revelation heaven

Földtengely állítás – mesteri tanítás
 
 Időről-időre olyan energiák érkeznek, melyek a Földtengely irányát állítják az emelkedés arányában az Új Föld Központi Szívmagjára. Ez nagyon pontos, precíz munkát kíván a végrehajtóktól és segítőktől, mert a tengely helyes beállításával egyenesen belehaladunk az Új dimenziós térbe, s így nem lesz gátló interferencia az esetleges elcsúszások miatt.
Hiranus mestertől, égi segítőmtől kértem erről információt, aki a következő tanítással tett eleget kérésemnek.
Köszönöm.
 
 
A Föld és vele együtt dimenziós tere, mint már legtöbben tapasztaljátok és tudjátok is, nagy változáson megy át. A változás már akkor elkezdődött, mikor e hely még az energiák „sűrű”, kivehetetlen forgatagából állt. Ez a teremtő Energia először át kellett járjon minden, addig nem létező, teret és időt, hogy kialakítsa energetikai alapmintáját, mely megvalósulva Univerzumként jelent meg. Ez az isteni Terv része. Mindennek célja van, de eredménye most rajtatok is áll.
 
Az Univerzum minden része saját kis világként létezik, de mégis, mint sejtek a szervben összetartoznak, s összehangolt munkájuk eredménye a megfelelő működés. Ez a működés számotokra a fejlődés, az energiák összehangolása és összerezegtetése az Univerzum alapmintájával Egy-Hangú-lag. Ahhoz, hogy egy(össz)hangba kerüljetek, el kell érnetek az eredendő rezgésminta Fény-állapotát. Az eredeti tervben, ezt annak a tengelynek a mentén kellett volna elérnetek, mely a keletkezéskor az Univerzum Központjára volt hangolva a rezgés minősége szerint. A Terv elindult, s a haladás a tapasztalatok és energiaminták ösvényén haladt. Azonban a kialakított rezgések a fizikai tartományokban keletkező hullámok által gerjesztett frekvenciák hatására megtörtek.
 
Mintha a fény elé vastag üveglapot helyeznél, torzítás keletkezett. Ezt használták ki egyesek (olyanok, akik elég tudással és erővel rendelkeztek, hogy beleszóljanak az energiák módosulásaiba), hogy a tér-idő egységet megbontsák és mindezt saját akaratuk szerint átformálják. Így a haladásban megtorpanás következett be s a folyamatosság egyenletes ritmusa megbomlott. Ez módosította a haladás tengelyét, mert energetikailag elállította (eltorzította) az alapmintától. Egy újabb ciklust hozva így létre, mely módosításokat és korrekciókat tett szükségessé a térben, így hatott ki a teret jellemzően átszövő időre is. Az alapkoncepció nem változott, csak az irányultság és a mód. Ez annak a kialakítását tette szükségessé, hogy fejlődési ciklusokon belül haladjon a megvalósulás, és mindig az aktuális ciklus végén kialakult energiamintát módosítsák csak a terv szerinti módon.
 
A Teremtés ciklikussága meghatározza azokat az aktuális és megfelelő időperiódusokat, melyben egy-egy változás sikeres és előremozdító lehet. Ezek az időperiódusok az adott dimenzió összenergiájának és tudati szintjének megfelelően lettek beállítva, hogy a Teremtés többi szegmensével harmonikus előremozdulást érhessenek el. Ezen időperiódusok alatt kell elérnie az adott civilizációnak arra a fejlettségi szintre, mely dimenzióbeli előrelépést eredményezhet. Az energia-beállítások is a Terv megvalósulásának menetét követik, és folyamatos korrekciót igényelnek.
 
Ez a dimenzionális tér, melyben ti léteztek, egy nagy teremtő Terv része. Ez a terv az energiák keveredésének és kiválasztódásának terve. Mivel saját teremtő akaratotokkal energia-módosulatokat hoztatok létre, ezzel még kuszábbá tettétek egyébként is eltorzított energiatereteket. Így ezek tengerében nektek kell megszűrnötök és kiválasztanotok a titeket segítő, és lebontanotok a titeket hátráltató részeket. Így emelkedhettek ki azokból és kerülhettek tudatosan vissza az eredeti emelkedési Terv mintájához.
 
A Teremtés ezen szegmense rendelkezik egy összenergiával, mely részekre osztott, dimenzióbeli elkülönüléseket tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy tereteken belül vannak koncentráltabb energiákkal rendelkező területek, és vannak finomabb letisztult részek, de ezek együttes energiája határozza meg ennek a teremtési térnek az állapotát.
 
Mivel minden rész a teremtési spirál mentén halad felfelé, ezért a dimenziók „vertikális” szintbeli találkozása és együttállása egy tér-idő dimenzió-kaput nyit meg, melyben az energiák összeadódnak és az egységes energiaminta rezgéseivel összekapcsoltan működnek. Így egy különleges energiafolyosó jön létre, mely csak az együttállás idejére van nyitva.
Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt a magasabb rezgésű univerzális terek emelik az alacsonyabbat, így nyújtva kezet neki segítségképpen a magasabbra lépésben. Ez a lehetőség egy adott ciklus végén következik be.
Amennyiben ezt képes megtenni az adott dimenzió, és rezgése beállításával képes kapcsolódni, akkor a spirálon belül emelkedik egy szintet és nem kell megint körbejárnia a ciklusát, hogy feljebb jusson.
Mintha csigalépcsőn haladnál, melyen szintenként pihenők vannak, és ha a pihenőn egyidőben vagy a közepében felfelé haladó „lifttel”, fellépve rá felemel a következő szintre.
 
De ezt csak akkor teheted meg ha energiád és tudatod beállítódott a kapcsolatra, a találkozásra, különben elmulasztod, mert nem is veszed észre, nem rezegsz együtt a frekvencián.

 

A most történő tengelyhangolások már az aktuális együttállásban létrejövő tér-idő dimenzió-kapu megnyitásához készítik elő a Földet. Földanya tudatosan készül az emelkedésre, és saját dimenzionális rezgéseit eszerint állítja. Mindenkinek megadatott a lehetőség a továbblépésre, és ezt mindenki maga döntötte el.
 
Tekints vissza az életedre és figyeld meg, hogy az elmúlt 12 évben miként változott életed, felfogásod, környezeted. Ez a változás mit idézett elő benned? Képes voltál változtatni a dolgaidon és szíved szerint dönteni? Milyen belső átalakulásokhoz vezetett ez téged? Elfogadóbbá, megértőbbé tett? Képes voltál magadat szeretni és másokat segíteni? Átitattad-e szeretettel életed területeit?

Ebből tudhatod, hogyan döntöttél… de mindig van választásod. A szeretet nem hord órát és mindig készen áll elfogadni téged, ha őt választod.

 
Nagy változások következnek az egész Föld és dimenziója terében, ami kihat a csillagrendszer és az Univerzum egészére.
 
A Földtengely állítása több dimenzión keresztül történik és biztosítja a folyamatosságot a ciklusok között.
 
Mivel ez a Tengely a Föld Szívén keresztül halad az Új Föld Szívmagjába, a tengelyhangolás által az ÚJ FÖLD dimenzionális terének energiája olyan rezgéseket enged leáradni, melyek frekvenciaemelkedést eredményeznek a Föld Szeretet-központjában. Ez az Új Frekvencia mint szívdobbanás, új ritmusra hangolja a földi Létezést, ami szétárad a Szívhullámok által. Ez az erő elsősorban a földi szívcsakránál fog a felszínre áramlani, ezért ti itt élők ezt sokkal koncentráltabban fogjátok megérezni.
 
Ez a szívenergia a szívre hat. Mind a lelki, mind a fizikai szívre. Sokaknak, akinek kemény burok veszi körül a szívét, heves fájdalmakat fog érezni, s ha e burkot nem engedi lebontani, az a fizikai szívét végzetesen megterheli.
Befogadni, s magadévá tenni ezt a hangoló energiát csak saját szívenergiáidon át tudod. A te szívedet kell behangolnod a Szeretet krisztusi frekvenciáira.
 
Ez az isteni központi (EGY)Szív mintáján keresztül lehet elérni.

 

Ennek az Univerzumnak a központja az EGYszív, mely a teremtő Kiáradás Magja. Az Univerzum összenergiájának birtokosa. Minden ebből táplálkozik ebben az EGYségben, Isten Szívében.
 
Kívánnod kell az összecsatlakozást, melyet szellemed teremt meg, a neked megfelelő módon.
 
Így, szíveden át vagy képes összehangolódni és átállni az új Szív-ritmusra, a létezés újabb mintájára.
 
Ha ezt megtalálod, magadhoz veszed és léteddé formálod, egy Új Élet veszi kezdetét Benned!
 
Legyetek Szívvel – Szívből élők és tekintsetek bizakodón a Jelen-Létbe, mert ez a ti időtök!
 
 
Áldással
Hiranus
 

 

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra

 

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés