bright aura bruce rolff

 

2021. November – Az Isteni Én öröme

A hónap mantrája:

ISTENI ÉNEM SZÓLÍTALAK TÉGED

BOLDOGSÁGOD SZENT EREJÉT ADD ÁT ITT MOST NÉKEM!

 

November az Isteni Én erejének hónapja, ami gyönyörű és ugyanakkor erőteljes hangolásokat és tanításokat tartalmaz számunkra.

Ez a hónap az, mely egyben előkészít, másrészt pedig tudatosít is.

 

Nézzük először magát a hónapot a számok mágikus tükrében:

a 11 mesterszám, ami azt jelenti, hogy rezgése nem határozható meg egyetlen szám jelentéstartalmával, mert benne valamiféle különleges, rendkívüli titok és erő rejtezik.

A 11-ben az isteni inspiráció, - ihlet, és olyan - adottságok rezgése van jelen, melyek az emberi fejlődés és tudatosodás belépési lehetőségét nyitják meg magasabb szintek felé. Ez azt jelenti, hogy ez a szám lehetővé teszi, hogy emberként önmagunk magasabb részeinek erőforrásait használjuk.

A 11-es szám egyfajta tudattágító erőként működik, az intuitív Énünk áll a befolyása alatt.

Ez az úgynevezett „máshogy gondolkodás” elvét indítja el az emberben, amikor nem ragadunk le a mások igazságainál, hanem merünk saját igazságok után kutatni és azokat megtapasztalni…

E szám rezgése szinte kötelez arra, hogy küldetéstudatként értékeljük a fejlődést, a tudatos megismerést.

Ez a számkód egy lehetőség, melyet felismerve és használva felszabadíthatjuk mesteri képességeinket, de semmi sem kötelező…

A mag is csak akkor csírázik ki, ha öntözzük és megteremtjük a megfelelő feltételeket a növekedéshez.

 

A 11-es szám, így november energiája is választás elé állít:

  • érvényre juttatod-e rezgésének isteni minőségét, az 1-es szám megerősítő energiáiban (vigyázat, ego veszély, hiszen az 1 az elme száma is) és megéled a felfedezés örömét, a benned jelenlévő örök Létezés boldogságát,
  • vagy átalakítod azt egy másik szám békés és nyugodt energiáira, jelen esetben 1+1=2-ben működő emberi érzelmek folytonosan változó, körülményektől függő megérzéseire.

 

hs4

 

 

Már sokszor hangsúlyoztam, hogy mindannyian rendelkezünk azokkal a képességekkel, melyek segítenek egyéni és kollektív utunkon. Ezek a képességek olyan energiacsatornák, melyek az adott információhoz és erőhöz juttatnak bennünket, hogy tudatosan használva azokat, tegyünk önmagunkért. Úgy tekinthetjük őket mint csatlakozók az adott képesség-energiákhoz, tálentumainkhoz. Ezzel a kapcsolattal aktiváljuk azokat a belső minőségeket, melyeket magunkba hívva használhatjuk az adott erőt.

Minden emberi képesség belénk kódolt, de adott életünkben azok szabadulnak fel, melyek segítenek feladatainkban. Aki folyamatosan felismeri és fejleszti önmagát, az képes észrevenni ezeket az őt előrevivő energiákat magában, és tudatos felismeréssel előhívhatja azokat.

De annak is tudatában kell lennünk, hogy semmit sem szabad siettetni a feltárulással.

Mindenhez „meg kell érni”!

A túl hamar kibontakoztatott képességekkel nem tudnánk megfelelően bánni, és esetlegesen éppen hogy hátráltatnának bennünket segítség helyett. Ugyanúgy meg kellene várnunk tudati érettségünket megfelelő alkalmazásukhoz.

 

Visszagondolva az életed korábbi szakaszára, hányszor tettél volna másképp a mostani éneddel?

Minden válaszod most azokat a helyzeteket mutatja, amikor még nem voltál megérve rá, így nem vetted észre, a most már látott lehetőséget benne. Ezért jó minden döntés akkor, amikor meghozod, hiszen akkori tudásod birtokában teszed… és ez segít, hogy később tudatosan észrevedd benne a fejlődés lehetőségét, és akár változtass.

Mindennek van egy úgynevezett „időkódja”. Ez azt jelenti, hogy tudatunk rezgései a megfelelő időben nyitnak fel egy-egy képességet vagy tudást bennünk.

Olyan ez, mint a csecsemők fogzása… amikor itt az idő elkezdenek kibújni.

 

hs

 

A képességek működésének lehetőségét intuitív Énünk jelzi nekünk.

Már ezt is sokszor elmondtam, de nem győzöm ismételni: mindannyiunkban van intuíció, hogy feladatainkra odafigyelve a fejlődés és tudatosodás útján járhassunk. Ez a képesség mindenkiben hozzáférhető, mert földi utunk egyik „mutatópálcája”. Aki tudatosan hagyatkozik intuitív energiáira, abban a csatorna folyamatosan nyitva van, így az azon beáramló erők segíthetik és utat mutathatnak neki. Az intuícióval hozzáférhetünk magasabb tudatszintünk jelzőrendszerének kódjaihoz, azaz értelmezhetjük a leáramló információkat.

Ilyenkor intuitív rezgéseink felerősödnek és jelzőrendszerként működnek a beengedett energiák hatására.

Ez emberi életünkben ez egyfajta finom késztetésként, vagy vágyként jelentkezik, hogy valamit megtegyünk… kifejlesszünk, és használjunk magunkban. Ha készen állunk, jön a vágy, hogy valamit megéljünk. Ha szívünkre hallgatva cselekszünk, új képességeket aktiválhatunk tapasztalataink által.

A legfontosabb, hogy örömmel és elfogadással tegyük mindazt, ami szívünk szerint hasznunkra válik. Így tudjuk megérteni, elfogadni és boldogan magunkévá tenni minden isteni ajándékot.

 

Az Univerzum útmutatása szerint november az Öröm hónapja. A létezés öröme, a megélt tiszta isteni boldogság. Igazából ezért jöttünk emberként a Földre, hogy megtaláljuk létezésünkben az örömöt és boldogok legyünk. De amíg csak kifelé figyelünk, csak külső boldogságot kaphatunk, mely nem tartós. Ahogy a külső körülmény megváltozik, halványul vele az érzés is. De ha ezt a Létezésben éljük meg és magának az Életnek örülünk, akkor egy olyan örömforrás nyílik meg bennünk, mely az isteni Létezés örömére kapcsol bennünket és állandó forrása lesz megéléseinknek. Ennek a forrásnak a feltárulása történhet meg bennünk, ha felfedezzük, honnan kapcsolódunk hozzá. Tiszta belső szívbéli Fény-kapoccsal, vagy emberi mivoltunk érzéseivel?

Mit kell tennünk a felismeréshez? Csak figyelnünk arra a belső finom, de elmúlhatatlan érzésre, mely ujjong minden létezésre és annak megélésére: a LÉT ÖRÖMÉRE!

A hónap energiája: az ÖRÖM FELISMERÉSE mint természetes létállapot, hogy megérthessük, minden pillanatot boldogan megélni születtünk.

Mindenkiben van egy belső indíttatás, egy tiszta vágy arra, hogy mit szeretne csinálni. Most a lelki indíttatásról beszélek, a szív igaz vágyáról és nem az aktuálisan divatos irányzatokról, és emberi vágyakozásokról. Ha szívünk mélyére tekintünk és figyelünk, megjelenik ott az a dolog, mely örömmel tölt el bennünket. Ez az öröm mutatja azt, hogy lelkünk támogat minket ennek megélésében.

Lelkünk folyamatosan próbál minket a felvállalt feladathoz irányítani, ezért minden ilyen belső indíttatás jelzés arra, hogy dolgunk van azon a területen. Ha pedig foglalkoznunk kell vele, akkor képességet is kaptunk hozzá (különben hogyan is tudnánk elvégezni a feladatainkat)… melyek nem minden esetben hivatottak minket az emberi léptékben vélt „nagy dolgokra” indíttatni, hiszen saját fejlődésünk és tudatosodásunk a cél, így képességeink is főleg ebben segítenek minket. Nem lehet mindenki milliárdos jótevő, de lehet jó szándékú, szeretetteljes ember, aki megtalálja boldogságát a földi dolgokban.

Éppen ezért novemberben segítséget kapunk mindezt felismernünk és képesség-energiáinkat magunkhoz szólítanunk. Ugyanakkor ez a hónap felfedi előttünk azokat a gátakat és tévhiteket is, melyek pedig akadályoznak ebben. A képesség-energiák segítő erejét magunkba engedve és ezeket a csatornákat megnyitva tudatosabban haladhatunk utunkon.

Szellemünket megszólítva már hittel követhetjük a felső vezetést és beengedhetjük azokat az erőket, melyek támogatólag érkeznek hozzánk. Ezek az energiák segítik azoknak a képességeknek az ébredését, melyekre már megértünk. Ez a hónap nem csak felfedi, de rendszerezi is bennünk ezeket a képességeket, ezért nagyon fontos, hogy mindig jusson időnk a belső figyelemre, önmagunkban való számadásra. Amit most felismerünk, azt később tudásként használhatjuk, támogató erővé alakíthatjuk magunkban. Fontos, hogy tudatosan megértsük mi az, ami segítő erőként támogat bennünket, és mi az, ami hátráltató akadályként már nem szolgál minket. Csak így tudjuk energiáinkat tisztán arra a célra irányítani, amit valójában szeretnénk.

 

hs3

 

A hónap nem bánik velünk „kesztyűs-kézzel”. Bennünk élő részeink összehangolása és egységesítése folyik. Emberi fejlődésünk folyamán sok-sok élmény és tanulás kapcsán szerepeket veszünk fel, és egy-egy szerep énné lesz bennünk. Így él bennünk a felnőtt és a fiatal, a szülő és a gyermek én együtt. Ezeken át éljük meg a férj, vagy a feleség szerepét és így működik bennem a barátság énje is.

Ezeknek az éneknek éppen a tanult és tapasztalt élmények kapcsán különböző igazsága és hite van. Addig nem lesz teljes rend és harmónia bennem, és addig nem tudom az élet örömét teljesen megélni, míg mindegyik énemet fel nem emelem a tudatosság rezgéseibe.

Éppen ezért november hónap három alapvető ént kezd el megtisztítani és harmóniába hozni:

  • a gyermeki énünket és a vele kapcsolatos belénk nevelt hiedelmeket,
  • a felnőtt énünket és a vele kapcsolatos félelmeinket,
  • és a bölcs, tudatos énünket, melyet néha nem engedünk zavaros hitrendszereink miatt kibontakozni.

Az ezen énekkel való belső munka pedig az általuk megtapasztalt igazságokat hozza harmóniába, hogy megtaláljuk és megélhessük minden részünkben a Létezés boldogságát, az Élet-örömöt.

 

A hónap Tarot szimbóluma is ezt a belső munkát, és főleg a gyermeki énnel való kapcsolatot szorgalmazza, hogy újjáalkothassuk magunkat!

 

bolond

 

November Nagy Arkánum lapja, a Bolond!

A kártya egyik különlegessége, hogy állhat a sor elején (0), mint kezdet, és állhat a Nagy Arkánum pakli végén is (XXII), mint befejezés. Ezzel fejezi ki, hogy ami elkezdődik, az be is fejeződik egyszer, és hogy kezdet és vég egyetlen körforgás része. Ez a változás állandóságának, a fejlődésnek a tanítása…

A Kártya alapjelentésében a Bolond a bennünk élő gyermeket személyesíti meg. Az újrakezdést és előítélet mentes nyitottságot jelképezi. A játékos, életvidám énünk, amivel csodálkozva, elvárások és félelmek nélkül lépünk életünk egy új területére.

Gyermekes kedély, a naivitás, a játékosság van benne, de ugyanakkor jelenthet bolondságot is, melyek elkövetése árán megtanuljuk a bölcs és alázatos belátás egyszerűségét. A kártyán szereplő Bolond mindig teljesen a jelenben él, a nyitottság és a spontán becsületesség kifejezője, mindig kész az új tapasztalatok szerzésére, amik útján a saját sorsát teljesíti be!

Erről beszélt Jézus, amikor azt mondta, legyetek olyanok, mint a gyermekek.

Nem arra utalt, hogy felejtsetek el írni vagy olvasni, és pisiljetek újra pelenkába, hanem arra, hogy legyetek újra olyan nyitott, érdeklődő, ítéletmentes, akár naiv, játékos gyermekek, akik élvezni tudják az életet! Mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Játsszuk a magunk játékát, és ne Istent!

A Bolond a szinkronocitás kártyája, de csak akkor tud elvezetni a vágyott útra, a szükséges találkozáshoz, ha a bennünk élő kalandvágyra (bizalomteljes bátorságra) hagyatkozunk. A tapasztalatok tanítják meg nekünk aztán, hogy ezekből mi a bolondság…

A Bolond azt kérdezi tőlünk: Van kedved játszani? Mikor játszottál csak úgy, önfeledten a magad örömére?

Válaszolsz neki?

November hónap belső kérdéseink és válaszaink időszaka. Felsőbb Énünk, aki a 11-es számkód energiáiban segít nekünk, kaput kíván nyitni magasabbrendű önmagunkhoz.

 

A kérdés csak az: elég bátrak, hittel teliek és állhatatosak vagyunk-e belépni a kapun?

 

 

Csodás megtapasztalásokat kívánok!

 

Pusztai Orsolya - Lélekmentor

http://www.kristalycsakra.hu/

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés