matrix2

2021. - A Kristálytudat ragyogása

 

 

Ez sem lesz egy egyszerű év, de hát a fejlődés és változás útja ilyen.

 

Megnyugodhatunk azonban, mert minden támogatást és segítséget megkapunk fejlődésünkhöz, a tudatos megélésekhez. Idén is, hónapról hónapra, újabb és újabb tanítások és tudatosodások válnak részünkké. 2021 különleges rezgésű év mind az Univerzum, a Föld, az emberiség, és az egyes ember szempontjából is. Egyrészt nehéz időszak lesz, mert sok változás történik bennünk és a világunkban is, melyek sokszor érthetetlennek tűnnek az elején, de ha türelmesek vagyunk, szépen minden a helyére kerül… a tantusz is.

Ezt onnan is tudom, mert láttam 2020. december 21-én felkelni a napot. A Fény születésének idején, a téli napfordulón mindig útmutatást és előrejelzést kapunk a következő évben várható energiákról, mégpedig akképpen, ahogyan aznap reggel a nap felkel.

Voltam már tanúja ragyogó tiszta fénynek, mely a következő év tudati fejlődését vetítette elő. Láttam már ködös hajnalt is, hol a nap rejtve maradt… az eljövő év is titkokkal és nehézségekkel teli volt.

Most ugyan ködös reggelre ébredtünk, de szívem tele volt reménnyel és csodavárással… és igen, megtörtént! Egy kicsiny ablak nyílt a felhőkön, melyen át a nap magenta színű (tényleg az volt) korongjának részlete látszott… előszőr csak a teteje, mintha egy sapka volna, majd a közepe, és mosolygó szájként az alsó része, mindig csak a harmada, majd eltűnt a felhőkben.

Ez azt jelenti, hogy idén, azaz a 2021-es évben részleteiben mutatkoznak meg a dolgok, azaz ne legyünk elhamarkodottak az ítéletekben. Türelemmel várjuk meg, míg minden részlet feltárul, míg minden információ a birtokunkba jut, az eleje a közepe és a vége is. Nézzünk a fizikai dolgok mögé, hogy lássuk a szellemi irányítást, hiszen a mi tér-idő rendszerünkben mindennek szinkronban szükséges lennie a megvalósuláshoz!

A másik fontos jel a nap magenta színe! Sokszor láttam már felkelni, de ilyen színűnek még nem. Szellemi szimbólumában a magenta az éteri védelem színe, mely nem engedi, hogy energetikai támadás érje el a fizikai szintet. Kicsit olyan, mint a Föld ózonpajzsa, ami megvédi a rajta élőket a káros sugárzástól. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon erős védelemben vagyunk, melyet szellemi szintről kapunk, a minket segítő univerzális erőktől. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy visszaélhetünk vele és bármit megtehetünk, hanem azt, hogy nagyon fontos ez az időszak és az emberiség minden lépése a teljes teremtési rendszer szempontjából. Mindaz, amit most hittel és felelőséggel teszünk, azon áldás van!

 

20201221

 

 

Mostantól, 2025-ig egy összefüggő, döntésünk szerint, minket elindító időszakban vagyunk, mint az autópályán a bevezető szakasz, a gyorsító sáv. Ez az 5 év dönti el, és higgyétek el, nagyon hamar elmegy, alig van időnk, mi lesz az emberiség további sorsa: felemelkedés vagy visszazuhanás?

Éppen ezért az isteni szabadság térnyerésének éve is ez, mely felelősségünk felvállalása nélkül elérhetetlen. 2021. a lehetőségek éve is, belső fejlődésünk és tudatosságunk szempontjából.

Olyan titkok tárulnak fel előttünk, melyek egyértelműen utalnak feladatainkra, vállalásunkra, de mint korábban írtam, csak részletekben, így össze kell raknunk a teljes képet.

Az ősi tanítások szerint a Szeretet kiterjesztésének és megélésének korszaka jön el (vagy a sötétségbe taszíttatottságé). Ezt annak az erőnek ébredése segíti bennünk, melynek neve kristálytudat… de ne szaladjunk előre.

Szóval az előbbi lehetőséget, azaz a szeretet korszakának térnyerését akkor élhetjük meg, ha felismerjük az egységbe tartozás és a közös célok fontosságát, az utóbbit, a sötétséget, ha továbbra is önös érdekek mentén, másokat bántva haladunk tovább. Az elkülönültség álcái (,hogy azt gondoljuk semmi közünk egymáshoz) tovább nem képesek tartani magukat, és ki előbb, ki utóbb, de mind rádöbbenünk erre hamarosan…

A 2021-es év lehetőséget nyújt, hogy tudatosan rálépjünk, vagy ha eltévedtünk kicsit, akkor újra visszalépjünk isteni utunkra (hiszen 2020. decemberében választ adtunk, merre is kívánunk menni tovább). Arra a fényútra, melyet magunknak készítettünk a megtestesülés ösvényeként, s mely visszavezet Önvalónkhoz, szellemi tudatosságunkhoz.

Ebben krisztusi lényünk segít, az az Emlékezet (isteni Tudat), mely összeköt Önmagunkkal inkarnációkon, tereken és időkön át a Mindenségben.

Választhatunk szabad, tiszta szívvel mit szolgálunk: a Fényt Önmagunkon át, vagy a félelmeinket a körülményektől vezetetten?

Fontos, hogy ebben az évben figyeljünk a jelekre és engedjük, hogy a szellemi Világok segíthessenek, irányt mutathassanak. Felejtsük el az elkülönültség látszatát, hiszen mindent átitat a Szellem tiszta szubsztanciája. Nekünk csak engednünk kell, hogy vezessen lelkünkön át, szív szinten.

Én döntöm el… Te döntöd el… Mi döntjük el!

Most a 2021-es év előrejelzéséhez segítségül hívom a számok, bolygók, szimbólumok, és a szellemi közlések útmutatásait.

Kicsit de ja vu-m van… mintha 2012 jönne új köntösben, csak a számok sorrendje változott (ez fontos!). Kapunk egy új esélyt arra, hogy jobban, tudatosabban éljük meg.

 

a95e74bf65ed35092e65fa572b0b0a76

 

2021 év száma az 5.

Egyszerű számtan, csak össze kell adni a számjegyeket… de mint tudjuk, minden szám egy szimbólum, egy misztikus esszencia, így jóval több mint mennyiség, sokkal inkább minőség!

Az 5-ös misztikája a változásban, a szabad választás erejében rejlik, de csakis akkor, ha jelen van a felelősség, másnéven, önfegyelem, mely isteni magasságokba emeli és nem a szabadosságba taszítja az embert.

 

Az év minden számában benne van ez az üzenet:

A két kettes a dualitás határait jelzi, melyet megélhetünk emberi valónkban, fizikai valóságunkban, mint fent vagy lent, kint és bent, jó és rossz, világos vagy sötét értelmezéseként. A yin és a yang szimbóluma, mely a fizikai terekben kihúzódik a tér határaira, ezzel is jelezve a „mozgásterünket”. Mintegy keretet ad az élethez, mint a létezés anyagi oldala. Ugyanakkor a 2-es szám az akarati energiákat is tartalmazza. Mozgatja a döntés erőit, az érzelmi intelligenciát, mert benne van a bölcsesség energiája. E nélkül nem tudnánk választani. Ezzel az összehasonlítással vagyunk emberként képesek megtalálni saját utunkat.

Most képessé válhatunk szellemi ismereteink által látszólagos kereteinkből kilépve egy újfajta megvalósításra, amikor mi döntjük el, mi a jó nekünk! Megengedhetjük magunknak, hogy úgy gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk, ahogyan mi szeretnénk, saját elhatározásunkból, kényszerek nélkül, Szív vezérelten!

Tehát a keretekből most Önmegvalósítás születik, megélhetjük szellemi szabadságunkat azzal, hogy felvállaljuk teremtésünk felelősségét, hiszen az éremnek két oldala van… oka és okozata is. Ezzel új alapok képződhetnek, de egy belső irányítással, mely az évszám végén található.

 

Az 1 az isteni szám, az Egység, a Mindenség száma. A bennünk lévő vezérlő erő, Teljességünk. Ez maga a kezdet, az Őserő, a Teremtés szimbóluma. Az energia száma, a mindent betöltő Isten-i szubsztancia. Mikor egységként éljük meg a létezést: a mindennel és mindenkivel való kapcsolatot. Ez a tiszta tudat ereje. Ennek kell belül feltárulni és a világban vezetni bennünket, hogy a fizikailag érezhető dolgokat átlátva átszellemesíthessük az anyagot, azaz végül mindig visszatérünk az egységbe. Ugyanakkor az 1 az ego száma is, így figyelnünk kell arra, hogy a tudati vagy az elmebeli irányítást kapcsoltuk be vezérlésként. Könnyen „robotpilóta” üzemmódba kapcsolhatunk, melyben az ego lefuttatja a hitrendszeri programokat és újra a megszokások terében lehetünk, agyő szabad akarat.

 

A nulla a számmisztikában a gyökeres változásokat jelöli. Nekem azt tanította Jézus, hogy a nulla megerősítő, vagy kihívásokat jelentő szimbólum. Ami előtt áll azt erősíti, ami mögött van, abba próbákat, szembesítő energiákat tesz.

A számkód most 2 0 2 1 .

A nullát két 2-es öleli körbe, azaz ami a dualitásban eddig nehézség (próba, feladat) volt, az lesz most a segítségünkre, mint tapasztalat, választási lehetőség. A végén pedig 1 nevezőre jutunk, azaz egységet teremtünk. Ugyanazok a számok, mint 2012-ben, de most kiléphetünk a kényszerekből, dönthetünk jól, új határokat állíthatunk fel, nem kell a komfortzónában maradnunk.

Mint korábban is kiderült, ha az évszámban szereplő értékeket összeadod, az 5-ös számot kapod. Ez az Univerzumban az ember, az Istenember száma. Az isteni tudományokat, tudatosságot is jelöli: a misztikum és az emlékezet száma is. Ebben az évben ez a misztika válhat valóságunkká, emberi tudatosságunkat a szellemi magasságokba emelhetjük, hogy újra képessé váljunk emlékezni Önmagunkra.

 

Ugyanakkor az 5 a kvintesszencia, az Akasha száma is, a mágikus ötödik elem, mely az isteni tudatosság fénye mindenkiben. Ez a tudat készen áll arra, hogy az emlékezetben lévő tanító erők megértése, a múlt tapasztalatai okán (akár a kollektív emlékezetből merítve) választást adjon, hogy újra alkothassuk az életünket.

Így megmutathatjuk, mi az igaz szándékunk: a Fényt követjük minden gondolatunkban, érzésünkben, tettünkben, vagy nem?

Belső szabadságunk megélése külső felelősséggel jár. Ezért írtam, hogy ezt az évet önfegyelem nélkül nem tudjuk végigcsinálni. Itt most olyan helyzeteket kell megélnünk, melyekben a függés és a függetlenség egyensúlyát szükséges megteremtenünk. Önállóan kell döntenünk és cselekednünk, tudván azt, hogy mindezzel a közösséget is szolgáljuk, vagy romboljuk.

Az 5-ös a szabadság száma, de nem a szabadosságé, az élményhajszolásé, a hedonizmusé. Az elismerés utáni vágy ne tegyen függővé téged! A megfelelési kényszer karmát teremt és nem old! Ugyanakkor ez az erő arra vár, hogy megéld. Ha nem engeded szabadon önmagad bezárt részeit, még mélyebb kényszerekbe, illúziókba, szenvedélyekbe taszíthatod magad.

Az 5-ös a nevetés a humor száma is, úgyhogy jó sok mémet (a mém digitális fájl, mely állhat egy szólásból vagy viccből, egy pletykából, egy módosított, vagy módosítatlan képből, egy egész weboldalból, videoklipből vagy animációból, vagy egy meglepő hírből) láthatunk még… amire szükség is lesz a nehezebb időkben. Úgyhogy nevess! Akár magadon is. Nézz vicces képeket, filmeket és hagyd a nevetőizmaidat erősödni. A humor karmaoldó minőség…

Mi vezethetjük csak magunkat a szabadság hazájába, de a felelősség botjára kell támaszkodnunk közben.

 

 

m05

 

 

Az 5-ös szimbóluma a Tarot kártya Főpapjáé!

A kártya másik neve Hierofant – az, aki a fény felé vezet!

 

Ezért 2021. a Fény hitének éve is! A bennünk ragyogó kristálytiszta Istentudat térnyerését hirdeti.

 

Mire is képes bennünk a Főpap ereje?

 • egyensúlyba hozni az ellentétes erőket
 • bölcsen vágyni, azaz a szívbéli vágyakat követni
 • az egyszerűség isteni mintáját érteni
 • közvetíteni ég és föld között
 • megláttatni és kioltani a félelmet
 • szó (belső hang) által tanítani
 • nyitottságra, befogadásra, elfogadásra hangolni
 • bízni a kegyelemben, megerősíteni a hitet
 • etikát és erényt összehangolni, morális értékek tudatában lenni
 • isteni törvényeket tisztelni és betartani
 • önbizalmat erősíteni, megérzéseinket követni
 • spirituális keresésre hangolni
 • önnön lelkiségünket elfogadni
 • önmagunk mesterének lenni

 

Mottója: szívem hangjára hallgatok, belső tanítómat követem!

A bennünk élő bölcs mester, aki szereti amit vall, és azt vallja amit szeret!

 

astrology cronos fertility  

 

Bolygószimbólumok szerint 2021 a Szaturnusz éve.

 

Ő a nagy tanító, aki szigorú de igazságos. Ő az idő ura, Kronosz, és a karma ura, aki elválasztja és össze is köti az időt és az időtlenséget, a teret és a tértelenséget. Ő a határ az elmetudat és a szellemi tudatosság között, összeköti a létet és a nem-létet.

Mikor megérkeztünk a naprendszerbe, hogy földi utunkat megkezdjük, Ő adta át nekünk a felejtés kupáját, melyből kortyolva tudatunk egy része homályba burkolózott, hogy csak arra figyelhessünk, ami itt és most a feladatunk. De ő itatja ki velünk minden inkarnáció utáni hazatérésnél az emlékezés poharát is, hogy láthassuk, hogyan is sikerül mindez.

Szaturnusz a Föld elem erejében dolgozik, így minden ami szilárd, kemény, fizikai, anyagi dolog, az ő uralma alatt áll… ezért ami nem rugalmas, eltöri. Így, ha te ragaszkodsz és keményen feszítesz, összetörhetsz… ha engedsz és hajlékony vagy, azaz bízol az isteni gondviselésben és hagyod, hogy dolgozzon, együttműködsz a karmáddal, vállalt feladatod útján haladsz, törhetetlenül.

Szaturnusz gyökeres változásokat hoz, mert szembe nézet! Mivel? A félelmeinkkel. Mindazzal, amit meg kell haladnunk magunkban ahhoz, hogy kiléphessünk az illúziók szorításából. Ő a rendrakást hirdeti: itt az ideje, hogy minden tisztán a helyére kerüljön a tudatban és ezáltal az életben is.

Ez az év egy karmikus mérleget von bennünk. Szaturnusz, mint a Karma Urainak végrehajtója, egy hitrendszeri tisztítást indít el bennünk. Hogyan? Elénk teszi mindazt, amit meg kell látnunk, meg kell értenünk. Bizony, muszáj lemenni a pincébe lomtalanítani…

Ugyanakkor hatalmas kegyelem részesei is vagyunk, hiszen a Fény születésének hajnalán Szaturnusz (a Megpróbáló) és Jupiter (a nagy Jótevő) egymásba karoltak, és beléptek a Vízöntő jegyébe. Így biztosak lehetünk benne, hogy bármi is történik velünk az szerencsés véget ér.

Bár a Vízöntő kor beköszönésére még várnunk kell (pár száz évet), de most átléptük a küszöbét, csak beljebb kell mennünk.

Az biztos, hogy nagy érzelmi tisztulások lesznek, de megláthatjuk kapcsolatainkat egy másik szemszögből is. Ha lépni kívánunk, azt most megkönnyíti nekünk a Vízöntő ura, Uránusz (az Új korszakok hírnöke).

Nagyon fontos most, hogy összefogjunk és egymást segítve, együtt cselekedjünk… aki leszakad könnyebben sérül.

Az egész év egy gyökeres változás, átalakulás… lehet, hogy először belül láthatatlanul, de vigyázz, robban! Egy szellemi-, lelki-, és testi forradalom kapuját léptük át. A régi struktúrák lebomlanak (azért ez időbe telik), megmutatják nekünk 2021 erői, hol is vagyunk elakadva, „begyepesedve”! Megláthatjuk, hol kell változnunk, változtatnunk, újítanunk…

Mire is figyeljünk akkor ebben az évben?

 • tanuljunk a korábbi hibákból és ne folytassuk azt, ami bánt minket
 • éljünk figyelmesebben arra mit teremtünk, legyünk tudatos megélői életünknek (ezt segíti, ha szervezettebben végezzük a dolgunkat, hát osszuk be jobban az időnket, legyen magunkra is figyelmünk, energiánk)
 • törekedjünk önmagunk és mások elfogadására (olyannak amilyenek)
 • lássunk a felszín mögé, keressük az igazi okokat, a szellemi törvényszerűségeket
 • gyarapítsuk önmagunkat szellemi, lelki és fizikai síkon is
 • tartozzunk valahová (segítő közösség)
 • fogadjuk el azt, ami itt most van, akkor cselekedhetünk
 • örüljünk minden lehetőségnek, hiszen a fejlődést kínálja
 • vállaljunk felelősséget magunkért, és minden teremtésünkért
 • legyünk empatikusabbak, hiszen mindenki a saját feladatát végzi itt a Földön, úgy, mint mi is
 • mennyiség helyett válasszuk a minőséget, ne kapkodjunk, adjuk meg mindennek a módját
 • a szabadság és az önfegyelem egyensúlyából teremtsünk

 

 

Szaturnusz beavató bolygó... nem véletlenül visel glóriát (gyűrűt). Most mi is végigmegyünk a tudati kristálybeavatás 12 állomásán.

 

saturn1

 

 

2021-ben is minden hónapban egy belső beavatással, lényünk egy újabb aspektusának felfedezésével lehetünk gazdagabbak.

Ez az év a bennünk működő kristálytudatosságot ragyogtatja fel!

 

Mi is a kristálytudatosság?

Az az egységes tudati mátrix, mely minden módosult tudati rendszer alapja, maga az isteni intelligencia, mindenek emlékezete. Az Akasha mátrixa.

A kristálytudat képes befogadni, tárolni és feldolgozni olyan információkat, amiket mostani, emberként működtetett tudati szintjeink nem értelmezhetnek. Egyszerűen nem ismerik fel, kívül esnek az érzékelésük tartományán (mint pl. az ultrahang a fülnek). A kristálytudatosság a szellemi megértés szintjeire emeli a tudati tartományokat, mert energiarezgései a fluid kristályrácsok (a tudati frekvenciákat hordozó rezonancia) következtében minden tudati jelet értelmezni képesek.

Ennek a tudatosságnak a szintjei a kristályrácspontok elhelyezkedésével és távolságának arányaival fejlődnek tovább. Módosulatai alakzatának megfelelően több dimenziót képesek egyszerre befogni és kezelni. Úgy képzeljük el, mint egy tudati kaleidoszkópot, melyben több dimenziós összefüggések állnak össze képpé… így egyszerre kommunikálnak minden valóságunkkal.

A benned működő kristálytudat pontosan látja és érti mit csinálsz pont most a szellemi és a lelki tartományaidban is.

 

Ez az év, 2021 a kristálytudati rezonanciák új szintjére való belépést segíti, azaz a befogadott információk tudatos programokká, majd testi valósággá válnak.

Az átalakulás folyamata már a felsőbb dimenziós létezésünkben megkezdődött. Ahogy rezgéseink emelkedésének jóvoltából mi is feljebb lépünk, szinte belesimulunk abba a magasabb tudatunkba, amit akkorra már előkészítünk magunknak. De ehhez az alapot, azaz mostani tudatszintünket és energiamintázatunkat, fel kell kellően készíteni. Ez az átalakulás folyik most… a felsőbb csakrák kristályosodásán keresztül az alsóbbakon át, a fizikai test Dns-szintű transzmutációjáig.

Miért csodálkozunk, ha furcsán, fáradtan, vagy éppen túlpörögve érezzük magunkat?

Segíthetjük az átalakulás egyenletes lefolyását, ha eleget mozgunk, pihenünk, meditálunk, és tudatosan befogadunk, azaz ellenállás nélkül megnyitjuk magunkat kristály-tudatunk integrálása előtt.

A beavatási folyamat megélésében segít, ha aktiváljunk a kristálymeditációs terünket. Ez az energiatér felébreszti a rendszerünkben azokat a fluid-kristály rezgéseket, melyek képesek lefordítani (dekódolni) a Kristálytudat szimbólumait. Az aktivizáló meditációt itt találod:

http://www.kristalycsakra.hu/index.php/meditaciok1/197-kristalymeditacios-ter-aktivizalasa1

 

 

A kérdés most az: Készen állunk-e újra magunkhoz vennünk isteni Emlékezetünket, mely leplezetlenül feltárja származásunk, létünk minden igazságát? Készek vagyunk-e változni is, nem csak várni a változást?

Minden hónap elején megkapunk egy energiát, mellyel egész hónapban gazdálkodhatunk, ezért minden hónapban egy-egy aktiváló meditációt fogunk együtt elvégezni, ahol az eddig beaktivált fénytest és csakrarendszer segítségével, a bennünk működő tudati vezérlő kristályokat kapcsoljuk új rezonanciára.

 

akasha11

 

Mire figyeljünk hónapról hónapra? Lássuk a legfontosabb aktiváló kódokat:

 

Január:

A választás hónapja. Olyan erőket vehetünk magunkhoz, mely az egész évünket meghatározza. Vezérlő erőként segít majd az előttünk álló feladatok megoldásában, csak el kell döntenünk, hogy végigmegyünk a Fény útján. Ez a hónap lehetőséget ad, hogy saját magunkba nézve, tisztán kijelentsük a szellemi világok felé, milyen utat választunk. Most megtehetjük önmagunknak azt a felajánlást, ami isteni tudatosságunk beengedésének és irányításának elfogadása. Ezzel elfogadjuk azon képességeinket, melyek a szellemi úton továbbvezetnek minket. Ehhez azonban feltétlenül meg kell nyílnod az isteni felé.

A hónap energiája: a DÖNTÉS ereje, mely képessé tesz szellemi tudatosságunk használatára, ha beengedjük.

 

Február:

Az érzelmi erők hónapja, melyben megtanulhatunk isteni érzelmeink által vezérelten élni. Ezek olyan magasrendű energiákkal átitatott erények, melyeket fel kell fedeznünk önmagunkban. Ezek nem ragadnak le a földi ember érzelmi rezgéseinél, hanem kiemelnek bennünket erről a szintről, hogy tiszta felismeréseket tehessünk.

A hónap energiája: az ÉRZELMI TISZTASÁG ereje, mely felemel bennünket a megélés szellemi szintjeire.

 

Március:

A tiszta akarat hónapja. Olyan beavatásokon és próbákon át vezet, melyek összetéveszthetetlen jeleken át mutatják meg nekünk igazi vágyainkat, melyekért tennünk kell. Ha nem bontakoztatjuk ki magunkban isteni teremtő erőinket, akkor azok megvalósulás híján elkeseredéssé válhatnak bennünk. Most már élnünk kell ezekkel az erőkkel tudatosan és felelősségteljesen.

A hónap energiája: az ISTENEMBER TEREMTŐ ERŐINEK felismerése önmagunkban, melyek tisztán szívvel használhatók.

 

Április:

A teljességbe hozatal, a harmónia hónapja. Olyan változások várhatóak, melyek bennünk az isteni és emberi erőket összhangba hozzák, hogy összekapcsolhassanak szellemi tudatosságunkkal. Most már emberként nem az ego irányítását kell alapul vennünk, hanem felismerve szellemi fényünket, át kell vennünk a kormányt, és szellemünk kezébe adnunk, saját akaratunkból, tudatosan. El kell kezdenünk tudatosan megélni önmagunkat és felismerni, mi az, ami megbontja bennünk testi, lelki és szellemi harmóniánkat. Mély belső nyugalomra, békére lelhetünk általa. Ekkor már nincs hatalma felettünk manipulatív külső irányításnak.

A hónap energiája: a HARMONIKUSAN MEGÉLHETŐ LÉTEZÉS kibontakozása bennünk, a Minden ereje így elérhető számunkra.

 

Május:

A felismerések hónapja. Olyan igazságok jönnek felszínre az események kapcsán, melyeket eddig nem akartunk feltárni magunkban. Féltünk tőle, mit mutathat rólunk és világunkról. De ezek az elnyomott erők nem bántani, hanem segíteni akarnak a tiszta felismerésben. Ha valamit tagadunk, eltávolítjuk azt magunktól és nem tudunk vele mit kezdeni. De ha megvizsgáljuk a szeretet szemén át, akkor felismerhetjük, mi tartott eddig vissza minket a tudatos megértéstől. Istenember létünk e felismerések nélkül nem tud igaz önvalónkká válni. Az isteni Igazságot nem lehet elkendőzni többé se bennünk, se körülöttünk. Rajtunk áll, készek vagyunk-e szembenézni vele. Isteni erőink segítenek. Nagy változások várhatóak ebben a hónapban minden téren. Emberünkben, érzelmeinkben, gondolatainkban és fizikai tereinkben, kapcsolatainkban is.

A hónap energiája: az ISTENI IGAZSÁG TISZTA ELFOGADÁSA életünkben (létünkben), mert ez az alapja a Szeretet Rendjének.

 

Június:

Az odaadás hónapja. Képes vagy-e önvalód teljességével benne lenni minden pillanatban? Mi akadályoz meg még a tisztánlátásban magaddal kapcsolatban? Önmegvalósításod addig nem történhet meg teljesen, míg önmagadon át nem tudsz hű lenni lényedhez, a létezés alapjához: isteni eredetedhez.

Be kell bizonyítanod önmagadnak (nem másnak vagy Istennek), hogy teljesen átadtad magad a Szeretetben való létezés felismerésének. Amit elképelsz, e nélkül nem válhat valóra benned, mert kétségek ébredhetnek. Meg kell valósítanod a teljes odaadást Isten felé: Nem a magamé vagyok, Istené vagyok! Ezzel fogadtad el teljesen Önmagad, hiszen Istennel eggyé váltál hitedben.

A hónap energiája: az isteni HŰSÉG FELISMERÉSE önmagunkon át, mert ez kapcsol össze a Teljességgel.

 

Július:

A tudás feltárulásának hónapja. Amit eddig megtapasztaltál, az mind lényeddé válva segít most már téged. A Tudás újabb kapui nyílhatnak ki benned. Olyan összefüggések válnak részeddé, melyek mindig is segítettek téged a szellemi szintekről, csak eddig nem érthetted meg ezeket. De most sejt szinten nyílnak ki azok az emlékezet-kódok, melyek már a felismerést juttatják el hozzád. Lényed memória-blokkjai, az isteni eredet rezgései elkezdenek működni.

Már nem tudod letagadni, ami benned nyilvánvaló: része vagy a Mindenségnek, isteni létezésed okán. Minden és mindenki hat a Létezésre, s belőle részesül teremtése szerint.

A hónap energiája: a LÉTEZÉS BÖLCS VEZÉRLŐ EREJÉNEK befogadása, hogy belső bölcs erőnk mesterré avathasson minket.

 

Augusztus:

Az elfogadás hónapja. Létezésünk aspektusainak elismerése és befogadása folyik. Minden inkarnációnk által tanulunk és fejlődünk, így azok tudásai és tapasztalatai erősítenek bennünket. Ezen erőkhöz viszont csak tudatos elfogadással és megértéssel férhetünk hozzá. Gyermek kezébe nem adnak kést... Viszont, ha készen állsz, olyan életek energiái nyílnak ki az Emlékezet által, melyek segítenek a tudatos fejlődés útján téged. Földi és szellemi szinten is nagy találkozások részese lehetsz. Azok a lelki erők, melyek benned már az elfogadás energiáival átitatottak, megmutatkoznak és feloldják a régi sérelmeket. Ha ehhez szükséges egy találkozás, akkor az megtörténik. A Létezés bennünk így teljesedhet ki ezen elfogadás és megértés által. Nagyon fontos a hónapban, hogy kerüld a tagadást, mert azzal eltávolítod magadtól a megértés lehetőségét.

A hónap energiája: ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA és a LÉTEZÉS értelme, hogy megértéssé válhasson bennünk a hit.

 

Szeptember:

A megbocsátás hónapja. A beáradó erők segítenek, hogy isteni lényünknél fogva felismerjük kötöttségeinket és ragaszkodásainkat. Elengedhetjük azokat a kipányvázó energiákat, melyekkel önmagunkat kötöztük meg önvádból, sajnálatból vagy túlzott büszkeségből.

Az az isteni erő, ami most a segítségünkre van képes a karmikus terheket feloldani lélektereinkben. Krisztusi fényről van szó. A Megbocsátás isteni erényéről. Gyakorolni az tudja, aki magában már beteljesítette a megbocsátást és felszabadította Önmagát.

Míg te raboskodsz a fogadalmak, a harag vagy a félelem falai között, nem tudsz szabadon dönteni, kényszerek uralnak. Amint felismered, milyen akadályok állnak Önmagad útjában, már képes leszel megszüntetni azokat. Ez csak a megbocsátás felszabadító erejével lehetséges: MEGBOCSÁTOK ÖNMAGAMNAK MINDENÉRT TISZTA SZÍVEMBŐL, IGAZ LELKEMBŐL!

A hónap energiája: a MEGBOCSÁTÁS feloldó erejének térnyerése, hogy élhessünk isteni szabadságunkkal.

 

Október:

Az egyesülés hónapja. Tanítása a test, lélek szellem aspektusainak felismerése a tudatos létezés által, hogy megnyithassuk a lélek és szellemkapukat önmagunkon át, EGYségbe kerüljünk ezáltal Önvalónkkal. Ez az egység a folyamatos Teremtés Fényeit közvetíti minden síkunkon át. Fluid kristályfények áramlanak végig léttereinken, de ezek információk, csak akkor értelmezhetőek, ha tudatunk már kész befogadni őket. Isteni kristályerőkkel olvadhatunk össze, melyek létezésünk magas aspektusaiból áradnak reánk. A kristályinformációk megértéséhez ki kell nyíljon bennünk azok befogadó tere. Ha ezek a területek blokkoltak vagy zártak, akkor kinyílásuk sokszor fizikailag is érezhető, hiszen ezek a fények a fizikai testünket is alakítják, finomítják rezgéseikkel. Az Egység igazból Önmagunk elfogadásán át történhet meg, hiszen amíg tagadjuk ezt az összetartozást, a kapuk nem tudnak megnyílni bennünk. Amint azonban az elfogadás feltárja Önvalónkat, ezek a Fények egységbe hozhatnak tudatosságunk kristályinformációi által.

A hónap energiája: az ISTENI EGYSÉGBE TARTOZÁS elfogadása, hogy megérthessük feladatunkat minden szinten.

 

November:

Az Öröm hónapja. A létezés öröme, a megélt tiszta isteni boldogság. Igazából ezért jöttünk emberként a Földre, hogy megtaláljuk létezésünkben az örömöt és boldogok legyünk. De amíg csak kifelé figyelünk, csak külső boldogságot kaphatunk, mely nem tartós. Ahogy a külső körülmény megváltozik, halványul vele az érzés is. De ha ezt a Létezésben éljük meg és magának az Életnek örülünk, akkor egy olyan örömforrás nyílik meg bennünk, mely az isteni Létezés örömére kapcsol bennünket és állandó forrása lesz megéléseinknek. Ennek a forrásnak a feltárulása történhet meg bennünk, ha felfedezzük, honnan kapcsolódunk hozzá. Tiszta belső szívbéli Fény-kapoccsal, vagy emberi mivoltunk érzéseivel?

Mit kell tennünk a felismeréshez? Csak figyelnünk arra a belső finom, de elmúlhatatlan érzésre, mely ujjong minden létezésre és annak megélésére: a LÉT ÖRÖMÉRE!

A hónap energiája: az ÖRÖM FELISMERÉSE mint természetes létállapot, hogy megérthessük minden pillanatot boldogan megélni születtünk.

 

December:

A Szeretet hónapja. Bizonyíthatjuk, mit tanultunk az év során. Minden isteni erény és erő igazán csak a Szeretetben használható, mert a Létezés alapja ez: SZERETETNEK LENNI. Olyan Szereteterőt kapunk, mely bennünk megmutatja a Szeretetet, akár látványos, akár elrejtett.

Ebből felismerhetjük Önmagunkat és azt, hol nem tud bennünk ez a Fény kiteljesedni. A Szeretet segít, hogy hozzákapcsolódjunk a Mindenség erőihez és magunkban elfogadjuk szeretetünket.

Isten feltételek nélkül szeret minket, gyermekeit. Kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy mindannyian szerethetők vagyunk?

Olyan helyzetek állnak elénk, melyben mindezt megmutathatjuk és önmagunk előtt nyilvánvalóvá tehetjük: Szeretetben születtünk, ez Létünk alapja. Bennünk kitörölhetetlenül ott van, csak a lepleket kell leszednünk erről az igazságról.

A 4 adventi héten erről mind bizonyságot tehetünk…

A hónap energiája: a SZERETET elfogadás ÖNMAGUNKNAK, hogy megszülethessen bennünk újra isteni VALÓNK.

 

DF51AE82 5373 4FB5 B453 F4557A177C02 652x652

 

Ahogy elolvastad az üzenetet, olyan érzésed lehet, mintha egy csakra újra aktiváláson mentél volna végig. Hasonló energia-beavatás történik az évben. Rendszereinket egy új vezérlésre állítják rá, mely most már nemcsak az ismert alapcsakrákon, hanema 12-es rendszeren, és azok szellemvezérelt kristályenergiáinak rezgésein működik majd. Energiakapuink megnyílnak egy új erőre, ami a fizikai, lelki és szellemi kapcsolatot összetartva a Szeretetfrekvencián működik.

2021 áldott, felismerésekben gazdag és tudatos megértéseken végigvezető év. Nem lesz mindig sétagalopp, mert a tudatossághoz sokszor előbb bizonyítanunk kell (önmagunknak). De nagyon sok szellemi ajándékot kapunk és mire eljutunk az utolsó hónaphoz, visszatekintve már egy teljesen új önmagunk leszünk.

A változás folyamatos, az emelkedésben már benne vagyunk, de ahhoz, hogy belépjünk a Szeretet Földjének energiáiba szeretetteli összefogás és egységes akarat kell.

Ennek pillanata akkor jön el, mikor a Szívek végre összekapcsolódnak a Szeretet erejében!

Áldott, tudatosodásban gazdag, boldog 2021-et.

Pusztai Orsolya – lélekmentor

www.kristalycsakra.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés