiák áradásával. Voltál már úgy, hogy egy barátod érkezett hozzád, s te tudtad, kérni fog tőled valami? S mikor tényleg kért, az téged nem ért váratlanul, mert lélekben tudtad mit fog kérni, sőt már a válasz, a megoldás is ott volt szívedben.
-          Igen, volt ilyen…
-          Itt is ez történik, csak magasabb szinten. Az itt felszabaduló energiák, ezeket, az itt megkapott feladatokat készítik elő a hierarchiákban és a szférákban. Mindenki ismeri és tudja feladatát. Összehangolva cselekszünk. A küldöttek innen visszamennek csoportjaikhoz, s együtt dolgoznak tovább feladatuk elvégzésén, a kapott útmutatások alapján.
-          De, ha olyan nehézséggel találkoznak, amelyben egy angyal nem tudja mit cselekedjék?

-          Akkor valósul meg mit előbb kérdeztél, a személyes találkozás. Ha egy csoport vezetője úgy érzi, a megoldás magasabb döntést kíván, hívást intéz Urunk felé. Akkor Ő megjelenik előttük, és személyesen jár el. Végtelen bölcsességével utat mutat, megoldást kínál. Ez főleg akkor történik, ha maga a lélek igényli ezt, akivel az angyal kapcsolatban áll. Ez egy hatalmas, egymásra épülő rendszer. Mindenkinek megvan a feladata, a helye, a szerepe. Ez így rendeltetett, ez így jó. Minden egymással összefügg, és minden Egyért van. Mind-Egy-ért.

 

Mihály ezzel elhallgat, de érzem még nem végeztünk. Egy lilásfehér fénysugár indul ki belőle, mely ragyogásából származik, s körülötte vibrál. Ez a fény körbevesz, mint az aurám. Szeretet és védelmi kör. Mihály védelmező, oltalmazó ereje árad körém. Végtelen nyugalom fog el. Mihály áldásra emeli kezét, megérinti homlokom, majd eltűnik.

Szemem lehunyom, s átadom magam ennek az érzésnek. Mire kinyitom, az angyal áll előttem, kivel e szent helyre érkeztem. Kézen fog, s együtt jövünk vissza sebesen a gondolattal.

Megérkezem. Köszönöm a tanítást!

 
 
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra
 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés