Eternal Creation

2021. Március – A szent Akarat tiszta Fénye

A hónap mantrája:

SZERETET TERÉBEN AKARATOM ÁRAD

TEREMTŐJE VAGYOK ENNEK A VILÁGNAK!

 

Ez a hónap, 2021 márciusa nagyon erős energiákat és beavatásokat hoz el a számunkra, de ez nem újdonság....

Olyan változások indultak el már bennünk és a világunkban, melyeknek látható eredményei lesznek hamarosan.

Most, ezen időszakban is olyan univerzális tudat-formáló erők érkeznek dimenziónkba, melyek minden segítséget megadnak a régi energiákban ragadt formák átalakulásához, a felesleges kényszerek elengedéséhez.

Mindannyian folyamatosan érezzük, akár tudatosan, akár nem, hogy minden energetikai rendszer, egyéni és kollektív szinten is folyamatos átalakulás alatt van, ami igencsak megviseli mind fizikai testünket, mind pedig érzelmi és gondolati beállítottságunkat.

A most hangolódó tiszta akarati erő, a Nap aranysárga teremtő sugarának uralma alatt áll, így Nap-atya erőteljesen dolgozik együtt velünk fizikai- (Napkitörések), lelki- (érőteljes vágyak, késztetések), és szellemi (tudati terek újrahangolása, gondolatminták tisztítása) szintjeinken is.

 

A Föld Akashájában az emelkedés, és az Új Földre való tudati ráhelyezkedés benne van, így utunk ennek a rezgésminőségnek az elérése felé halad. Ehhez azonban új tudati mátrixokat, és a bennük dolgozó tudati rendszereket szükséges újrahangolni.

Minden tudati valóságnak egy isteni vezérlő elve, egy rend-szer-e van, mely tartalmazza azon isteni elveket, melyek mentén a fejlődés, a változás zajlik.

Az Új Föld isteni Rendjének alapjai már jelen vannak, csak rá kell hangolódnunk ezekre a törvényszerűségekre, hogy bekapcsolódhassunk a tiszta isteni Szeretet-erők áramába.

Az új „Fénykötések” kialakulásához a Szeretetnek jelen kell lennie bennünk.  Ezek minden csakraközpontunk kristálymagjában találhatóak. A kristályos minta felébresztésével (ami egyébként ennek, a 2021-es évnek a feladata) tudjuk magunkban aktiválni azokat a csatlakozási pontokat (Krisztushálón lévő tudati rezonanciáinkat), melyek összekötnek isteni minőségünkkel.

A Fénykötések (lélektesteinken található kristályháló rendszerrel kapcsolódnak, és onnan sugárzódnak át a DNS újraaktiválódása által testi szintre) csak megfelelő rezgésszint mellett stabilizálódnak, alacsonyabb rezgés esetén csak időszakosan, vagy egyáltalán nem jön létre öszehangolódás.

Ennek előkészítését már megfigyelhettük az év elején történő változások folyamán. Sok fizikai szintű kapcsolat alakult át, és sokan testi és lelki változáson mentek (mennek) keresztül. Gyakran mély érzelmi és gondolati energiákat tisztítottak meg bennünk, hogy előkészítsék a beáramlást.

 

astronomy hubble weltraumteleskop universe universe nasa

 

Az energiák befogadásához dimenziócsakráinkat aktív állapotban kell tartanunk, hogy a Fényinformációk minden szintet átjárhassanak. Ehhez érdemes a dimenziócsakra-érzékelő gyakorlatot elvégeznünk.

Ezek a csakrák a fizikai testünk fölötti energiatérben találhatóak, és a magasabb dimenziókhoz, a szellemi terekhez kapcsolnak minket, ahonnan a tudatos létezés igazságai juthatnak el hozzánk. Ezek a területek is hozzánk tartoznak, csak addig nem tudjuk befogadni a tőlük áradó információkat, míg tudatosságunk nem képes értelmezni azokat.

Ebben a hónapban az a felismerés lehet részünk, hogy választásunkkal Önmagunkon át az isteni Akarat beteljesülését szolgálhatjuk. Ezért kaptuk teremtő erőnket.

 

Az elmúlt években már elindult egy folyamat, mely a fénytestek tisztítását és hangolását kezdte el bennünk, majd a Fény DNS aktiválásokra is sor került. Ezen hangolásokkal sok felesleges érzelmi blokk szakadt fel és tudott eltávozni belőlünk. Most más dimenzióban, a lelkivilágunkban történnek meg az érzelmi gátak felszabadításai. A tiszta érzelmek ereje képes ledönteni félelmünk falait, melyek alacsonyan rezgő érzelmeket kondicionáltak bennünk.

Ahogy az év előrejelzésében írtam, kiraktam minden hónapra egy Tarot kártyát útmutatóul.

 

VI. szeretők – Teremtő – Tarot – Modellezés

 

Március szimbóluma a Nagy Arkánum VI. kártyája, a Válaszút (Szeretők).

A Szeretők vagy Válaszút kártya nem szerelmi kalandokról szól, hanem érzelmi alapon működő döntésről. Minden döntés egy megvalósulási útvonalon vezeti tovább az életünket, (mint egy kereszteződés, melyben elfordulunk) és ha egyszer már elhatározunk valamit, vele világunk akaratlanul is megváltozik. A kinyilatkoztatásunk az Égből angyali (szellemi) segítséget szólít meg, mely összetalálkoztat minket döntésünk következményével (aki társunkká szegül az úton).

Életünk döntések sorozatán keresztül vezet minket tovább a beteljesülés felé.

Hogyan kapcsolódik ehhez az akarat ereje? Úgy, hogy a döntés energiája, mozgósítja teremtő erőnket és azon az akarati csatornán keresztül nyilvánítja meg, ami által létrehozhatunk, megélhetünk, tapasztalhatunk. Ez a tapasztalat valamilyen helyzettel, dologgal, vagy személlyel való találkozás lesz.

Ha a kártya szimbólumait vizsgáljuk, egy férfit és egy nőt látunk, akik a paradicsomi párt jelenítik meg. Ádám, aki a tudatosság, a szellem szimbóluma, Évára néz, aki pedig ebben az esetben a tudatalattit, a lelket szimbolizálja. Ő az angyalra néz. Ez a figyelemsorrend is szimbólum.

A tudat (elme) a tudatalattiból várja a választ (segítséget), a tudatalatti viszont a felettes énre (angyal) figyel, aki Isten Akarata szerinti támaszt nyújt. Így szellemi erőnk segítségével megszabadulhatunk a belénk rögzült programoktól (tudatalatti) és a működtetésüktől (tudatos), hogy valóban változtathassunk az életünkön. Ha így teszünk, tudatosabbakká válhatunk, és képesek leszünk vállalni a döntéseinkért a felelősséget. Itt jön be az ősi bölcsek tanítása: Hallgass a szívedre, de légy észnél! Ez azt jelenti, hogy teljes szívvel kell döntenünk, előrelátóan, neheztelés és kiskapuk nyitva hagyása nélkül, és ha döntöttünk, el kell kezdenünk lépni (akarat) a megvalósulás felé.

 

Nasa Photo

 

Milyen rezonanciák várhatóak: 

Március hónap folyamán személyes szimbólumrendszeren keresztül történik kapcsolatfelvétel Felsőbb Énünk és köztünk. A hónap energiái és tanítása ezen át válnak érthetővé számunkra. Ez lehet érzelmi, vagy gondolati úton történő jelképrendszer, de lehet színek, formák és szimbólumok által kódolt üzenet formájában is. Érdemes rámeditálni a szimbólumokra. Nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni, egyszerűen csak tartsuk nyitva az érzékeinket, hogy megérthessük a szellemi üzeneteket.

Az emberi energiarendszerben léteznek „Fény-kommunikátorok”. Ezek olyan kristálymagok, a csakrák központjaiban, melyek értelmezik (lefordítják) azokat a Fényenergia-információkat, melyek magasabb Tudatosságunkból, Felsőbb isteni Énünktől jönnek, valamint továbbítják azokat a tanításokat, melyek a magasabb dimenzió mestereitől és szellemi lényeitől érkeznek. Ezek vagy érzéseinkben, vagy gondolatainkban megjelenő megértésben, de lehet, hogy sejtszintű tudásban nyilvánulnak meg bennünk.

Most hagyjunk időt magunknak a szemlélődésre, pihenésre is. Legyünk a friss levegőn és engedjük erejét át magunkon. Végezzünk tisztító légző-gyakorlatokat. Legyünk minél többször TUDATában MAGUNKnak, isteni-spirituális Valónknak, hogy ezek az információk akadálytalanul átáramolhassanak rajtunk.

A 3-as szám energetikailag most nagyon erős, így szerdán, március 3-án, különösen figyelj a jelekre!

A szimbólum-üzenetek felismeréshez nagy segítséget kapunk most a krisztusi dimenziókból. Az a fényspirál, melyen át a tiszta isteni Szeretet energiája érkezik el hozzánk, most intenzívebb rezgésbe kezd, és leáradó erői felkészítenek bennünket az isteni Akarat megnyilvánulására.

 

Ehhez most is megnyílik a dimenziók határa és feltárul Jézus Szeme.

Így nevezik az angyali lények azt az eseményt, mikor a galaktikus dimenziók közötti határ (dimenziókapu) átjárhatóvá válik a Felsőbb Dimenziókból érkező Energiák számára, és az isteni éltető Szeretet-Fény átjárja a teret. Isten mindent lát, és a krisztusi Szereteten keresztül mindent áthat. Ha felnyílik Jézus Krisztus szeme, akkor Isten mosolyog a Világra és Fényével köszönti azt. Most mi részesülhetünk abban az áldásban, hogy segítségképpen befogadhatjuk Energiáját és ezáltal felébreszthetjük erőnket, teremtő isteni akaratunkat.

E Fénnyel olyan segítő és megvilágosító energiák érkeznek a 7. Dimenzió Fénymagján keresztül, melyek a további fejlődést és beavatások sorozatát készítik elő a Földön élő lelkek számára. (Mikor változásokat, beáradó energiákat érzékelünk magunkban, kérjük meg Földanyát, hogy isteni minőségével rögzítse azokat fizikai szintünkre Isten Akarata szerint, úgy ahogyan nekünk az jó. Az anyai áldással segíthetjük az energiák gyorsabb megkötődését.)

 

Ez az év a felkészülés befejezését és a közelgő Fény-beavatások kezdetét jelzi.

A Fénymag aktiválások egyre erőteljesebben érezhetőek fizikai valóságunkban és testi tünetekként is.

Nincs okod a félelemre, hiszen csak az történik veled és benned amire már lélekként (decemberben is) IGENT mondtál…

Sok felismerés vár arra, ki életét a tiszta isteni Energiák szerint és azokkal harmóniában kívánja élni.

Legyen hát ez az időszak teremtő erőnk felismerésének erejében az Akarat kiteljesedése bennünk, Szeretetünk által.

 

Csodás és tiszta akaratot!

Áldással, Pusztai Orsolya - lélekmentor

www.kristalycsakra.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés