all4

A Karma Törvényének megnyilvánulásai az Új Fényenergiákban

2000 után a kristálygyerekek, szivárványgyerekek és csillag-gyermekek generációjának Földre érkezésével elindult a felemelkedés azon fázisa, mely az Új Fényenergiák megszilárdulását és aktiválódását segíti elő.

Az eddig érvényben lévő földi karmikus törvények a Fényerők erősödésével módosultak, az Új energiákban az eddig megismerttől kicsit eltérően érvényesülnek. Az Atyától kapott szabad akarat okán, az Új Fényrendben a saját karmáját felismerő, azzal szembesülni és megbocsátani, elfogadni tudó lélek Felsőbb tudatával egyesülve kérheti karmájának kiegyenlítését az Atyától, hibái megvallása és megbánása mellett.

Ha Isten a szándékot és a Szívet tisztának és felkészültnek találja, a Karma Urait utasítja a lélek adósságainak eltörlésére, vagy a karmikus feljegyzések módosítására (könnyítésére). A lélek ekkor „ÚJ lappal” indul… a megtisztulás Kegyelméből. Ezt a kegyelmet a krisztusi Megváltással kapta az emberiség, Urunk vállalása okán.

Mindehhez azonban el kell érnie a léleknek egy olyan fejlettségi szintet, melyben már a Fénytudatosság Szeretetenergiái vezérlik.

Ez azt jelenti, hogy az embernek is fel kell emelkednie arra a tudati szintre, ahol már a Szív-energiák irányítását követi. Az Új Karma megnyilvánulása megfelelő Önismereti fok/szint elérésének feltételéhez kötött, mert csak meghatározott Fényenergia-rezgés tartós fennállása esetén (elmozdulási pont) aktiválódhat.

 

Ez nem jelenti azt, hogy a Karma megszűnik isteni Törvénynek lenni, csak azt, hogy ok-okozati törvényszerűségeinek megjelenési és kihatási formája módosul. A tetteknek továbbra is léteznek karmikus következményei.

A magasabb tudatosságba és Fényenergiákba emelkedve azonban ezek a következmények felgyorsulnak és beteljesítő energiáik is változhatnak. Tudatos felismeréssel ezeket még azon életünk folyamán jóvátehetjük. Így nem visszük tovább következő életünkbe, ha tudatos felelősségvállalással az adott életben felismerjük, megértjük és megoldjuk őket. Önzetlen felajánlásokkal és segítségnyújtással előbb is törleszthetünk, mint arra fizikai létünkben lehetőség adódna. Ehhez azonban tudatos, önzetlen és hitbéli felajánlkozás szükséges, önmagunkat felvállalva, isteni Tudatosságunkba helyezkedve.

A Karma törvénye továbbra is Törvény, de már az ötödik dimenziós szabályok és energiák (Fénytörvények) szerint működik.

 

all3

 

Ezt legkönnyebben az energiatöbblet vagy energiahiány formájában lehet leírni: a pozitív, szívbéli cselekedetek Fényenergiát hívnak be, ezzel gyorsítják a lélek fejlődését és Egységbe haladását. A lélek létenergia-burkát feltöltik az áldás Fényei, így Fénytudata növekszik. Ezzel karmikus mintáinak bevésődéseit halványítja…

Negatív cselekedetek energiát vonnak el az erőtérből, melyben a létezés „zajlik”, ezzel lelassítják, vagy meg is állítják a lélek útját. A Fénytudat nem tud kapcsolódni a lélekhez megfelelő energiaszint (rezgés) hiányában. A fejlődés megtorpan, a karmikus minták még láthatóbbak, mélyebbek lesznek a lélektesten.

A karmikus minták hatásai akár azonnal jelentkeznek, szembesítve minket a ténnyel: feladat van! Korábban ez több időt vett igénybe és talán nem is tudatosodott. Most azonban mindent tudatosítani kell, hogy megérthessük. A megértés és az elfogadás ereje segyt bennünket, hogy megértsük a jelzést. Ez jelezhet nekünk egy gondolattal, belső hanggal, eseménnyel.

Egy pélát említve: ha valaki a buszon utazva magában megítél, kritizál valakit, negatív tudati tartalmat teremtve, ezáltal karmikus mintát létrehozva, az akár a buszról való leszállás közben is jelezhet neki azzal, hogy megbotlik, vagy beüti valamelyik testrészét. Ha ezt észrevéve tudatosítja magában, hogy ez egy üzenet, figyelmével megértést keres és talál, lelkén keresztül a kegyelem megszólításával és a megbocsátás erényével élhet. Így törtölhető a minta. Ha ezt nem teszi, hamarosan újabb szituáció figyelmezteti...

 

Tudatos hiba esetén - azaz ha valaki akarattal tesz rosszat, annak tudatában, hogy már lehetőség van annak egyéletbeli kijavítására (nem számít… majd bocsánatot kérek és el van rendezve) – neki duplán kell felelnie tettéért, kétszeres energiát vonnak el tőle (veszít el). Ezek a jóváírások a tiszta tudatosság és a felelősség ismeretében és szintjén működnek.

Mindenkinek Felsőbb, krisztusi énje szabja ki a törlesztendő jóvátételt. A test halálakor, mikor a Karma-energiák egyesülnek, egy Fényenergia-szintet mutatnak, azaz meghatározott rezgésszámú Fénnyel rendelkezik a lélek. Új létezésünket ez az energiaszint fogja kijelölni.

A Karma Urai ezt az energiaszintet figyelik, felügyelik és állítják be. A Karma sorskódjai Krisztus kezében vannak és az irányítást a lélek tudatosságában a krisztusi Én gyakorolja. A Karmai Urai az új létezés energiaszintjének meghatározásánál az Égi Tanácsban vannak jelen.

Tehát ha Szívvel, tudatosan, Szeretet által vezérelten élünk és erre másoknak is példát mutatunk, akkor az isteni Kegyelem által tudatszintünket a fizikai körülmények fölé emelve karmikus mintáink is átíródhatnak földi megélés nélkül. Így a lélek magában javítja ki többletenergia szerzésével (pozitív gondolatokkal, cselekedetekkel és felismeréssel) a kényszerítő karma-programokat.

Egyfajta pozitív karmát szerezve kiegyenlítjük a negatívot. A pozitív karma létrehozója a felismeréssel és megbocsátással teli szeretetteljes cselekedet mely az isteni Kegyelem (Jézus) teljes, hittel teli elfogadása.

Legyünk tehát tudatában mindennek és törekedjünk Fénytudatosságunk teljes integrálására, hogy a Feltétlen Szeretetbe és az isteni Igazságba való Eggyé olvadással, a Karma Törvénye már ne legyen ránk befolyásoló hatással. 

Emelkedjünk fölé.

 

Áldással

Pusztai Orsolya - lélekgyógyász

www.kristalycsakra.hu

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés