new 

2021. December – Az Újjászületés ajándékai

A hónap mantrája:

SZÍVEMET KITÁROM ISTENI CSODÁNAK

ÁTADOM ÖNMAGAM A LÉT AJÁNDÉKÁNAK!

 

Az év utolsó hónapja hatalmas erővel ajándékoz meg minket. Ezt az erőt azonban csak akkor tudjuk magunkba fogadni, ha előtte elengedünk minden olyan gátat, blokkot és akadályt magunkból, ami betölti az új energia helyét. Vissza kell adnunk területeinket újra a Fénynek, hogy bennünk ragyogva mutasson utat életünkben.

Advent hetei már elkezdődtek, és ez nemcsak a hivatalos adventi négy hét, hanem Szent Mihály napjától kezdődő felkészülés. Ez az időszak most a várakozás és a belső összegzés energiáiról szól, de a szenteste előtti négy hét különösen fontos. Olyan próbák elé állítanak minket, ahol számot adhatunk Igazságról, Mértékről, Bátorságról és Bölcsességről.

Ezekről az erényekről külön írok az adventi hetekről szóló cikkekben.

Célunk az, hogy meglássuk, nem szánalmas teremtmények, hanem isteni létezők, szellemi emberek vagyunk!

Ez bizony nagy kihívás, hiszen a kollektív tudatban élő negatív minták, a sokszor ránk erőltetett  „ősbűnösségi” dogmák beszivárognak elménkbe és megpróbálnak irányítani, de csak akkor tudnak minket befolyásolni ha mi megengedjük.

Ha gondolatkontrollt alkalmazunk, akkor mi dönthetjük el, melyik gondolatnak és energiának adunk teret és erőt. Ehhez azonban tudatosan figyelnünk kell önmagunkat!

Minden pillanatban meg kell kérdeznünk: Mi zajlik most bennem? Amit gondolok, érzek az most jó nekem? Miért gondolom most pont ezt? Honnan táplálkoznak ezek a gondolatok? Tapasztalatból, vagy hiedelmekből?Mindaz  amit most gondolok , segít tudatosan, szeretettel és őszintén szolgálni a létezésemet?

Ha megtanuljuk gondolatainkat koncentráltan irányítani, átvesszük a „parancsnokságot” életünk felett, és tudatos létezőként élhetünk meg minden pillanatot.

Igen, tudom ez egyáltalán nem egyszerű, de a járás sem tűnt annak kisgyermek korunkban, mikor folyamatosan bukdácsoltunk. És tessék, most itt vagyunk és járunk, sőt futunk is. Gyakorlás, kitartás és bizalom kérdése.

 

fa2

 

Gondolataink teremtő erővel áradnak szét saját világunkban, energiarendszerünkben. Képeket írnak az auratérbe és a csakrákba, melyek visszasugárzódnak emberi érzés-, és gondolatvilágunkba. Ezzel egyfajta késztetést indítanak el bennünk, bekapcsolják az akaratot.

Lelki vágyaink is hasonlóképpen motiválnak minket, a tiszta lélekszeretet-frekvencián íródnak belénk és szívünk megelégedettségével töltenek fel minket. Így meg kell tanulnunk megkülönböztetni őket az ego ragaszkodó akaratától.

Emberi vágyaink nem tartósak, folyamatosan változnak a szerint, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk. Ezeket a vágyakat a megszerzés, a birtoklás kényszere és ego-s irányítása irányítja. A szerzés öröme csak addig jelent megelégültséget, míg be nem teljesedik, akkor vágyaink új forrás után kutatnak, és másokkal összehasonlítva az aktuális állapotunkat,  jelölik ki az új célt.

Tiszta lelki vágyaink tartósak, változatlanok, és egyfajta belső megelégedettséggel, szívbéli örömmel töltenek be. Mikor elérjük őket, lelkünk ujjongását érezzük, ami emberi érzésekben nem igazán kifejezhető, mert a megélés boldogsága van benne. Itt nem a megszerzés, hanem a megélés tölt el örömmel.

December folyamán egyfajta beavatási szertartáson megyünk végig, mind energetikailag, mint tudatilag.

Csakhogy ebben a hónapban annyi energia és belső tanítás ér minket, mint az eddigi év folyamán.

Mintha végigjátszanánk újra rövidítve az egészet, az elmúlt tizenegy hónap 31 napba „tömörítve”.

Felsőbb énünk elénk állítja választásaink, döntéseink erőit, szembesít érzelmi tartalmainkkal és azok teremtő erejével. Szellemi segítőink megmutatják a belső harmónia útját, és az igazság erejét bennünk.

Újra számot kell adnunk a bennünk létező hűségről, szeretetről, bölcsességről és meg kell mutatnunk az elfogadás erőit. Gyakorolnunk kell a megbocsátást, és a Lét örömében felszabadulva újjá kell születnünk, Önmagunk által.

Ahogy szoktam emlegetni: Ez az időszak a Belső Út-ról szól. Ön-MAG-unk felfedezéséről és a Szeretet

"ÚJ-ra"-értelmezéséről.

Ez nem a Szeretet megváltozását, hanem saját hozzáállásunk vizsgálatát és az ebből jövő felismerések megértését jelenti, hogy isteni módon tudjunk szeretni.

Ha tudatosítjuk Mag-unkban kik vagyunk, megtisztulva mindattól, mik nem vagyunk, átélhetjük a tiszta Szeretet JÓ-ságát Önnön lényünkön át.

Ezért arra bíztatlak mindannyiatokat, hogy lépjetek mélyen Önmagatokba, abba a belső békés csendbe, hol Isten szól hozzátok szíveteken át... és figyeljetek.

Ott találjátok kérdéseitekre a választ, sebeitekre a gyógyírt.

 

new2

 

A decemberi beavatási rendszer átállítja a csakrák frekvenciáit, új kristályerőket és kódokat ébreszt fel bennük. Ez azért fontos, hogy az érkező fényinformációk értelmezhetőek legyenek számunkra, hiszen ebben az évben minden hónapban egy újabb kristálytudati erőt kaptunk. pontosan erre készülve.

Sokszor emberként nem is tudatosítjuk ezeket az információkat, hanem egyszer később, mint belső tudás nyilvánulnak meg bennünk.

Ezek a hangolások azért fontosak számunkra, hogy emberünk elmetudata be tudja fogadni, meg tudja érteni mindazt, ami történik velünk. E nélkül a kapaszkodó nélkül sokszor a félelem veszi át az irányítást, és képes eltávolítani minket az Igazságtól.

Ha viszont megvárjuk míg beérik bennünk a tudás, türelemmel és bizalommal vagyunk a Tudatos Létezés iránt, akkor érthetővé válik a változás, akkor hitünkben megerősödve tudatosan éljük meg ezeket az átalakulásokat.

Ez manapság elég nehéz, az „adj uram isten de rögtön” társadalomban.

Mi vagyunk azok, akik saját világunkban „lassíthatjuk” az időt, megengedhetjük magunknak a tudatos, figyelem teljes változást.

Az aktiválások folyamatosan zajlanak, akár tudunk róluk, akár hiszünk bennük, akár nem, és sokszor furcsa belső érzésekkel, érzetekkel társulva jeleznek vissza, mintha látomások érintenének.

Ha bizalommal elfogadjuk mindazt ami történik, és intuitív énünket felhatalmazva, átadjuk magunkat szellemi irányításunknak, akkor e hónapban a Szeretet Rendje nyer teret bennünk!

Az Univerzum tanítása szerint december a Szeretet hónapja. Bizonyíthatjuk, mit tanultunk az év során. Minden isteni erény és erő igazán csak a Szeretetben használható, mert a Létezés alapja ez: SZERETETNEK LENNI.

Olyan Szereteterőt kapunk, mely bennünk megmutatja a Szeretetet, akár látványos, akár elrejtett.

Ebből felismerhetjük Önmagunkat és azt is, hol nem tud bennünk ez a Fény kiteljesedni. A Szeretet segít, hogy hozzákapcsolódjunk a Mindenség erőihez és magunkban elfogadjuk szeretetünket.

Isten feltételek nélkül szeret minket, gyermekeit. Kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy mindannyian szerethetők vagyunk?

Olyan helyzetek állnak elénk, melyben mindezt megmutathatjuk és önmagunk előtt nyilvánvalóvá tehetjük: Szeretetben születtünk, ez Létünk alapja. Bennünk kitörölhetetlenül ott van, csak a lepleket kell leszednünk erről az igazságról.

Szenteste előtti 4 adventi héten erről mind bizonyságot tehetünk…

 

new5

 

A hónap energiája: az Önmagunkban létező isteni Szeretet elfogadása, hogy megszülethessen lényünkben újra isteni VALÓNK.

December jó lehetőséget ad arra, hogy hitrendszereinket megvizsgáljuk és megtisztítsuk.

 

Korábban már írtam hitrendszeri testünkről, de most fontos, hogy újra tudatosan foglalkozzunk vele. Ez a felismerés az egyik kulcsa fejlődésünknek.

Gyermekkorunktól fogva (már a magzati létben is), kialakítunk magunknak az ego közreműködésével egy általam „hitrendszeri-testnek” nevezett energiatartományt, melyet, mint egy energetikai burkot, a harmadik és negyedik aurarétegünk között helyezünk el. Ez egy nagyon finom, alig látható energiaréteg, melyet mi magunk töltünk meg „feljegyzéseinkkel”. Olyan ez, mint egy rezgésekkel teleírt napló.

Először egy fehéres, ködszerű energiából áll, ami pókhálónál is finomabban szőtt energiafonalak rendszere. Nem olyan tisztán és erőteljesen látható, mint az auraréteg, inkább olyan, mint egy háló, melynek közei egyelőre még átjárhatók (üresek), majd, ahogy írogatjuk a mi kis személyes meggyőződéseink sokaságát erre a testre, úgy változik vastagsága és színe, azaz kitöltjük a háló közeit energiamintáinkkal. (Ilyenkor már nagyon erős a hitrendszerünk).

Gondoljunk csak bele, mi mindennel pakolhattunk tele, ha már láthatóan vastag és zavaros…

Ugyanakkor energiasűrűsége és rezgése befolyásolja energiaáramlásunkat, hiszen rajta keresztül veszünk akkor fel és adunk is le információkat… mintha piszkos üvegen át néznénk a tájat.

Hányszor fordult már veled elő az, hogy valakinek megpróbáltál elmondani, elmagyarázni valamit, de ő sehogyan sem értette meg, és akárhogy próbálkoztál, mindig ugyanazt az egy vagy két dolgot szűrte le belőle? Mindig csak ugyanoda lyukadt ki…

Hát persze, hiszen hitrendszeri-teste (röviden hitrendszer, csak ne felejtsük el, hogy ez egy energetikai minőséggel rendelkező, befolyásoló mező) megszűrte azokat az információkat (rezgéseket) melyek szerinte nem egyeznek az általa feljegyzettekkel.

Ha ez az energiaburok túl vastag és sötét, falként zárhat el minket a megismeréstől. Aki csökönyösen ragaszkodik, mondhatni foggal-körömmel az álláspontjához, és meg sem akar hallgatni másokat, nagy valószínűséggel „szép kis” hitrendszeri-testtel rendelkezik. Ezzel az a probléma, hogy így szisztematikusan mindig csak ugyanazokat az információkat és energiákat kapjuk „megszűrve”, mást nem is értünk, hiszen ezt a nyelvet beszéljük. Hogyan tudunk akkor így fejlődni, ha minden órán csak az „Á” betűt tanuljuk?

Úgy, hogy a meggyőződések mögött feltárjuk azt az igazságot, melynek megértése helyére teszi a dologgal kapcsolatos tudásunkat. Ez a test, mivel az ego része, hiszen az ego-s tudat táplálja és tölti, a magasabb tudatosságba való helyezkedéssel, a megismeréssel, azaz igaz tudással lebontható.

Ahogy Einstein is mondta: egy probléma sem orvosolható azon a szinten, ahol keletkezett… azaz fölé kell helyezkedni, egy másik nézőpontba kell kilépni belőle. Így tudjuk csak igazán átlátni!

 

new3

 

Jó de hogyan lesz ez az új tudás a tiéd?

Csakis a cselekedet, azaz a saját megélésed által.

Mindaz amit megtapasztaltál és megismertél, fogalomként, mint tudati tartalom ott van benned. Ezek alapján építed fel reakcióid lépéseit. Minél több hasonló dolgot tapasztalsz, annál inkább igaznak hiszed.

Most nemcsak fizikai szintről beszélek (hiszen a fizikai törvényszerűségek már a szellemi és lelki síkok leképeződéséből jöttek létre), hanem azokról a dolgokról is, amiket lelki és szellemi dimenziókból ismerhetsz.

Ha találkoztál már őrangyaloddal (mondjuk meditációban, álomban), beszéltél vele, sőt látható jelét adta létezésének, nincs okod kételkedni benne. Ismered őt, ez a tudás a tiéd!

Ha fizikailag megtapasztaltad, hogy egy jó szó, vagy mosoly képes embereket felvidítani, már tiéd a pozitív energiák ismeretének tudása! Ugyanakkor ezzel azt is előrevetítetted, hogy a rossz, gonoszkodó megjegyzés, pedig lehangol valakit, hiszen energiái elszívó hatásúak. Ki is próbálhatod, de szerintem nincs olyan, aki ezt ne érezte volna már legalább egyszer élete folyamán.

Tehát tiéd ez a tudás is. Tisztán.

Innentől a döntés is a tiéd, hogy a megismert, felismert és igaz tudássá alakított törvényszerűségeket miként használod, hogy segítségedre legyenek, és megtisztítsd magad ettől az elzáró energia-testtől, azaz lebontsd hitrendszered falait.

Ehhez azonban figyelned kell önmagad, a reakcióidat, és legfőképpen nem szabad becsapni magadat! Ha valamit felismertél reakcióidban, ami hitrendszered hozadéka, ne tagadd le, mert azzal csak tovább erősíted. Inkább ismerd fel, fogadd el, tanulj belőle, értsd meg a miértjét, majd engedd el!

Hitrendszeri-tested világodat egy torz üvegen keresztül mutatja neked. Ez az üvegbúra sok kis ablakból áll… Ha képes vagy üvegeit széttörni egy-egy felismeréssel, így torzítását megszüntetni, feltárul előtted igaz Valód, Isteni mivoltod! Újra üvegezheted hitrendszered.

A hónap nagyon erős energiákkal indul. Már december első két napja egy Fénykaput aktivál.

 Az „1” Isteni kód, atyai ereje és a „2” Istennői kód anyai ereje dolgozik, ami a kiegyenlítő Isteni és Istennői erők leáradását indítja el egy Fénykapun keresztül. Ez egy olyan duális spirál energia, mely a szellemi térben ismert és bennünk rejtező Animus és Anima erőket harmonizálja, és 12-éig erőteljesen dolgozik. Az Anima és az Animus a tudattalanban működő nemi identitás képviselője. Mindünkben létezik mindkét erő, hiszen egységes létezők vagyunk, akik magukban hordozzák a Teljességet. Tehát az Anima a férfiban élő nő, a férfi személyiség feminin jellegzetességeinek a megtestesítője (érzések, hangulatok, intuíció, misztikus fogékonyság, az egyéni szeretet, ill. a tudattalanhoz való viszony), Animus pedig a nőben létező férfierő (döntésképesség, ráció, logika, tetterő). Ezek az erők segítenek, hogy kapcsolódhassunk a másikhoz, az ellenkező nemhez, a bennünk élő egyezőség alapján. Ezzel a segítő én-tudattal vagyunk képesek megérteni a másikat. A most leáradó duál-energiák segítik felfedezni bennünk, és egységessé formálni ezeket az erőket. Ha elnyomtuk magunkban bármelyik részünket, az most megmutatkozik és kiegyenlítésre szólít fel.

Ha lehunyod a szemed, megszólítod a benned élő Animust és Animát, és magad elé képzeled saját női és férfi énedet egymás mellé, nézd meg, melyik a dominánsabb. (Itt szellemi energiákról van szó, nem a fizikai nemi szerepekről). Ha bármelyik magasabb, fényesebb, erősebb a másiknál, akkor neked egységbe kell hoznod őket. Szeretettel fel kell ébresztened azt, aki eddig szunnyadt benned. Úgy kell látnod mindkettőt, mint egyenlő, egyforma részeket, akik átölelik egymást. Amíg ez nem megy, a harmónia nem lehet teljes benned.

 

 

Mi is lehetne csodásabb üzenet az Újjászületés hónapjában, mint a Nagy Arkánum XIII-as, Halál kártyája.

Mint tudjátok, múlt év végén kiraktam a 2021-es év erőit, és december a múlt elengedésének és az új megszületésének szimbólumát mutatja.

 

 XIII

 

A Halál szimbóluma nem feltétlenül a fizikai halál üzenete, inkább a búcsút jelenti, a nagy elengedést, a véget. Miközben valamit lebont,  egyben az új, az eljövendő útját készíti elő.

A kártya mutathat egy régen várt, felszabadító befejezést, ami nem mindig könnyű, de be kell látnunk, hogy eljött az ideje valamit útjára engedni.

A Halál nem a végállomás, csak egy szakasz lezárása, ami az újat előzi meg. Azonban aki nem búcsúzik el a múlttól, annak nincs jövője. Ezért a Halál elsősorban az eddigi tapasztalatok kiértékelésére, a belőlük merített tudás és bölcsesség befogadására, a felesleges terhek és ragaszkodások elengedésére tanít meg. Igazából ez egy életigenlő kártya, de nem adja könnyen. A gyászt meg kell élni, hogy új életet tudjunk befogadni.

Talán így fogalmazhatjuk meg az üzenetét: engedj el mindent, ami már nem szolgálja az utadat és fejlődésedet! Szabadulj meg azoktól a szokásoktól, kényszerektől, amik gátolják a kibontakozásodat! Zárd le, aminek itt a vége, tisztelve a tanítást, amit adott, és lépj tovább! Jól tudod, minden vég egy új kezdet, és minden kijárat egy bejárat máshová!

 

Fogadjunk hát mindent most hittel, szeretettel, alázattal úgy, hogy közben felismerve Önmagunkat megéljük az újat, elbúcsúzva a régitől!

Szerető szívvel ölellek mindannyiatokat,

 

Áldással: Pusztai Orsolya, lélekmentor

http://www.kristalycsakra.hu/

 

 energy

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés