1 mystic universe bruce rolff

2023. a cselekvő teremtés éve

 

2012. óta egy olyan időszakban vagyunk, mely a Föld és az emberiség tudati fejlődésének egy fontos fordulópontja.

 

Az emberi valóságot tartó tudati mátrix már többször átalakult és mi magunk is (bár nem emlékszünk rá, hiszen az emlékeink is módosultak) áthelyeződtünk újabb frekvenciájú síkokra.

Most valaminek a küszöbén állunk, amit úgy nevezünk tudatszint emelkedés. Ez olyan, mint egy mágikus csigalépcső, mely felfelé vezet emeletről-emeletre. Mi most a következő emelet első lépcsője előtt állunk és rajtunk múlik 2025-ben feltesszük-e rá a lábunkat.

Nézzük, milyen energiákra számíthatunk idén…

Ha az idei, 2023-as évről beszélünk, először az adott év szimbólumainak tanításait kell egy kicsit átnéznünk. Ezek a szimbólumok olyan univerzális üzenetek, melyek megpróbálnak nekünk utat mutatni azokba az energiákba, fejlődési lehetőségekbe, kihívásokba, melyeken keresztül a tudat egy újabb szinttel haladhatja meg önmagát. 

 

7

 

A szimbólumok sorában először a számmisztikai alapszimbólumot, az év hetes számát hívom meg. A 7-es az év számjegyeinek összege, mely szellemi minőségben az Isten-ember, a spiritualitás, önmagunk belső bölcsességének felfedezése. Ennek a számnak a tudatra különleges ereje van.

Ha valaki olvasott népmeséket, melyben ősi tudásunk, az Univerzum működése, és az isteni törvények rejtett ismerete van, azt tudja, hogy a hetes a magyarság szemében Szent szám. Ez mindig valami beavatást, valamilyen fejlődést, mágikus transzformációt jelzett elő. Ha tudat mágiájaból indulunk ki, a 7 főcsakra ereje is ezen szám minőségén keresztül hat ránk.

Ha egy kicsit az asztrológiát nézzük, amire majd később visszatérek, az ősi tudás hét bolygóról beszélt, és fontos itt megemlíteni az égi szekeret, a Nagy Göncölt aminek hét csillaga van, mindegyik egy fontos beavatási pont.

Egyszóval, számmisztikailag ez az év az Isten-emberségünk beavatásának egy fontos állomása.

A hangolásokról és a beavatásokról fontos tudni, hogy azok nem egy pillanat alatt történnek meg, hanem apró pici áramütés szerű felismerésekként adódnak össze, amíg eljutnak a megértésig és az át hangolásig. Ezért fontos a türelem, az állhatatosság, és a rendszeres gyakorlás! 

 

Ebben az évben a hetes rezgése miatt sokat fogunk befelé nézni, belső igazságainkat átdolgozni, szellemi önmagunk felé fordulni, akár akarjuk-akár nem. Ez az év sokak számára lesz kapu, hogy belépjenek a saját spirituális világukba, ezért váratlan ébredések, új területek felé való érdeklődés várható benned, és a környezetedben élők életében is.

A 7-es mágikus ereje mindenkiben dolgozik, és aki nyitott, érdeklődő, az isteni törvények megismerése felé fordul, nagyon sok olyan dolgot tesz nyilvánvalóvá, melyben eddig csak kérdése volt de nem látta a választ. Nagyon sok válasz (tantusz leesés) nyilvánul meg mindenkiben.

 

Térjünk át egy másik szimbólumra mely az univerzum mágikus tudását, és a teremtés titkait mutatja meg nekünk, ha van fülünk a hallásra, és szemünk a látásra. Ez a tudás a Tarot mágikus szimbólumain keresztül érkezik.

Amikor az év energiaváltozásait nézzük, a Nagy Arkánum tanításait vesszük alapul. Az év számmisztikai szimbóluma a hetes, ami a Nagy Arkánum VII. lapjával a DIADALSZEKÉRrel rezonál.

 

m07

 

Akik részt vettek nálam Tarot tanfolyamon tudják, hogy ezek a szimbólumok a tudatos önismeret és önfejlesztés beavatását mutatják, olyanok mint az egyiptomi beavató oszlopok: ha minden jelet megfejtettél rajtuk, a felismerés és megértés tudása a tied!

A Diadalszekér nagyon erőteljes lap, melyben benne van az Isten és az ember kettőssége, a dualitás ereje, melyet képesek vagyunk teremtő energiaként felhasználni ha felismerjük a bennük rejlő összefüggéseket, az isteni egység hatalmát.

A Nagy Arkánum VII. lapján egy harci szekér látható, benne áll a hős, indulásra készen. A szekér előtt két szfinx (táltos), egyikük fehér (fény) másikuk fekete (sötét).

A kártya teljes értelmezésében most nem megyek bele, de amit fontos tudni, hogy ez a lap leírja mire van szükséged ahhoz, hogy a teremtésedet elindítsd és véghezvidd, azaz a vágyaidból célt kovácsolva sikert érj el! 

 

A kártyán négy olyan alappillér van, amit fontos megértenünk.

Első a hős, aki az „Én” szimbóluma.

Az én-tudat, az énerő, a felelősséget vállaló identitás az, aki képes a teremtést irányítani. Ő az, aki a megnyilvánulatlanságból a megnyilvánultba érkezik, megtapasztalni mindazt amire született.

Ha az erejét használod, tudatos döntéseket hozol!

 

Második a szekér szimbóluma, ami a testet, a léleknek helyet adó, anyagi lehetőséget biztosító erőt jelenti.

Ha tisztában vagyunk az igényeivel, figyelünk rá, megbecsüljük és megadjuk neki azt amire szüksége van, segítségével eljuthatunk oda ahová szeretnénk.

Ha az erejét használod, jelen lehetsz a saját életedben!

 

A harmadik oszlopa a teremtésnek a két Szfinx szimbóluma.

Ők az érzékeket, a testi és lelki kapukat szimbolizálják. Aki megérti, hogy az ember nemcsak a fizikai érzékszerveivel de az Intuíciójával, a szívével is lát, és a két világ mindkét érzékét, mint együttes információt használja fel, tudatában lesz teremtése minden aspektusával.

Ha az érzékeidet jól használod, a megértés ajándéka a tiéd!

 

A tanítás negyedik pillére (ami egyébként a képen láthatatlan) a KANTÁR.

Ez azt az akaraterőt szimbolizálja, mely az elménken keresztül képes döntéseket hozni, és állhatatosan minket az úton tartani.

Ha te fogod a kantárt, életed felelőssége de SZABADSÁGA is a tiéd!

 

A teremtés ezen négy pillérjét harmóniában és tudatosan használva szekerünk elindul és célba is ér!

 

 - Mit tanít még nekünk az univerzum ezen a lapon keresztül?

 - Az életünket mi irányítjuk, a döntéseinket mi hozzuk. Ami felelősségünk az, melyik útra lépünk rá és miért? 

 - Ha képesek vagyunk érzelmileg egyensúlyba kerülni, akkor képesek leszünk a vágyainkat is vezérelni.

 - Ha készek vagyunk beleállni a dolgokba és a helyzetekbe, elhisszük hogy van elég erőnk, tudásunk és energiánk hozzá, minden helyzet megoldható.

 - Ne félj rálépni a saját utadra, még akkor sem, ha meg kell válnod az eddig megszokottól, ami félelmetes lehet.

 

Minden emberben ott a szabadság utáni vágy, az érvényesülni akarás, és a törekvés a boldogság megtalálására. Ez csak akkor lehetséges, ha előre nézünk, beosztjuk az erőnket, vállaljuk a szükséges kockázatot, és ügyesen irányítunk. 

A sikerhez ezen felsorolt erők egyensúlyban való működtetése szükséges!

 

Most nézzünk fel egy kicsit az égre, hiszen nem egyedül vagyunk ebben a Naprendszerben, a minket kísérő bolygók (sőt az egész Univerzum) hat ránk. Az asztrológiában minden évnek van egy vezérlő (hozzárendelt) bolygója.

Az idei 2023-as évet a Mars vezérli.

 

Egyszerű oka lehet annak, hogy a Mars miért nem alkalmas az életre - Hamu  és Gyémánt 

 

Minden bolygó nevét egy római istenségről kapta, Mars a háború istene (görögöknél Arészként ismerték). Ha csak erre gondolunk, hogy a háború istene fémjelzi az évünket, már lehet elképzelésünk arról, milyen energiák mozgolódnak a térben.

Azért azt se felejtsük el, hogy minden bolygóerő először belül a saját kis mikrokozmoszunkban, világunkban kezd el hatni, és annak erejét mi magunk, az emberi megnyilvánulásainkkal, tetteinkkel hozzuk ki a világunkba. Ezért, amíg nem békélünk meg önmagunkkal, nem tudjuk fenntartani a békességet a világban.

Itt nem kell rögtön a harmadik világháborúban gondolkodni, de harcokban, túlélésért folytatott csatákban, egymás felé kifejezett indulatokban igen.

 

Aquinói Szent Tamásnak tulajdonítják azt a bölcsességet, aki egyébként asztrológus is volt, hogy a bolygók hatásai annyiban tudják determinálni a sorsunkat, amennyire mi emberek képesek vagyunk uralkodni a vágyainkon és a hajlamainkon.

 

Ez azt jelenti, hogy a bolygók adnak egy erőt, egy képességet, egy energiát, de rajtunk múlik hogyan használjuk azt fel (lásd pl. atomenergia).

Mars ugyanakkor egy csodálatos energiával is megajándékoz minket, ami a cselekvéshez szükséges erő (tetterő).

Ez segíteni fog nekünk ebben az évben a teremtésben, a haladásban, az önmeghaladásban. A túlélésre fordított harc erejét képesek vagyunk Önmagunk megvalósítására fordítani.

Igen, Mars férfi minőség: harc, agresszió, konfrontáció. De ugyanakkor, lélekkel használva az erejét: bátorság, önmagunk felvállalása, önvédelem, szenvedély!

Mars egyik oldalról jelenti háborút, a sérülést, de a másik oldalról jelenti az erőt, amivel felállok és a gyors gyógyulást is.

Az engem tanító szellemi mesterek úgy fogalmaztak erre az évre: Mars idén mint az emberi szellem vezérlője “kivágja a rosszat”!

 

Mars erőteljes tűz-elemi energiákkal dolgozik, ezért fontos hogy a bennünk lévő vízzel (érzelmekkel) egyensúlyban tudjuk tartani. Amíg Mars tüze az értelem (lángész), addig fontos, hogy a lélek vize, az érzelem vele együtt működve segítsen bennünket. Ez csakis rajtunk, a saját elhatározásunkon, kitartásunkon és rendszeres gyakorlásunkon múlik.

Már ezen szimbólum tanításokból is láthatjuk, hogy idén 2023-ban az egyéni érdekek és a közérdekek farkasszemet néznek egymással. A ránk zúduló folyamatos információ háború, kifárasztja figyelmünket, elaltatja jelenlétünket. Mostanság azt az időt éljük, amiről a Szentírás azon példabeszéde szól, ami a jó szolgálót említi. Aki olvasta a tanítást, és érti is a mögöttes tartalmat az pontosan tudja, hogy mit is jelent. A szöveg kb. azt írja le, nem pontosan idézem, hogy az a jó szolgáló az, aki minden helyzetben, akár éjszaka is ébren várja az urát, hogy amikor az hazajön, készen álljon szolgálni őt.

Aki szellem ismeretekben jártas pontosan tudja, hogy ezek a tanítások (ahogyan a népmesék is) nem a fizikai világról szólnak. Tehát ne egy főnökről és egy beosztottról gondolkodjunk, ne egy földesúr vagy egy jobbágy legyen a tudatunkban, hanem a szellemi önvalónk és az szolgáló földi valóságunk!

Ez a példabeszéd arról szól, hogy az emberi elme (aki szolgálja a szellemi nagyságot, hiszen a szellem uralja az egész világ látható és láthatatlan valóságát), legyen mindig készen arra, hogy befogadja a tudatosság jelenlétét, hogy annak irányítását, útmutatását követve képes legyen látni és érteni mindent.

Ezt a jelenlétet próbálja megakadályozni az emberi világból érkező tudat-manipuláló álhírek és információk dömpingje. Az ébrenlétet csak a tudatos jelenlét, önmagunk megismerése és elfogadása szolgálja. Nem a valóságshow-k, a híradók, vagy az egyéb magazinműsorok. 

 

Szellemi mestereim szerint ebben az évben az ősök erőinek ébredésének lehetünk tanúi. Olyan ősi bölcsességek tárulnak föl, melyek nekünk magyaroknak hoznak egységbe kovácsoló, ősmagyar energiákat. Ennek nagyon örülök, már itt lenne az ideje az összefogásnak.

Ez az év egyfajta tartozás-követelés kiegyenlítő. Ez azt jelenti, hogy a múlt tartozásai közül nagyon sok jelenik most meg, hogy kiegyenlítsük, lezárjuk. Ez nemcsak anyagi szinten, de érzelmileg is megtörténik. Lehetnek ennek az életnek a korábban befejezetlen, elhalasztott dolgaiból, de lehetnek korábbi élet eseményeiből is. Ha törekszünk megérteni az isteni törvényeket, spirituális jártasságot szerzünk, sokkal könnyebben megértjük a velük történő dolgokat, mintha csak a fizikai megértésük okán kapkodnánk a fejünket: mi a franc folyik itt?

Továbbra is folyik a spirituális kitisztulás. Ez azt jelenti, hogy az igazi tanítások megmaradnak, az ál-tanítások (vagy, ahogy én hívom, parasztvakítás), leáldoznak. 

Akkor vagyunk képesek mi is kitisztítani saját spirituális vakságunkat és át hangolódni az új mátrix rendszerére, ha naponta foglalkozunk magunkkal és gyakorlunk. Igen, napi spirituális gyakorlatokról beszélünk. Nemcsak a fizikai, de a lelki izmainkat is edzenünk kell!

Az, hogy egyszer kétszer meditáltál vagy imádkoztál még nem jelenti azt, hogy te már megvilágosodtál. Itt nem órákon át tartó nehéz gyakorlatokról beszélek, hanem napi rendszerességgel végzett akár 10-15 perces lelki gyakorlatokról. Ez lehet ima, mantrázás, meditáció, relaxálás vagy egyszerűen csak önmagunkban való figyelem gyakorlása. Ez azért is nagyon fontos, mert mint korábban említettem, hogy a negatív tudati programok, félelemkeltés miatt az önmeghaladás útja most megnehezített. Az olló egyre nyílik, a tudatunk tágul, de ez azt is jelenti, hogy egyre nehezebben érjük el a határainkat (lemaradunk), ha nem haladunk szellemi önmagunkkal.

Ebben az évben, de ezt már korábban is említettem, a belső gyermekünkkel való rendszeres kapcsolódás és a vele való harmonikus együttműködés sokat segíthet a fejlődésünkben. Szellemi mestereim szerint égi kegyelem van azon, aki dolgozik magán, mert a múlt igazságtalanságainak feloldása, egyfajta Karmaoldás történik idén. Ez jelenti a családi tüskék kihúzását (anya-, apaseb oldását), és a távoli múltból érkező saját elfojtott érzelmeink kényszerének megszüntetését (őskarma oldás) is.

Mindannyian kicsit mások vagyunk (nem többek, jobbak vagy kevesebbek, rosszabbak másoknál), de ha képesek vagyunk elfogadni ezt a más-t magunkban és szembe tudunk nézni saját elfojtott tudat-tartalmainkkal, minőségeinkkel (árnyék-én), képesek leszünk visszatalálni ahhoz, akik vagyunk.

Erre az évre a szellemi mesterek furcsa betegségeket, járványokat mutattak, pont ezért nagyon fontos a szellemi egészségünk megőrzése! Ez kihat a fizikai egészségünk, immunrendszerünk működésére is.

 

Index - Tech-Tudomány - Nem az a kérdés, hogy eljön-e az elektromos világ  vége, hanem az, hogy mikor

 

 

Nagyon sok napkitörést láttam erre az évre (augusztusban a legerőteljesebbet), melyek mágneses anomáliák formájában is megjelennek majd a földünkön. Ez jelenthet ideglenes pólusváltásokat, akár órás-napos-hetes periódusokban. Ez nemcsak az elektromos berendezéseket, de az ember elektromágneses mezejét, auráját, és testi működését is érinteni fogja.

Ezért, ha furcsa tüneteket tapasztalsz, nem kell azonnal orvoshoz rohanni, vagy rosszra gondolni, egyszerűen kapcsolódj a Földhöz, földelj. Engedd le a benned túlságosan felhalmozódott energiákat, majd kapcsolódj fel, az Éghez és kérj harmonizáló, egyensúlyba hozó erőt.

A Naprendszer és a Föld a spirál Galaxis forgása következtében a Fotonövben halad. Ez egy olyan, dimenziókat tudatilag áthangoló mező-rendszer, mely segítheti, vagy meg is akadályozhatja az új tudati szintre való helyezkedést. Ahogy korábban említettem, a tudat csigalépcsőjének egy újabb emeleténél állunk, azaz egy új földpálya mátrixrendszerére hangolódunk. Aki képes önmagát fejleszteni, az halad az új pályán felfelé. Aki nem, itt ragad egy alternatív valóságban. 

Idén a tudati fátyol harmadik szintje foszladozik… öntudatunk ébredezik.

A tudati-fátylak fellebbentésével foglalkozunk majd a 2023-as év energetikai hangolásai alkalmával, hónapról-hónapra. Ha szeretnél részt venni a havi meditáción, figyeld a honlapot és jelentkezz!

 

Hiszem, hogy mindannyiunkban van elég erő, eltökéltség és kitartás, hogy képesek legyünk kiállni Magunkért és kezünkbe vegyük életünk irányítását.

Amint elkezdünk a saját szükségleteink szerint élni, megbecsüljük magunkat, a világnak is azt mutatjuk, hogy céltudatos, megbecsülni való emberek vagyunk. Sose feledd: ahogy bánsz magaddal, a világ úgy bánik veled. Ahogy gondolkodsz magadról, a világ azt gondolja rólad. Ahogyan érzelmileg kapcsolódni tudsz magadhoz, olyan érzelmeket közvetít feléd a többi ember is.

 

Kívánok tudatos, önmagunkért kiálló, a haladást és a fejlődést megbecsülő, cselekvésben teljes 2023-as évet!

 

Pusztai Orsolya – Lélekmentor

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés