hexagram

2022. - A szeretet beavatásának éve - tudatos döntéshozatal

 

A 2022-es év az érzelmi tudatosságunk számára fontos beavatás-sorozatot indít el számunkra, mely spirituális én-részeinket ébresztgeti.

 

Az égi tanítók útmutatásai szerint az érzelmi terünkben, azaz emocionális énjeinkben, hatalmas belső és külső átalakulások várhatóak tudatunk és testünk egységében. Ez a hangolás-sorozat segíthet nekünk tudatosan megélni minden részünket.

Olyan belső és külső folyamatok tanúi lehetünk, melyek megváltoztatják szemléletmódunkat és életminőségünket. Ezek az átalakulások először bensőnkben tudati szinten történnek meg, hogy aztán az eddigi vezérlést felülírva, irányító elv-ként működhessenek. Miről beszélek? Csak arról, hogy itt az emberi életünkben újjászülethetünk!

 

Ha a számokat nézzük: 2022 a döntéseken alapuló szeretetvezérlés éve. Mit jelent mindez?

 

Aki a számok minőségi tanításait ismeri, az tudja, hogy a 6-os szám a szeretet minőségének, a lélekmag rezgésének a száma. A hexagram (hatágú csillag), két háromszög egysülése, az égi és a földi szentháromság.

Az égi hármas az Isten (szellem), Istennő (lélek) és gyermek (test/anyag) tudati egysége, mely a teremtés kerekének mozgatója.

A földi hármas a vezérlés (gondolat), a döntés (érzelem) és a cselekvés (akarat) emberi valósága.

 

Ez az égi és földi hármasság egyesülve, a szeretet általi teremtés egysége, azaz maga az Élet, az Univerzum, a Forrás! Ezért is hívják a 6-os számot a szeretet számának, a szeretet egységének.

A 6 rezgése egy kiterjedő érzelemhullám, mely a szív teréből kiindulva összeköti az pozitív érzelemben kapcsolódó tudatokat, szeretetcsoportot hoz létre. Ezért tud a 6-os rezgése segíteni minden szeretetteljes kapcsolatot, családi-, baráti-, szerelmi viszonyt. Olyan mint egy békepipa, a közös nevező, az együttműködés.

 

 

hexagram1

 

 

Ez a 6-os szám 2022-ben, három 2-es egysége. A 2-es szám a dualitás, a döntés ereje.

 

Ez a három kettes az évet szellemi, lelki és fizikai értelemben is döntésre hangolja.

 

Választás a szellemi gondolatokban – azaz a gondolatok szabadságának döntése.

Választás a lelki érzelmekben – azaz az érzelmek szabadságának döntése.

Választás a fizikai akaratban – azaz a szabad cselekedetek döntése.

 

Ebben az évben segítséget kapunk, hogy meglássuk és megértsük, miben áll szabad gondolkodónak, érzelmi döntéshozónak és cselekvőnek lenni.

Elárulom, könnyebb meglátni, mint megérteni, sőt kihívás meg is cselekedni, de megéri.

A 0 egy számban mindig megerősítő szerepű. A 0 most az első szám mögött, a szellemi teremtés döntésének kettese mögött áll. Ez azt jelenti, hogy leginkább a gondolati programokkal, a vezérléssel szükséges foglalkoznunk, hogy érzelmi döntéseink tiszták lehessenek.

 

 

Elmetudatunk folyamatos programozáson megy keresztül. Minden, amit emberként tapasztalunk, egy igazságot (vezérlő gondolatot, programot) hoz létre, amely alapján válaszreakcióink működnek. Minél többször működtetjük ezt a programot, annál inkább elhisszük, hogy igaz. Tehát az igazságot mi magunk teremtjük és nem a tények! Ezzel addig nincs baj, míg tudatában vagyunk elménk működésének, hiszen korrigálni tudunk: nem is ezt szeretném gondolni, kicserélem ezzel… Azonban agyunk az idő nagy részében automata üzemmódban van, azaz tudattalanul cselekszünk és a háttérben futtatjuk a programokat. Nem is tudunk róla, milyen belső késztetéseket indítunk el és pörgetünk végig…csak a végeredményt érzékeljük, amiről azt hisszük kintről jön, más az oka, nem mi.

 

A mai információ cunami pontosan ennek az automatikus elme-mechanizmusnak kedvez. Minden ismételgetett mondat egy program. Ezért hatnak olyan jól a reklámok. Annyiszor elmondják „mi a jó”, hogy már igazság programot telepítettek vele az agyadba, megcsinálod, megveszed.

 

2022 segít, hogy takaríts a programjaid között. Pont mint a lakásodban, vagy a ruhásszekrényedben. Lásd meg, mi az ami segít, hogy tudatosan, örömtelien, egészségesen élj, és mi az, ami nem. Minek tárolsz régi, már felvehetetlen ruhákat a gardróbban? Majd jó lesz valamikor? Elárulom a valamikor nem létezik, most van!

 

Most mire van szükséged?

Kérdezd meg magadtól: itt és most mire van szükségem?

Biztosan nem egy új mobilra vagy lapostévére!

Szeretetre? Arra igen. De az is lehet, hogy semmire, hiszen mindened megvan, ami kell: te magad!

 

Minden, amit magad körül látsz, egy mátrix, tudati illúzió. Igazából egyetlen dolog valóságos, és az a te döntésed a tudatosságra, a felébredésre. Te döntesz, hogy a piros vagy a kék pirulát veszed be. Álmodsz tovább, vagy öntudatra ébredsz?

 

jupiter1 

 

2022. asztrológiai vonatkozásban a Jupiter éve.

 

Jupiter a római mitológia főistene, minden élet forrása, a legfőbb jó, akinek görög megfelelője Zeusz.

Jupiter a Naprendszer legnagyobb bolygója, az ősi tanok szerint fortuna major, azaz a legnagyobb jótevő, a pozitív karma ura.

A Földnél tizenegyszer nagyobb átmérővel rendelkező bolygó majdnem 12 év alatt kerüli meg a napot (ez a Földnél 1 év), így végighaladva a zodiákusok (csillajegyek) övén, mindenhol kb. egy éven át sugározza erejét. Eddig 79 ismert holdja van. 1610-ben Galilei látta meg távcsövén keresztül, és az első űrszonda 1973-ban látogatta meg, de ábrázolásai már az ősi korokban készült leleteken megtalálhatók. Igen, sokat veszítettünk a tisztánlátásunkból azóta…

 

Az asztrológia ősi tudománya szerint a Jupiter szellemi és fizikai fejlődésünk támogatója, adottságaink, erősségeink, tálentumaink fejlesztője, sikereink előre mozdítója. Ugyanakkor Jupiter a hit, a világnézet, az igazság, a jog és az új ismeretek befogadásának a tanulásnak, utazásnak is a bolygója.

Jupiter a bőség, gazdagság, jóindulat és jótékonykodás, magas erkölcsi és cselekedeti erő.

Ha egy kicsit magunkra mutogatunk, a Magyarság „csillaga”. Nekünk szükséges felnőnünk hozzá…

 

A tradicionális asztrológia tankönyve szerint a Jupiter pozitív, tüzes, férfias, tevékeny, szétáradó erejű bolygó. A Jupiter természete bensőséges összefüggésben áll a bölcsesség, igazságosság, emberszeretet, hit és jóindulat, valamint a törvényes rend elveivel. Szintetikus intellektus (teremtő és összehasonlító képzelet – saját megj.).

A Jupiter harmonikus állás esetén: Morális érzést, igazságosságot, jóságot, szociális érzést, optimizmust, becsületességet és nagylelkűséget olt az emberi jellembe.

A Jupiter diszharmóniában: Dogmatizmust, pazarlást, elbizakodottságot, képmutatást, mértéktelenséget, valamint álszent, vakbuzgó magatartást vált ki.

 

Ereje segít ha kérjük és engedjük, de nem támogat ha elutasítjuk, vagy kényszeríteni akarjuk. Mit választunk hát?

 

 

chakras1

 

Lássuk, milyen erők hatnak majd ránk 2022-ben.

 

 

1, FényDns rendszerünk újra programozása

 • a szellemi emberben működő 12-es energiarendszer, mint isteni vezérlés beállítása, ezáltal a testi struktúrák átalakítása is új fázisba lép.

 

2, Tudatalatti programok, ősi tudáskódok feltárulása

 • olyan készségek és képességek erősödése, melyek eddig nem képezték a fizikai ember életének részét. Ez mindenkinél egyedi és saját ütemében megnyilvánuló. Ezzel új ön-megismerési lehetőségek tárulnak fel, ha élünk az érkező lehetőségekkel.

 

3, Belső béke megteremtésének lehetősége – szellemünk segítő irányítása által

 • önmagunkba figyelés, elmélyedés, relaxáció és meditáció, külső programoktól való függetlenedés. Ennek az évnek a segítő ereje támogatást nyújt, hogy megtanuljunk magunkkal lenni. Ez bár egyszerűnek hangzik, sokaknak okoz nehézséget. Mikor önmagunkra, önmagunkba figyelünk, elfojtott tudattartalmak, magunk elől is elrejtett felismerések törnek a felszínre. Ezek sokszor az ego számára veszélyes igazságok, mert támadják diktatóriumát, le velük! Erő, bátorság, és magunkkal szembeni szeretetteljes, elfogadó, megbocsátó lelkület szükséges a szembenézéshez. Te mit néznél szívesen? És mit látnál?

 

4, A múlt fájdalmainak és veszteségeinek érzelmi feldolgozása

 • Hajlamosak vagyunk feleslegesen cipelni a múlt terheit. Miért? Mert a jövő bizonytalan, a jelent nem vagyunk képesek tudatosan megélni, ezért csak a múlt maradt. Ha már azt is elengedem, akkor ki is maradok én? Sokan a fájdalom ragaszkodásán keresztül képesek csak kapcsolódni a múlthoz. Ez a személyes érzelmi tér egy diszharmóniája, önmagunk elfogadásának hiánya – önbüntetés, aminek a neve szégyen és bűntudat. Ezek kötelek, melyek gúzsba kötnek.

 „…sírva mulat a magyar…” ismerős szöveg? Mintha már előre megbüntetnénk magunkat azért, mert merjük jól érezni magunkat, ugyanakkor szégyenletes boldognak lenni annyi    múltbéli hányattatás után. Krisztust már régen levették a keresztről, de mi még mindig visszaszegezzük rá (magunkat). Egy felismerés választ el minket a felszabadulástól: megengedem magamnak, hogy…

 

5, Önnön spirituális énünk elismerése – az Istenember tündöklése

 • Mindannyian szellemi lények, örök létezők vagyunk. Akár tudunk róla, akár nem. Akár tagadjuk, akár nem. Bár ha tagadni lehet valamit, akkor már van…

Minden évnek van spirituális küldetése. Most a nemzettudat egységét, a magyarságot nézve ez azt jelenti, hogy ideje visszavenni az elrejtett tudást, felvállalni a táltos-mágus mivoltunkat és engedni ragyogni. Tudnunk kell elfogadni és működtetni azt az ősi erőt, amit birtokolunk. Ősi tudásunk felragyogását most nekünk egy csodálatos állócsillag az Alcyone támogatja.

Az Alcyone sikert és jó szerencsét hoz, ösztönösen jó döntések révén elnyert népszerűséget, jó kilátásokat. Viszont, ha ezekkel a kapott lehetőségekkel visszaélünk, megvakít minket (mintha a Napba néztünk volna) és sötétben tapogatózunk csak. Tisztelettel való kapcsolódás estén szerelmet, győzelmet hoz annak, akire rámosolyog! Most, ebben az évben Alcyone mosolya minket (magyarokat) tisztel meg, hogy ősi erőnkkel összekapcsolódva, az életbe bele-szerelmesedve, győzedelmeskedjünk saját félelmeink, a múlt keserű árnyai felett!

 

6, Spirituális küldetéstudatunk felismerése – lélekvezetés elfogadása

 • Ahhoz, hogy képesek legyünk végigmenni a saját magunk által szellemileg kijelölt úton, először is látnunk kell az utat. Ehhez önfelismerésre, önfejlesztésre, nyitott elfogadásra, tanulni vágyásra és kitartásra van szükség. Ha állhatatosan haladunk önmagunk felé, lélekcsalád erőinkkel és a magyarság szellemével egyesülhetünk. Az égen most Újév napján „Isten keze” mutat ránk, vagyis az utunkra. Amit megmutat nekünk nem más, mint az egységben, ősi családi szentségben élő nemzettség. Ezt először magunkban kell megtalálnunk, saját életfánkat újra felébresztenünk, hogy részei legyünk a tündérkertnek, a varázserdőnek. A Varázserdőben minden fa tündérfává válik, ha képes önmagát kivirágoztatni. Ehhez először is szükséges elfogadnia a helyét az erdőben (emberi mivoltunk tisztelete), legyökerezni (ősi, nemzeti, családi hovatartozásunk elfogadása), szárban megerősödni (kapcsolódásaink és tudásunk bővítése) és új hajtásokat növeszteni (tudásunk átadása, új teremtések). Ez az életfa fog aztán kivirágozni (felébredés) és gyümölcsöt teremni (Istenemberré válás).

Amint elfogadjuk önmagunk igaz természetét, kaput nyitunk lélekcsaládunk erejének arra, hogy összekapcsolódjon velünk, és emberi természetünkön segítséget adjon. Az elfogadás lesz a mi dolgunk, és 2022 havi beavatásai ezt fogják nekünk segíteni, a tudatszintek hangolásai által.

 

7, Havi tudatszint beavatások – Én-minőség hangolások

 • Az emberi tudat bölcsessége nem agyi tevékenység, hanem energetikai emlékezet. Minden, ami tudati tapasztalataink által a valóságunk részét képezi, mint emlékezet-mátrix, ott lakik bennünk. Mindegy milyen térből és időből való, rezgése része létezésünknek.

Ennek a mátrixnak mi folyamatos teremtői vagyunk megéléseinkkel, elmetudati működésünkkel, azaz az érzékszervi ingerekre adott válaszaink értelmezésével. Az emlékek egy része hozzáférhető (tudatszintünk által megérthető), más részei rejtettek (elménk számára felfoghatatlanok). Jó hír, hogy az emlékezet feltárása tanulás útján fejleszthető, akár egy idegen nyelv elsajátítása. Ez a szellemtudományi ismeretekkel való foglalkozás és az energetikai gyakorlatok rendszeres elvégzése.

Emlékezetünk, és a benne futó tudati programok minőségeket képviselnek, melyek a bennünk elrejtett dimenziókapukon (csakrákon) át kapcsolódnak különböző én-jeinkhez, tudati megnyilvánító rendszereinkhez. Ezzel mi magunk is sokan vagyunk egyben, egyfajta skizofrén állapotban, de egységes irányítás, ön(én)-tudat esetén ez teljesen jól működik. Emlékezeti énjeink tudatszintjeink képviselői, akik segítenek a fejlődésben, átalakulásban, a tudatos megélésben, tapasztalati vállalásunk beteljesítésében.

 

quantumentanglement 

 

 

Az emberi egységes energiarendszer 12-es szerveződése, a 12 főcsakrán keresztül 12 vezérlő-, és emlékezeti én működését segíti. Az én-ek működtetése két szinten fut az emberben: elme (ego) és lélek szinten. Elme szinten csak az van amit látunk. Lélekszinten az is, amit hiszünk.

 

Ha csak az elmét működtetjük, az ének vezérlése (a teljesség igénye nélkül) tudatosan ezen területekre terjed ki:

 

 1. Fizikai tapasztalatok énje – ösztönösség – életigenlés
 2. Érzelmi tapasztalatok énje – érzelmesség – választások/döntések
 3. Gondolati tapasztalatok énje – kognitív működés – hitrendszerek
 4. Kapcsolati tapasztalatok énje – család – szerelem – barátság – hovatartozás/szociális háló
 5. Önkifejezés énje – kommunikáció – kapcsolattartás
 6. A Képzelet énje – immagináció működése – szimbólumok meglátása
 7. Bölcsesség énje – összefüggések felismerése – tanulás
 8. Természet énje – természet és törvényeinek tisztelete – környezetvédelem
 9. A múlt énje – a múlt elismerése – ok-okozat megértése
 10. A jövő énje – jövőkép/jövőtervezés – vágy és álomkép teremtés
 11. Istennői én – a női minőség működése – jin erőkkel való kapcsolódás (befelé)
 12. Isteni én – a férfi minőség működése – jang erőkkel való kapcsolódás (kifelé)

 

Amikor a kiművelt öntudaton át vagy az intuitív önmagunkon keresztül lélekszinten is használjuk tudatosságunk erőit, én-jeink az alap működéshez sokkal magasztosabb és ugyanakkor finomabb minőségeket is beindítanak.

 

 1. Fizikai tapasztalatok énje – anyagi teremtés tudása
 2. Érzelmi tapasztalatok énje – érzelmi intelligencia működése
 3. Gondolati tapasztalatok énje – akarati erők transzformálása (önmegvalósítás)
 4. Kapcsolati tapasztalatok énje – lélekvezérlés bekapcsolása
 5. Önkifejezés énje – lelki érzékszervek erősödése – képességaktiválások
 6. A Képzelet énje – szimbólumok értelmezése – tudati csatorna aktiválás
 7. Bölcsesség énje – szellemi világokkal való kommunikáció – hitbéli tudás
 8. Természet énje – Földanyával való tudatos kapcsolat
 9. A múlt énje – lélekemlékezet feltárulása (regresszió)
 10. A jövő énje – teremtési mátrixokkal való kapcsolódás – alternatív jövőképek ismerete
 11. Istennői én – az univerzális „Nő” ébredése
 12. Isteni én – az univerzális „Férfi” ébredése

 

 

1 spirit bruce rolff 

 

Egyszóval nem unatkozunk 2022-ben sem…

Folyamatosan nyílnak majd az égi és földi csatornák. Folytatódnak a már megkezdett hangolások is.

Ami a legfontosabb, hogy felismerjük saját felelősségünket és döntési jogkörünket arra, miként is kívánjuk élni az életünket! Ezt viszont csak akkor vagyunk képesek megtenni, ha végre összekapcsolódunk önmagunkkal, magunkra figyelünk, befelé hallgatunk és kifelé cselekszünk.

Kívánok mindannyiunknak elég lelkierőt és hitet, mert Isten szeret bennünket, és hazavezet, ha követjük szívünkön át, Jézussal a Fényben!

Áldott felemelkedést!

 

 

Pusztai Orsolya - lélekmentor

www.kristalycsakra.hu

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés