mmentn} kristályerő

9 Kristálykapu beavatás - gyakorlata

 

Minden év májusában a szellemi világok olyan beavatási gyakorlaton vezetnek végig minket, mely az adott év tudati fejlődését hivatott előkészíteni, beindítani és elősegíteni. Idén is így van ez. Kristálytudatunk újabb frekvenciái nyitnak kaput elménk tereibe és energiarendszerünkbe.

A most előttünk álló beavatás olyan lehetőség, mely újabb kapcsolati pontokat nyit meg teljességünk szellemi, lelki és fizikai terei között. Olyan energiapályák, Fényszál-összeköttetések aktiválódnak, melyeken már kristálytiszta minőségű fluid-fény energia áramlik, melyet nem képes elhangolni „földi” rezgés.

Ahogyan rezgéstanilag is egyre fejlettebbnek mondhatjuk magunkat, úgy tudatosságunk is egyre szélesebb spektrumon képes érzékelni. Fizikai érzékszerveink jelzései már keverednek a lelkünk által közvetített benyomásokkal, így sokszor teljesen mást észlelünk, mint mondjuk a körülöttünk lévők. Ez egyéni fejlődés és hit(fejlettség) kérdése.

Ezeket azonban csak akkor tudjuk használni, ha tudatilag is „megértünk” az összekapcsolódásra.

Ehhez tiszta csakrákra és energiavezetékekre van szükségünk, valamint auraterünket is meg kell tisztítanunk és folyamatosan tisztán tartanunk.

A tisztításhoz rengeteg technika áll rendelkezésre. Az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb, ha meditációban ellátogatunk a tisztaság fényébe, és beállunk az angyali világokban található tisztító vízesés alá és hagyjuk, hogy mindenünket átmossa. Így ez a tisztító energia kimos minden szennyeződést a csakrákból, aurából és az energiavezetékeket is megtisztítja. Ezután kilépünk a víz alól és feltöltekezünk az energiatér gyógyító és harmonizáló fényeivel, majd visszatérünk.

Mindig kérjünk magunk mellé angyali segítőt, vezetőt…

 

A beavatási folyamat a következőképpen zajlik:

 

Kristálymeditációs tér aktiválása után felemelkedünk Énünk legmagasabb síkjára, ahol Atya-i engedélyt és áldást kérünk az aktiválásra. Kérjük meg Legfelsőbb Énünket, hogy mindenben vezessen bennünket.

Ha megkaptuk az engedélyt a beavatásra, egy tisztítási szertartáson esünk át (ez minden alkalommal megkapjuk, mert a kapun csak szellemi tisztasággal lehet belépni), ahol mindvégig a Szeráfok éneke kísér minket.

Miután a szellemi áldás fényében megtisztultunk és fényruhába öltöztünk, egy láthatatlan Fényfolyosó tárul fel előttünk. Ezt a folyosót csak szellemi látásunkkal érzékelhetjük, mert színt, formát nem látunk, csak energia-érzetünk van.

Belépve a folyosóra elindulunk, és nemsokára meglátjuk az első kaput, ami a folyosón belül, de annak mégis egy elkülönülő és látható részét képezi, ajtaja nincs, boltívként jelenik meg.

Minden kapu más és más kristályminőséget és rezgést (aktiváló kódot) tartalmaz.

Ezek a kristályok csak megjelenésükben és bizonyos rezgésminőségben hasonlítanak földi formájukhoz, de itt szellemi fénykristályként teljesítik be feladatukat.

Megnevezésük az éteri kristályok rezgéstani minőségét jelenti, ezért nem fizikai formájukban értendőek, hiszen hatásukat elsősorban magasrendű szellemi energiaként fejtik ki.

Ugyanakkor a fizikai formájukban megjelenő kristályokkal behívhatjuk azok éteri rezgésmintáját és rákapcsolódhatunk az adott kristálytudat-rész szellemi terére. Így tudjuk az energiákat mintegy fizikai-lelki integrációba hozni, de e nélkül is megtörténik a hangolás, ha tudatilag képesek vagyunk befogadni.

A beavatás folyamán napról napra, egyenként át kell kelni a 9 Kristálykapun, melyen átlépve 1-1 új, összesen 9 Kristályminőség-kód aktiválódik szellemi fényminőségen keresztül, lelki kapukon át az emberi energiatérben.

Érdemes a hangolást május első napján elkezdeni, és lépéseinket megfelelő időszakonként folytatni, hagyjunk időt az átrezgésre.

Amikor egy adott kapun áthaladtunk, a kapu energetikai terébe és annak Kristályfény rezgésébe (Világába) jutunk. Itt Felsőbb Énünk segítségével aktiváljuk az adott kódot és megnyitjuk a csatornát a szellemi és lelki kommunikációhoz. Ezután a folyamat magától megy végbe.

Mindenkinek egyéni élménye lesz… csak éljétek át szeretettel és elfogadással!

 

Majd a kódolás befejeztével megkeressük szellemi önmagunkat, egy csodálatos Fényoszlopot előttünk, és rajta keresztül leereszkedünk lelki, majd fizikai valónkba…lehozva magunkkal a rezgést, mely lelki terünkből íródik át folyamatosan fizikai rendszereinkbe.

Az átírás aura-, majd csakra-kódolás után jut el sejtrezgés szintig… így pár napot érdemes várni a következő kapun való átlépésig.

A következő napon ugyanígy felemelkedve és megtisztulva elindulunk és átlépünk az első kapun, de az továbbenged a másodikhoz, ami átlépésünkre aktiválódik. Most a második kapu beavatását éljük át, majd jövünk szellemi fényünk által vissza.

Következő alkalommal a harmadik kristálykapuig megyünk és azt aktiváljuk, de mindig végighaladunk a folyosón és átlépünk a már aktív kapukon ezzel is ismételve a rezgésüket…

Ezek olyan Kristálykód beavatások, melyek a szellemi szubsztancián keresztül nyitnak meg eddig elzárt (inkább azt mondanám általunk, magunk elől lezárt) lélek-tereket. Ezek a lélekterek mintegy felébredve elkezdenek olyan „vibrációkat”, rezgéseket küldeni, melyek újrahangolják fényterünket. Ezzel bekapcsolják fénytesteink azon funkcióit, melyek az Új test kialakítását vezénylik tovább.

Ez az Új test egy finomabb, átminősült „fizikainak nevezhető anyag”, mely a magasabb rezgéstartományban, dimenzióban állandósul, addig pedig folyamatosan alakulóban van.

 

áldás7

 

Megfigyelted milyen élettani változások mennek/mentek végbe benned? Hogyan alakult át az étkezésed mennyisége és minősége? Milyen tevékenységeket részesítesz előnyben? Hogyan viszonyulsz a természethez? Minek tudsz mostanában örülni?

Érdemes visszanézni az elmúlt egy-két évet…

Amikor már mind a 9 kapun átléptél, a kapuk egyesülnek és egy gyémánt folyosót alkotnak.

 

A folyosó végén egy újabb de sokkal hatalmasabb kapu vár, a tizedik. Ez egy külön beavatás, mely a rendszer beindulását jelzi…

Ezen a Kapun már ajtó is van (általában kétszárnyú aranykapu), ami csak akkor tárul fel, ha a beavatások rendben végbementek.

Ha nem tudsz belépni, akkor menj végig annyiszor a gyémántfolyosón és lépj át minden aktiválódott kapun sorban (naponta csak egyszer), amíg fel nem tárul a végén az Aranykapu.

Ha úgy érzed valamelyik kapu alatt meg kell még állnod, tedd meg és engedd, hogy átjárjon a rezgése!

Ha már minden kristály-kapu átenged, feltárul az ajtó.

 

Lépj be és fogadd el, ami az Arany-Kapu mögött vár…

Ez jelzi majd neked, hogy végbement a beavatás és elindult az átírási folyamat.

Ne siettess semmit, hiszen a beavatás egyéni módon történik mindenkinél. Ha biztos alapot szeretnél, légy türelmes és állhatatos. Meglesz a jutalma…

tudat7

Mielőtt átlépsz egy kapun, olvasd el annak energetikai üzenetét és hangolódj rá rezgéseire. A kapuk a Kristálytudat összefüggő tanításait és vibrációit tartalmazzák, melyből te abban részesülsz, amire fel vagy készülve. Miközben elolvasod a kapu minőségét és kódjait, engedd, hogy érzéseidben összakpcsolódj vele, már meditáció előtt. Így a kapu tudatossága vezet majd végig téged a beavatáson.

Légy türelmes, ne siess és ne várj el semmit. Egyszerűen éldd meg!

 

KAPUK (4 egységet képviselnek):

I. O: Bekapcsolódás a Teljesség energiáiba

1. KAPU – Opálkapu

Beavatókódok:

Negatív érzelmek, a félelem elengedése – az intuíció átfordítása tudássá. Hit energiák megerősödése és kinyilvánításuk (elsősorban önmagunk számára) segítő energiáinak befogadása. Egyensúly megtalálása. A többi beavató-kód befogadásának előkészítése.

II. KA: KA csatorna aktiválás

2. KAPU – Kalcit Kapu

Beavatókódok:

Negatív gondolatok elengedése és pozitívba való átfordításának képessége, gondolati fogalmak megértése - Önmagunk felvállalása, öngyógyító képesség beaktiválása.

3. KAPU – Achát Kapu

Beavatókódok:

Elhagyatottság hamis képének elengedése, öröm és boldogságérzet belső forrásának felfedezése – összekapcsolódás az Egységgel. Lelki harmónia.

III. SZER: Isteni Szeretet-Mező beaktiválása (ehhez kapcsolódhatnak a beavató-kódok energetikai szinten lelki és fizikai terünkben)

4. KAPU – Smaragd Kapu

Beavatókódok:

Túlfokozottság, hamis lelkesedés elengedése, belső béke megtalálása, kapcsolat az isteni részekkel, apai életág tisztítása.

5. KAPU – Zafír Kapu

Beavatókódok:

Hibáztatások, önvád elengedése, döntések és felelősség felvállalása, anyai életág tisztítása.

6. KAPU – JadE Kapu

Beavatókódok:

Merevség, blokkok feloldása, lelki bátorság megtalálása, az ÉLET felvállalása, önzetlen adni tudás képessége.

7. KAPU – Rubin Kapu

Beavatókódok:

Hiedelmek, hitrendszerek feloldódása, Isten-emlékezet felébredése, Önfelismerés, EGY-ség értés. Kapcsolódás az Egy Szív Kozmikus Szeretetrendszerébe.

IV. FA: Összekapcsolódás, felnövekedés

8. KAPU – Fluorit Kapu

Beavatókódok:

Nemi szerepek görcsösségének feloldása, nemi identitás iránti büszkeség felébredése. Részek elkülönültségének megszűnése, férfi és női energiák összefonódása, egyesítése: férfi a nőben, nő a férfiban kiegyenlítés (egyensúly) megértése. Életerő-aktiválás.

9. KAPU – Akvamarin Kapu

Beavatókódok:

Életút akadályok felismerése és megszűntetése, az isteni Akarat beengedése. Szellemi világosság, lelki érzékszervek kiteljesedése. Magasrendű tájékozottság – szellemi intuíció.

 

10. KAPU – ARANYKAPU

Ez a kapu külön kódként működik. Ha már átléptél az előző 9 kapun, akkor azok kódjai már szellemi teredben aktívak és lelked felé küldik az információkat.

A 10. Kapu egy olyan programot tartalmaz, mely egyéni szinteknek megfelelően hangolja össze a 9 beavatást egyetlen rendszerré a Fénytesteken keresztül. Ezzel mintegy felhasználhatóvá teszi azt fizikai szinten is.

Beavatókódok:

Egyéni beavatás a lélek felkészültsége és a tudati szintek alapján…

 

Jó munkát!

Áldással,

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés