jj

2021. Január - A Választás egysége

 

A hónap mantrája:

HA MAGAMBA NÉZEK, BENNEM ISTENT LÁTOM

 MEGÉLHETEM ÁLTALA EZT A SZENT VILÁGOT!

 

Az év első hónapja máris leckéket ad nekünk Önfelismeréseinkhez. A hónap első napján megkapjuk azt az isteni erőt mely segít, hogy döntéseinket tudatosan hozzuk meg. Ez nem más, mint a dualitásban megtalálni az egységet, a különbözőségben felismerni a hasonlóságot...

A januári hetek alatt folyamatos segítséget kapunk ennek az erőnek a felismerésére és elsajátítására, hogy mindez tudatossá válva már erénnyé legyen bennünk.

De mit is jelent tudatos döntést hozni? Mi alapján vagyok képes ezt megítélni? Hogyan csinálom jól?

Emberként, elme-tudatommal, csak fizikai valóságomat láthatom. Lélekként tudatában vagyok lelki és emberi dolgaimnak is. Szellemként pedig összes aspektusom felett tudatosan irányítani vagyok képes, mert átlátom minden alacsonyabban rezgő valóságomat is…

Akkor ezek szerint be kell fogadnom lelki, de legjobb esetben szellemi Önvalóm azon részeit, melyek ezt az irányítást képesek bennem ellátni.

Sokan tudjuk és tapasztaltuk már, ahhoz, hogy valami tisztán a részünkké váljon, helyet kell biztosítanunk neki, ahol ezután életünk valójaként velünk, bennünk létezik. Ha ezt a helyet kitölti más, ami nem engedi, hogy ajándékunk elfoglalja méltó részét bennünk, akkor előbb azt át kell tennünk a saját terébe, vagy ki kell ürítenünk magunkból, ha már nincs feladata bennünk, így szabadítva fel a helyet, melyet méltán kitölthet már a leáradó és bennünk lakni vágyó isteni részünk.

A tudatos választáshoz, először is fel kell ismernünk, mi az, ami javunkra válik (boldogságkeresés), előre visz isteni utunkon, s mi az, mi hátráltat, vagy eltéríthet minket (szenvedés elkerülés).

Ezek a felismerést és döntéshozást (választást) segítő energiák szövik át most lét-terünket.

Erejüket könnyebben befogadhatjuk, ha hálát adunk mindenért.

 

Ezt a hála-ima, amit korábban írtam, csodás tereket nyit meg a kegyelem előtt:

 

A hálatelt szív imája

 

Mikor ezt az imát mondod, legyen a szíved tárva, mint egy hatalmas, csodálatos kapu!

 

Köszönöm Istenem mindazt, amit kaptam:

a fényt, a szeretetet, melyben fogantam.

Köszönöm mindazt, ami vagyok:

a te egyetlen fénylő csillagod.

 

Köszönöm Teremtőm, hogy mindezt megélhetem,

hogy a szeretet útján végre megérthetem:

egy vagyok teveled, ha téged befogadlak,

szívemben fényként mindig megtartalak.

 

Köszönöm minden napom, reggelem, estém neked,

köszönöm a családom és földi életem.

Köszönöm mindazt, amim van, hogy megérthetem:

a teremtést magamként megélhetem.

 

Köszönöm, hogy szívem vezet, ha hagyom,

köszönöm, minden tiszta érzésem és gondolatom.

Köszönöm, hogy egy lehetek a fényben teveled.

Vezess a szívemben s én követlek Istenem!

Köszönöm neked

 

405c054280

 

 

 

Ahhoz, hogy az isteni kegyelmet és szabad választásunk törvényét megértsük, meg kell látnunk, fel kell ismernünk: hol hiányzik ez a hála és elfogadás bennünk? Miért nem tudjuk alkalmazni mindennapi életünkben? Hol és miért nem tud érvényesülni és eltölteni bennünket? Talán mert gátak, felhúzott falak, vagy félelmek nem engedik beáramlani és beteljesíteni feladatát.

Mit kell felismernünk és tennünk ahhoz, hogy ez megváltozzon és befogadva az istenit, képesek legyünk felismerni és szívünk, lelkünk szerint választani?

A most történő folyamatos szembesülésekkel, melyek mind tanító szituációk és egyéni próbák, felismerhetjük ezeket a gátakat, mert csak felismerés után vagyunk képesek nekilátni, hogy lebontsuk őket. Addig nem választhatunk igazán, míg emberi, lelki és szellemi részeink nem értenek egyet bennünk.

Ezért január hónapban többféle aspektusból vizsgálhatjuk meg a velünk történő eseményeket, hogy minden döntésünk isteni részeink által is támogatottak legyenek bennünk. Minden szituáció tanít valamire. Minden érzés és gondolat üzenet számunkra, melyek valamiféle döntéshozatalra késztetnek. Ezek próbatételek, melyeket magunk elé állítunk, ezzel kövezzük ki a saját és az utánunk jövők útját is, döntünk. Ezek a választások érdemességünk próbái.

Ha a Szív irányítás nem lankad bennünk, a Szeretet erejében képessé válunk tiszta, isteni rezgésekkel átitatott döntéseket hozni, melyekkel nem bántunk másokat. Ezért most különösen figyeljetek magatokra, magatokba. Szívetek jelzőrendszerén át tájékozódjatok, ismerjetek fel és válasszatok!

 

Sokan tudjátok, hogy Tarot szimbólumolvasó is vagyok. Január elsején vetettem az egész évre, hónapról hónapra egy esszenciát, mely az adott időszak vezérlő erejéről beszél.

 

High priestess major arcana tarot card large

 

Január energetikailag a választás, a dualitás erejében dolgozik, így nem meglepő, hogy esszenciaként a Nagy Arkánum II. lapja a Főpapnő jelent meg.

A Főpapnő, akit a „legmagasabbnak” is hívnak, egy trónon ül Salamon ősi templomának bejáratában, mely minden tudás és bölcsesség könyvtára is egyben. Kőből faragott trónon ül, azaz szilárdan képviseli mindazt a szellemi és földi tudást, amit birtokol bölcsessége révén. Két oszlop között, a középpontban ül… a templom két pillére között, amelyek jellegben egyformák, csak a színük eltérő; az egyik fekete a másik pedig fehér. A fehér oszlop a Jang, az igen, a pozitív energia, a fekete a Jin, a nem, a negatív erő szimbóluma. Ez jelenti, hogy teljes harmóniában képes irányítani a beáramló és kiáramló erőket, miközben ő mozdulatlanul a középpontban marad. Kezében az isteni törvények tekercse, vagyis egy pergament a rejtett igazsággal, melyet fel kell fedezni. Koronáján a Hold látható, amely teliholddá nő és újholddá csökken, a változás és fejlődés szimbóluma képpen. Ez a korona fejezi ki a kártya kapcsolatát a Holddal, mely az ösztönökért, intuícióért, emlékezetért és a figyelemért felelős. A Főpapnő mögött látható függöny azokat a láthatatlan erőket tükrözi, melynek Ő birtokában van, de halandó csak tanulás és tapasztalás révén láthat csak. A Főpapnő tudattalan erőinket, gyengédségünket, beleérző-képességünket és a gyakran megmagyarázhatatlan, de mélyen gyökerező bizonyosságot jelöli. Ő a kulcs a logikusan gondolkodó elmével nem megközelíthető titokzatos igazsághoz. A hagyomány szerint egyike a három védőkártyának, ami a keresztény mitológiában a Szűz védelmében álló hős sebezhetetlenségének felel meg.

Ennek fényében 2021-ben nagyon jelentős energiákkal bírnak az újhold és telihold napjai. Minden ilyen napon erőteljes lélekhangoló energiák áradnak rendszereinkbe és érzéseinket szólongatják.

 

 

2021hold

 

 

Újholdkor elsősorban beáradó, behangoló és feltöltő erők érkeznek, melyek teliholdig dolgoznak bennünk és hangolják érzéseinken át lelki terünket. Telihold napján a bennünk felismert, felesleges energiák elengedése, valamint a hangolások erőinek tudatosítása folyik. Ezeken a napokon különösen figyeljük szívbéli érzéseinket és az általuk küldött jelzéseket.

Az év első napja, a kezdet. Hogyan kezdesz neki? Reménnyel, jókedvvel, szeretettel, hálával, tenni akarással, erővel, kitartással, felelősséggel és elfogadással? Amit gondolsz, érzel, az kihat az egész évre, ugyan úgy, ahogyan a reggel érzései és gondolatai aznapra. A mai nap energiája a dátum rezgései által: 2021.01.01. Ha a számok összértékét nézzük, eredményül a 7-et kapjuk. Ez a Jézusi energia, a kristálytisztaság (kristálymag) száma, mely az egész év kristályhangolásait irányítja.

 

Egy kis gyakorlat január napjaira:

Lépj Önmagadba és keresd meg a csendet. Szólítsd meg szellemed és kérd a segítségét. Amikor szellemed segítő válasza és csended harmóniája kitölt téged, lásd magad egy kétszárnyú ablaknak. Figyeld meg tiszták-e az üvegek a keretben? A keret ép-e, vagy javításra szorul?…  Ha kell, szeretettel javítsd ki, hozd rendbe az ablakkeretet a gondolati energiáiddal… Tisztítsd meg az ablakot, minden része ragyogjon, legyen kristálytiszta… Amikor minden rendben van, nézd meg ki tudod-e tárni, vagy be van zárva, esetleg akad valahol?… Hozd rendbe szeretettel. Javítsd meg a kilincsét, simítsd el az akadályokat… majd tárd ki sarkig az ablakokat, Önmagadat!

Jelentsd ki tiszta szívedből, hogy befogadod Isten Akarata szerint azt a krisztusi Fényt, mely ebben az évben vezérlő erőként, tisztán, szellemi magasságokból vezet téged utadon.

Majd fogadd be az érkező energiákat mindaddig, míg azt nem érzed, hogy ragyogsz ettől az erőtől… már nem befelé áramlik, hanem te is sugárzod az ablakon át mindenfelé a Fényt!

Ekkor lassan térj vissza emberi tudatosságodba és mondj köszönetet ezért az ajándékért.

 

 

Január hónap fontos energianapja 6-a, Vízkereszt

Régen, a szellemi időkben, mikor az ember közvetlen kapcsolatban állt még a természet erőivel, Vízkereszt ünnepe Húsvéttal volt egyenértékű. A Krisztus-tudatosság térnyerése nem Jézus testi megszületésével teljesedett, hanem amikor Krisztus a Jordán-keresztelő során, érzékfeletti módon jött a földi világra. Az érzékfeletti születés az az őskép, amikor Krisztus minden ember lelkében (víz elemű erő - Főpapnő) megszületik az ember belső útján, egyénileg és önállóan, hogy megtalálhassuk a Krisztus-lényt saját lelkünkben (mely majd Pünkösdkor tudatosodik a Szentlélekkel). Vízkereszt előkészíti bennünk a Pünkösdkor bekövetkező Tűzkeresztséget, mely a magasabb rendű isteni erő letisztult befogadása (a Krisztus-impulzus).

Szellemtudományi értelmezésben a vízkeresztség során a tanítvány kilépett a testéből - azaz elhagyta fizikai testét. Amikor a víz alá került, és a levegőt visszatartotta, ettől az agyi terület energiaállapota megváltozott (oxigénhiány), az ego nem tudta tovább ellátni az irányítást, és az ember lelki tudatállapotba került. Ilyenkor szelleme kicsúszott a fizikai testéből, és képessé vált átlépni tudatával arra az időre a magasabb világokba. A Vízkereszt tehát lényegében megfelel a szellem átlépésének a szellemvilágba, ahol bizonyos tapasztalatokra, tudásra tesz szert.

Pünkösdkor viszont, a tűzkeresztségnél, már nem az ember emelkedik ki a testéből a szellemi világokba, hanem fizikai testén belül maradva képes befogadni a szellemi világ impulzusait. Ilyenkor tehát mi magunk fogadjuk be a Szentszellemet, a szellemi világ hatásait.

A mai napon egyfajta beavatás történik e keresztség során. Lelkünk felemel bennünket, hogy a szellemi világokba lépve tudatosodhassunk.

Ma mindenképpen csinálj meditációt a szellemi Bölcsességek felvételére (YouTube Link).

 

3e1df solar violet flame

 

 

Lelkünk folyamatosan próbál feltölteni minket azokkal az erőkkel, melyek segítenek tudatosan befogadnunk és szívünkkel megértenünk feladatainkhoz szükséges képességeinket, és tudásunkat.

Figyeljünk arra, hogy szellemi tereink segítő erői érkeznek gondolati energiáinkon keresztül, de ezek az erők csak a tiszta gondolatokon keresztül értelmezhetők. Sokszor nem értünk meg elsőre mindent, de később leesnek a tantuszok, ezért csak engedjük, hogy szépen lassan tudatosodhassanak bennünk ezek az üzenetek, ne legyünk türelmetlenek. A meg nem értett tudás nem válik javunkra.

Lehet, hogy a hónap folyamán sokszor szédülünk, furán érezzük magunkat. Ez is a hangolás velejárója. Pihenj le egy picit és tudatosan fogadd el a kegyelmet. Érezhető lesz, ahogyan végigfutnak rajtad az energiák…

Újhold napján feltöltődünk lélekújító energiákkal. Akarati, érzelmi és gondolati erőink összehangolása történik, hogy a Választás energiái bennünk minden aspektusunkkal harmóniába kerüljenek. Itt az idő. Ha valamiben eddig nem hoztál döntést, most lelked bátorságát behívva, megteheted. Szívedben ott a Fény, merülj el benne… ott a válasz a kérdésedre.

Jó utat mindenkinek, legyen veletek a Tisztánlátás Lelke, hogy minden választásotok a tudatosság Fényútján tartson benneteket.

 

 

Áldással, Pusztai Orsolya – lélekmentor

https://www.kristalycsakra.hu/

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés