purificationmandala

Istenember kódok felnyílása

Mik is ezek az Istenember kódok? Az Istenember kódok olyan szellemi energiák (Tudatszikrák) Bennünk, melyek az örökkévaló Tudatrészeink rezgéseit képviselik.

Ezek a szellemi részek folyamatosan együtt rezegnek az isteni Teremtés-Tudat azon részével, mely a tiszta szellemi esszenciából „megformálta” Valónkat. Mivel Tudatosságuk az isteni szintekkel egyenlő, működésük is az isteni ELV-et követi:

Egy
Lét/Létezés/Létező
Van

Ha tudatosságunkat képesek vagyunk ráhangolni ezekre az isteni rezgésekre, akkor velük összekapcsolódva, mintegy nyílt csatornán keresztül képesek vagyunk az ELV szerint cselekedni.

Ezek a kódok mintegy vezérlő-elvként kerültek elhelyezésre az emberben, mikor elindult a megnyilvánulás útjára. A Teremtés történetében ezért folyamatos visszajelzésre és korrigálásra adtak lehetőséget, hogy megvalósulhasson az a csoda, mely itt és most az emberi létben teljesedhet ki. Ezek a szellemi központi terekben található isteni Tudatrészek végigkísérik minden létezésünket, mert „egyidősek” a Teremtéssel. Funkciójuk összehangolni, harmóniába hozni minden síkon megtalálható létezéseinket. Ezek a Tudatszikrák olyan létfontosságú helyeken találhatók, melyek szellemi-, lelki-, és fizikai részeinkben is összekapcsolódva irányító szerepet töltenek be.

 

Nem is kell mást említenem, mint agyunk és szívünk, de találhatóak még más fontos energiaközpontjainkban is. Ezek a kódok szellemi szintűek, tehát csak energetikai kód-mintázatuk található fizikai síkunk meghatározott helyein (amik tulajdonképpen kimutathatók lennének, ha ilyen finom rezgéseket képesek lennénk mérni), de ez nem szab gátat a tökéletes kapcsolatnak és ráhatásnak, hiszen rezgéseikkel éppen a szellemi és lelki részeinken át alakítják ki fizikai síkunkon a tökéletes változásokat behangolásukkal. Ha valaki szeretné mégis meglátni őket, akkor szellemi látását előhívva képes rá. Úgy fognak feltűnni, mint apró, nagyon fényes energiagömbök, ragyogó napok az adott térben. Belsejükben folyamatos Fényáramlás folyik, mely mindig az aktuális Szellemi rezgést biztosítja. Ha képesek lennénk belemenni, akkor belépnénk a Teremtésbe, a tiszta Szellemi Esszenciába, a tértelen és időtlen fogalmába…

Fénykódjaink állandó kapcsolatban állnak az isteni Teremtő Központtal és folyamatos információáramlás zajlik fizikai, lelki és szellemi síkjainkkal és azokon át is általuk. Ezek a szellemi rezgések a síkok feletti kapcsolatban léteznek, a VAN állapotában. Nem hat rájuk sem idő, sem tér… a Mindenség Bennünk.

Ezek a kapcsolati-kódok az isteni Emlékezet rezgéseit, azok folyamatos fenntartását hivatottak biztosítani a módosult tudati szintek leáradásán át az emberi teremtő gondolatokban. Ezzel mintegy biztosítva az isteni ELV betartását. Ez azt jelenti, hogy az ember tudatában volt isteni Valójának és a megtapasztalás felelősségének. Minden tettében ezen Elveket követve élt, mert Istenember kódjait aktívan használta.

Azonban a tudati „szennyezések” hatására, agyunk és energiarendszerünk rezgései csökkentek így nem voltunk képesek tisztán fogni a jeleket, hiába sugározták azok folyamatosan az isteni Központ szellemi információit.

Gondoljunk csak bele… a tudomány mai állása szerint agyunknak csupán megközelítőleg 5-7%-át használjuk. De mi van a másik 93-95%-kal? Csak úgy „viccből” ott van, és semmi funkciója nincs? A Teremtés nem engedheti meg magának ezt a pazarlást.

Folyamatos „titkos” kutatások azt is igazolták (bár az eredeti kutatás inkább a tudatmanipulációkra irányult), hogy azok az emberek, akik agyuk tudatos működését jobban igénybe veszik, azaz követik intuícióikat, figyelnek belső ösztöneikre, meditálnak, és szellemi gyakorlatokat végeznek, azaz spirituálisan képzik magukat, azoknak további területek szabadulnak fel agyműködésükben és akár 8-15%-kát is használják agyuknak.

Akkor ez azt bizonyítja, hogy igenis működőképes minden területünk, csak nem használjuk, mert nem tudjuk, hogyan kell. Nem találjuk a megfelelő frekvenciát, nem tudunk ráhangolódni, amíg nem finomodunk, tisztulunk meg annyira, hogy képesek legyenek részeinket átrezegtetni. Hiába vannak finom membránjaink, ha por és törmelék takarja őket. Nem képesek továbbítani a rezonanciát.

 

Az egyik ilyen membrán bennünk, emberi mivoltunkban a Lelkiismeret. Ez képes az Istenember kódok frekvenciáira ráhangolódni és üzeneteket közvetíteni szívünk jelzőrendszerén át.

Ez a jelzőrendszer az, amire Jézus is több üzenetében felhívta figyelmünket. Szívünkkel lássunk, halljunk, gondolkodjunk és cselekedjünk. A Szeretet állapotában vagyunk képesek ezeket a Szív-rezgéseket értelmezni. Erre hivatott rávezetni bennünket lelkiismeretünk. Figyeljünk a Szeretet szavára Bennünk.

Ahogy rezgéseink a folyamatos hangolások és saját tudatos döntéseink hatására egyre emelkednek, és tudatosságunk korlátai bomladoznak, úgy vagyunk képesek újra „fogni” és értelmezni ezeknek a Tudatszikráknak a jelzéseit Bennünk. Behangolnak minket és Felsőbb Énünk segítségével, mi is saját magunkat a megfelelő „csatornára”.

Ha egy ilyen kód felnyílik, az azt jelenti, hogy tudati rezgésszintünk behangolódott már arra a frekvenciára, ami képes értelmezni az Istenember jelzésrendszert. Ezek a Teremtés kódjai, a Minden és Mindenki EGY valósága, a Szeretet Igazságának Fényei.

A kódok felnyílása folyamatos. Először csak apró zavaros áthallások értelmezésére van lehetőség, de ahogy fejlődünk és növeljük agyi frekvenciasávunk szélesítését, úgy vagyunk képesek egyre többet és többet meghallani belőlük. Mintha tisztulna az „adás”, megszűnnének a zavaró, torzító elemek benne… érthetővé válik a mondanivaló.
Olyan gondolatok állnak össze a fejünkben, melyek egy magasabb Tudatosság értelmével bírnak, és összefüggéseiben láttatják meg velünk a dolgokat. Olyan megérzések vezetnek, melyek mindig a megfelelő irányba terelnek, olyan események résztvevői leszünk, melyek újabb és újabb felismeréseket nyújtanak. Igen, ezek mind a kódok felnyílását jelzik. Bekapcsolódunk az Univerzum RENDjébe.

Így tudatosan képesek vagyunk minden részünket beállítani, behangolni ezekre a magasabb frekvenciákra. Ha elérjük a következő szintet, újabb kódok ébredhetnek fel bennünk, és újabb Tudatossági szintre léphetünk.

Tudatrezgéseink határozzák meg állapotunkat, így is látjuk magunkat és világunkat. Az Istenember kódok felnyílásával az emberi tudatállapotból fokozatosan az isteni felé haladunk. Megtesszük visszafelé az utat, ahogyan az isteniből emberivé ereszkedtünk. Ez nem más, mint a meglévő kiteljesítése, Önmagunk felismerése és elfogadása. Tudatszikráink fellobbanása, létezésünk átvilágítása Fénytudatunk által.

Már most mindenünk megvan amire vágyunk, már most azok vagyunk akik lenni szeretnénk, csak „idő” kell, amíg ráeszmélünk erre, és elfogadjuk a Tényt:
Az Isteni Tudat ÉL Bennünk, Szeretetből vagyunk, EGYként Létezünk, csak fogadjuk be (hangolódjunk rá), és merjük (félelem nélkül) elhinni!

Pusztai Orsolya
Kristálycsakra