Jesus2 másolata

Szív-kapuk - Jézus tanítása

 
Drága gyermekek! El ne feledjétek, hogy Valótok a tiszta szellemi Fény lényege!

Ez ölt formát bennetek fizikai síkotokon is, bár megnyilvánulásai anyagi rezgéseitekben testesülnek.

 

Szellemetek sosem felejt el kitölteni benneteket, csak ti vagytok, kik nem engeditek irányítani őt. Fényvalótok, hogy a fizikai emberetek segítségére lehessen, lelketeken keresztül szellemesít át benneteket.

Ezt nevezitek ti hármas egységnek.

Ez az Egység nem más, mint Szellemi Valótok Fénysugarának (Fénynyalábjának) levetülése gondolati és érzelmi KÉPeken át.
Ezek a KÉPek a szellemi szférában isteni ideák által megalkotott térformák, melyet kitölthet a Fény, mozgást és fejlődési lehetőséget adva nekik.
 
Ezek a KÉPek a szellemi Fénytől átitatva saját energiát és minőséget kapnak. Ez adja a szellemi egységben lévő identitástudatot, mely mindennel átitatott Önmaga:

EGY-ÉN.

A szellemi KÉP kiteljesedése és fejlődése saját Fénysugarának terében halad, melynek eredete a Van-ság állapotának örök Lényege, Minden Létezés Magja!
E kapcsolat – Isten – Fény – Szeretet!
 
Ez a Fénytér Kép-ességet ad arra, hogy saját létezéseteket megéljétek és fejlődésetek síkokon és dimenziókon át teljesedhessen ki.
 
A szellemi TÉR finom képe, mely szétáradó és mindent betöltő isteni gondolati minta alapján működik, egy érzésképet hoz létre, melynek rezgései behatárolhatóak és tudati fénye már egy lélekminőség.
Mindez a Fénynyalábon belül, mint finom szőttest alkot az érzelmi szálak mintája.
Ezen Fényszövedéken keresztül árad a szellemi Fény át.
 

Képzelj el egy kör alakú arany Fénysugarat, mely fentről lefelé árad, s ahová leér, ott az anyagra képet rajzol. Azt a képet fogja kivetíteni, amit a szellem a lelken át sző a Fénybe és a lélek a testnek sugároz. Ez a Létezés több képen át halad, mindig az adott tudati rezgésnek megfelelően tölti ki a terét és vetíti ki az adott sík mintáját.

 

Ez eredendően tiszta, harmonikus, egységes kép. Olyan, amilyenre szüksége van szellemednek a lelki fejlődéshez és emberi tapasztaláshoz.

Ebben a Fény-Térben azonban oda-vissza áramlanak az energiák.
Ha a finomabb lelki térbe kemény, anyagias energiák kerülnek, megszakíthatják a lelki-KÉP szálait.
Ha a szellemi térből a lelkin keresztül nem jut el a fizikai valóságba az erő, nem árad a Fénysugár egyenletesen, akkor ezek felhalmozódva ugyanúgy átszakíthatják az idea-képek szövedékét. Kivetülése megváltozik, a megélések mintájával módosul…
 
A test-lélek-szellem az EGYségben megnyilvánuló Tudatossági formáitok!
 

Akkor működik minden harmonikusan, ha „felülről vezérelt”:

A szellemet az Isten-tudat,

a lelket a Szellem-tudat,

a testet a Lélek-tudat irányítja.

 
Ez az Istenember LÉT!
 
Ilyenkor működik minden TÉR, az őt megformáló Idea-minta szerint. Ez biztosítja a Fényáram akadálytalan és tiszta Képének kivetülését.
 
A Szív-tudaton keresztül vagytok saját egységes Fényetek. Mind ti vagytok, de tudati-képetek mindig annak a térnek megfelelően tapasztal és működik, amiben vagytok, amire fókuszáltok.
 
A kapcsolat akkor teljes, ha a terek között a Tudat-kapcsolat nyitott.
 
Ez az isteni SZÍV-MINTÁN keresztül lehetséges.
 
Mind szellemi, lelki és testi Valótok központja és isteni fészke a SZÍV-TÉR.
Minden valóságotok ezen keresztül vezérelt, és tart kapcsolatot a Fénnyel!
Itt található az a Fény-minta, Idea-KÉP, mely az eredendő Isteni Lényegetek, isteni szikrátok, Csillag-Magotok!
 
Ha testi, lelki és szellemi Szív-teretek nyitott EGY-másra, a felsőbb tudati irányítás működik. Ha ezek bármelyike is zárva van, a Tudatosság fénye elakad, a megéléseket vezérlő energia felhalmozódik, a fejlődés megáll.
 
A tiszta kapcsolathoz minden SZÍV-KAPUnak nyitva kell lennie.
 
Ezek a kapuk Fényfolyosókkal összekötöttek és az adott sík Szívtudatosság Központjának terébe vezetnek, szintről-szintre.
Van egy ilyen tér fizikai, lelki és szellemi Önvalótokban is.
 
Ezek között a központok között vezető tudati út mentén emelkedtek bele lelki és szellemi tereitekbe.
Fizikai Szívedből a lelki Szívedbe és onnan tovább a szellemi Szívbe…
Van, mikor a kapuk időszakosan megnyílnak, hogy hozzád tanítások és erők érkezhessenek.
De te is kinyithatod őket…
Mert ha ezeket a kapukat tudatosan nyitogatod, egy idő után a rajtuk beáramló Fény magától kitárja őket és nyitva is maradnak, míg őrzöd tisztaságuk.
 
Mikor tudatosan emelkedsz és átlépsz ezeken a Kapukon, felkeresed lelked és szellemed. Eggyé válsz magaddal ezekben a tereidben, és kiterjeszted Tudatosságod a Fénybe!
 
Ekkor jársz már a szellemi Úton Istenemberként!
 
Ekkor vagy az Isteni Rend betartója és tanítója, Önmagad Mestere.
 

Ekkor tud isteni Fényesszenciád kitölteni és szellemi erőd vezérelni téged, mert Fénytered ragyogja Létezésed tisztaságát, a Szeretetet!

 
Lépj Szívedbe és haladj Szív-Tudatosságodon keresztül egyre Fénylőbb területekbe. Szeretettel keresd fel Szív-kapuidat. Tisztítsd meg őket és tárd ki a Fényre! Engedd be a Szeretet gyógyító és segítő erejét, szellemi vezérlésedet.

Tapasztald meg, milyen az, mikor a nyitott Kapukon át Isten Fénye ragyogja be tereidet!

Kösd össze a Fényutat a Tudatosság irányításával, Szív-központjaiddal!
 
Először lehet, hogy ez a hatalmas Fény sok lesz neked. Akkor csak annyira tárd a kaput, amiben jól érzed magad.
Minél többször járod be ezt a Fényutat, annál szélesebbre tárhatod ki az ajtókat, s mikor már sugárzón ragyog be rajtuk a Szellem tiszta Fénye, megérted KI VAGY!
 

 Áldott, isteni gyermek!

  
Jézus
 
 
Pusztai Orsolya
Kristálycsakra