Sun and Moon Buddha 1196425944m

HOLDANYA és az ASZTRÁLIS ÓRA

 

Holdanyánk sugárzó erejét mindenki érzi, hiszen testünk az ő változásaira érzékenyen reagál. Holdanyánk női princípiuma ugyanúgy, mint Földanya támogató ereje tanít bennünket, utat mutat és gyógyít.

Holdistennő elsődleges feladata a bennünk történő változások átírása (belső vizeink által), melyek a Napkapun keresztül, az Univerzum magasabb dimenzióiból érkeznek hozzánk. Holdanya változó arca segít, hogy az energiaterünkbe került tanító erők és beavató kódok a helyükre kerülhessenek bennünk. Mikor energiaterünk, személyes auránk, mintegy „parabola antenna” felfogja a kozmosz energiáit, azok elkezdenek lefelé haladni a testünk irányába. Elérkeznek az étertest mezejéhez, mely közvetlenül érintkezik testünk felületével. A benne rezgő információk azonban még nem igazán értelmezhetőek sejtjeink számára. Ebben segít a testünkben lévő víz kristályos ereje és Holdanya segítsége.

A Hold fázisaiban rejlő különféle vibráció testünk vizeiben hullámzást kelt, és sejtjeinknek közvetít az „adást”.

Növő Hold fázisában elsősorban beírások és hozzánk érkező sorskódok vibrálnak bennünk, fogyó Holdkor pedig a bennünk lévő tapasztalati erők íródnak vissza a Holderőkön keresztül az univerzális emlékezetbe.

 

Teleholdkor szoktak a sorskódok aktiválódni, azaz a következő életszakasz feladatai megnyílni bennünk, és Újholdkor pedig a tapasztalatok által megértett felismerések, bölcsességek megnyilvánulni a tudatunkban, melyek aztán meggyőződésként a tudatalattiba süllyednek.

Ugyanakkor Holdanya ritmikus tánca, növő és fogyó állapota a lélekidőt mutatja nekünk, egyfajta asztrális óra. Elárulja, hogy a következő feladataktiválásig (Teleholdig) mennyi időnk van még megérteni, felismerni az adott feladatszakaszban rejlő tanítást.

Lássuk, hogy tapasztalataim szerint, hogyan is működik ez: az ember asztrális síkja, melynek földi megnyilvánítója a negyedik aurarétegünk, szerves kapcsolatban van a Hold rezgéseivel, a lunáris vibrációval.

Innen sugárzik, az alsóbb aurarétegeken keresztül a fizikai testhez az információ, így lelkesíti át a testet. Tehát, amikor lelkesek vagyunk, teljesen összekapcsolódtunk asztrális mezőnkkel…

 

sunmoon5

 

A földi ember dualitásának megélésében az egyik szerepet így Holdanya, mint lunáris, női, víz elemű energia, a másikat Napatya, mint szoláris, férfi, tűz elemű energia adja, aki nélkül nem lenne teljes a polaritás egysége. Így tudja az ember az egyensúlyát mindig megtalálni.

A víz és a tűz kettőssége éltet bennünket és segít döntéseket hozni.

 

Ha az auratér polaritásában ezt megnézzük, jobb oldalon a férfias, tűz elemi erők áramlása erősebb, ott a szoláris rezgés jobban tapasztalható (természetesen ez különféle helyzetekben változik), míg a bal oldalon a nőies, lunáris vibráció érzékelhető erőteljesebben. Ez természetesen folyamatos áramlásban van bennünk és körülöttünk.

Ezt az áramlást befolyásolja a földi emberként megélt női vagy férfi mintánk, aktuális lelki, érzelmi, gondolati állapotunk és sok más behatás is.

Amikor beáramlanak az univerzális erők, megfigyelhető, hogy melyik oldalunkra érkezik a férfias vagy éppen a nőies impulzus…

Ugyanez érvényes a kiáradásra is, honnan indítjuk a lunáris vagy éppen asztrális erőket…

 

E két erő, a test középvonalában, a fénytengelyben kerül egyensúlyba, ahol Isten (Nap) és Istennő (Hold) bennünk összeölelkezik és egy spirális energiában (kundalíni) áramlik felfelé és vissza.

Ugyanakkor létezik egy vízszintes energiatengely is, mely felső és alsó részre osztja a teret. Bár az ember anatómiájából kiindulva ezt a hasi területre tennénk, energetikailag ez a szívcsakra vonalába esik. Az aura felső része a szoláris szféra erejét, alsó része a lunáris vibrációt hordozza inkább.

A középpont, ahol minden szoláris és lunáris erő egyensúlyban van a Szívcsakra. A szívcsakra képes kapcsolódni az asztrálsík minden dimenzionális terével, melynek alsó tartományai lunárisak, felső tartományai szolárisak.

Amikor a Nap és a Hold a legmagasabban járnak, teljes egészében kaput nyitnak ránk, emberekre a szellem és a lélek fényével. Melyikbe tudsz szabad szemmel belenézni?

A ragyogó déli Nap-ba, vagy a sugárzó Telehold-ba?

Mit is jelent mindez?

Hát azt, hogy az ember a lelkétől jövő információkat (Hold) sokkal könnyebben fogadja, mint a szellemétől érkezőt (Nap). Ezért a Hold által küldött energiát és információt még az is könnyebben befogadja, aki a szellem mibenlétével még köszönő viszonyban sincs…

Viccesen azt szoktam mondani, hogy a Hold a beengedő ember a Naphoz:).

Általa vagyunk képesek emberi valónkban elfogadni valódi fény természetünket, az éjszakában meglátni a nappalt.

 

sunmoon4

 

Az ember életében váltakoznak azok az időszakok, amikor érzékenyebben reagál a szoláris (nappal) vagy a lunáris (éjszaka) erőkre.

Ezek az erők ritmikusan változnak bennünk, ritmusukat Holdanya járása határozza meg.

 

Miközben a Hold és a Nap körbetáncolják a Földet, bennünk is, azaz az energiaterünkben is körbejárnak.

Ahol éppen bennünk a Nap-, És Holderők járnak, ott, azon a területen és energiatéren vagyunk sokkal érzékenyebben és fogékonyabbak, lelki szinten is. Azaz, ekkor tudnak olyan lelki információk be-, és kiáradni, melyek az aktív területeinken keresztül kapcsolnak össze minket az Univerzummal.

 

Egy leegyszerűsített példával élve: Napkapu nyílásakor, Naperők beáramlásakor az auraterünk jobb felső része lesz a legaktívabb, Holderők leáradásakor, mikor a Holdkapu van nyitva, akkor pedig a bal alsó terület.

 

Hold

 

A női és férfi erők vonatkozásában két egyensúlyi állapot van:

  1. Holdtölte, amikor a Naperők a Holdban teljesednek ki, azaz Napatya teljesen megvilágítja Holdanya arcát és együtt vannak. Ezt nevezhetnénk az inga tetejének, a kilendültség csúcsállapotának.
  2. Holdnyugta (Újhold), amikor Földanya, mint az inga nyelve, beáll középre (egyfajta mozdulatlan állapot) és Napatya nem éri Holdanya arcát. Ez olyan, mint amikor a táncban a párok egy időre szétválnak, így nem az együttes erejüket, hanem a saját minőségüket sugározzák, szólót táncolnak.

 

E két állapot között a növő-, és fogyó Hold a felkészítő, beíró és levezető, információt átvevő minőségében van jelen az energiarendszerünkben.

 

A Holderők olyan lélekrezgéseket keltenek bennünk életre, melyek képesek az életünkben változásokat generálni, az ego-s meggyőződéseinket felülírni és a lélekvezetésben bízni. Visszakapcsol a sorsvezérlésbe, az isteni akaratba.

Ezt úgy teszi, hogy segítségül hívja azokat az állatövi jegyeket, melyekben jár. Növő Hold esetén annak az erőnek a segítő minőségét írja belénk, azaz fokozza a képességeinket, amiben jár. Teleholdnál aktiválja a minket segítő erőit. Fogyó Holdnál kioldja belőlünk az árnyékainkat. Újholdnál elengedi az ezzel kapcsolatos ragaszkodásainkat.

 

Természetesen úgy, ahogyan mi ezt engedjük és amennyiben tudatosan közreműködünk.

 

Hold a jegyben                      Növő Hold beírja                              Fogyó Hold kioldja

Kos                                         bátorság                                            türelmetlenség

Bika                                        céltudatosság                                     makacsság

Ikrek                                       intelligencia                                        felszínesség

Rák                                         gondoskodás                                      bizonytalanság

Oroszlán                                 nagylelkűség                                       önzőség

Szűz                                       gyakorlatiasság                                   aggodalom

Mérleg                                    tapintat                                              felelőtlenség

Skorpió                                   összpontosítás                                    féltékenység

Nyilas                                     előrelátás                                           tapintatlanság

Bak                                         felelősségérzet                                   közöny

Vízöntő                                   őszinteség                                          különcködés

Halak                                      beleérzés                                           mártírság

 

 

Figyeld meg Holdanya útját magadban, vedd észre a beíró és átadó szakaszokat, éld meg képességeid aktiválásának felismeréseit és légy lelkes, minden Nap!

 

Áldással, Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

 

www.kristalycsakra.hu