light circle

2021. Április - Az Egyensúly megteremtése

 

A hónap mantrája:

ÖNMAGAM LÉTÉBEN EGYENSÚLYBAN VAGYOK

ISTEN NAPJAKÉNT FÉNYESEN RAGYOGOK!

  

 

Az év ezen hónapjában lelkünk útmutatásokat küld nekünk, melyek segítenek megtalálnunk magunkban a harmonikus összhangot testi, lelki és szellemi valónkkal.

Ebben az évben olyan előkészítő munka folyik a szellemi szinteken, melynek eredményeképpen lelkünk vezetését elfogadva megérhetünk a tudatosodásra, ha teszünk érte. Nem véletlenül bolydult fel így a világunk, hiszen „hajnal előtt van a legsötétebb”.

Mindenki saját feladattal, egyéni életúttal és a hozzá szükséges tudásokkal, képességekkel érkezett a Földre. Ugyanakkor lelkünk azt is tudta, hogy ez az élet, amire most vállalkozott nem csak az egyén, de a Föld és az Univerzum életében is fontos állomás.

Az isteni Terv részeként Földanya szellemisége felléphet a Szeretet-dimenzió következő fokára, melyben mi is részt veszünk emberként, lélekként és szellemként egyaránt. Hogy ez mikor történik meg, vagy megtörténik-e egyáltalán ebben a teremtési valóságban, csakis tőlünk függ!

Ez a választás része az életünknek, ezért lelkünk folyamatosan figyelmeztet rá, és próbál utunkon tartani bennünket. Ahhoz azonban, hogy meghalljuk lelkünk útmutatásait, emberként oda kell figyelnünk és elfogadnunk a Vezetést.

 

2021. áprilisa a belső egyensúly megtalálásának segítő hónapja. Olyan változások várhatóak, melyek bennünk az isteni és emberi erők összhangba hozatalát kívánják segíteni, hogy összekapcsolhassanak szellemi tudatosságunkkal. Most már itt az ideje végre, hogy emberként ne az ego irányítását fogadjuk el egyetlen igazságként, hanem felismerve szellemi fényünket, engedjük át a kormányt szellemünk kezébe, saját akaratunkból, tudatosan. El kell kezdenünk önmagunkra tudatosan élni és felismerni, mi az, ami megbontja bennünk testi, lelki és szellemi harmóniánkat.

 

Mint az év előrejelzésében is leírtam, a hónap energiája: a HARMONIKUSAN MEGÉLHETŐ LÉTEZÉS kibontakozása bennünk, a Mindenség ereje így elérhető számunkra.

A hónap során olyan támogató Fényenergiák érkeznek az isteni Dimenziókból, melyek megújítani hivatottak lelki energetikánkat, ezáltal testi változásokhoz is vezetnek.

 

 spiritual love light art

 

Emlékezzünk ez a hónap Húsvét szent Ünnepének is az időszaka, így Krisztusi Fényhálónk, Istenember emlékezetünk most üzen nekünk… így folyamatosan érkeznek olyan aktiváló kódok, melyek a Fény DNS-ben, ezáltal a sejtek fénymagjában nyitják fel a szellemi tudásokat. A sejtemlékezet, melyben az egész Teremtésünk kódolva benne van, Istenemberi energiaminőséget sugároz magából. Ezek a Fénykódok rezonálnak az energiatereinkben, hogy segítsék az önmagunkra ébredés belső munkáját.

Ebben a hónapban ezért sok olyan dolgot értékelünk át, melyekkel eddig nemigen foglalkoztunk, és több dolgot hagyunk el, melyekben már nem leljük „örömünket”.

Hasonló ez az érzés egy kicsit arra, mikor az ember számadást végez, és tapasztalatai alapján meghozza Új élete döntéseit és irányvonalát.

Ez egyfajta szemléleti átalakuláshoz vezethet minden emberben aki fogékony, és hajlandó az önfejlesztésre, a változtatásra, melyet kitartással és odafigyeléssel érhetünk el. Nagyon fontos, hogy jelen legyünk az életünkben.

Fontos életünket és minden teremtésünket figyelemmel kísérni, így tudatosan dönteni, hogy ne a begyakorolt frázisok, a beprogramozott kényszerek, hanem a tudatos szeretetvezérlés és lelkiismeret útmutatásait vegyük iránymutatónak. A Megújulás Fénye akkor tud eltölteni bennünket, ha elengedjük tiszta szívvel, és ragaszkodás nélkül az eddig megszokott és begyakorlott automatizmusokat.

Számtalan látszólagos, vagy előre „belénkmagyarázott” dolog vesz körbe minket. Elfeledtük, hogy mindenki saját sorssal, egyéni vágyakkal és irányultsággal rendelkezik, így hamar ítéletet mondunk. Azért, mert nem értünk egyet, még nem vagyunk ellenségek! Annyira elvesztünk a sokszínűség csapdájában és annyira kívánunk különbözni, hogy hajlamossá váltunk elfeledni az egyetlen igazságot és törvényt: az alázattal teli szeretet jelenlétét mindenkiben és mindenben!

 

 A fizikai világban minden látszólagos, az anyag illúzió, álom, amit magunknak álmodunk, hogy belőle tanulva önmagunkra ébredhessünk!

A valódi igazság nem a külvilágban, a szakértői „véleményekben”, a tévében, rádióban van, de még a könyvekben sincsen leírva, mert az Élet valósága és igazsága csakis a Szívben érthető. Nem megtanulható, csakis megélhető és így megérthető!

Nem lesz valaki jobb ember attól, hogy annak tartja magát, arról olvas, vagy annak „mondják”. Jó ember attól lesz valaki, ha jót cselekszik!

 

aldas

 

Ha felismerjük azokat a dolgokat melyek kibillentenek minket lelki egyensúlyunkból, mert nem a Szeretet rendjében léteznek, és szembenézünk saját kényszerítő gondolatainkkal, mögöttük megláthatjuk valódi szükségleteinket, így a magunk iránt érzett elfogadásban képesek leszünk dönteni magunk mellett! Ezáltal, egy teljesen új érzésvilág bontakozik ki bennünk, mely már nem ugrik a másoktól ránk ömlő érzelmi zsarolásra (Hát milyen ember vagy te, hogy ezt nem teszed meg?), és melynek kisugárzása felüdülést hoz. Egyfajta belső megnyugvást, hogy nem kell nekünk magunkat másokkal összehasonlítgatni, másoknak megfelelni, egyszerűen szívvel és szeretettel kell látni, hogy jogunk van az életünket boldogan, saját egységünkben megélni. Aki pedig ezt nem nézi jó szemmel, ajánlom foglalkozzon a saját dolgával, meg fog lepődni…

Ez a felismerés segít nekünk átformálni beidegződéseinket, és a megszokott gondolatokhoz való ragaszkodástól, birtoklási vágytól való megszabadulással új fejlődési szakasz veheti kezdetét életünkben. Ezzel mintegy feloldjuk azokat a kötelékeket, melyek leszűkítették érzelmi mozgásterünket.

Ha a szeretet érzése mindennek a kiindulópontja, mely természetesen onnan ered, hogy önmagunkat szeretjük és elfogadjuk, nincs szükségünk arra, hogy hitrendszerünkkel magunk köré építsünk egy társadalmi elvárást. Képesek leszünk mindent meglátni a maga tökéletességében, és elfogadni azt szeretettel.

A tavaszi megújulás ereje segít abban, hogy harmóniába kerüljünk Önmagunk isteni részeivel, így létenergiáink fényminősége egy új vibrációs szintre lépjen, így egy másik nézőpontból, emelkedettebb szintről szemlélhetjük valóságunkat. A nagyobb rálátás feltárja az eddig észre nem vett összefüggéseket.

 

Itt találsz egy meditációt a felsőbb Énnel való kapcsolat megerősítésére, ami segít ezt a magasabb nézőpontot befogadnod.

 

Mi, akik itt vagyunk most a Földön, nem véletlenül születtünk ide éppen most. Vállalásunk az itt zajló változások megélése és segítése, valamint önmagunk meggyógyítása és jobbá tétele.

Ebben segít most Húsvét szent energiája is, mely a hónap elején köszönt ránk.

 

De mi is a húsvéti misztérium energiákban nézve?  

Húsvét a krisztusi megváltás ünnepe. Ezzel a vállalással Urunk olyan Kegyelmet hozott a Földre, mely megadta lelkünknek a sötétből való megszabadulást a Szeretet erejének megismerése által, ha gyakoroljuk a Megbocsátást. A Megbocsátás csak akkor válthat meg bennünket, ha azt igaz, tiszta szívből tesszük és elsősorban magunk(on)ban gyakoroljuk. Ez kapcsol össze bennünket a Szentlélek fényében szellemi Valónkkal, hogy tisztán lássuk a Létezés értelmét, a Szeretetet.

Ebben az évben Húsvét napjai univerzális léptékben véve is fontos változásokat indítanak be a Föld és dimenziója életében. Ezen változások egy része azonnal észrevehető, nagyobb, mindenki számára felismerhető történések formájában valósulnak meg, és apróbb háttérben zajló átalakulások is folynak. Lesznek személyhez, csoporthoz, országhoz köthető változások, de mind azt a globális megtisztulást készítik elő, melyek egységesen ugyanarra a célra mutatnak, a Felemelkedés felé.

Az isteni Fényközpontból a Föld kristályhálóján keresztül a szellemi Újjászületés és Megújulás energiái áradnak le, fényfonalak formájában. A hálót átlépve spirális energiaként összefonódnak, majd lekötődnek a Föld Szívmagjához, így olyan Fénypillérek alakulnak ki a Föld meghatározott (beavatott) pontjain, melyeket nevezhetünk a „Mennyek tartópilléreinek”. Ezeken át a Tudás, a Fény rezgései és az isteni Minőség energiái áradnak le, annak függvényében, mennyire vagyunk rájuk el- és befogadók.

Ezek a tartópillérek az év folyamán folyamatosan épülnek és erősödnek, újabb és újabb fényszálak kötődnek hozzájuk. Ezek a pillérek szabályozzák és tartják behangolva a Föld energetikai terét, ezek mentén emelkedik a magasabb dimenziós ÚJ FÖLD rezgések felé.

A Szeretet az irány – a Szeretet az erő – a Szeretet az út – s a Szeretet maga a cél.

 

m04

 

Lássuk hát milyen szimbólumot tartogat nekünk az év negyedik hónapja? Hát persze, hogy a Nagy Arkánum IV. lapját az Uralkodó-t, az égi király földi helytartóját.

 

Az Uralkodó a stabilitást, a biztonság és folytonosság utáni vágyat jelképezi. Azon törekvésünket szimbolizálja, mellyel igyekszünk függetleníteni magunkat a természeti feltételektől, azok minden kiszámíthatatlanságától, mert biztonságra vágyunk. Az Uralkodó a rendre, józanságra, fegyelemre, felelősségre utal, ugyanakkor mindezek eltúlzására is, mely merevség, élettelenség, perfekcionizmus, uralomvágy és acélos hatalomgyakorlási vágy formájában jelenhet meg.   

Az Uralkodó száma a négyes, ami a fizikai formát, szilárdságot, szervezőkészséget és összpontosítást szimbolizálja. Az Uralkodó a józan gondolkodás erejét használja, ennek köszönhetően vált az ember a legfejlettebb intelligenciává a földön.

 

Szimbólumai: a korona, ami a világ feletti uralmat jelképezi (ez természetesen az általa irányított világ, azaz önmaga), és azt a tudásra való nyitottságot, mely képes befogadni új dolgokat.

Trón, ami az anyagi világot jelenti, így a törvény és a bölcsesség mindent megóv a földön.

Az Uralkodó fehér haja és szakálla bizonyítja, hogy tapasztalata felhatalmazza az irányításra (vének tanácsa).

Országalmát tart a kezében, ami földi hatalmának és felelősségének szimbóluma, jogkörének hitelesítője. Ő minden ügyben objektív szemlélő, akit nem vakítanak el az érzelmek.

Jogar az irányítás szimbóluma, mely felhatalmazza őt az ítélet meghozatalára, mint az égi igazság földi helytartóját.

Ankh, az élet keresztje, a tudás törvényének birtoklása.

 

Bár az uralkodó elsősorban a racionalitás és az ész, de a jó uralkodónak emellett az is szükséges tulajdonsága, hogy a helyén van a szíve, így azon képességünket jelképezi, hogy képesek vagyunk legyőzni az élet anyagi oldalát és rendet teremteni. Az Uralkodó lapja arra figyelmeztet, hogy fordítsuk és koncentráljuk energiánkat a cél elérése felé. Eljött az idő, hogy átvegyük az aktív szerepet az életünkben, és mi legyünk életünk urai, ne engedjük, hogy mások akarata rugdosson minket, mint egy focilabdát.

 

Ezért a hónap Lapja azt üzeni, érdemes ebben az időben tudatos nagytakarítást tartani az emlékeidben. Ha valami nagyon zavar, azt a szituációt képzeld magad elé, és addig küldj áldást a történetre és a benne szereplőkre, míg teljesen meg nem tisztul minden rossz érzéstől.

Húsvét megújulásának fénye segít minket abban, hogy elengedhessünk olyan, korábban megfogadott dolgokat, melyek útjában állnak fejlődésünknek.

Érdemes Húsvét napjain a következő invokációt elmondani…

 

 áldás5

 

Fogadalmak feloldása invokációval

 

 

Isten szent nevében, mert gyermeke vagyok, feloldom most magam minden fogadalom alól.

Mit bármelyik életemben, testben, lélekben vagy szellemben tettem, eltörlöm most mindazt, mi nem szolgál már Engem.

Krisztus Szent Szívében megtisztult a lelkem, Uram megváltotta mindegyik életem, így bármit hordoztam még teherként magamban, azt a Megváltás Fényében neki már átadtam!

Minden inkarnációban megtisztul életem, mert itt most isten Fényében felismerem, tiszta Tudatomban minden mi kényszer volt, megszűnik az isteni Kegyelemmel most!

Ha bárki ellen bármikor vétettem, bocsánatot kérek.

Én is megbocsátok mindenkinek minden ellenem tett vétket.

Megbocsátok önmagamnak mindent, mi lehúzza szívem, Istenem kérlek, bocsáss meg Te is Nékem.

Tiszta szívemből, igaz lelkemből, szellemem által kijelentem:

Feloldok minden kényszerítő, hátráltató, szeretetlen fogadalmat minden életemben, létezésemben.

Mit a Teremtés kezdete óta bármikor megtettem, most megsemmisítem isteni hitemmel!

Minden mi meggátol abban, hogy tisztán megéljem ÖNMAGAM, azt, hogy bennem szabad akaratom által működjön az isteni Akarat, most semmissé teszem és feloldom a Szeretet Fényében, mert életem a mai naptól megtisztult teljesen, minden fogadalomtól és kényszertől Isten Kegyelmében, az Ő Akarata teljesedjék Vélem! Így van!

 

 

Azt kívánom mindenkinek, hogy legyetek magatokkal megbocsátóak és szeretetteljesek, hogy ez az érzés segítsen titeket a másokkal való szeretetteljes és megbocsátó kapcsolatok kialakításában.

 

 

Áldással, Pusztai Orsolya - Lélekmentor

www.kristalycsakra.hu