fohasz festmeny

A pünkösdi misztérium

Pünkösd a Szent Szellemi kiáradásának ünnepe. De mit is jelent mindez nekünk?

Ha szívünkkel élünk és figyelünk, olyan összefüggések tárulnak fel előttünk, melyek az isteni erők összefüggéseibe adnak betekintést, és segítségükkel a bölcsesség tudatosságába beavatást…

A világot a Szentháromság ereje, az Atya (Teremtő Isten), a Fiú (Jézus) és a Szentlélek (Isten anyai, a kiáradást befogadó, és neki teret adó minősége) egysége hatja át. Ezen egységes erő tartja mozgásban a teremtés folyamatait.

Atya nélkül nem értjük meg a Fiú üzenetét, Fiú nélkül nem jutunk el a Szentlélekhez (vagy isteni értelmezésében a Szent Szellemhez), a Szent Szellem nélkül pedig nem élhetjük meg Atya és Fiú EGYségét.

Atya maga a Létezés, mely kiáradó és Mindenséget teremtő, végtelen ERŐ.

A Fiú mindezek megértése, annak a Tudatossága, hogy Atya kegyelme és szeretete végtelen.

A Szentlélek mindannak a tudatosságnak a befogadása, amivel értelmet nyer életünkben az isteni Erő és Szeretet. Csak ezen erő által érthetjük meg a magasabb értékeket, a kegyelmet, a hitet és fogadhatjuk be magunkba az isteni erényeket.

Az egy kettővé lett, de a három egy magasabb megértésben újra Eggyé tett mindent Bennünk!

 

icon-celtic-trinity-jim-harris

 

Az Atya a Fiú által lett láthatóvá, de a Szent Szellem által vált e két erő bennünk újra eggyé…

Atya a törvény. A HIT.

A Fiú a Rend, melyben a Törvény megszentelődik. A REMÉNY. Az Út mely a Hitbe kapcsol.

A Szent Szellem az erő (a tér), mely a Törvények által Rend-et teremt. A SZERETET.

 

A Szent szellem teszi lehetővé, hogy az isteni törvények működjenek az Univerzumban, mert Ő maga a kiáradás, melyben megvalósul a Teremtés. Ő adott teret a teremtés folyamatának és ad helyet most is.

A Szent Szellem az Ideának, Isten első gondolatának (VAGYOK) megjelenése, mely szétáradt, teret adva a többi erőnek és ebből születő gondolatnak.

Pünkösd misztériuma nem mást jelent, mint ezen isteni erőnek a lehozatala és általa magunkban az égi és a földi ember összekapcsolása, Jézus vállalása okán.

 

A szellemi ember a teremtésben, Isten Szívében a fényből születve hallhatatlan, örök eszme.

A földi ember a test által a fizikai világban megtestesült eszme(eszmény)-kép, ezáltal múlandó.

Az égi Istenember és a földi én-tudat összekapcsolásával tudatosan megélhetjük Önmagunkat, mint isteni csatornát. Nem más ez, mint egy beavatás, mely összekapcsolja a mikrokozmoszt (földi ember), a makrokozmosszal (Istenember).

 

istenember

 

 Magunk leszünk Önnön tanítványaink, mikor beengedjük ezt a magas Istentudatosságot földi én-tudatunkig. Ilyenkor eggyé válunk, összeolvadunk a Mindenséggel és világunk az isteni Világ részeként megértéssé válik. Megtartjuk saját tudatosságunkat, de megértésünk már ezen túl, a szellemi Tudatosság tereiben értelmezi a velünk történteket.

Húsvétkor, Krisztus halálával az isteni Szeretet-Út dimenziókapuja nyílt meg az ember számára.

Ez Atya ajándéka gyermekei számára.

A Feltámadáskor, és azt követően Krisztus mennybe menetelkor az ember magába egy olyan új erőt fogadhatott, mely tudatosan erre az útra irányítja őt. Ez maga a krisztusi FÉNY/Krisztustudat!

Ez Jézus ajándéka az emberek számára.

Pünkösdkor pedig az emberben lévő krisztusi Fény (tudatosság) képes összekapcsolódni a Szellemtudattal, Isteni Fénnyel, hogy benne eggyé válva, saját akarata szerint bekapcsolódhasson a Rendbe, az isteni Törvények áramába.

Ez a Szent Szellem ajándéka az én-tudatnak.

Ha energetikailag nézzük, a koronacsakra megnyílásával magunkba fogadjuk a Tudatosságot, isteni világosságot/tüzet, melyet végigvezetve magunkban csakráról-csakrára, megtisztítjuk őket e szent tűzzel, és felébresztjük mindegyik isteni emlékezetét. Mikor leértünk az alsó gyökércsakráig, ott tudatosítva a Föld-kapcsolatot, mindezt visszavezetjük a Szívünkbe és egyesítjük az emberi, a lelki, és a szellemi szívtereket(vezérlést) Magunkban. Így válik eggyé bennünk Atya és Fiú, kint és bent, fent és lent, férfi és nő a Szentlélek/Szent Szellem által!

MI Magunk leszünk a Minden!

Gondolat, érzés és akarat egysége, hiszen a szellemben minden egységessé válik, mert minden különbség megszűnik. Végre megérthetjük és tudatosan elfogadhatjuk ezt az isteni EGY-séget Magunkban!

A Szent Szellem maga az Egység megnyilvánulása mindenben és mindenkiben. Annak a megértése, hogy minden és mindenki EGY!

Pünkösd éppen ezért a Világosság Ünnepe, a Szellemi világosságé!

Ünnepeljük hát tudatosan a Világosságot Magunkban és Mindenkiben, melyben megszületett újra Isten és Ember köz-ős-sége!

 

Áldással

Pusztai Orsi

2016. Pünkösd

www.kristalycsakra.hu

 

 

Pünkösd1

 

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés