world

A Felső Én csatornái

 

Az ember szellemi vezérlésű, isteni lény. Tudata a Fény esszenciája, léte a Szeretet ereje, valósága Önnön döntése: test, lélek és szellem egysége.

A szellemi vezérlés a tudat dimenzióin át az egységes létezésből, forrásból, őserőből, magából a megnyilvánulatlan örök létezőből érkezik hozzánk.

Mindezt azért, hogy tapasztaljunk, fejlődjünk, változzunk, felismerjünk, megértsünk…

A test, lélek és szellem fogalmával számtalan cikk és könyv foglalkozik. Sokat olvashatunk a gondolati vezérlésről, érzelmi üzenetekről (melyről magam is könyvet írtam), vagy éppen a szabad akarat működéséről.

Mikor jómagam nekiállok írni, azt belső késztetésből, szellemi útmutatások által vezérelve, de ugyanakkor saját tapasztalati megéléseim alapján teszem. Gyógyítói munkám során számtalan olyan segítő módszert dolgoztam már így ki, melyek hatékonynak bizonyultak a hozzám fordulók esetében.

Ezt az írást az ihlette, hogy feltárjam nektek azt a felismerést, mely az ember vezérlő ereje és az emberi elfogadás között működik, olyan csatornákon, amiket mindennap élünk, mégsem tulajdonítunk nekik ilyen tudatos szerepet.

 

JO THILWIND artist

 

Az ember szellemi és fizikai síkjai között folyamatos információ áramlik. Ezeket tudatunk, emberi életünkben, az elménk, feldolgozza és a megfelelő csatornákon keresztül szétküldi a testben. Agyunk, mint egy csodálatos adóvevő, veszi az adást, értelmezi és lefordítja a jeleket, majd közzé teszi. Ez jelenik meg bennünk késztetésként, gondolati, érzelmi vagy éppen akarati impulzusként.

Ugyanakkor léteznek bennünk olyan fontos tudati csatornák, melyek a bennünk élő különböző részeinkhez jutnak el, akik feladata pontosan az, hogy differenciáltan értelmezzék, és ezáltal tudatosabban segítsék a megértést és a megélést nekünk, az embernek.

Miért jó ez? Mert hamarabb megértünk és konkrétabban cselekszünk.

A Felső Én vezérlésének az emberben három nagyon fontos csatornája van. A tiszta vezérlés csak akkor működik, ha mind a három nyitott és átjárható.

Az első csatorna a HIT.

A hit egy olyan tudás bennem, ami jelen van, csak még nem ismertem fel. A hit ezáltal összekapcsol egy olyan erővel, ami bennem létezik, csak még megnyilvánulatlanul. Az ébredés előtti „alvó” állapot.

A második csatorna a KAPCSOLAT.

A kapcsolat egy felismerés, ami a jelenléttel olvad össze. Olyan, mint a mikor felismerek valakit, akinek a létezésére rádöbbenek. A kapcsolat maga a figyelemmel való összeolvadás, amidben a valóság a kapcsolatban lévőkre terjed ki (Mintha megszűnne a világ és csak te meg én léteznénk, hiszen mikor olvasod e sorokat, mi kapcsolatban vagyunk.).

A harmadik csatorna az ELFOGADÁS.

Az elfogadás azt jelenti, hogy valamit képes vagyok befogadni a saját világomba, integrálni a saját terembe, ezáltal a részemmé válik. Azaz, a tudati világomban az a dolog az én irányításom alá kerül, tehát ez mostantól az én felelősségem. Az elfogadás maga a teljes felelősségvállalás.

 

poonyan2

Ez a három kapcsolati csatorna az emberi hármasság energiáin keresztül működik, és mindegyik meghatározott energiaközpontokon keresztül képes átadni az információkat.

 

1. A Hit a szellemi erőkön keresztül, a gondolati csatornán át működik. Akkor tudjuk szellemi vezérlésünket teljesen elfogadni, ha teret adunk a hit rezgésinek a gondolatainkban.

Vezérlését energiarendszerünkben a korona csakra, a homlok csakra és a torokcsakra rezgései segítik. A hit energiáinak vezérlését, szellemünk útmutató erejét képességeink felébredésére, az eddig nem ismert tudásunk elfogadására innen kapjuk. E három csakra együttműködve egy olyan erőteret nyit meg, melyet a Hit csatornájának nevezhetünk. Ezen a csatornán át olyan gondolati impulzusokat kaphatunk a szellemi vezérlésből, melyek önfejlesztésre késztetnek. Az inspiráció erejét ezen át kapjuk, mint útmutató erőt.

Ezt az erőt minden csatornán keresztül egy belső személyiségrészünk egy én-ünk fogadja és adja át nekünk. A hit gondolati ereje: belső bölcsességünkhöz, vagy mesteri énünkhöz érkezik. Nevezhetjük spirituális énnek is.

2. A Kapcsolat a lelki erőkön keresztül, az érzelmi csatornán át működik. Akkor tudjuk szellemi vezérlésünket teljesen elfogadni, ha teret adunk a kapcsolatok rezgésinek az érzelmeinkben.

Vezérlését energiarendszerünkben a szívcsakra rezgései segítik. A szívcsakra és a szellemi én között ezáltal létrejövő erőtér a Kapcsolat csatornája. Ezen a csatornán keresztül olyan szellemi útmutatásokat kapunk, melyek a lelkesedés energiájával hatnak át minket, és létrehozzák bennünk a szenvedély erejét. Ez a szenvedély az élet minden területét átható életöröm! A kapcsolat csak akkor teljes, ha az szenvedéllyel átitatott, örömmel megélt.

Ezt az erőt is egy belső személyiségrészünk egy én-ünk fogadja és adja át nekünk. A kapcsolat érzelmi ereje: női és férfi énünkhöz érkezik. Minden, amiben szenvedély van és örömmel végezzük, a bennünk élő Isten és Istennő összekapcsolódását eredményezi. Ezáltal teszik a kapcsolódást teljessé: passzív és aktív erővé, elfogadássá és adássá.

3. Az Elfogadás a testi erőkön keresztül, az akarati/cselekedeti csatornán át működik. Akkor tudjuk szellemi vezérlésünket teljesen elfogadni, ha teret adunk az elfogadás rezgésinek az érzelmeinkben.

Vezérlését energiarendszerünkben a hasi csakra, szakrális csakra és gyökér csakra rezgései segítik. E három csakra együttműködve egy olyan erőteret nyit meg, melyet az Elfogadás csatornájának nevezhetünk. Ezen a csatornán keresztül olyan szellemi útmutatásokat kapunk, melyek a késztetés energiájával hatnak át minket, és létrehozzák bennünk a cselekvés erejét. Ez a késztetés az élet minden területét átható tettvágy! Az elfogadás csak akkor lehet teljes, ha a késztetésből cselekedet válik.

Ezt az erőt is egy belső személyiségrészünk egy én-ünk fogadja és adja át nekünk. Az elfogadás akarati ereje: az emberi énünkhöz érkezik. Minden, amiben akarat van és tettvággyal végezzük, a megvalósítás energiáját teremti meg bennünk.

Így jutunk el végül a NAGY ÉN-től a kicsi én-be.

Ha ez a három énünk, szeretetben és harmóniában együttműködik, megelégedetten és elfogadottan létezik bennünk, a szellemi vezérlés ereje képes elvégezni bennünk isteni feladatát.

Szeretettel kívánok neked hittel teli, örömteli kapcsolatokban teljes, elfogadó létet!

Áldással,

Pusztai Orsolya – lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

FE