1 gIKgrZBk6Tj5DfM4K2T6TA

2021. Július – A Tudás feltárulása…

A hónap mantrája:

ISTENNEK EREJE TISZTA TUDÁS BENNEM

MEGÉLEM ÖNMAGAM A BÖLCSESSÉGEMBEN!

 

Az év hetedik hónapjával megkezdődik 2021. második fele. Az eddig szerzett tudások és tapasztalatok térnyerésének és használatának ideje köszönt ránk.

Ez azt jelenti, hogy eddig tisztítottak és töltöttek minket a tudati erők, most pedig meg kell mutatnunk a gyakorlatban is, mit tudunk.

Ebben az időszakban az Univerzumban is nagy változások zajlanak. Az egész galaxisunk spirális forgásában egy újabb szinthez érkezik.

Ezt úgy képzelhetjük el, mint egy központi tengely körül spirálisan emelkedő liftet… mi vagyunk az utasok, e teremtési mátrix résztvevői, akik a lifttel együtt (melyet tudati fejlettségünk vezérel) mozdulunk a tudat emeletein keresztül felfelé…

 

Ebben az időszakban az emelkedés tengelyének hangolása, a spirál-út galaktikus összehangolása a dimenzionális terek között, és a Fénykapuk aktiválása és össze-rezgetése történik. Egyszerűbben, a teremtési mátrixban létező tudatosságok együttes rezgésszintjének beállítása (csoporttudat).

Ugyanakkor Földanya is további változásokon megy keresztül és tisztulásának egy újabb fázisa kezdődik… ez bennünket is érint, hiszen együtt veszünk részt a folyamatban. Időjárási, és természeti anomáliák és furcsaságok tanúi lehetünk…

Szellemi önvalónk most sorozatos próbák elé állít minket, melyeket a tudatos odafigyelés és szívbéli döntés segít majd megoldanunk. Ugyanakkor újabb és újabb felismerésekben lesz részünk, ha figyelünk a jelekre. Olyan dolgokat vagyunk képesek már meglátni, melyek eddig elkerülték a figyelmünket, mert nem rezegtek együtt érzékelési frekvenciáinkkal, de most a hangolás következtében rálátással bírunk már.

 

222

 

A hónap elején a fizikai és az energetikai testeket hangolja össze a tudati erő, elsősorban az éteri síkról vezérelten. A testi érzékszervek vezérlője az étertest, első aurarétegünk, mely összeköti látható és láthatatlan részeinket. Rezgése továbbítja mindazokat az érzeteket, melyeket a fizikai testünkkel megérzünk… ezekhez emberi érzékszerveinket használja jelzőrendszerként. Segít eligazodnunk ebben a világban, és segít feldolgoznunk a megszerzett információt magasabb tudati szinten is, ezért elsődleges összekötője az agyi szintek rezgéstartományainak.

Mint tudjátok, multidimenzionális lényekként nem csak a fizikai tapasztalatok síkján létezünk. Vannak olyan erők és információk, melyeket lelki és szellemi érzékeinken át tapasztalunk meg. Minden energia jelen van, csak tudatosan jelen kell lennünk, hogy összekapcsolódhassunk velük.

Ebben a hónapban olyan átalakulások mennek végbe bennünk, mint energetikai, mint testi szinten, melyek segítik ezen magasabb érzékelési képességek kialakulását. Teljes étertest átírást kapunk!

Újraaktivált agyi csatornákon keresztül (természetesen ki-ki tudati érettsége szerint) magunkhoz vehetjük és feltárhatjuk azokat a tudásokat és képességeket, melyek Istenemberségünk velejárói… ha hajlandóak vagyunk az önismeretre és a magunkkal való foglalkozásra, önfigyelemre.

Éppen ezért az ego is munkába lendül… hiszen nem akarja az irányítást kiadni a kezéből. Ez a hónap éppen ezért nagy próbák elé állít minket minden téren.

Az ego praktikái megpróbálnak kibillenteni minket a középpontunkból, hogy ne belső bölcsességünkből, hanem az ő befolyása alatt cselekedjünk.

 

Olyan helyzeteket állít elénk, melyek mélyen érintenek. Pl. a családunk nem fogadja el az utunkat és ellenségesnek érezzük a környezetünket velünk kapcsolatban. Indulatos, provokatív helyzetekbe sodródhatunk, melyről azt sem tudjuk, hogyan is kerültünk bele… hát az ego szervezte nekünk, hogy alacsony rezgésű érzéseket és gondolatokat megpendítve bennünk irányíthasson.

 

 kapu01

 

Bármilyen furcsa, elkeserítő, vagy fájdalmas helyzetben is találod magad, maradj SZÍV SZINTEDEN, a SZERETET REZGÉSEIBEN. Ide az ego nem tud belépni! Itt belső bölcsességed szól benned!

Ha megtanulsz bízni a Gondviselésben, hinni Önmagad erejében és hited tisztaságában, semmi olyan dolog nem történhet veled, ami ártana neked. Felismered, mintegy magaslatról, felülemelkedve szemlélve, hogy mindez csak színjáték, az egok harca… Így kijelentheted magadban, én nem ez vagyok, én Isten gyermeke vagyok, a Szeretet és a Fény képviselője! Ekkor nyitsz kaput igaz Önvalódra, Isteni Lényedre…

A szellemi tanítások szerint az év 7. hónapja kinyit bennünk eddig olyan lezárt kapukat és tereket, amik segítik megérésünket isteni nagyságunk kibontakoztatására.

A 7-es szám Jézus száma, a kristálytiszta energia száma, a spiritualitás vibrációja, a tanító aspektus segítő rezgése. Az isteni hármas és a földi négyes összegét adó szám, a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt jelképezi. Ezt a két aspektust, az égi és a földi embert kötötte össze a krisztusi Fény térnyerése bennünk.

Ezért ez a hónap a krisztusi FÉNY ébredése, a Tudás térnyerése bennünk!

Július a tudás feltárulásának hónapja. Amit eddig megtapasztaltál, az mind lényeddé válva segít most már téged. A Tudás újabb kapui nyílhatnak ki benned. Olyan összefüggések válnak részeddé, melyek mindig is segítettek téged a szellemi szintekről, csak eddig nem érthetted meg ezeket. De most sejt szinten nyílnak ki azok az emlékezet-kódok, melyek már a felismerést juttatják el hozzád. Lényed memória-blokkjai, az isteni eredet rezgései elkezdenek működni.

Már nem tudod letagadni, ami benned nyilvánvaló: része vagy a Mindenségnek, isteni létezésed okán. Minden és mindenki hat a Létezésre, s belőle részesül teremtése szerint.

Július során készülhetünk és nyitogathatjuk a kapukat. Minden héten újabb felismerés és tudatosodás vár ránk, ha résen vagyunk. Olyan szembesülések várhatóak, melyek egyértelműen megmutatják mit hiszünk emberként és mit tudunk szellemi létezőként. Mintha több síkon egyszerre élnénk át ugyanazt… hogy választhassunk.

A hónap energiája: a LÉTEZÉS BÖLCS VEZÉRLŐ EREJÉNEK befogadása, hogy belső bölcs erőnk mesterré avathasson minket.

Ezért használnunk kell magasabb frekvenciáinkat, isteni minőségünk jelzéseit. A Kozmosz energiái folyamatos tanítással és energiával áramlanak hozzánk, melyeket csakráinkon, erőközpontjainkon, energiatereinken keresztül fogadunk magunkba.

Ezek az energia-rendszerek folyamatos átalakuláson mentek és mennek keresztül.

 

gaia

 

 

Egy kis energetikai visszatekintés:

Mikor az ember szellemi létezőként, bölcsessége és isteni kapcsolata teljes tudatában inkarnálódott a Földre, energia-rendszerei másképpen működtek, mint most. Az Isten-fia Tudatos kapcsolatban állt minden síkjával és az Univerzum segítő erőivel. Multidimenzionális lényének tudatában volt. Fizikai testünk ekkor sokkal finomabb energiákból állt, szinte légiesen könnyű volt (finomanyagi test, szivárványtest). Auraterünk kiterjedése és Fényrezgése meghaladta a mai ember energiaszintjét. Finomanyagi testünk energiaellátása is leginkább az isteni Fény rezgésein alapult (Fénytáplálkozás). Ehhez azonban az kellett, hogy minden irányban és minden dimenzió felé tudatosan nyitottak legyenek a rendszereink, melyek közvetítették a tanításokat és az életenergiát. Akkor (saját tudásanyagomból, szellemi tapasztalataimból beszélve) csakráink, energiahálózatunk, és fizikai rendszereink is másként kapcsolódtak, lélektestünk nagyobb és erősebb energiát volt képes a szellemtől átvenni, így maga is erősebb volt. Auraterünket bármekkorára ki tudtuk terjeszteni, feladatunknak éppen megfelelően. Így folyamatos kapcsolatban voltunk tudatosan egymással és Földanyával is.

Istentől kapott szabad akaratunk lehetővé tette, hogy magunk döntsünk a megélés milyenségéről, ezért egyre több tapasztalatot kívántunk szerezni, egyre jobban fókuszáltuk tudatunkat a fizikai síkra.

A tapasztalat megélése folyamán így tudati fókuszunkat egyre inkább a földi frekvenciára, fizikai emberségünkre állítottuk… lassanként bezártuk azokat a szellemi csatornákat melyeken át tudatosan kapcsolatban voltunk szellemi és lelki Önvalónkkal. Energiarendszereink és fizikai testünk is átalakult. Anyagi jellegünk besűrűsödött, nehezebbé vált. Energia felvételünk a fizikai táplálékot is igényelte, hiszen lekorlátoztuk a Fény beáramlását magunkba, ezzel is egyre közelebb kerültünk az anyag alsó rezgéshatáraihoz. Lélektestünk fénye és mérete csökkent, auraterünk rezgése is ezek szerint módosult és csakráink nyitottsága is átalakult a ma ismertek szerint… de ismerjük az utat visszafelé, így finomanyagi minőségünket újra megtapasztalhatjuk.

 

 

A fejlődés és a tapasztalás nem áll meg… és a Föld tudatossága emelkedni kíván. Mi emberek pedig rábólintottunk, hogy részt veszünk ebben. Ehhez azonban nekünk is át kell alakulnunk, hiszen a fizikai rezgések alsó szintjén ezt az emelkedést nem tudnánk megvalósítani.

Energiarendszereink ezért elkezdtek „vissza-alakulni”. Az 1980-as évek végén tömeges frekvencia-emelés történt a tudatosságban. A csakrák is elkezdtek ennek kapcsán aktiválódni a láthatatlan tartományaikban… újabb terek nyíltak meg bennük. Ezek az Istenember kódokat közvetítették Ég és Föld között, így a fenti és lenti energiakapuk is megnyíltak a csakrákban.

Majd mikor kinyílt 2000-ben az emelkedés újabb Fénykapuja, az energiatereinkben megint egy nagy átalakulás kezdődött el. A tér-idő rendszer mátrixa áthangolódott, így nekünk is ezt kellett tennünk, ha benne szerettünk volna maradni. Az energia-frekvencia megnövekedett, így saját univerzális tér-idő rendszereinket kellett beaktiválnunk: múlt és jövő között a JELENLÉTET!

Számtalan Csillaggyermek érkezett a Földre!

Ehhez 2012-ben újabb csakrakapuk és tudati csatornák aktiválódtak, hogy érzékelni és követni tudjuk a változásokat. A tudati változás, amit ígért az Univerzális erő, megtörtént, csak közben emlékezettörlést is végeztünk, így nem tudjuk, hogyan (hacsak nem olvassuk el az Akashában).

Ezek az átalakulások most 2021-ben is zajlanak, kinek-kinek a saját szintjén, úgy ahogyan neki megfelelő. Aki nem tudja ezeket az átalakulásokat befogadni, az nem tud ebben a rendszerben megmaradni és átlép a fizikai tudatosságból a köztes terekbe.

 

 

Arra kérlek, ne hasonlítgasd össze magad senkivel, mert mindeni saját egyéni módján halad az átalakulás és a tudatosodás útján. A legtöbb amit tehetsz, hogy foglalkozol szeretettel önmagaddal, felismered a ragaszkodásaidat, félelemből adódó megnyilvánulásaidat és megbocsátva elengeded őket. Így tudod helyükre befogadni a számodra előrevivő energiákat, pozitív változásokat.

A hónap folyamán őselemi energiahangolásokat is átélhetünk hétről-hétre. Energiájuk új rendszereink kiépülését alapozzák meg…

 

 m03

 

Ennek szimbólumaként, a hónap Tarot kártyája a Nagy Arkánum III. lapja, az Uralkodónő!

Az Uralkodónő a termékenység szimbóluma, leomló, bő ruhája az „univerzum anyjának”, vagy akár saját emberi viszonylatunkban nézve, Földanyánknak áldott hasát takarja, miközben máltóságteljesen ül párnázott trónján.

Az Ős Anya mellkasán a görög Delta betű látható, mely a termékenység szimbóluma. Nyakában gyöngynyaklánc ékeskedik, mely emlékeztet rá, hogy a gyöngy is egy mag. Az Uralkodónő az univerzum teremtésének hordozója. Fején koszorút visel 12 csillagból (zodiákus jelképek), kezében jogar tudatja, hogy ő az anyagi világ uralkodónője és a természeti erők parancsnoka. Körülötte buja természetet láthatunk, mert életet ad az életnek. Lábainál gabonaföld terül el a mag kikelésének, a termékenységnek szimbólumaként. A háttérben látható cédrusok Vénuszt dicsérik, ahogy a szerelem istennőjének szimbóluma a trónnak támasztott pajzson (a női védelmen) is megjelenik és a feltétlen szeretetről tanít. Az erdőn keresztülfolyik egy kis patak, és felidézi bennünk az erőt, amely Földanya kertjét táplálja. A víz, mint az érzések, megtermékenyítik életünk kertjét, erről a ruhájára hímzett gránátalma szimbólumok is tanúskodnak. Az Uralkodónő nemcsak a termékenység megszemélyesítője, hanem a születéstől a halálig tartó gazdagságé is, tehát a teljes életciklust uralja. A kártya termékeny időt jelez, melyben szükségünk van az odaadásra, a gondoskodásra, szilárd háttérre és érzelmi telítettségre. Eljött a változás ideje, itt az idő, hogy új jövőt tervezzünk magunknak. Képessé válunk hasonló módon adni és kapni, valamint örülni a szeretetnek és a harmóniának.

 

Áldott fejlődést, és kívánom, hogy az isteni Bölcsesség kapui nyíljanak meg benned és vezessenek utadon!

 

Csodás megéléseket!

Pusztai Orsolya - Lélekmentor

http://www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés